Dvd tapescripts leerjaar 1 1 Andrew, The Meadows, Old Hall LaneDovnload 69.82 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte69.82 Kb.

DVD tapescripts leerjaar 11 Andrew, The Meadows, Old Hall Lane


Ondertitels Nederlands

Dit is ‘m.

Ik zou ‘m eigenlijk nog even moeten poetsen,

maar ze kunnen nu elk moment hier zijn.

Ze zijn laat. Snel dan.

Het allereerste nummer is mijn lievelings,

met een prachtige tubasolo.

Het wordt mijn allereerste optreden. De hele straat is er opgewonden over.

Het is maar één keer per jaar, weet je.

Je kunt het echt aan voelen komen. Al weken is iedereen nerveus.

Zal het weer net zo goed zijn als vorig jaar?

Ze stoten elkaar aan als ik voorbij loop, dat soort dingen.

De tuba is erg belangrijk voor de band.

Soms is het bijna een stem.

Een tubaspeler is een soort van lead singer. Een frontman.

Hij houdt niet zo van brassbandmuziek.

Hij houdt wel van Coldplay trouwens. Mijn helden.

Mijn mondstuk! Mijn mondstuk!


Ondertitels Engels

This is it.

I should really polish it a bit but they’ll be here any minute.

They’re late. Quickly then!

The very first number is my favourite,

it’s got a marvellous solo part for the tuba.

It is going to be my very first performance.

The whole street has been excited about it.

It’s just once a year, you know. You can feel it coming.

Everyone’s been excited for weeks. Will it be as good as last year?

They’ll nudge each other when I walk past. That’s what it will be like.

The tuba is very important in the band. Sometimes it’s almost a voice.

The tuba player is sort of a lead singer. A front man.

He doesn’t like brass band music all that much. Actually he likes Coldplay,

my heroes.

My mouthpiece! My mouthpiece!
2 Julian, Chorlton High School


Ondertitels Nederlands

Soda? Wil je weten wat soda is?

Na2CO3, want soda is hetzelfde als natriumcarbonaat.

Je kan mij alles vragen. Krijt?

Waar de meester mee op het bord schrijft?

Krijt is calciumcarbonaat, dus CaCO3.

Maar pas op! Het kan een strikvraag zijn:

Modern krijt wordt gemaakt van gips, wat hetzelfde is als

calciumsulfaat, dus CaSO4.

Waterstofperoxide? Wil je die weten?

Waterstofperoxide weet ik niet.

Ik ga trouwens nieuwe schoenen kopen trouwens. Zulke!

Mijn vader heeft me nieuwe schoenen belooft als ik een 10 haal.

Makkelijk!

Waterstofperoxide is H2O2 natuurlijk. Ik ken ze allemaal.

Vertel maar niet aan mijn vader.

Weet je wat D12 is? Een hiphopgroep uit Detroit.

Het is best lastig om formules te vinden die nergens op slaan.

Maar als ik betrapt wordt, kan ik zeggen: dit zijn helemaal geen formules,

kijkt u maar eens goed, meneer.

Kijk, ze worden nog mooier zo.

Ik moet ze terugbrengen van mijn vader.

En ik vind ze juist zo mooi.

Denk je dat ze ze wel terug zullen nemen, zo?


Ondertitels Engels

Soda? Do you want to know what soda is?

Na2CO3 because soda is the same thing as sodium carbonate.

Go on, you can ask me anything. Chalk?

That the teacher uses to write on the blackboard?

Chalk is calcium carbonate. CaCO3.

But watch out! That can be made a trick question.

Modern chalk is made from plaster of Paris,

that is the same as calcium sulphate, CaSO4,

Hydrogen peroxide? Do you want to know about that?

I don’t know about Hydrogen peroxide.

Anyway I am going to buy some new trainers. Like those.

My Dad has promised me new trainers if I get an A. Easy.

Hydrogen peroxide is H2O2 of course. I know them all.

Don’t tell my Dad.

Do you know what D12 is? A rap group from Detroit.

It’s difficult to think of formulas that don’t mean anything.

But if I am caught, I will say:

These aren’t formulas, look closely, Sir'.

Right, they look better like that.

My Dad says I have to take them back.

I told him they’re not formulas but he won’t believe me.

I like them so much.

Do you think that they will take them back, in that state?
3 Jody at home


Ondertitels Nederlands

Altijd als ik jarig ben,

ben ik bang dat mijn moeder het vergeten is.

Kijk!


Mijn vader is een echte tuinfreak. Hij is erg precies.

Als ik deze een halve inch verplaats...

Zou hij de buren vragen wie dat gedaan heeft?

Ik denk niet dat mijn moeder mijn verjaardag vergeten is.

Ik zag dat ze ingrediënten voor een taart heeft gekocht.

Hallo? Mam? Pap?

Normaal gesproken maakt mijn moeder thee als ik thuiskom.

Mijn moeder zet thee alsof ze in een laboratorium werkt.

Eerst moet de theepot verwarmd worden,

dan de thee er in.

Altijd Indiase thee.

Dan de kookwekker op vier minuten. Vier minuten om een

een modetijdschrift te lezen

Help jij Jody even met haar huiswerk, lief?

Ja, schat!

Intussen heeft hij vier minuten de tijd om stiekem een glas whisky te drinken.

Helpen met huiswerk heeft hij nog nooit gedaan.

Hij leest de krant liever.

Ik kijk altijd tv.

Hallo? Ja, ik ben thuis.

O? Ok!

Mijn ouders! Ze komen er aan!Ze zijn hiernaast. Misschien hebben ze zo’n groot cadeau

dat ze het bij de buren moesten verstoppen...

De fles!

Lang zal ze leven!


Ondertitels Engels

I always worry that my mum will forget my birthday.

Look!

My father is a gardening maniac. He’s very precise.If I move this one up a few inches,

Will he go to the neighbours and ask who’s moved ithas forgotten my birthday.

I saw she bought some stuff to make a cake.

Hello? Mum? Dad?

Hello? Mum? Dad?

Usually my mother makes tea when I get home.

My mother makes tea like a scientist.

First of all the teapot has to be warmed, then the tea is put in,

always Indian.

Then the kitchen timer is set for four minutes.

Four minutes to read a glossy magazine.

Will you help Jody with her homework, love?

Yes, dear!

Meanwhile he has four minutes to drink a glass of whisky in secret.

He’s never helped me with my homework. He’d rather read the newspaper.

I always watch telly.

Hello? Yes I’m at home ? OK.

My parents. They’re coming! They’re next door!

Maybe they’ve got me such a large present that they had to hide it at

the neighbours...

The bottle!

Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you...
4 Charlotte, Trafford Centre


Ondertitels Nederlands

Prachtig. Maar ze zouden me toch niet staan.

Hé, ik ken haar. Jacky. Ze zit een klas hoger.

Wat is ze knap!

Ze heeft een nieuwe tas. Erg chic.

Ik heb ze gezien bij Jane Shelton's.

Waarschijnlijk erg duur dus.

Waar haalt ze het geld vandaan?

Waarschijnlijk van die ouders met twee huizen en vijf auto’s.

Ondertitels Engels

Gorgeous. But they wouldn’t suit me.

Hey, I know her.

It’s Jacky. She’s in the next class. She’s pretty, isn’t she?

She’s got a new bag. Very elegant.

I’ve seen them at Jane Shelton’s, so it’s probably very expensive.

That is going to take some time.

Where does she get the money from?

Probably from those parents with two houses and five cars.
5 Anton, Heaton Park


Ondertitels Nederlands

Heb jij net een meisje naar buiten zien gaan?

Waar is ze?

We waren samen naar de film. Een romantische film.

Ze zegt altijd dat ik niet romantisch ben.

Daarom had ik haar meegenomen naar deze film.

Ik ben in slaap gevallen. Deze film was een beetje te romantisch voor mij.

Een man en een vrouw picknickend in een roeibootje, dat is niet

genoeg om mij wakker te houden. Niet als je de hele ochtend gerugbyd hebt.

Ze haat me nu.

Ik moet iets verzinnen.

Dag meneer, Ik wil graag een bootje huren, alstublieft.

Natuurlijk meneer, dat is dan 8 pond 50.

Dank u.


Ok. Ik heb dit nog nooit gedaan. Moet dit zo?

O, blijkbaar moet je achterstevoren.

Maar hoe weet je dan waar je heen gaat?

Waarom is een roeibootje romantischer dan een motorbootje?

Kijk. Ik kan het. Eindelijk.

Heerlijk. Misschien kan ik m’n hengel meenemen zondag.

Kan ik haar leren vissen.

Ze heeft het uitgemaakt.


Ondertitels Engels

Did you see a girl coming out just now?

Where is she?

We came to see the film together. A romantic film.

She always says I’m not romantic enough.

That’s why I took her to see this film.

I fell asleep. The film was a bit too romantic for me.

A man and a woman picnicking on a rowing boat, that’s not enough to

keep me awake.

Not when I’ve been playing rugby all morning.

She hates me now.

I’ll have to think of something.

Excuse me sir, I would like to hire a boat, please

Certainly sir, that’s eight pounds fifty.

Thank you

Right. I better start practicing for Sunday afternoon.

I’ve never done this before. How do you get started?

Ooo, it looks like you have to sit back to front.

But how do you know where you’re going?

And why is a rowing boat more romantic than a motorboat?

Look! I can do it! At last! Great. Maybe I can bring my fishing

tackle with me on Sunday and teach her how to fish.

She dumped me.

6 Peter, Salford City Football Club


Ondertitels Nederlands

Breed! Jij Idioot! (...)!

Sorry hoor, maar ik speel normaal op zijn positie

en er zijn een hoop dingen die hij nog moet leren.

Kom op!

Breed, idioot!Stomme (...)

Shit! Stomme (...)

Ik ben geschorst, weet je.

Rode kaart vorige week. Te hoog ingekomen,

volgens de scheids. Ik zou zijn gezicht hebben geraakt.

Onzin natuurlijk.

Nu,(...)! Ongelooflijk. In een wedstrijd als deze.

Kan niet eens koppen. Ze hebben me echt nodig, dat blijkt wel weer.

Onze coach zal het snel doorhebben, en mijn maten ook natuurlijk.

Maar die houden hun mond wel. We moeten deze wedstrijd winnen!

Zolang de scheids maar niet gaat tellen.

Shit, Wat een ongelooflijke (...)!


Ondertitels Engels

Wide, You idiot! (...)!

Sorry about that, but I usually play in his position

and he’s got to learn.

Come on!

Wide, You idiot!

Stupid (...)!

Shit, Stupid (...)!

I’ve been suspended, you see. Red card last week.

Kicked too high, according to the ref. That’s nonsense of course.

Now, (...). Unbelievable. In a match like this.

Can’t even head. They really need me, that’s obvious.

Our coach will cop on pretty quickly. And my mates too, of course.

But they’ll keep quiet. We have got to win this match!

As long as the ref doesn’t start counting.

Shit, what a bloody (...)!
7 Norma, Blackpool Beach


Ondertitels Nederlands

Kijk, kijk een fles. Flessenpost!

Kijk, het is echt flessenpost!

Ik krijg m niet open. Kom, we hebben een opener nodig.

Let jij even op mijn hond?

Ik kan het niet lezen. Het is Italiaans of zo...

Ik kan geen adres vinden. Niet eens een naam.

Volgens mij is het Italiaans.

Misschien weten zij het.

Ze zeggen dat het Spaans is.

Zij konden het ook niet lezen, maar het is Spaans.

Spreek jij Spaans? Nee?

Ken je niet iemand die dit voor me kan vertalen?

Ik ken ook geen Spanjaarden.

Ja, eentje, die werkt ook in het pretpark.

Pedro, wordt hij genoemd. Maar ik ken hem niet echt.

Ik vind het een engerd.

Ik zou het pretpark kunnen bellen. Veel keus heb ik niet.

Hallo, kan ik Pedro spreken alstublieft?

Hij werkt bij de achtbaan.

Hallo, met Norma, je weet wel, van de kassa.

Ja die ja.

Hé, jij bent toch Spaans?

Beetje rare vraag misschien, maar ik heb op het strand

een fles gevonden met een Spaans briefje er in

Ja, inderdaad. Kun jij dat voor mij vertalen?

Gewoon, een wit papiertje,

met een tekeningetje van een palmboom eronder.

Hoe bedoel je? Ik begrijp het niet...

oh nee! Hij is het! De brief is van hem!


Ondertitels Engels

Look, look, a bottle. A message in a bottle.

Look, it really is a message.

I can’t get it open.

I am just going to go and get a corkscrew a minute,

so you’ll have to look after him, please?

I can’t read it. It’s in Italian or something.

I can’t see an address. Not even a name. Yes I’m sure it’s Italian.

Maybe they’ll know. They say it’s Spanish.

They couldn’t read it either, but they said it’s Spanish.

Do you speak Spanish? No?

Do you know anybody who can translate this for me?

I don’t know any Spaniards either.

Hang on, there is this one who works at the amusement park.

His name is Pedro. I don’t really know him though.

He gives me the creeps.

I could phone the amusement park. I don’t have much choice.

Hello, could I speak to Pedro, please?

He works on the roller coaster.

Hello, it’s Norma. You know, from the cash desk.

Yes, that’s the one, yes.

Yes. Hey, you’re Spanish? Rather a funny question perhaps,

but I’ve found a bottle on the beach with a letter inside in Spanish.

Yes, really. Will you translate it for me?

Just a piece of white paper with a drawing of a palm tree at the bottom.

What do you mean? I don’t understand.Oh no, it’s him! The letter is from him.


Go for it! 2nd edition Tapescripts DVD
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina