Dutch kidney foundationDovnload 69.3 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte69.3 Kb.
DUTCH KIDNEY FOUNDATION

Application form

Kolff Grant Social Science

Version 20 January 2015
Use this form for the Kolff Social Science Junior and Senior Postdoc Grants.
The Dutch Kidney Foundation (DKF) General Funding Conditions (‘'Subsidievoorwaarden Nierstichting Nederland'') apply to all awarded DKF subsidies as wel as all proposals for DKF subsidies. Applicability of general and other conditions of the applicant, the applicant's institute and of third parties is explicitly excluded.
The execution of a DKF Call for proposals, selection of pre-proposals for full application and positive DKF grant award decisions are conditional on DKF revenues and budgetary means. The DKF explicitly reserves the right to cancel an initiated Call for proposals, to suspend a running procedure or to lower a grant amount in relation to earlier statements.
Dutch Kidney Foundation

Nierstichting Nederland

Postbus 2020

1400 DA Bussum

035 6978011

subsidie@nierstichting.nl
Project code: ___________________________________________________________________
This code will be assigned by the DKF after receiving your application.
Please submit electronic form (pdf) only. The pdf file should be optimized and preferably smaller than 1 MB. The pdf file must not exceed 9 MB.
Word counts given below are indications for the maximal length of text.

Note that the maximal length of the completed form should not exceed (see also the Kolff Information Sheet):


 1. Junior Postdoc Grant: 21 pages

 2. Senior Postdoc Grant: 25 pages


Please note that section I, II, III, V, VI, VII and VIII should be completed in English, section IV (Patient Perspective) should be completed in Dutch.

Application date: ___________________________________________________________________1. Kolff Grant Social Science

Please indicate Junior or Senior Postdoc Grant

2. Title

3. Applicant

Name (M/F)
Institute & Department
Address:

Name Institute, Department

Room number

Street name, Postal code,Town/ city


Telephone
E-mail
Researcher Identification (eg. ResearcherID, ORCID)

4. Project

Expected start date
Expected end date
Duration
Proposed DKF budget


Sections

I. General Information

II. Appiicant

III. Description

IV. Patient Perspective

V. Research Environment

VI. Impact

VII. Knowledge Transfer, Implementation and Follow-up

VIII. Financial Issues

IX. Signatures
I. General information
1. Participants

Please provide the names of all funded and non-funded partners in the project. Provide email addresses. Participants will be asked for their acknowledgement.

Name and title

Position

Funding Source

Hours/week

(Fte)


Email address
2. Scientific Summary (750 words)

II. Applicant


1. Project Title

2. Applicant Name


3. CV

Date of birth
Nationality
Education
PhD

Thesis
University
Supervisor
Date of graduation
Current position

4. Employment Record (max. 200 words)

5. Eligibility: Research FTEs (max. 200 words)

Give a calculation of the number of research FTEs (Full-Time Equivalents) after PhD graduation (total working time spent on research activities). Please provide quantitative data (periods and dates, percentages).

6. Eligibility: Motivation (max. 200 words)

If your record does not comply with the eligibility criteria for this grant, add a clear motivation (eg. career path, parental care, special furlough, other special circumstances). Please note that specifying data and motivation is mandatory. The DKF will not accept applications that do not comply with the eligibility criteria without a specification.

7. Acquired Research Grants

8. Summary of Previous Research (max. 750 words)

9. Research Output (max. 15 publications)

10. Other Activities (max. 300 words)

III. Description


1. Problem Definition (max. 400 words)

Describe the problem that is addressed in this project and indicate the relationship with the aims of this Call. Describe why the proposal does not fit other Calls of the Dutch Kidney Foundation in this calendar year.

2. Hypothesis, Aims and Objectives (max. 300 words)

3. Subject Review (max. 2000 words) and References

Describe the current knowledge regarding the central problem that is addressed in the project plan.

4. Work Plan (max. 1000 words)

Provide a concrete and elaborate description of the workplan and describe the steps that will be taken to realise the aims of the project.

5. Detailed Work Plan First Half (max. 2000 words)

6. Risk Factors

Possible risk factors that may limit the feasibility of the project.

7. Time Schedule

Provide a concise description of the timelines based on the aforementioned work plan.

8. Motivation for Personnel, Consumables and Equipment (max. 400 words)

Give a short description of and motivation for the proposed personnel, consumables and equipment.

9. Inclusion of Patients (if applicable; max. 500 words)

If the project involves the inclusion of patients, describe the population, how patients will be approached and how inclusion will be performed. Also describe how many patients (and controls) will be included. Mention whether permission by the “METC” (Ethical Review Committee) is applicable and give a time line for the procedure.

IV. PatiëntenperspectiefDe aanvraag zal ook worden beoordeeld door patiënt-beoordelaars van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Patiënt-beoordelingen worden ingebracht in de discussie in de Wetenschappelijke Raad. Deze paragraaf moet helder inzicht geven in de aanvraag voor deze beoordelaars. Het doelniveau van de teksten is de algemene bevolking.
Deze paragraaf graag invullen in het Nederlands. NB. In deze paragraaf wordt steeds gesproken van patiënten, de aanvraag kan echter ook betrekking hebben op donoren.
De patiënt-beoordelaars kijken naar de volgende aandachtspunten.
1. RELEVANTIE (BELANG) VAN HET ONDERZOEKSVOORSTEL vanuit patiëntenperspectief

 1. Het onderzoek levert direct of indirect een bijdrage aan de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg of de maatschappelijke participatie van de nierpatiënt. Het kan gaan om een bijdrage op korte of op lange termijn.

 2. Indien 1a van toepassing in het onderzoek: In het onderzoek worden de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg of de maatschappelijke participatie van de nierpatiënt gemeten.

 3. Het beoogde resultaat is direct praktisch toepasbaar/bruikbaar voor of ten behoeve van de patiënt. Het kan gaan om de korte of de lange termijn.

 4. Het onderzoeksonderwerp sluit aan bij behoeften die door nierpatiënten zijn geformuleerd.

 5. Andere vragen over de relevantie van het onderzoek voor nierpatiënten.


2. KWALITEIT VAN HET ONDERZOEKSVOORSTEL vanuit patiëntenperspectief

 1. De Nederlandse samenvatting is duidelijk.


Is er sprake van betrokkenheid van patiënten in het onderzoek? Indien ja: 3b t/m 3h. Indien

Nee: 3g en 3h.


 1. De belasting van het onderzoek voor de patiënt is aanvaardbaar.

 2. Individuele patiënten (proefpersonen) worden geïnformeerd over deelname aan en resultaten van het onderzoek.

 3. Individuele patiënten (proefpersonen) worden ondersteund en begeleid gedurende het onderzoek.

 4. Patiënten zijn op verschillende manieren betrokken bij het onderzoek.

 5. Patiënten zijn betrokken bij verschillende fasen van het onderzoek.
 1. Resultaten van het onderzoek worden ook gericht bekend gemaakt aan de doelgroep in het algemeen en het brede publiek.

 2. Andere vragen over de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, inclusief de betrokkenheid van nierpatiënten.1. Samenvatting ten behoeve van beoordeling door patiënt-beoordelaars (max. 500 woorden)

Geef een heldere samenvatting van het voorgestelde project met een introductie van het onderwerp en de probleemstelling, eventueel vooronderzoek, hypothese van het onderzoek, methodes en vraagstelling. Omschrijf duidelijk de doelstelling van het project. Vul aan met belangrijke context waar nodig.

2. Relevantie voor de patiënt (max. 300 woorden)

Beschrijf in het kort op welke wijze dit project bijdraagt aan de (uiteindelijke) verbetering van de kwaliteit van zorg en leven of maatschappelijke participatie voor patiënten op korte en/of lange termijn.

3. Plan van aanpak (max. 800 woorden)

Beschrijf in eenvoudige woorden het plan van aanpak. Geef daarbij ook aan hoe de bovengenoemde verbetering voor de patient (of donor) wordt bepaald.

4. Inclusie van patiënten (max. 600 woorden)

 • Beschrijf de patiëntenpopulatie (aantallen en eventuele controlegroep)

 • Beschrijf de wijze waarop de benadering en inclusie gaat verlopen.

 • Bespreek de te verwachten belasting voor de patient en hoe de reguliere behandeling van de patiënt beïnvloed wordt.

 • Geef aan waar patiënten terecht kunnen met vragen over het onderzoek.

 • Geef aan of METC toestemming noodzakelijk is.5. Communicatie met patiënten (onderzoeksdeelnemers en anderen) en algemeen publiek (max. 200 woorden)

Beschrijf hoe de onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld aan patiënten (onderzoeksdeelnemers en anderen) en het algemeen publiek.

6. Patiëntenparticipatie (max. 400 woorden)

Patiënten kunnen verschillende rollen vervullen, naast de rol als onderzoeksdeelnemer. Zie hiervoor:

 • De rol van patiënten in onderzoek (NVN)

 • Een 10 voor patiëntenparticipatie (ZonMw)

 • www.participatiekompas.nl


Beschrijf of en hoe patiënten zijn betrokken en geef concreet aan welke taak zij hebben (gehad):

V. Research environment
1. Past Performance (max. 1000 words)

Give a concise overview of past scientific/clinical performance of the participants.Give the health care disciplines involved in the project and an concise overview of the expertise of the relevant participants.

2. Key References of the Research Group (max. 10)

3. Previous Grants Awarded to the Research Group (previous 5 years)

4. Relation with other Relevant Research Projects and Previously Awarded DKF Grants (max. 200 words)

If applicable, show how the present proposal is related to other projects and DKF grants. Show clearly that there is no overlap between projects.

VI. Impact
1. Relevance for (Future) Kidney Patients (max. 300 words)

Describe briefly why the project contributes to the quality of life and/or the health of the (future) kidney patient. Also indicate if and how the patient perspective is taken into account.

2. Innovation Potential (max. 300 words)

Describe the innovation potential of the project.

3. Products (max. 300 words)

Describe possible products of the project (eg. new knowledge, publications, research materials and methods, devices, applications, clinical advances and guidelines).

4. Relevance for the Renal Scientific Field (max. 300 words)

VII. Knowledge transfer, implementation and follow-up


1. Dissemination of Project Results (max. 400 words)

Describe how the project results will be disseminated.

2. Implementation of Project Results (max. 400 words)

If applicable, describe how project results will be implemented in practice.

3. Project Follow-up (max. 200 words)

Describe possible follow-up (eg. opportunities for application in research, clinic, practice).

4. Opportunities for Communicaton and PR (max. 300 words)

Describe the possibilities for the DKF to apply results of the project in PR and communication (eg. public media and presentations).
VIII. Financial issues
1. Budget Matrix

Specify the proposed standard personnel years according to the DKF Project Funding Model (PFM) and calculate the total budget. Maximum number of years, total budgets and possibilities for extra budget within the maximum for specific Kolff Grants are provided by the Kolff Information Sheet.


fte

year 1

year 2

year 3

year 4

total fte

budget euros

NSPPhDJuniorSeniorExtra budgetTotal

2. Financial Management

Name of the financial manager (M/F)
Telephone number and mail address
Name holder bank account

(according to bankpass)


Bank account number

(IBAN and BIC)
3. Additional Funding from Other Sources (if applicable; max. 100 words)


4. Possible Conflicts of Interest (max. 100 words)
IX. Signatures

Name, position, institute

Signature

Date

Applicant


Authorized Head of Institute
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina