Dubbel moeten betalen voor zorgDovnload 11.53 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte11.53 Kb.


http://www.vk.se/sorsele/
Uit Västerbottens- Kuriren

Door Allan Fjällström


Dubbel moeten betalen voor zorg.
Nederlandse gepensioneerden die naar Zweden verhuizen om daar van hun leven te genieten moeten twee keer voor hun zorg betalen.

Nu zijn Hendrik en Truus gedwongen een lening op hun huis af te sluiten in hun strijd tegen overheidsorganen en politici.


Dubbel moeten betalen voor zorg.

Nederlandse gepensioneerden die naar Zweden verhuizen worden gedwongen twee keer voor hun gezondheidszorg te betalen. Hendrik en Truus Achterberg verhuisden naar Blattnicksele om op hun oude dag van de natuur van het Noorden te genieten.

Nu wordt het echtpaar gedwongen om hun huis te belenen in hun strijd tegen overheidsorganen en politici.
Eén van de grondregels van de EU is dat er vrij verkeer is van kapitaal, bedrijven en personen tussen de landen (van de EU). Voor het gepensioneerde echtpaar Hendrik en Truus Achterberg kwam het als een schok dat dit kennelijk niet geldt in Zweden.

“Wij voelen ons gediscrimineerd door de Zweedse staat. Duitse gepensioneerden kunnen naar Zweden verhuizen en hoeven niet dubbel voor hun zorg te betalen hier in Zweden. Waarom worden wij getroffen alleen omdat wij uit Nederland komen?”, vraagt Hendrik Achterberg zich af.


Hij voerde meer dan twee jaar een ongelijke strijd tegen organen en politici.

Aanstaande vrijdag komt zijn zaak voor bij Lansrätten (administratieve rechtbank, vgl. bestuursrechter). Elk jaar moest het echtpaar samen SEK 64000 betalen voor hun zorg in Zweden. Ondanks dat zij belasting betalen en in Zweden wonen.

Kortweg komt het er op neer dat Zweden en Nederland verschillende systemen hebben voor financiering van de zorg. In Zweden is de zorg gefinancierd uit de belasting. In Nederland en Duitsland moet men zich verzekeren.

Maar terwijl Duitsers niet dubbel worden belast, stuurt Zweden daarentegen wel ieder jaar een rekening naar Nederland. Deze rekening wordt dan doorgestuurd naar de (Nederlandse)gepensioneerden (gevestigd) in Zweden.

In totaal gaat het om ongeveer 250 Nederlandse gepensioneerden die in Zweden wonen.
Lening op hun huis.

“32000 Kroon is veel geld voor ons. Ik heb zonder resultaat geprobeerd hulp te krijgen van Försäkringskassan (het Zweedse bevoegde orgaan), de Belastingdienst en het ministerie (van Gezondheid en Sociale Zaken in Stockholm).

Ik heb een klacht tegen Försäkringskassan ingediend bij het Openbaar Ministerie wegens schending van het EG Verdrag en Zweedse wetten, maar de Officier van Justitie weigerde een onderzoek in te stellen.

Nu hoop ik dat de rechtbank mij de mogelijkheid geeft deze kosten te verrekenen met de belastingaanslag.”, zegt Hendrik Achterberg.

Om zijn rechtsbijstand (te betalen) en hun zaak te voeren voor de rechtbank, is hij gedwongen een lening op zijn huis in Blattnicksele af te sluiten.

“We dachten hier rust te vinden en van de natuur hier te genieten. In plaats daarvan worden ik gedwongen te vechten voor wat ik zie als ons recht.”, zegt Hendrik Achterberg

Reactie van Lena Malmberg, ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken.

“Het probleem ligt in Nederland”

“het Nederlandse echtpaar kan niet zoveel doen. Het systeem is verschillend en het probleem ligt in Nederland, waar men niet vrijwillig de ziektekosten verzekering kan opzeggen”, zegt Lena Malmberg van het ministerie.

Dat Duitsers niet getroffen worden door hetzelfde (euvel) komt alleen doordat Duitsers zich kunnen laten uitschrijven van hun private zorgverzekeringen.1)


Aftrek van de kosten

“Een oplossing zou kunnen zijn dat de staat de mogelijkheid geeft de kosten via de belastingen af te trekken. Maar voor zover ik weet is er geen voorstel als zodanig bij het Ministerie van Financiën aanwezig.”


Zij vindt dat het te betreuren is dat Nederlandse gepensioneerden hier in een dergelijke situatie verkeren. Maar zij vindt niet dat Zweden enige EU wet overtreedt.

“We volgen de wetgeving zoals die er ligt. Wij bieden alle buitenlandse medeburgers die van een EU land afkomstig zijn zorg aan. Maar het kan niet zijn dat gebruikers van zorg aan twee systemen zijn onderworpen. Daarom sturen wij de rekening voor zorgkosten naar Nederland”, zegt Lena Malmberg.2)1Opmerkingen van Henk Achterberg

) Wat Malmberg hier zegt is feitelijk onjuist: de meeste gepensioneerden zijn verplicht

dan wel vrijwillig Krankenkasse verzekerd. Zij blijven bij verlegging van hun

woonplaats naar een andere Lidstaat bij de Krankenkasse verzekerd. Zie brochure

“Meine Krankenversichering bei Wohnort im Ausland ”, blz 4.

Daarentegen zegt Försäkringskassan in een brief van 22-08-2006 dat Duitsers het

recht hebben hun Duitse verzekering te beëindigen.2) Nergens in welke (Europese of Zweedse) wet dan ook staat dat Zweden verplicht is

de zorgkosten door te belasten aan Nederland. Het is een recht voor Lidstaten zulks te

doen; men kan er dus ook van afzien indien, door kosten door te belasten, regels van

primair Europees recht worden geschonden (art 12, 18, 39, 43 EG Verdrag)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina