Douane en accijnzenDovnload 1.43 Mb.
Pagina7/8
Datum18.08.2016
Grootte1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

XI 6 Suppl. 3
GN codes

Certificaten

Minimum

hoeveelheidN

Uitvoer

Voor 

fixatie


verplicht

Restitutie 

certificaatNiet

Bijlage IAchteraf

0406 9013
x150 kg

(cc)(k)

0406 9015
x150 kg

(cc)(k)

0406 9017
x150 kg

(cc)(k)

0406 9018
(cc)(k)

0406 9021
x150 kg

(cc)(k)

0406 9023
x150 kg

(cc)(k)

0406 9025
x150 kg

(cc)(k)

0406 9029
x150 kg

(cc)(k)

0406 9032
x150 kg

(cc)(k)

0406 9035
x150 kg

(cc)(k)

0406 9037
x150 kg

(cc)(k)

0406 9039
(cc)(k)

0406 9050
(cc)(k)

0406 9061
x150 kg

(cc)(k)

0406 9063
x150 kg

(cc)(k)

0406 9069
x150 kg

(cc)(k)

0406 9073
x150 kg

(cc)(k)

0406 9074
x150 kg

(cc)(k)

0406 9075
x150 kg

(cc)(k)

0406 9076
x150 kg

(cc)(k)

0406 9078
x150 kg

(cc)(k)

0406 9079
x150 kg

(cc)(k)

0406 9081
x150 kg

(cc)(k)

0406 9082
(cc)(k)

0406 9084
(cc)(k)

0406 9085
x150 kg

(cc)(k)

0406 9086
x150 kg

(cc)(k)

0406 9089
x150 kg

(cc)(k)

0406 9092
x150 kg

(cc)(k)

0406 9093
(cc)(k)

0406 9099
(cc)(k)

0407 1100


x

2.000 st

(f)

0407 1911


x

2.000 st

(f)

0407 1919


x

4.000 st

(f)

0407 2100
x400 kg

(d)

0407 2910
x400 kg

(d)

0407 9010
x400 kg

(d)

0408 1180
x100 kg

(d)

0408 1981
x250 kg

(d)

0408 1989
x250 kg

(d)

0408 9180
x100 kg

(d)

0408 9980
x250 kg

(d)

0710 4000x


0711 9030x


0811 1011
x


(i)

0811 1019
x


(i)

0811 2011
x


(i)

0811 2019
x


(i)

0811 9011
x


(i)

0811 9019
x


(i)

Suppl. 3 29 XV
HOOFDSTUK 25Afwijkingen___21_%'>Afwijkingen__21_%'>Afwijkingen

21 %

  2501 0091 : (1)

  2501 0099 : (2)

  2509 0000 : (3)

  2522 2000 : (3)

  2530 2000 : (4)
(1) Bevattende ten minste 98 % NaC1 en niet meer dan 1 % vochtgehalte ; keuken  of tafelzout, met ten minste 95 % NaC1 en niet meer dan 5 % vochtgehalte  : 6 % (RNV : 15023)

(2) Landbouwzout dat voldoet aan de voorwaarden van het Koninklijk besluit van 10 sep­tember 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierelijke voeding : 6 % (RNV : 15024)

(3) Gebruikt als meststof : 6 % (RNV : 15025)

(4) Kieseriet, gebruikt als meststof : 6 % (RNV : 15026)HOOFDSTUK 26Afwijkingen

21 %

  2619 0020 : (1)

  2619 0090 : (1)

  2620 : 0 %
(1) Andere dan hoogovenslakken : 0 % (RNV : 15027)


HOOFDSTUK 27Afwijkingen

21 %

  2701 : 12 %

  2702 : 12 %

  2704 0010 : 12 %

  2704 0030 : 12 %

  2704 0090 : (1)

  2713 1100 : (2)


(1) Andere dan retortenkool : 12 % (RNV : 15028)

(2) Gebruikt als brandstof : 12 % (RNV : 15029)HOOFDSTUK 28Afwijkingen

21 %

  2833 2100 : (1)

  2835 2400 : (1)

  2835 2500 : (2)

  2836 3000 : (3)


(1) Monokaliumfosfaat of magnesiumsulfaat dat wordt verhandeld als meststof (zie littera J van deze bijlage) : 6 % (RNV : 15200)

(2) Bevattende meer dan 0,01 gewichtspercent ijzer : 6 % (RNV : 15030)

(3) Natriumbicarbonaat te koop aangeboden in verpakkingen voor huishoudelijk gebruik waarop expliciet en uitsluitend het gebruik als ingrediënt of additief bij de bereiding van gerechten, gebak of desserts is vermeld, met uitsluiting van elk ander mogelijk gebruik : 6 % (RNV : 15031)


HOOFDSTUK 29Afwijkingen

21 %

  2936 : (1)
(1) Producten die te koop worden aangeboden om oraal te worden verbruikt door de mens andere dan dranken (zie littera G van deze bijlage) : 6 % (RNV : 15014)XV 30 Suppl. 2
HOOFDSTUK 30Afwijkingen

21 %

  3001 9020 : (1) (2)

  3001 9098 : (1)

  3002 1010 : (3) (4)

  3002 1091 : (3) (4) (5)

  3002 1098 : (3) (4) (5) (6)

  3002 2000 : (4)

  3002 3000 : (4)

  3002 9010 : 0 %

  3002 9030 : (4) (5) (7)

  3002 9050 : (4) (8)

  3002 9090 : (3) (4) (5)

  3004 : (4) (9)

  3005 : 6 %

  3006 3000 : (4)

  3006 4000 : (10)

  3006 5000 : 6 %

  3006 6000 : (4) (9)

  3006 7000 : (4)


(1) Menselijke organen : 0 % (RNV : 15032)

(2) Stukjes been opgemaakt om te worden ingeplant in het menselijk lichaam teneinde een ontbrekend lichaamsdeel geheel of gedeeltelijk te vervangen : 6 % (RNV : 15033)

(3) Producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik : 6 % (RNV : 15034)

(4) Elke enkelvoudige of samengestelde substantie bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en geregistreerd als geneesmiddel door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft of waarvoor de vergunning voor het in de handel brengen bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1) van het Koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen ter kennis is gegeven aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft : 6 % (RNV : 15092)

(5) Bloed, bloedplaatjes, plasma en witte en rode bloedlichaampjes bestemd om te worden toegedeind aan mens of dier voor therapeutisch of profylactisch gebruik : 6 % (RNV : 15093)

(6) Bloedplasma bestemd voor transfusies en producten voor therapeutisch of profylactisch ge­bruik : 6 % (RNV : 15035)

(7) andere dan voor het stellen van een diagnose in vitro : 6 % (RNV : 15036)

(8) Voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor de vervaardiging van voedingsmiddelen : 6 % (RNV : 15037)

(9) Producten aangeboden om oraal te worden geconsumeerd door de mens, andere dan dranken (zie literaat G, tweede lid, 2° en literaat N van deze bijlage) : 6 % (RNV : 15094)

(10) Botcement dat antibiotica met een bijkomende activiteit ten opzichte van het hulpmiddel bevat : 6 % (RNV : 15095)HOOFDSTUK 31Afwijkingen

6 %

  3102 3010 : 21 % (1)

  3102 3090 : 21 % (1)

  3102 5010 : 21 % (1)

  3102 5090 : 21 % (1)

  3102 9000 : 21 % (1)

  3104 3000 : 21 % (1)

  3104 9000 : 21 % (1)
(1) Producten die kennelijk als meststof zullen worden gebruikt : 6 % (RNV : 15038)1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina