Duurzame technologieën op vlak van water oproep 4 Concepten voor efficiënt waterbeheerDovnload 121.46 Kb.
Datum14.04.2018
Grootte121.46 Kb.
Projectindiening

demonstratie- en disseminatieproject

duurzame technologieën op vlak van WATER

OPROEP 4

Concepten voor efficiënt waterbeheer

Bij het invullen van de aanvraag gelden de volgende principes:  • Dit invulformulier verzamelt basisinformatie die nodig is voor een vlotte beoordeling van de ontvankelijkheid en de evaluatie. U kunt dit document of een eigen lay-out gebruiken, maar u dient de volgorde en inhoud van de vragen en de vooropgestelde schema’s en tabellen te volgen. De schuingedrukte teksten zijn bedoeld als leidraad bij het invullen van elk hoofdstuk en mag in uw finale invulling verwijderd worden.

  • De in dit projectindieningsformulier verstrekte informatie zal VITO en VLAKWA , eventueel bijgestaan door externen, toelaten om 1) de ontvankelijkheid te beoordelen en 2) de projecten te rangschikken op basis van evaluatiecriteria. Zorgt u er daarom voor dat de verstrekte informatie zo volledig mogelijk is.

  • Indien nodig, kunt u met bijlagen werken. Gelieve deze duidelijk te linken aan de vraag in het indieningsformulier waarop ze betrekking hebben.

  • Indien bij de beoordeling op ontvankelijkheid blijkt dat bepaalde documenten ontbreken of hoofdstukken niet zijn ingevuld, zal u binnen de 10 werkdagen na de uiterlijke indiendatum hierover terugkoppeling ontvangen. U heeft daarna 5 werkdagen de tijd om het dossier verder te vervolledigen. Enkel volledige dossiers komen hierna in aanmerking voor de inhoudelijke beoordeling op basis van de evaluatiecriteria.

  • Op basis van de evaluatiecriteria worden de projecten gerangschikt. Met de consortia van de hoogst gerangschikte projecten wordt een overleg georganiseerd met VITO en VLAKWA , eventueel bijgestaan door externen. Uit dit overleg kan gevraagd worden om bijkomende informatie te leveren en deze te integreren in het oorspronkelijke indieningsformulier. Hierna wordt de beslissing genomen welk(e) project(en) worden goedgekeurd.Nr

Titel en acroniem van het ingediend Project, Consortiumleider, contactpersoon van het Consortium voor de contacten met VITO & VLAKWA

1

Titel, acroniem, Bedrijf, Naam, Voornaam, Functie, Telefoonnummer, Faxnummer, E-mail, GSM-nummer

 Nr

Geschiktheid van de case
2

Beknopte argumentatie omtrent de geschiktheid van de 'case' (maximum 3 blz)

 


Omschrijf het innovatieve duurzame karakter van uw project, van de erin gehanteerde technieken, materialen, concepten en/of systemen. Omschrijf of eventueel lichte aanpassingen nodig zijn alvorens de effectiviteit en efficiëntie van de technieken kan gedemonstreerd worden (“tuning”). (zie informatiedocument 2.1)

Op welke wijze wordt integratie geoptimaliseerd (zie informatiedocument 2.2)
Wat is de voorbeeldwaarde van het project op vlak van duurzaamheid (zie informatiedocument 2.3)
Hoe relevant en opschaalbaar zijn de gedemonstreerde technieken, materialen, concepten en/of systemen naar een ruimere context (zie informatiedocument 2.4)Nr

Expertise van het consortium

3a

Beknopte argumentatie omtrent de expertise van het consortium (maximum ½ blz)

 
Nr

Expertise van de kennisinstellingen

3b

Op welke kennis van de kennisinstellingen (VITO en/of andere) wenst het consortium een beroep te doen (max ½ blz)
Geef een eerste indicatie. Pas na projectindiening wordt, afhankelijk van het concrete projectvoorstel, in overleg met het consortium nagegaan welke kennisinstelling(en) het best betrokken worden voor de onafhankelijke validatie, wetenschappelijke onderbouwing, eventuele fijnstelling, enz…


Nr

Aanpak
4

De voorgestelde aanpak van het demonstratie- en disseminatieproject (max 3 blz)
 


Omschrijf hier zo duidelijk en volledig mogelijk de wijze waarop het project wordt aangepakt en motiveer waarom u voor die aanpak kiest, zeker indien alternatieven overwogen werden of in aanmerking kunnen komen.
Stel een projectplanning op en beschrijf hoe u de verschillende stappen in het project ziet, welke taken in elke stap gepland worden, wat daarbij de te verwachten moeilijkheden zijn en hoe u denkt deze aan te pakken. Geef aan welke belangrijke tussentijdse beslissingsmomenten er zijn, en hoe u de samenwerking tussen de verschillende partners inclusief VITO en/of andere kennisinstellingen ziet.


Deel het project op in werkpakketten en schat de benodigde personeelsbezetting in van alle partners. Gebruik hiertoe de hierna volgende tabel.
 

Bijlage nummer voor meer gedetailleerde informatie: ………………………..
Werkpakket

Partner

Periode

Personeelsbezetting in mensdagen
Nr

Omschrijving

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


Nr

Prijs van het project


5

Projectkost (exclusief BTW)

Aantal mensdagen

Dagtarief

Totale kostprijs

 

Samenvatting personeelskosten per partner (cfr. werkpaketten in Nr 4)

 

 

 

a)

PARTNER 1

 

 

 

b)

PARTNER 2

 

 

 

c)

PARTNER 3

 

 

 

d)

PARTNER 4

 

 

 

 

Werkingskosten (maximaal 50% van personeelskosten; hiervan maken de indirecte kosten maximaal 20% uit van personeelskosten)

 Aantal

Eenheidskost

Totale kostprijs

a)

omschrijving

 

 

 

b)

Omschrijving

 

 

 

c)

Omschrijving

 

 

 

d)

Omschrijving

 

 

 

e)

Omschrijving

 

 

 

f)

Omschrijving

 

 

 

g)

Omschrijving

 

 

 

h)

Omschrijving

 

 

 

i)

Omschrijving

 

 

 

j)

Omschrijving

 

 

 

k)

Omschrijving

 

 

 

 


TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT (aandeel consortium)
………………

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT (aandeel kennisinstellingen) Deze kostprijs wordt a priori geraamd tussen 20% en 80% van de totale projectkost. De werkelijke projectkost wordt in gezamenlijk overleg bepaald in fase 3 van de evaluatie.
……………..
TOTALE KOSTPRIJS VAN HET PROJECT………………..Nr

Disseminatieluik

6

Hoe ziet de disseminatiefiche a priori eruit? (max 1 blz)

 


Beeldt u in dat project verloopt zoals gepland, het demonstratie-en disseminatieproject uitgevoerd is, en de resultaten zoals verwacht.
Hoe ziet uw disseminatiefiche er dan uit? Schrijf hier maximaal 1A4 (+/- 350 woorden).


Deze informatie wordt gebruikt om (1) te bepalen of het voorgestelde project voldoende rekening houdt met de nood tot disseminatie van de gedemonstreerde techniek en (2)te bepalen welke ruimte voor publiceerbare (en dus niet vertrouwelijke) informatie aan het einde van het project beschikbaar komt. Het disseminatieluik vormt immers een belangrijke dimensie in de keuze van de te steunen projecten.

Sommige elementen voor disseminatie zullen nog onderwerp van het demonstratie-en disseminatieproject zelf zijn. Niettemin wordt gevraagd om zoveel mogelijk de reeds aanwezige inzichten terzake te beschrijven. In opeenvolgende fases zal dit disseminatieluik verder evolueren naargelang de voortgang van het demonstratie-en disseminatieproject.


Nr

Omschrijving

7

Samenvatting gevraagde steun met betrekking tot de kosten van het consortium

 

De gevraagde steun bedraagt 66% van de totale projectkosten begroot onder 3), zijnde ………………………………… €.8. Inlichtingen over het consortium

Partner

Bedrijf

Adres en Gemeente

KMO:

JA / NEE


Nr

Rol

 

 

 

1
 

 

JA / NEE

2
 

 

 JA / NEE

3

 

 

 

 JA / NEE

4

 

 

 

 JA / NEE

5

 

 

 

 JA / NEE

6

 

 

 

 JA / NEE8. Inlichtingenfiche over het bedrijf dat als consortiumleider optreedt

Bedrijfsnaam:

 

Ondernemingsnummer:

 

Maatschappelijke zetel:

 

Adres van de exploitatievestiging:

 

Rekeningnummer IBAN:

 

Rekeningnummer BIC:

 

Naam projectleider:

 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger:

 

Website:

 

Intentieverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

KMO- en deminimisverklaring toegevoegd:

 JA / NEE10a. Inlichtingenfiche voor overige bedrijven in het consortium

Bedrijfsnaam:

 

Ondernemingsnummer:

 

Maatschappelijke zetel:

 

Adres van de exploitatievestiging:

 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger:

 

Website:

 

Intentieverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

KMO- en deminimisverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

10b. Inlichtingenfiche voor overige bedrijven in het consortium

Bedrijfsnaam:

 

Ondernemingsnummer:

 

Maatschappelijke zetel:

 

Adres van de exploitatievestiging:

 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger:

 

Website:

 

Intentieverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

KMO- en deminimisverklaring toegevoegd: JA / NEE

10c. Inlichtingenfiche voor overige bedrijven in het consortium

Bedrijfsnaam:

 

Ondernemingsnummer:

 

Maatschappelijke zetel:

 

Adres van de exploitatievestiging:

 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger:

 

Website:

 

Intentieverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

KMO- en deminimisverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

10d. Inlichtingenfiche voor overige bedrijven in het consortium

Bedrijfsnaam:

 

Ondernemingsnummer:

 

Maatschappelijke zetel:

 

Adres van de exploitatievestiging:

 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger:

 

Website:

 

Intentieverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

KMO- en deminimisverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

10e. Inlichtingenfiche voor overige bedrijven in het consortium

Bedrijfsnaam:

 

Ondernemingsnummer:

 

Maatschappelijke zetel:

 

Adres van de exploitatievestiging:

 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger:

 

Website:

 

Intentieverklaring toegevoegd:

 JA / NEE

KMO- en deminimisverklaring toegevoegd:

 JA / NEE
Nr

Omschrijving

11

Bedrijf dat als Consortiumleider optreedt, naam en voornaam van de Projectleider, handtekening, datum
Om ontvankelijk te zijn, dient de ingediende aanvraag volgende elementen te omvatten:  • Dit volledig ingevuld indieningsformulier, ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf dat als consortiumleider optreedt.

  • Een verklaring op eer van elke partner uit het consortium

Bij positieve beoordeling van het project zal een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden, waarvan dit indieningsformulier integraal deel uitmaakt als Projectbeschrijving in bijlage.

De ondertekende aanvraag moet in 1 exemplaar per e-mail worden verzonden naar VLAKWA uiterlijk op 19 september 2014 om 17u, samen met de ondertekende verklaringen ( Ms-WORD én pdf).Per e-mail: opencall4@vlakwa.be

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina