DWaaltochten Aan de leerkracht(en) van groep 6Dovnload 11.46 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.46 Kb.

dWaaltochten

Aan de leerkracht(en) van groep 6
Uitnodiging voor een dWaaltocht in de uiterwaarden bij Dodewaard
Doe ook Mee!
d'Waaltochten zijn avontuurlijke verkenningstochten in de mooiste uiterwaarden langs de Waal. Speciaal bestemd voor kinderen van groep 6 van de basisscholen. Een dWaaltocht bestaat uit een combinatie van een struintocht door de wilde natuur en een fietsverkeersles. De mooist denkbare combi-les over aardrijkskunde, biologie en verkeersveiligheid, niet in het klaslokaal, maar als ervaring buiten in het veld.

Zo’n dWaaltocht brengt de klas in contact met een nabijgelegen uiterwaard, waar maatregelen ter verbetering van de rivierveiligheid en de natuur worden gerealiseerd. (project WaalWeelde). Maatregelen die betrekking hebben op de toekomst van het rivierenlandschap, de wereld van morgen van de huidige jeugd. De kinderen maken kennis met de kracht van de rivier en rivierveiligheid, met de bedrijvigheid van transport en delfstofwinning en ze worden betrokken bij de natuur.

Een dWaaltocht is eenvoudig aan te passen aan de wensen van elke school. De struintocht en de fietsvaardigheidsles zijn op 2 dagdelen of 1 hele lesdag te plannen.
Veilig fietsen

Onderdeel van de dWaaltochten is het veilig leren fietsen, want de dWaaltocht begint op de fiets met de tocht naar het natuurgebied. De Fietsersbond is bij het project betrokken om de kinderen juist dat te leren. De fietsles richt zich in ieder geval op het fietsen in een groep, een vaardigheid waar elke school ook op andere momenten zijn voordeel mee kan doen, bijvoorbeeld als de kinderen naar sportvelden of de naschoolse opvang gebracht worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om meer verkeerstheorie en vaardigheidstraining in het programma op te nemen.


De dWaaltocht

De dWaaltocht zelf gaat te voet dwars door de uiterwaard naar de rivier, met onderweg diverse speelse opdrachten rondom thema’s als natuur, scheepvaart, kleiafgravingen, waterberging en veiligheid.


Wat is WaalWeelde?

De Waal in de woonomgeving is iets om trots op te zijn. De Provincie Gelderland heeft de toekomstvisie WaalWeelde opgesteld om vooruit te blikken op de Waal in het jaar 2100 en streeft naar een veilige, natuurlijke en mooie rivier. Juist omdat het om een toekomstvisie gaat is het belangrijk om de jonge generatie bekend te maken met de bedrijvigheid, de natuurlijke rijkdom en het weidse van de rivier. Daarom wordt binnen het project WaalWeelde ook ingezet op jongeren educatie.

Vanaf het najaar van 2010 gaan de eerste dWaaltochten van start met groep 6 van de basisscholen in de omgeving van de Millingerwaard, de Ewijkse plaat en de Hurwenense uiterwaarden. De komende jaren zullen steeds meer jongeren in diverse andere gebieden langs de Waal ook deze kans krijgen, o.a. in Dodewaard.

De dWaaltochten worden in opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd door educatie-medewerkers van ARK Natuurontwikkeling. De fietsveiligheidsinstructies zijn in handen van fiets-docenten van de fietsersbond in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland.
Wat moet uw school organiseren?

Allereerst moet u uw school aanmelden, zie contactgegevens verderop

De docent heeft een ondersteunende rol tijdens beide gedeelten van de dWaaltocht en moet daarom bij beide onderdelen aanwezig zijn. Ook is medewerking van enkele ouders noodzakelijk, ongeveer een ouder voor elk vijf leerlingen voor beide dagdelen.
Voor een dWaaltocht is goed schoeisel en kleding die tegen een stootje kan aan te bevelen, eventueel regenkleding, en ook iets te drinken voor onderweg. Er wordt door kinderen van alles gevonden en opgeraapt, dus bakjes/zakjes of doosjes om dingen in te verzamelen zijn handig. Natuurlijk kunnen verrekijkers of camera’s ook leuk zijn om mee te nemen.

Omdat de kinderen op de fiets naar de uiterwaarden gaan, heeft elk kind een goed functionerende fiets nodig.

Wat betreft de fietsverkeersles is er van alles mogelijk: van een kleine inleiding over het fietsen in groepen tot en met uitgebreide fietstheorie, een korte film met spannende verkeerssituaties, het oefenen op een fiets-parcour op het schoolplein, de conditie van de fiets in orde maken en natuurlijk uiteindelijk de fietstocht naar het natuurgebied toe. De kinderen moeten daarom in ieder geval wel hun fiets meenemen op de dag dat de fietsles op het programma staat. Het is verder aan de school om een keuze te maken tussen een uitgebreide fietsvaardigheidsles of het oefenen in groepsfietsen. Daarover zal van te voren overleg plaatsvinden tussen de klassendocent en de fietsdocent. Na aanmelding krijgt u het telefoonnummer van uw fietsdocent. Voor eventuele vragen over de fietsles op dit moment kan contact worden opgenomen met de Fietsersbond: Janneke van Klei 030-2918114

Voor vragen over de struintocht in de natuur en voor aanmelding voor een dWaaltocht kunt u contact opnemen met:

Caroline van der Mark

ARK Natuurontwikkeling

0317 425 137

06 3071 6333


Kijk voor mee informatie op www.ark.eu of rechtstreeks op www.dwaalfilm.eu naar de zogenaamde dWaalfilm, een interactieve film, welke bijzonder geschikt is als voorbereiding in de klas, dat kan klassikaal op het digiboard of door de kinderen zelf op een computer.
Voor meer achtergrondinformatie over de projecten langs de rivier op de verschillende WaalWeelde locaties, zie: www.waalweelde.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina