Dorus Nieuws nr. 3, mei 2007Dovnload 35.09 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte35.09 Kb.
Dorus Nieuws nr. 3, mei 2007

Uitgave van de Stichting mrb Dorus Rijkers (1923)

Postbus 6019, 1780 KA Den Helder
WWW: www.dorusrijkers.nl e-mail: info@dorusrijkers.nl

tel. 06 - 51 98 40 77 Postbank nr. 450 81 02


ligplaats: Museumhaven Willemsoord - Den Helder


De stand van zaken

• Toen we het verslag in Dorus -Nieuws nr. 2 afsloten stond de boot op een ponton in de Museumhaven Willemsoord en waren we bezig met de laatste reparaties onder de waterlijn.• Nadat we daarmee klaar waren bracht de sleepboot Jutter van Rederij Waterweg b.v. ons op het ponton terug naar het Straalbedrijf Teerenstra b.v. in Den Helder.

• Daar werden de laatste lagen primer aan-gebracht en het onderwaterschip werd volledig afgewerkt t/m de aangroeiwerende verf. Daarvoor hebben we de kleur zwart gekozen. Vroeger werd hiervoor immers teer gebruikt.

• Daarna was het wachten op een gelegenheid voor het kraanbedrijf om de boot weer te water te brengen. Dat lukte nog net in 2006.

Op 20 december 2006 brachten twee kranen de boot weer te water. Dat was best spannend. We constateerden geen binnendringend water en de dag daarop voeren we op eigen schroef terug naar de Museumhaven Willemsoord. In overleg met de eigenaar van het Waterworldcafé gingen we voor dit café op een prominente plaats t.o.v. de binnenstad van Den Helder afmeren.

Dit leverde veel lokale publiciteit op.


• I.v.m. de feestdagen brachten we een feestverlichting aan. Er was enige kritiek daarbij dat we een zeilvoering suggereerden. Van oorsprong heeft de Dorus echter zowel een grootzeil als een fok gehad.

Het was een prachtig gezicht, waar we veel reakties op kregen.

• Aan het begin van het nieuwe jaar gingen we weer naar de werkkade in het Boerenverdriet van de Museumhaven.

In dit koude en gure jaargetijde waren de werkzaamheden binnenin gepland.

• Het startluchtsysteem werd nagekeken en deels gedemonteerd. Het ventielenblok op de luchtfles werd naar draaier Willem de Longte van de St. Y 8122 gebracht voor revisie.

• Ook werkten we aan de electrificering van de ankerlier. De boot zal in de toekomst door oudere vrijwilligers gevaren worden. Het binnenhalen van max. 2x 100 meter ankerketting met de hand kan dan niet-verantwoord zijn. Daarom zochten we al enige tijd een 220 V generator. De Y8122-groep bleek nog over een Listermotor en een generator te beschikken en we werden het eens over de prijs.

In de machinekamer is ruimte om deze te plaatsen. Viavia werden funderingsprofielen

geregeld.

• In de oude situatie was er onvoldoende ruimte voor een goede accubak. Deze was ook niet geventileerd. Door het verwijderen van een niet meer gebruikt smeerolievat in de machinekamer werd een goede plek voor een zwaardere en geventileerde accubak gevonden. Ook hiervoor werd materiaal verworven.

• Een aantal losse onderdelen werd naar Teerenstra bv gebracht om gestraald te worden. Dit betrof de bolders, de ankers, e.d. Helaas bleek het plan om de ankerlier ook te stralen voor de revisie geen goed plan. Die is er buiten gelaten.

• Het was bekend dat het Dorus Rijkersmuseum een drietal luchthappers van de Dorus in haar depot had staan. Aan het verwerven van de laatste hadden we nog onze bijdrage geleverd.

Omdat het museum haar depot in moest krimpen stemde direkteur Stapel er mee in dat de luchthappers door ons werden overgenomen.

• Het echte winterweer was ondertusen uitgebleven en geheel volgens de planning begonnen we in april met het verrichten van een aantal reparaties aan dek. Vooral op die plaatsen waar bronzen onderdelen in kontakt staan met het staal van het dek.

• Ook werd de naam van de boot weer aangebracht. Het was niet gelukt deze letters, gesponsord door de firma Zichtwerk in Den Helder, nog voor de feestdagen van december aan te brengen. Daarom was de naam tijdelijk op een andere wijze aangebracht. Nu staat de naam weer duidelijk op de boeg.• Ondertussen waren de losse onderdelen teruggekomen van het stralen bij de firma Teerenstra bv en zouden we deze weer kunnen monteren. We maakten ons op de komende maanden de boot uiterlijk verder af te werken en daarna in de originele NZHRM-kleuren te zetten.

• Volgens de planning zouden we dan in september weer vaarklaar zijn en deelnemen aan festiviteiten op Terschelling. Daar wordt dit jaar gevierd dat 100 jaar geleden de eerste nieuwbouw stalen motorreddingboot werd gebouwd. De 100 jarige mrb Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg vaart nu vanaf West-Terschelling als museumboot.

• Helaas kwam er een flinke kink in de kabel door onverwacht, ontaktisch en negatief gedrag van het bestuur van de Stichting Nautische Monumenten in Den Helder. Dit heeft er toe geleid dat Rinus Paardekooper is vertrokken en de technische werkzaamheden zijn stilgevallen. We zullen nu een ander plan moeten maken om verder te gaan met de restauratie. September 2007 naar Terschelling is helaas niet meer haalbaar. Tot grote spijt van ons maar ook van het organiserend comité op Terschelling.

• Extra jammer was het dat we net gestart waren met een kampagne om meer mensen bij het projekt te krijgen. Samen met de Vrijwilligerscen-trale in Den Helder. Want we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Metaalbewerker/lasser, onderhoudswerkers/ schilders en nu dus ook een machinist/ motordrijver met hart voor een historische motor. Een dergelijke werving werkt beter als er dagelijks aan de boot gewerkt wordt.Open-boot-dag(en)

Op 23 en 24 juni 2007 wordt op de Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder opnieuw het Historisch Weekend gehouden. Ook wij zijn van de partij net als eerder in 1999.

We combineren dit met onze Open-Boot-Dag voor onze donateurs en sponsoren. U bent van harte welkom aan boord.
Op het historische Weekend is er een enorm aanbod aan vaartuigen, auto's, brandweer-wagens, motoren, enz. aanwezig. Dit jaar is er zelfs een historisch vliegtuig aanwezig. Daarnaast zijn er kraampjes, zijn de musea op de Werf geopend (het Reddingmuseum en het Marinemuseum) en is de werf te bezichtigen. Kortom veel te zien!

Zie ook: www.historischweekend.nl

De toegang tot het evenement is gratis.

De Werf is op loopafstand van het treinstation Den Helder. Met de auto volgt U de richting 'Boot naar Texel' en U komt de Werf vanzelf tegen.100 jaar motorreddingboten in Nederland

We zijn er best een beetje trots op dat Jan Heuff van Terschelling op onze WEBstek de oudste nieuwbouw, stalen motorreddingboot ter wereld, de Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg ontdekte.Ze was ondertussen verbouwd tot motorjacht. Jan vond dat ze weer in de oorspronkelijke staat hersteld moest worden. Dat is hem gelukt, samen met zijn medebestuursleden van de Stichting tot behoud oudste motorreddingboot ter wereld op Terschelling.

Het is een unieke boot al ziet ze er heel anders uit dan de later gebouwde grote reddingboten.

Een paar gegevens:

lengte o.a. 11,60 m

breedte......... 2,55 m

diepgang 0,75 m

waterverpl. 9,50 t

Zij was uitgerust met een 45 pk Brooke's benzinemotor, maximum snelheid 8 knopen.
De romp was door een aantal dwars- en langsschotten in waterdichte afdelingen verdeeld. De ruimten voor en achter de motorkamer waren gevuld met 47 houten

luchtkisten. De as met schroef liep door een tunnel zodat de schroef gevrijwaard zou blijven van wrakhout en niet zou beschadigen bij het stoten op de zandbanken voor de nederlandse kust. In de cockpit waren zes waterlooskleppen aangebracht.


De boot werd gevaren met vier man. De machinekamer deed ook dienst als gereddenverblijf.
Voor de zekerheid waren er in het verhoogde boord van de cockpit enige dollen aangebracht, teneinde de boot te kunnen roeien voor het geval de motor haar dienst zou weigeren.

Veel ervaring met dit soort motoren was er immers nog niet.

De boot is gebouwd op de Werf 'T KROMHOUT

van D. Goedkoop jr. in Amsterdam. Deze bekende werf is er ook nog steeds.


De boot is prachtig gerestaureerd en doet nu dienst als museumboot voor Museum 't Behouden Huys op Terschelling

De boot is gebouwd in 1907 en werd net na de jaarwisseling 1907/1908 in Scheveningen in dienst gesteld.

Op 7 en 8 september a.s. wordt op Terschelling deze 100ste verjaardag gevierd met een symposium en een vlootschouw. Onder de titel: Betekenis van het behoud van voormalige reddingboten als cultuurbezit.

We waren er graag met de boot bij geweest.
Jan Heuff heeft een mooi boek over de boot en de restauratie geschreven : Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg 1907 (De bewogen geschiedenis van de Terschellinger museumreddingboot); Heuff, Jan; Flevodruk, Harlingen; 2005. ISBN 90-70886-63-4.

O.a. te verkrijgen bij de KNRM-winkels of via www.reddingwinkel.nlSchenkingen:

Regelmatig mogen we schenkingen en andere steun in natura aanvaarden.

Hierboven spraken we al over de luchthappers via het Dorus Rijkersmuseum, het transport van de boot op het ponton door Rederij Waterweg bv, de belettering via de firma Zichtwerk in Den Helder, Teerenstra bv is ons bijzonder van dienst geweest met allerlei zaken naast het stralen/conserveren.

Ook verschillende partikulieren deden ons schenkingen bijv. in de vorm van foto's:


In het midden Hendrik van Dok, opstapper; de beide anderen zijn onbekend. Foto verkregen van kleindochter, mevr. Hop-Ewalt, Den Helder


Van de Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland in Rotterdam ontvingen we de toezegging een radio-ontvangst/zendinstallatie uit de jaren 1940/1950 in bruikleen te mogen ontvangen. Een soortgelijke installatie als indertijd aanwezig was op de boot.

De Stichting bestaat uit oud-werknemers van Radio-Holland en beheert een een unieke en zeldzame collectie historische scheepsradio-apparatuur, maar ook een historische bibliotheek met technische documentatie en historische informatie in schrift en beeld over de maritieme communicatie en Radio-Holland.
====================================


twee ten geschenke ontvangen offerbootjes


In haar aktieve diensttijd heeft de Dorus Rijkers een belangrijke rol gespeeld in de nederlandse samenleving. In het bijzonder op de stations waar zij gediend heeft: Den Helder, Scheveningen en de vele stations waar zij als reserve-boot heeft gelegen.

In de 42 jaar dat zij dienst deed voer de mrb Dorus Rijkers in totaal 290 maal uit op redding, waarbij in totaal 659 mensen van de verdrinkingsdood werden gered.Voor min. E 15,00 p.j. op onze giro 450 81 02

t.n.v. St. mrb Dorus Rijkers (1923) in Den Helder wordt U opstapper/donateur om de toekomst van deze boot te redden.

Twee maal per jaar ontvangt U het Dorus-Nieuws en U bent welkom op onze Opstappers-Open-Boot-Dag.
We danken al onze opstappers/donateurs/-sponsoren van de afgelopen periode voor het in ons gestelde vertrouwen.

Volgende Dorus-Nieuws:
Dorus-Nieuws nr. 4 (We zoeken nog steeds naar een inspirerender naam) staat gepland voor september 2007.
We ontvingen in de afgelopen periode belangrijke steun van :


  • Gemeente Den Helder

  • de collega's in de Museumhaven Willemsoord ( Den Helder)
  • Teerenstra BV (Den Helder)

  • Rederij Waterweg bv (Den Helder)

  • Zichtwerk Reclame en Belettering (Den Helder)

We danken de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM; IJmuiden), div. ex-eigenaren van de boot, de erven van dhr. C. van der Meulen/NFA (Ned. Foto Archief; Rotterdam), Uitgeverij De Alk bv (Alkmaar) en diverse fotografen/particulieren voor de foto's en dokumentatie die we mogen gebruiken.


Wij zijn graag bereid met bedrijven/sponsoren te overleggen voor een tegenprestatie van een voorgestelde sponsoring.

Neemt U kontakt op met Wybe van der Wal (tel. 06 - 51 98 40 77; mail: wvdwal@dorusrijkers.nl)


De aktuele foto's in deze nieuwsbrief zijn van Wybe van der Wal

Model van de boot gemaakt door haar schipper

Coen Bot (kollektie Dorus Rijkersmuseum)


Uw herinneringen aan de boot en haar bemanningen zijn zeer welkom!Dorus - Nieuws Nr. 3, mei 2007 blz.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina