Douane en accijnzenDovnload 1.43 Mb.
Pagina5/8
Datum18.08.2016
Grootte1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CONDITIES


(a) Zie TARBEL;

(1) De invoer van producten van oorsprong uit Zwitserland (CH), Turkije (TR) en Zuid-Afrika (ZA) met aanspraak op het preferentiële recht is afhankelijk van het overleggen van :

a) een certificaat inzake goederenverkeer EUR 1;

b) een invoercertificaat bevattende in :

i) vak 8 : het land van oorsprong;

ii) vak 20 : één van de volgende vermeldingen :

  “Verordening (EG) nr. 2535/2001, artikel 20”

  “Règlement (CE) n° 2535/2001, article 20”

  “Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20”

iii) vak 24 : het toe te passen recht.

De controlemaatregelen zijn opgenomen in de omzendbrief “Verificatie Invoer van zuivelproducten” nr. D.T. 215.990 (D.I. 630.121) van 6 december 2000.

Suppl. 3 25 VII   B

    “Application du règlement (CE) n° 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence”


    “Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer”
en
      het betrokken verkoopseizoen
v) vak 24 : één van volgende vermeldingen :
  “Douanerecht “0”   Verordening (EG) nr. 828/2009”
  “Droit de douane “0”   règlement (CE) n° 828/2009”
  “Zollsatz “0”   Verordnung (EG) Nr. 828/2009”.
Aangezien de hoeveelheid op het invoercertificaat wordt uitgedrukt in witte suikerequivalent, dienen de afschrijvingen eveneens in witte suikerequivalent te gebeuren. De omzetting naar witte suikerequivalent gebeurt op basis van het ren­dement van de ruwe suiker (= het dubbele van de polarisatiegraad min 100). De af te schrijven hoeveelheid wordt bekomen door toepassing van de volgende formule :
[(2x polarisatiegraad) – 100] x nettogewicht
Indien de werkelijk ingevoerde hoeveelheid niet meer dan 5 % hoger is dan de op het invoercertificaat vermelde hoe­veelheid (vakken 17 en 18) wordt die boventallige hoeveelheid geacht te zijn ingevoerd op grond van bedoeld invoer­certificaat indien in vak 19 (tolerantie) 0 % is ingevuld. Deze boventallige hoeveelheid mag dus eveneens ingeklaard worden tegen hetzelfde preferentieel tarief.
Indien in vak 19 (tolerantie) 5 % is vermeld mag de hoeveelheid binnen die tolerantie worden ingeklaard tegen hetzelfde preferentieel tarief.

TOEPASSELIJKE CODES ED/PLDA

De structuur van de codes is verduidelijkt in de betrokken bijvoegsels van de Toelichting op het Enig document (zie http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/enig_document.htm).

Voetnoot

Communautaire

code

Voor te leggen certificaat

3

A022

Certificate of authenticity “Basmati Rice” for export to the European Community

67 X   H
Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

          met een vetgehalte :

            van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

            van 82 gewichtspercenten of meer

0405 1011 9500

0405 1011 9700

(o)


(o)

L20


L20

        andere :


          met een vetgehalte :

            van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

            van 82 gewichtspercenten of meer


0405 1019 9500

0405 1019 9700

(o)


(o)

L20


L20

      gerecombineerde boter :


        in verpakkingen met een netto inhoud per onmiddellijke verpak­king van niet meer dan 1 kg :

          met een vetgehalte :


            van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercenten

0405 1030 9100

(o)

L20

            van 82 gewichtspercenten of meer

        andere           met een vetgehalte :

            van 82 gewichtspercenten of meer

0405 1030 9300

0405 1030 9700(o)

(o)


L20

L20


        weiboter :


          in verpakkingen met een netto inhoud per onmiddellijke ver­pakking van niet meer dan 1 kg :

            met een vetgehalte :

              van 82 gewichtspercenten of meer

        andere :

          met een vetgehalte :

            van 80 of meer doch minder dan 82 gewichtspercen­ten

            van 82 gewichtspercenten of meer

0405 1050 9300

0405 1050 9500

0405 1050 9700


(o)


(o)

(o)

 

L20


L20

    andere

0405 1090 9000

(o)

L20

  zuivelpasta’s :


    met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80 ge­wichtspercen­ten 


      met een vetgehalte :

        van meer dan 75 doch minder dan 78 gewichtspercenten

        van 78 gewichtspercenten of meer

0405 2090 9500

0405 2090 9700

(o)


(o)

L20


L20

  andere :


    met een vetgehalte van 99,3 of meer gewichtspercenten en een vochtge­halte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent

0405 9010 9000


(o)L20

    andere

0405 9090 9000

(o)

L20


X   H 68 Suppl. 3Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

04.06 Kaas en wrongel :


  verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen en wrongel :


    met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten :


- - - andere :


-       weikaas, met uitzondering van Ricotta, gezouten
-       andere :

-         met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa, van meer van 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten :

-           Ricotta, gezouten :

-             uitsluitend gefabriceerd uit schapenmelk, met een maximaal vochtgehalte van 55 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 45 gewichts­percenten
-             andere, met een maximaal vochtgehalte van 55 gewichtsper­centen en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof, van 39 gewichtspercenten
-           Cottage cheese, met een maximaal vochtgehalte van 60 ge­wichtspercenten
-           andere :

-             met een vetgehalte berekend op de droge stof :

-               van minder dan 5 gewichtspercenten en met een maximaal vochtgehalte van 60 gewichtspercenten


-               van 5 of meer doch minder dan 19 gewichtspercenten en met een maximaal vochtgehalte van 60 gewichtspercenten
-               van 19 of meer doch minder dan 39 gewichtspercenten en met een maximaal vochtgehalte van 57 gewichtspercenten

-               andere, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije massa :

-                 van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichts­percenten, met een maximaal vochtgehalte van 40 ge­wichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 39 gewichtspercenten
-                 van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichtspercen­ten, met een maximaal vochtgehalte van 50 gewichts­percenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 39 gewichtspercenten
-                van meer dan 62 gewichtspercenten


0406 1050 9100

0406 1050 9230


0406 1050 9290

0406 1050 9300

0406 1050 9610

0406 1050 9620

0406 1050 9630


0406 1050 9640

0406 1050 9650


0406 1050 9660


(e) (f)

(o)

(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)
(e) (f)

(o)

(e) (f)


(o)
(e) (f)

(o)
(e) (f)

(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

 

 

  

 
 
 

 
L04

L40

L04

L40


 


Suppl. 3 69 X   H


Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

-         met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije massa, van meer dan 72 gewichtspercenten :

-           roomkaas met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije massa, van meer dan 77 doch niet meer dan 83 gewichtspercenten en een vetgehalte, berekend op de droge stof :

-             van 60 of meer doch minder dan 69 gewichtspercenten en met een maximaal vochtgehalte van 60 gewichtspercenten
-             van 69 gewichtspercenten of meer en met een maximaal vochtgehalte van 59 gewichtspercenten
-           andere
-         andere

0406 1050 9830

0406 1050 9850
0406 1050 9870
0406 1050 9900


(e) (f)


(o)
(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)

L04


L40
L04

L40


 
 

  kaas van alle soorten, geraspt of in poeder :


      kazen geproduceerd uit wei
      andere :

        met een vetgehalte van meer dan 20 gewichtspercenten, met een gehalte aan lactose van minder dan 5 gewichtspercenten en met een gehalte aan droge stof :

          van 60 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten, met een maximaal vochtgehalte van 40 gewichtspercenten en een mini­maal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 34 ge­wichtspercenten
          van 80 of meer doch minder dan 85 gewichtspercenten, met een maximaal vochtgehalte van 20 gewichtspercenten en een mini­maal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 30 gewichts­percenten

          van 85 of meer doch minder dan 95 gewichtspercenten, met een maximaal vochtgehalte van 15 gewichtspercenten en een mini­maal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 30 gewichts­percenten

          van 95 gewichtspercenten of meer, met een maximaal vochtgehalte van 5 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 30 gewichtspercenten
        andere

0406 2000 9100

0406 2000 9913

0406 2000 9915
0406 2000 9917

0406 2000 9919


0406 2000 9990

(e) (f)

(o)

(e) (f)

(o)(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)

(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)


 

L04


L40


L04

L40


L04

L40L04

L40


 


X   H 70


Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

  smeltkaas, niet geraspt noch in poeder :


    andere :


      met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend op de droge stof :


        van niet meer dan 48 gewichtspercenten :


          met een gehalte aan droge stof :

            van 40 of meer doch minder dan 43 gewichtspercenten en met een vetgehalte berekend op de droge stof :

              van minder dan 20 gewichtspercenten en met een maxi­maal vochtgehalte van 60 gewichtspercenten
              van 20 gewichtspercenten of meer en met een maxi­maal vocht­gehalte van 60 gewichtspercenten
            van 43 gewichtspercenten of meer en met een vet­gehal­te bere­kend op de droge stof :

              van minder dan 20 gewichtspercenten en met een maxi­maal vochtgehalte van 57 gewichtspercenten
              van 20 of meer doch minder dan 40 gewichtspercenten en met een maxi­maal vochtgehalte van 57 gewichts­percenten
              van 40 gewichtspercenten of meer en met een maxi­maal vocht­gehalte van 57 gewichtspercenten

0406 3031 9710

0406 3031 9730

0406 3031 9910

0406 3031 9930

0406 3031 9950


(e) (f)

(o)
(e) (f)

(o)

(e) (f)


(o)
(e) (f)

(o)
(e) (f)

(o)


 

L04


L40

 

L04L40
L04

L40


        van meer dan 48 gewichtspercenten :


          met een gehalte aan droge stof :
            van 40 of meer doch minder dan 43 gewichtspercenten, met een maximaal vochtgehalte van 60 gewichtspercenten en met een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 48 gewichtspercenten
            van 43 of meer doch minder dan 46 gewichtspercenten, met een maximaal vochtgehalte van 57 gewichtspercenten en met een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 48 ge­wichtspercenten
            van 46 gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte bere­kend op de droge stof :

              van minder dan 55 gewichtspercenten, met een maxi­maal vochtgehalte van 54 gewichtspercenten en met een mini­maal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 48 gewichts­percenten

0406 3039 9500

0406 3039 9700

0406 3039 9930


(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)
(e) (f)

(o)

L04

L40L04

L40
L04

L40

71 X   H
Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

              van 55 gewichtspercenten of meer en met een maximaal vochtgehalte van 54 gewichtspercenten

0406 3039 9950


(e) (f)


(o)

L04


L40

      met een vetgehalte van meer dan 36 gewichtspercenten, met een maxi­maal vochtgehalte van 54 gewichtspercenten en met een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 79 gewichtspercenten

0406 3090 9000(e) (f)


(o)

 


  blauw groen geaderde kaas :


    Gorgonzola, met een maximaal vochtgehalte van 53 gewichtsper­centen en met een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 48 gewichts­percenten
    andere, met een maximaal vochtgehalte van 50 gewichtspercenten en met een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van ­40 ge­wichts­percenten

0406 4050 9000


0406 4090 9000(e) (o)


(f)

(e) (o)


(f)

L04


L40

L04


L40

  andere kaas :


    andere :


      Emmentaler, met een maximaal vochtgehalte van 40 gewichtpercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 45 ge­wichtspercenten

0406 9013 9000(e) (o)


(f)

L04


L40

      Gruyère en Sbrinz :


        Gruyère, met een maximaal vochtgehalte van 38 ge­wichts­per­centen en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 45 gewichtspercenten

0406 9015 9100(e) (o)


(f)

L04


L40

      Bergkäse en Appenzell :


        Bergkäse, met een maximaal vochtgehalte van 38 gewichtsper­centen en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 45 gewichtspercenten

0406 9017 9100(e) (o)


(f)

L04


L401   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina