Douane en accijnzenDovnload 1.43 Mb.
Pagina6/8
Datum18.08.2016
Grootte1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

X   H 72 Suppl. 3
Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

      Cheddar, met een maximaal vochtgehalte van 39 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 48  gewichts­percenten

      Edam, met een maximaal vochtgehalte van 47 gewichtsper­centen en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 40 gewichts­percenten
      Tilsit, met een maximaal vochtgehalte van 47 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 45 gewichtsper­centen0406 9021 9900

0406 9023 9900

0406 9025 9900

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)


L04


L40

L04


L40

L04


L40


      Kashkaval :


        gefabriceerd uit schapenmelk en/of geitenmelk, met een maximaal vochtgehalte van 42 gewichtspercenten en een maximaal vetgehal­te, berekend op de droge stof, van 50 gewichtspercenten
        uitsluitend gefabriceerd uit koeienmelk, met een maximaal vocht­gehalte van 44 gewichtspercenten en een maximaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 45 gewichtspercenten

0406 9029 9100


0406 9029 9300(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

      Feta :


          uitsluitend gefabriceerd uit schapenmelk of schapen  en geiten­melk :

            met een vochtgehalte berekend op de vetvrije kaasmassa van niet meer dan 72 gewichtspercenten, met een maxi­maal vocht­gehalte van 56 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 43 gewichtspercenten

0406 9032 9119

(e) (f) (g)

(o)


L04

L40


      Kefalotyri :


        uitsluitend gefabriceerd uit schapenmelk en/of geitenmelk, met een maximaal vochtgehalte van 38 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 40 gewichtspercenten
      andere, met een maximaal vochtgehalte van 38 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 40 gewichts­percenten
      Finlandia, met een maximaal vochtgehalte van 40 gewicht­percenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 45 ge­wichtspercenten

0406 9035 9190


0406 9035 9990


0406 9037 9000(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

L04


L40

Suppl. 3 73 X   H
Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

      andere :


        andere :


          met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa :


            van niet meer dan 47 gewichtspercenten :


              Grana Padano en Parmigiano Reggiano, met een maxi­maal vocht­gehalte van 35 gewichtspercenten en een minimaal vet­gehalte, berekend op de droge stof, van 32 gewichts­percenten

0406 9061 9000


(e) (f)


(o)

L04


L40

              Fiore Sardo en Pecorino :


                uitsluitend gefabriceerd uit schapenmelk, met een maximaal vochtgehalte van 35 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 36 gewichts­percenten
                andere, met een maximaal vochtgehalte van 35 gewichts­percenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 36 gewichtspercenten

0406 9063 9100


0406 9063 9900


(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

              andere :


                kazen geproduceerd uit wei

0406 9069 9100

(e) (f)

(o)


 

                andere, met een maximaal vochtgehalte van 38 ge­wichts­percenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 30 gewichtspercenten

0406 9069 9910(e) (f)


(o)

L04


L40

            van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercen­ten :


              Provolone, met een maximaal vochtgehalte van 45 gewichts­percenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 44 gewichtspercenten
              Maasdam, met een maximaal vochtgehalte van 45 gewichts­percenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof van 45 gewichtspercenten
              Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano, met een maximaal vochtgehalte van 45 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 39 gewichtspercenten

0406 9073 9900


0406 9074 9900

0406 9075 9900


(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

L04


L40


X   H 74


Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

              Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø :


                met een vetgehalte berekend op de droge stof van 45 ge­wichtspercenten of meer doch minder dan 55 gewichtspercenten :

                  met een gehalte aan droge stof van 50 gewichts­per­cen­ten of meer doch minder dan 56 gewichtspercenten en met een maximaal vochtgehalte van 50 gewichtspercen­ten
                  met een gehalte aan droge stof van 56 gewichtspercen­ten of meer en met een maximaal vochtgehalte van 44 gewichtspercenten
                  met een gehalte aan droge stof van 55 gewichtspercen­ten of meer en met een maximaal vochtgehalte van 46 gewichtspercenten

0406 9076 9300


0406 9076 9400


0406 9076 9500(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

L04


L40

              Gouda :


                met een vetgehalte berekend op de droge stof van minder dan 48 gewichtspercenten, met een maximaal vochtgehalte van 50 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, be­rekend op de droge stof, van 20 gewichtspercenten

0406 9078 9100


(e) (f)


(o)

L04


L40

                met een vetgehalte berekend op de droge stof van 48 ge­wichtspercenten of meer doch minder dan 55 gewichtspercenten en met een maximaal vochtge­halte van 45 gewichtspercenten
                andere, met een maximaal vochtgehalte van 45 ge­­wichts­percenten en een minimaal vetgehalte berekend op de dro­ge stof van 55 gewichtspercenten
              Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint Paulin en Taleggio, met een maximaal vochtgehalte van 56 ge­wichts­percenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 40 gewichtspercenten
              Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Glouchester, Blarney, Colby en Monterey, met een maxi­maal vochtgehalte van 44 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 45 gewichts­percenten

0406 9078 9300


0406 9078 9500

0406 9079 9900
0406 9081 9900

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

 

L04L40

L04


L40

Suppl. 3 75 X   H
Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

              Kefalograviera, Kasseri :


                met een vochtgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercen­ten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 39 gewichtspercenten
                met een vochtgehalte van meer dan 40 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, bere­kend op de droge stof, van 39 ge­wichtspercenten
                andere

0406 9085 9930


0406 9085 9970


0406 9085 9999

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

 


              andere kaas, met een vochtgehalte, be­rekend op de vetvrije kaasmassa :


                van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichts­per­centen :


                  kazen geproduceerd uit wei

                  andere, met een vetgehalte berekend op de droge stof :

                    van minder dan 5 gewichtspercenten en met een maxi­maal vochtgehalte van 52 gewichtspercenten
                    van 5 of meer doch minder dan 19 ge­wichtsper­centen en met een maximaal vochtgehalte van 51 gewichts­percenten

0406 9086 9100

0406 9086 9200


0406 9086 9300(e) (f)

(o)
(e) (f)

(o)

(e) (f)


(o)

 

L04


L40

 


                    van 19 of meer doch minder dan 39 gewichtspercenten en met een maximaal vochtgehalte van 47 gewichtsper­centen
                    van 39 gewichtspercenten of meer en met een maxi­maal vochtgehalte van 40 gewichtspercenten

0406 9086 9400

0406 9086 9900


(e) (f)


(o)
(e) (f)

(o)


L04


L40
L04

L40


                van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten :


                  kazen geproduceerd uit wei, met uitzondering van Manouri
                  andere, met een vetgehalte berekend op de droge stof :

                    van minder dan 5 gewichtspercenten en met een maxi­maal vochtgehalte van 60 gewichtspercenten
                    van 5 gewichtspercenten of meer doch minder dan 19 gewichtsper­centen en met een maximaal vochtgehal­te van 55 gewichtspercenten
                    van 19 gewichtspercenten of meer doch minder dan 40 gewichtspercenten en met een maximaal vocht­gehal­te van 53 gewichtspercenten

0406 9089 9100


0406 9089 9200


0406 9089 9300


0406 9089 9400(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

 


 


L04

L40


L04

L40X   H 76 Suppl. 3


Omschrijving van de goederen

Restitutiecode

N

B

                    van 40 gewichtspercenten of meer :

                      Idiazabal, Manchego en Roncal, uitsluitend gefa­bri­ceerd uit schapenmelk, met een maxi­maal vocht­ge­halte van 45 gewichtspercenten en een minimaal vet­gehalte, berekend op de droge stof, van 45 gewichts­percenten
                      Maasdam, met een maximaal vochtgehalte van 45 gewichtspercenten en een minimaal vetge­hal­te, berekend op de droge stof, van 45 gewichts­percenten
                      Manouri, met een maximaal vochtgehalte van 43 ge­wichtspercenten en een minimaal vetgehalte bere­­kend op de droge stof van 53 gewichtspercenten
                      Hushållsost, met een maximaal vochtgehalte van 46 gewichtspercenten en een minimaal vet­gehalte, berekend op de droge stof, van 45 ge­wichtspercenten

0406 9089 9951

0406 9089 9971

0406 9089 9972

0406 9089 9973

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

 

L04L40

                      Murukoloinen, met een maximaal vochtgehalte van 41 gewichtspercen­ten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 50 gewichts­percenten
                      Gräddost, met een maximaal vochtgehalte van 39 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 60 gewichtsper­centen
                      andere met een maximaal vochtgehalte van 47 ge­wichtspercenten en een minimaal vetgehalte, bere­kend op de droge stof, van 40 gewichtspercenten

0406 9089 9974

0406 9089 9975

0406 9089 9979


(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

(e) (f)


(o)

L04


L40

L04


L40

L04


L40

                van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten :


                  kazen geproduceerd uit wei
                  Butterkäse met een maximaal vochtgehalte van 52 ge­wichtspercenten en een maximaal vetgehalte, berekend op de droge stof van 45 gewichtspercenten
                  andere :

                    met een vetgehalte, berekend op de droge stof :                      van 10 of meer doch minder dan 19 gewichtspercen­ten en met een maximaal vochtgehalte van 60 gewichtspercenten en een minimaal vetgehalte berekend op de droge stof van 10 gewichtspercen­ten
                      van 40 gewichtpercenten of meer :

                      Akawi met een maximaal vochtgehalte van 55 ge­wichtspercenten en een minimaal vetgehalte, berekend op de droge stof, van 40 gewichtper­centen

0406 9092 9100

0406 9092 9200


0406 9092 9300


0406 9092 9500

(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)


(e) (f)

(o)


 

 


L04

L40


L04

L40

Suppl. 3 5 XI


GN codes

Certificaten

Minimum

hoeveelheidN

Uitvoer

Voor 

fixatie


verplicht

Restitutie 

certificaatNiet

Bijlage IAchteraf

0402 9199
x150 kg

(w)

0402 9910
x150 kg

(w)

0402 9931
x150 kg

(w)

0402 9939
x150 kg

(w)

0403 1051x


0403 1053x


0403 1059x


0403 1091x


0403 1093x


0403 1099x


0403 9011
x150 kg

(w)

0403 9013
x150 kg

(w)

0403 9019
x150 kg

(w)

0403 9033
x150 kg

(w)

0403 9051
x150 kg

(w)

0403 9059
x150 kg

(w)

0403 9071x


0403 9073x


0403 9079x


0403 9091x


0403 9093x


0403 9099x


0404 9021
x150 kg

(w)

0404 9023
x150 kg

(w)

0404 9029
x150 kg
0404 9081
x150 kg

(w)

0404 9083
x150 kg

(w)

0405 1011
x150 kg

(w)

0405 1019
x150 kg

(w)

0405 1030
x150 kg

(w)

0405 1050
x150 kg

(w)

0405 1090
x150 kg

(w)

0405 2010x


0405 2030x


0405 2090
x150 kg

(w)

0405 9010
x150 kg

(w)

0405 9090
x150 kg

(w)

0406 1030
(cc)(k)

0406 1050
x150 kg

(cc)(k)

0406 1080
(cc)(k)

0406 2000
x150 kg

(cc)(k)

0406 3010
(cc)(k)

0406 3031
x150 kg

(cc)(k)

0406 3039
x150 kg

(cc)(k)

0406 3090
x150 kg

(cc)(k)

0406 4010

150 kg

(cc)(k)

0406 4050
x150 kg

(cc)(k)

0406 4090
x150 kg

(cc)(k)
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina