Dragon1 Open Standaard Architectuurprincipes Instructie voor de review(er) Versie 0 19 november 2010Dovnload 44.31 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte44.31 Kb.

Dragon1 Open Standaard ArchitectuurprincipesInstructie voor de review(er)
Versie 1.0

19 november 2010
Van: Ad Paauwe

Aan: Reviewer / Reviewteam

Betreft: Review van Dragon1 Open Standaard Architectuurprincipes


1. Uitnodiging tot review

Bij deze nodigen wij u uit tot het mede-reviewen van de Dragon1 Open Standaard Architectuurprincipes om de inhoudelijke kwaliteit op het niveau gewenste niveau.

Dragon1 Open Standaard Architectuurprincipes verschijnt als eerste in reeks van de Dragon1 Architecture Foundation (D1AF) en vormt de basis voor vastlegging van de architectuurmethode Dragon1.
Dragon1 is een open methode voor Visual Enterprise Architecture. D1AF heeft als stichting de taak het reguleren van certificering, correct gebruik en verdere verspreiding van de methode Dragon1.

Een inhoudelijke review is een standaardprocedure die geldt voor alle publicaties en uitgaven die de beschrijving van de methode vastleggen en toegankelijk maken.


D1AF verzorgt de communicatie, verwerking en afhandeling van deze reviews.

Alle reviewers zullen in de colofon van de publicatie worden vermeld.


2. Procedure

Het reviewteam bestaat uit alle gebruikers en belangstellenden in de methode. De reviewers beoordelen de publicatie onafhankelijk van elkaar op inhoud.

De belangrijkste bevindingen worden door u als reviewer samengevat in een apart document, het reviewlog. De reviewlogs met de bevindingen van alle reviewers worden verzameld en gerubriceerd namens D1AF door Ad Paauwe en zullen worden beoordeeld en verwerkt in de definitieve versie van het document.
U krijgt tot 1 december 2010 de tijd om de tekst, dan wel een groot deel van de tekst, te reviewen en uw reviewcommentaar terug te sturen. Eventueel wordt contact met u opgenomen voor een nadere toelichting op het reviewlog.
3. Huidige status

In dit manuscript is reeds een eerste ‘ruwe’ redactieslag verwerkt, onder andere om de leesbaarheid te optimaliseren, maar heeft nog niet de finale eindredactie ondergaan. Dat betekent dat er hier en daar nog taal- en spellingfouten kunnen voorkomen. Het is niet per se nodig daarop te letten.


4. Wat reviewen?

We vragen aan u als reviewer om het manuscript, of een deel van het manuscript, aan de hand van de volgende vragen te beoordelen:
  1. Zit er een logische volgorde in de open standaard?

  1. Ondersteunen de modellen, de figuren en de tabellen de inhoud van de open standaard?

  1. Is het verhaal in één aanspreekvorm?

  1. Worden alle in de inleiding van de open standaard aangekondigde begrippen ook behandeld?

  1. Zijn alle definities consistent qua formulering?

  1. Klopt de tekst en nummering bij de tabellen?

  1. Klopt de tekst en nummering bij de figuren?

  1. Kloppen de verwijzingen binnen het document?

  1. Kloppen de verwijzingen naar andere documenten/literatuur?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de methode Dragon1, plaats deze dan in een apart document. In principe is het reviewlog daarvoor niet de geëigende plaats.


5. Hoe rapporteren?

  • Verzamel uw opmerkingen, correcties enz. in een apart reviewlog, in de vorm van een Wordtabel, zie onder aan dit document. De hoofdredactie zal uiteindelijk beslissen of en hoe deze opmerkingen zullen worden verwerkt. Dit wordt in het reviewlog aangegeven, en na verwerking van de opmerkingen in het manuscript wordt het reviewlog aan u toegezonden, zodat u kunt zien op welke wijze uw opmerkingen zijn verwerkt,

Alle documenten inleveren als digitaal bestand aan: Ad Paauwe: info@dragon1.comUw reviewlog uiterlijk vóór woensdag 1 december 2010 inleveren!

7. Contactadres:
Dragon1 Architecture Foundation
Ad Paauwe
e-mail: info@dragon1.com
Tel: 06 29 56 45 92

8. Template voor reviewlog

De volgende tekstdelen vereisen nog verbetering.Blz, regel nr

Algemene opmerking(en)

Betreft tekstdeel

Plaats hier uw oplossingssuggestie

Verw status*1


2


3

4


5

6


7


8


9

10

11

12


13
14


15


20Reviewinstructies © 2010 Dragon1 Architecture Foundation. Alle rechten voorbehouden. /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina