Duurzame overheidsopdracht-fiche: basisDovnload 37.2 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte37.2 Kb.


Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis
1) Onderwerp


Milieuvriendelijke personenauto’s.
“<…..> (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten. Dit wordt verklaard in haar , , ,..”

2) Uitsluitingscriteria
De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract.
Ref.:

Art. 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en Art. 45 van Richtlijn 2004/18/EG3) Technische capaciteit (niet exclusief)

/
4) Technische specificaties
Emissies
- De voertuigen moeten aan de volgende maximale gemiddelde emissie voldoen:

(zie http://www.ecoscore.be) - [Belgische federale circulaire 307 quinquies]
Klasse

Categorie

Ecoscore Minimum

Grote afstandsvoertuigen Standingvolle voertuigen met representatief karakter

Break

Benzine of fexyfuel : 60

Diesel: 62

Gas: 62

Monovolume

Benzine of fexyfuel : 55

Diesel: 58

Gas: 58

Berlines en andere

Benzine of fexyfuel : 62

Diesel: 65

Gas: 65

Afstandsvoertuigen

Break

Benzine of fexyfuel : 60

Diesel: 63

Gas: 63

Monovolume

Benzine of fexyfuel : 60

Diesel: 63

Gas: 63

Berlines en andere

Benzine of fexyfuel : 65

Diesel: 67

Gas: 67

Stadsvoertuigen en compacte voertuigen

Break

Benzine of fexyfuel : 65

Diesel: 65

Gas: 65

Monovolume

Benzine of fexyfuel : 65

Diesel: 65

Gas: 65

Berlines en andere

Benzine of fexyfuel : 65

Diesel: 68

Gas: 68

Elektrische voertuigen, hybride voertuigen of voertuigen met brandstofcel hebben doorgaans een hogere ecoscore en zijn eveneens toegelaten.

[Belgische federale circulaire 307 quinquies]
- De voertuigen moeten voldoen aan de EURO-standaard in werking [EU toolkit algemene criteria] [Belgische federale circulaire 307 quinquies]
- Voor dieselvoertuigen mag de emissie van roetdeeltjes niet hoger zijn dan 5 mg/km. [Belgische federale circulaire 307 quinquies]

5) Gunning van de overheidsopdracht:Criterium

Weging


1

Prijs
Berekening (bijv.): Laagste voorgestelde prijs / vermelde prijs x 0,70


bijv. 70%

2

Milieucriteria

(De openbare overheid formuleert de punten die zij aan de onderstaande criteria wenst toe te kennen)


Berekening (bijv.): Totaal gescoorde punten / maximum aantal punten x 0,20


≥ 15 %
[Belgische federale circulaire 307 quinquies]


3bijv. 5 %

4bijv.….Milieucriteria


  1. Emissies
  • De voertuigen voldoen aan lagere dan de in de specificaties vermelde gemiddelde emissies [Belgische federale circulaire 307 quinquies]


b) Geluidsemissies
De geluidsemissies zijn lager dan de wettelijke waarden.

[kerncriteria EU-toolkit]


Ref.: http://ec.europa.eu/environment/noise/
c)Schakelindicator:
Het voorgestelde voertuig is uitgerust met een schakelindicator.

[EU toolkit algemene criteria]


d)Meetsysteem voor de bandspanning
Het voorgestelde voertuig is uitgerust met meetsystemen voor de bandspanning.

[EU toolkit algemene criteria]


e) Gassen voor klimaatregeling:
Het voorgestelde voertuig voldoet aan de volgende vereiste: Als het voertuig uitgerust is met een klimaatregeling met gefluoreerde broeikasgassen, moeten de

specifieke gassen een aardopwarmingsvermogen (GWP) hebben van ≤ 150 (tegenover CO2 en met een tijdhorizon van 100 jaar).

[Wanneer een gestandaardiseerde test gedefinieerd is] Indien het GWP hoger is, mag de leksnelheid van het systeem niet groter zijn dan 40 g gefluoreerde broeikasgassen per jaar voor een systeem met enkelvoudige verdamper, of 60 g gefluoreerde broeikasgassen per jaar voor een systeem met dubbele verdamper.
Verificatie:

De inschrijver moet de naam, de formule en het GWP van het in de klimaatregeling gebruikte koelgas vermelden. Indien een mengeling van gassen gebruikt wordt, zal hij het GWP als volgt berekenen:

GWP= Σ(Stof X % x GWPx) + (Stof Y % x GWPy) + … (Stof N % x GWPn)

waarin % de bijdrage per gewicht is, met een gewichtstolerantie van +/- 1%.

[EU toolkit algemene criteria]

f) Smeerolie
Verbintenis tot het gebruik van motorsmeerolie met lage viscositeit (LVL) of geregenereerde smeerolie met een minimum van 25% geregenereerde basisolie voor het onderhoud van voertuigen. LVL komen overeen met een SAE-nummer 0W30 of 5W30 of gelijkwaardig. [EU toolkit algemene criteria]
g) Voertuigbanden:
- Verbintenis om de voertuigen uit te rusten met banden met een geluidsemissie onder het wettelijk bepaalde maximum, met garantie van goede prestaties en veiligheidsniveaus.

Ref.: http://ec.europa.eu/environment/noise/)


[EU toolkit algemene criteria]

- Verbintenis tot het gebruik van banden waarvan het profielrubber geen olie bevat die onderworpen is aan etikettering volgens Richtlijn 67/548/EEG. [EU toolkit algemene criteria]6) Uitvoeringsclausules:
De aannemer moet gebruikte smeerolie en banden selectief inzamelen en een contract hebben met een of meer erkende afvalverwerkers, voor een correcte behandeling van de afvalfracties (EU toolkit algemeen).

Referenties

[Informatie van de openbare overheid die deze clausules in een aanbesteding gebruikt heeft]
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina