Duitsland: Eifel. KornelimünsterDovnload 10.8 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte10.8 Kb.

Duitsland: Eifel.Kornelimünster.

 • Kornelimünster ligt slechts 10 ki­lometer van Aken verwijderd en behoort ook tot die gemeente; het dorp ligt op 225 meter hoogte en heeft 2600 inwoners.

 • Het is merk­waardig dat zo veel automobilisten door het dorp trekken op weg naar Monschau, om zich daar in het schilderachtige stadsbeeld te verlustigen, terwijl ze voor Korneli­münster nauwelijks oog hebben.

 • En toch is dit kleine stadje bijna even mooi als Monschau.

 • Wel zou je kunnen zeggen dat Monschau een geslotener, gaver beeld biedt en natuurlijk profiteert van zijn bij­zondere ligging in een dalkom met hoge groene Eifelheuvels.

 • Door het stadje loopt een snelstromend riviertje.

 • Komelimünster beschikt niet over zo'n spectaculair decor.

 • Het stadje ligt weliswaar ook in een dalletje, maar de heuvels zijn er laag en weinig geprofileerd.

 • Pas een eindje verderop klimt de weg omhoog naar de Eifel, en wel zo duidelijk dat men deze weg betitelt als Him­melsleiter.

 • De hemel is in dit geval het Holte Venn, dat de noordwest­kant van de Eifel markeert.

 • Vooral het centrale plein, de Markt, is zeer sfeervol met zijn oude huizen en de grote kerk.

 • Vroeger hoorde die kerk bij de Benediktiner Reichsab­tei.

 • Deze werd hier al in 814 ge­sticht in opdracht van keizer Lode­wijk de Vrome door Benedikt von Aniane, de vernieuwer van de be­nedictijner kloosterorde in het Frankische rijk.

 • Later werden hier de relikwieën van de heilig ver­klaarde paus Cornelius uit (1355-­1385) bewaard. Daaraan ontleende Kornelimünster, dat een belangrij­ke bedevaartplaats werd, zijn naam.

 • Nu is de abdijkerk een paro­chiekerk geworden, maar ze heet nog net als het oorspronkelijke klooster St. Salvator.

 • De kerk is in haar huidige vorm overwegend laat gotisch van stijl, maar heeft geen torens en kreeg bij een ingrijpende restauratie een 19de eeuws stempel opgedrukt.

 • In het interieur kunt u zien hoe de bouwvormen lopen van vrij streng en eenvoudig naar rijk en uitbun­dig; dit laatste vooral in het koor.

 • Bij het koor sluit bovendien een geheel barokke kapel aan, de Cor­neliuskapel uit 1708.

 • Vooral de moeite waard zijn de levensgrote standbeelden van de Verlosser en de Moeder Gods in de voorhal van de kerk (goede voorbeelden van echte Nederrijnse plastiek), de staande figuur links in het koor van de heilige Cornelius (gemaakt omstreeks 1470) en de goed bewaarde' laat gotische gewelfschilderingen.

 • Tot de kerkschat behoren behalve; de genoemde relikwieën ook een door Karel de Kale geschonken `lendendoek van Christus', een heilige grafdoek en een zweet­doek.

 • Deze worden getoond bij de zogenaamde Heiligtumsfahrt, die eens in de zeven jaar hier en in Aken plaatsvindt (in 1993, 2000, 2007 enz.).

 • De vroegere abdijge­bouwen, barok van vorm uit de jaren 1721 tot 1728, dienen nu als Staatsarchiv.

 • Wel zo bezienswaardig is ook nog één der andere kerken van Korne­limünster, de St. Stephan auf dem Berg.

 • Het westelijk gedeelte hier­van stamt uit de Karolingische tijd en daarbij hoort een stompe toren die eens een middeleeuwse wacht­toren was.

 • Binnen hangen nu de klokken uit de verdwenen toren van de St. Salvatorkerk.
 • In de bosrijke omgeving van Kor­nelimünster loont het de moeite een wandeling te maken in het Klauswäldchen, een natuurreser­vaat aan de noordrand van het plaatsje aan de oever van het rivier­tje de Inde.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina