E-nieuwsbrief van de congregatie van de broeders van liefde roma on-lineDovnload 72.8 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte72.8 Kb.

E-NIEUWSBRIEF VAN DE CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN LIEFDE

ROMA ON-LINE

Editie nr. 95/V/2007; 15 september 2007(Omdat ik al op 11 oktober uit Rome vertrek voor een bezoek aan onze communiteiten en projecten in de Democratische Republiek Kongo, verzoek ik u vriendelijk uw informatie voor ‘Roma On-Line’ voor oktober al bij het begin van de maand op te sturen.

Met mijn oprechte dank voor uw regelmatige bijdragen.)
(We rekenen er op dat alle lokale oversten een afdruk van ‘Roma On-Line’ ter beschikking stellen van de Broeders die over géén e-mail adres beschikken. Met onze oprechte dank daarvoor!)

ADMINISTRATIO GENERALIS – ITALIA
OVERWEGING
Broeder
BEZIT GEEN ANDERE NAAM, wie BROEDER heet. Hij wandelt door een stad van altijd straten. De wereld wordt een woud zonder genade. Voor elke deur ligt lijfsgevaar gereed. Verdriet van binnen, zonder klacht of kreet, staat tot de lippen als gestegen water bij wie ontheemd zijn of alleen gelaten en niemand nergens die van iemand weet. De bovenschijn van huid, gedaante, kleed, duurt maar een voorjaarstijd van weinig jaren, eer zich verval en zwakten openbaren en zoveel vormen van onleesbaar leed. Er is een kracht ophanden én gereed om ziel en lichaam met betoon van daden tot nieuw, almachtig leven op te laden. Hij draagt de oudste naam, die BROEDER heet.
IN LIEFDE BEWOGEN. Wij zullen door de liefde Gods bewogen voor zoveel anderen handen zijn en ogen en voeten om tezaam op weg te gaan. Wij zullen, en zolang wij leven mogen, hun wonden helen en hun tranen drogen en vol erbarmen voor elkaar bestaan. Wij zullen op de roepstem uit den hoge bereikbaar blijven onder zon en maan. Wij zullen voor wie doof is en verlaten, of in doodskou van de wanhoop zaten een stem van liefde zijn die wordt verstaan en lippen die intens geluidloos praten en menselijke tekens van genade want in de ander ziet de Heer ons aan. Wij zullen vaardig wezen vroeg en spade met alle leed dat mensen treft begaan. Wij zullen nog veel tafels moeten dekken naar continenten van verdriet vertrekken ver van het lieve geboorteland vandaan, en lange dagen met lang nachtwerk rekken en echo’s in verwante zielen wekken wanneer wij waken in des Heren naam. Wij zullen heul en onderdak verstrekken zolang de hamer van ons hart zal slaan. Bereikbaar blijven onder zon en maan met alle leed dat mensen treft begaan zolang de hamer van ons hart zal slaan. (Anton van Wilderode)
Nieuwsbrief van Broeder Generaal
Als we terugblikken op de twee laatste maanden, dan zien we een verscheidenheid van activiteiten en enkele momenten van rust. Zoals gewoonlijk, hebben we tijdens de maand juli een tiental dagen vakantie genomen. We bezochten enkele steden in het noorden van Italië: Bologna, Genuo, Modena, Parma, enz. In deze prachtige streek van Italië hebben we genoten van de vele kunstwerken uit het rijke culturele verleden. In Rome hebben we de eindredactie van onze Constituties en van het Directorium voorbereid, we hebben een studie gemaakt over het godgewijde celibaat en hebben een boekje als circulaire klaar gemaakt over “Deus caritas est” gekoppeld aan de moties over de animatie zoals uitgevaardigd door het generaal kapittel.
Op 7 augustus reisden we van Rome naar Rwanda. Daar verbleven we slechts één volle dag voor een ontmoeting met de broeders en voor de algemene vergadering van ons instituut in Gatagara. Op 9 augustus reisde ik samen met Br. Romain van Kigali naar Bujumbura. Daar trokken we tijd uit voor een bezoek aan de Aartsbisschop en aan de Minister van Gezondheid met de bedoeling oplossingen te vinden voor de financiële problemen van ons Psychiatrische Kliniek. Ik mag zeggen dat de broeders zich daar zeer hard inspannen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Op 11 augustus hadden we een mooie viering rond de eeuwige professie van de Broeders Hippolyte en Herménegilde, de eerste Burundese broeders na een lange periode. De Apostolische Nuntius ging voor in de Eucharistie. Tezelfdertijd vierden we het tweehonderdste verjaardag van de Congregatie.
De dag daarna vertrokken we naar Nairobi. Daar hebben we de hele week retraite gegeven aan onze novicen. We hebben ook de Aartsbisschop van Nairobi ontmoet om hem onze Congregatie voor te stellen. Op 18 augustus hadden we een mooie viering voor 200 jaar Broeders van Liefde in ons noviciaat. De Apostolische Nuntius in Nairobi ging hier voor in de Eucharistie. De novicen hadden de viering prachtig voorbereid. Na de mis zongen ze liederen en speelden ze toneel. We zagen onze novicen langs hun beste zijde! Spijtig genoeg moest ik ’s avonds al naar België vertrekken.
In België, in Moerzeke gaf ik twee retraites: één voor de jonge broeders en één voor onze postulanten en novicen. Op 24 augustus sloten we onze retraite af met de eeuwige professie van Br. Arnest. Op 1 september konden we aan 13 postulanten het kloosterhabijt geven als symbolische start van hun noviciaat. We wachten nog op de komst van 4 postulanten uit Pakistan.
Ondertussen sloven de broeders in Nairobi zich uit om het huis klaar te maken om 42 nieuwe postulanten te ontvangen. Ze zullen eind september aankomen om daar de laatste zes maanden van hun postulaat door te brengen. Ze zullen hun noviciaat in maart 2008 beginnen.
De eerste week van september verbleef ik nog in België voor allerhande vergaderingen, o.a. met betrekking tot ons vormingsprogramma, voor de viering van de 25ste verjaardag van de Verbiest-stichting waar ik de voorzitter van ben en waar programma’s worden ontwikkeld voor China, het bezoek aan enkele communiteiten en voor de vergadering met de missieraad. Op 7 september verliet ik België voor Rome waar ik tien dagen blijf. En zo gaat het leven verder!
Bro. René Stockman – Generale Overste - rene.stockman.fc@fracarita.org)
Agenda van de Generale Overste

  • 07.09.2007 Rome

  • 17.09.2007 België

  • 22.09.2007 Tanzania - Burundi

  • 28.09.2007 België

  • 30.09.2007 Rome – vergadering van de generale raad

  • 06.10.2007 België

  • 13.10.2007 China

  • 22.10.2007 België

  • 27.10.2007 Rwanda – Kenya

  • 04.11.2007 België


Casa Generalizia – Roma – 2007.09.15
De vakantie, de vrije tijd die we onszelf en de anderen gunnen, is voorbij. Contact met mooie en grootse gedachten, vaak met eeuwigheidswaarde, heeft ons eigen evenwicht en ook dat van onze omgeving hersteld en versterkt. We genoten van weidse natuurvergezichten, van zeeën en bergen, in hun oorspronkelijke schoonheid of bewonderden de aanpak van mensen die de natuur lieten bloeien tot prachtige tuinen. We hadden de gelegenheid, de mens, het meesterwerk van de schepping, beter te leren kennen door een vriendenbezoek, gebracht of zelf ontvangen. Ook was er wat meer tijd voor een mooi boek, een rechtstreeks contact met schone kunsten en zo verhinderden we niet dat onze gedachten het transcendente bereikten en we al het bestaande, ondanks de opvallende tekorten, als een harmonische eenheid konden ervaren. We kunnen ons nu alweer op ons eigen kleine plaatsje met onze eigen kleine opdracht bezighouden: een stip in de grote humanisering van het heelal.
Italië is een mooi vakantieland met een rijke afwisseling in klimaat en bevolking. Dit jaar stoorden echter de angstwekkende bosbranden wel nadrukkelijk de rust van velen. Het bedreigende ervan wordt nog groter als men verneemt dat het overgrote deel moedwillig werd aangestoken. Leren we nog waarderen wat mooi is en ten dienste staat van allen, vraagt men zich dan af. Is dat ook niet de reactie op het bekladden van muren, openbare monumenten en zelfs informatiepanelen ten dienste van het volk?
Rome blijft een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Sommige activiteiten zijn uniek. Een grote groep Mariavereerders waaronder enkele broeders van Liefde nam deel aan het Rozenhoedje in de tuinen van het Vaticaan evenals aan de herdenking van het sneeuwwonder op O.-L.-Vrouw ter Sneeuw in de Santa Maria Maggiore. Een bezoek aan “de Casa”, ons huis te Rome, geniet een ruime belangstelling bij broeders, medewerkers en familie. Dank zij de bijdragen van alle broeders kunnen wij te Rome en open huis zijn voor onze gasten. Mogen zij naast de ervaring van de meest kosmopolitische grootstad van de wereld tevens de warme huiselijkheid en de inspirerende bezieling van een communiteit van broeders ondervinden. Onder de velen die ons bezochten vermelden we graag Mevrouw Andrea Stockman, moeder van Br. Generaal. In haar 86ste levensjaar vindt zij een verblijf in het verre Rome nog best realiseerbaar.
Voor de universiteiten duurt de lesonderbreking nog even verder. Toch zijn Don Juan Carlos en Philippe Hallein al hier om hun eigen opdracht op de beste manier te bekronen. Wie dat ook deed is onze medebroeder, Bro. Adrian Hartotanojo die het baccalaureaat in theologie haalde met het maximum van de punten. Proficiat Br. Vicaris.
Br. Eugeen Geysen

Stuur a.u.b. korte bijdragen op. Vergeet niet dat alle teksten naar het Engels en het Frans moeten vertaal worden.

SAINT AUGUSTINE PROVINCE - AFRICA
Provincial Administration – Yamoussoukro – Côte d’Ivoire
Région Saint-François-Xavier – Rwanda/Burundi


 • Op 14 juni was ik in Bujumbura om de Regionale Raadsvergadering bij te wonen. Het kwam erop aan te overleggen hoe we een oplossing konden vinden voor de financiële problemen van het CNPK (Psychiatrisch Centrum in Kamenge / Bujumbura) ten gevolge van de verhoging van de salarissen van de personeelsleden. Een probleem waarmee we ook in Rwanda geconfronteerd worden.
 • Op 15 juni vernieuwden Broeder Herménegilde en Broeder Hippolyte hun tijdelijke geloften voor twee maand, zodat de periode kon overbrugd worden die hen scheidde van hun eeuwige geloften die op 11 augustus zouden uitgesproken worden.
 • Op 23 juni had de eerste vergadering plaats met de aangesloten leden in Rwanda. Het was vooral een eerste kennismaking met elkaar.
 • Eind juni werden in Butare de veranderingen aan zes kamers voor het postulaat beëindigd. Er werden vensters ingezet aan de kant van de tuin, het plafond werd vernieuwd en alles werd herschilderd. Daarna werden nieuwe matrassen aangekocht. Alles was klaar om de nieuwe rekruten te verwelkomen.
 • Op 30 juni hebben wij de Broeders Eric-Ferdinand en Gordien verwelkomd nà hun noviciaattijd in België. Ze konden eerst vlug hun familie een goede dag zeggen vooraleer hun retraite op 6 juli aan te vatten in Sovu bij de Benedictijnen. ’s Middags en ’s avonds op 11 juli werden wij bij de benedictijnen en benedictinessen uitgenodigd om Sint-Benedictus te voeren. Zo konden we de retraite in vreugde en heiligheid beëindigen.
 • Op dinsdag 3 juli kwamen in Ndera een groep stagiairs toe van Guislain (Gent) onder de leiding van de heer Roland. Tijdens een verblijf in de communiteit van Butare waren ze geïnteresseerd in één van onze planten met de naam ASTOLOGIA ALBIDA. Het volstaat om elke maand 10 graantjes van die plant in te nemen en men is voor malaria beschermd. Het schijnt dat dit inderdaad lukt. Wij wachten op de expertise van de dokter van de ‘travel kliniek’ uit Gent om de weten welke stof die granen bevatten. In alle geval heb ik sindsdien geen malaria meer gehad.
 • Tijdens de maand juli zijn onder de leiding van dokter Marc Speeckaert de Dokters zonder Vakantie in Gatagara aangekomen. Tijdens twee weken hebben zij 40 kinderen kunnen opereren. Ze waren tevreden het professiefeest in Gatagara nog te kunnen bijwonen. Wij zijn hen zeer dankbaar voor het gepresteerde werk. Ze willen zich ook engageren om de nieuwe operatiezaal in te richten.
 • Op 7 juli hebben een groep scouts uit Harelbeke hun tenten opgeslagen op de kleine wei in onze binnentuin. Gedurende enkele dagen dachten we in een kleine jamboree verzeild te zijn. Twee weken later kwam een andere groep Belgische scouts uit Zingem zich ook bij ons vestigen. Zij hadden deelgenomen aan de jamboree van Nyengezi in Congo.
 • Op 14 juli had de professie voor één jaar plaats van de Broeders Eric-Ferdinand en Gordien. Broeder Juvenal hernieuwde zijn geloften eveneens voor één jaar.
 • De Broeders Eric-Ferdinand en Gordien zullen hun studies in de geestelijke gezondheid verder zetten aan het Internationaal Instituut Kanunnik Triest. Broeder Jevenal zal de studies in de boekhouding in Remera, Kigali aanvatten.
 • In Bujumbura hadden verschillende vormingsinitiatieven plaats voor de psychiatrische verplegers. Het was de eerste keer sinds het beëindigen van de oorlog dat verplegers uit Rwanda en Congo zich naar Bujumbura voor vorming naar Bujumbura konden gaan.
 • Op 20, 21 en 22 juli vond het eerste weekend plaats voor aspiranten in Rwanda. Ze waren met 13 aanwezig en ze kwamen uit alle hoeken van Rwanda. Ze hadden al verschillende studies achter de rug: verpleger, laborant, technische studies in de sector van toerisme, ingenieursstudies, middelbaar onderwijs … Eind september plannen we een tweede week-end voor deze aspiranten. Begin januari 2008 rekenen we erop dat ze hun postulaat kunnen aanvatten. Op 30 juli is broeder Sabinus voor zijn vakantie uit België terug gekomen.
 • Op 5 augustus heeft de tweede vergadering plaats gevonden van de aangesloten leden in Rwanda. Broeder Bernard Houle heeft een zeer gewaardeerde uiteenzetting gegeven over het charisma van de Congregatie.
 • Op 7 augustus is Broeder Generaal in Kigali aangekomen. Op donderdag 9 juli nam hij als eerste plaatsvervanger deel aan de Algemene Vergadering van het HVP Gatagara. Ook de bisschop van Kabgaye was als tweede plaatsvervanger aanwezig.
 • In de namiddag van 9 augustus namen Broeder Generaal en de Regionale Overste het vliegtuig naar Bujumbura. Samen met Broeder Emile werden ze door mevrouw de Minister van Gezondheid in Burundi ontvangen.
 • De volgende vrijdag stroomden de uitgenodigden voor het professiefeest van alle kanten toe: van Rwanda, van Congo, van Tanzania, van Nairobi (zuster Léoncie) en van Zuid-Afrika (broeder Antoine Colpaert).
 • ’s Zaterdags legden de Broeders Herménegilde en Hippolyte hun eeuwige geloften af onder het voorzitterschap van Broeder Generaal. De apostolische nuntius in Burundi celebreerde de mis en was daarna ook aanwezig op de receptie. Alles was goed georganiseerd. Het was een grote dag voor de communiteit van Bujumbura.


Broeder Romain Van Hyfte – Regionale Overste – Butare (25.08.2007)

Région Notre Dame d’Afrique - République Démocratique du Congo
In de Regio hebben wij sinds half juni heel wat beweging van de broeders vastgesteld ten gevolge van de Regionale Raadsvergadering, de vakantiereizen en ook de voorbereidingen voor de professies.
Wij hebben in de communiteit St.-Augustinus het bezoek gekregen van de Broeders Jean Mbeshi en Pierre Ngoie die uit Lubumbashi waren aangekomen, waar zij hadden deelgenomen aan het Provinciaal Kapittel in afwachting van hun terugkeer naar hun respectieve communiteiten op 10 juni. Diezelfde dag hebben we Broeder Christian Amuli Balike uit de communiteit St.-Bernardus van Lubumbashi verwelkomd. Hij was naar Kinshasa voor verzorging naar Kinshasa gekomen. Op 16 juni is hij naar Lubumbashi teruggekeerd. Op 12 juni was ondertussen Broeder Rodrigue Sadiki werkzaam in Ivoorkust in Kinshasa aangekomen om enkele weken vakantie te nemen bij zijn familie in Uvira.
De tweede gewone Regionale Vergadering is goed en wel verlopen. Ze werd in Kinshasa, de regionale zetel, gehouden van 27 tot 30 juni 2007. Ondertussen kwamen broeders samen in kleine groepjes om de verplichte retraite te volgen in voorbereiding op het afleggen (hernieuwen) van hun geloften in de maand augustus.
In verband met de bewegingen van de broeders vermelden wij ook het vertrek naar Kikwit van broeder Assistent-generaal Jean Mbeshi. Sterk beproefd, omwille van het overlijden van zijn biologische zus, is hij gaan knielen op haar graf. We vermelden ook na het beëindigen van zijn eerste jaar vorming in de orthopedie, de terugkeer uit Tanzania voor vakantie van Broeder Martin Babadi. Er was ook de terugkeer voor vakantieredenen van twee postulanten uit Centraal-Afrika naar hun land. Ze zullen daarna hun vorming vervolgen in het noviciaat van Nairobi.
Op het vlak van de infrastructuur melden wij vooreerst de inhuldiging van de gebouwen voor het centrum voor lichamelijke gehandicapten in Nioki op zondag 19 juli 2007. Niettegenstaande de vele moeilijkheden kon de bouw die al in 2000 was begonnen beëindigd worden. Vervolgens werd in het CRHP van Kinshasa de bouw van een nieuwe vleugel voor hospitalisatie gebouwd, alsook een nieuwe operatiezaal. Deze werken, die nog aan gang zijn, kunnen gerealiseerd worden dankzij de financiële steun van de Spaanse Ambassade via het Internationaal Fonds voor Ontwikkeling. Ten slotte melden we ook nog de herinrichting van het communiteitsgebouw St.-Augustinus in Kinshasa, de zetel van de Regio.
De broeders en de medewerkers van de communiteit Sinte-Monica in Lusanga hebben op 24 juli op plechtige wijze de gedachtenis van onze Stichter gevierd. Intussen volgen verplegers in Katuambi een vorming.
Broeder Floribert Kabindu – Regionale Overste
Saint Dominic Regio - Tanzania

Saint-Paul – South Africa

Stuur a.u.b. korte bijdragen op. Vergeet niet dat alle teksten naar het Engels en het Frans moeten vertaal worden.

OUR LADY OF GUADALUPE PROVINCE – AMERICA
Provincial Administration – Washington – U.S.A. and Brazil
Saint Martin de Porres Regio – Peru
De broeders Richad Bardier en Victor Hugo Merino Conde dienden ook, zelfs een dringende operatie te ondergaan.
De verjaardag van 200 jaar Broeders van Liefde werd eveneens gevierd samen met geestelijken en oud-studenten van Jesus Orbrero, nog steeds actieve leden van de Caritas jongerengroep. Een powerpoint over de Congregatie werd bij die gelegenheid getoond.
Br. Johnny Apestegui werd voor zijn regio tot leraar van het jaar verkozen. Proficiat!
Onlangs, midden augustus, werd de regio vereerd met het bezoek van onze Vicaris-generaal, broeder Adrian Hartotanojo, nadat hij Brazilië had aangedaan. Hij bezocht alle werken en plaatsen die verbonden zijn met de activiteiten en belangstellingssfeer van de broeders.
Het kinderdorp Aldeia in Brazilië werd eveneens bezocht door de Vicaris-generaal. Hij nam deel aan het echte leven van het dorp. Dit bijzondere initiatief voor straatkinderen ondergaat momenteel een bijzondere fase in zijn bestaan. Door een beslissing van de regering moeten de gemeenten nu zélf de zorg voor de eigen kinderen opnemen. Als gevolg daarvan daalde het aantal kinderen van 40 naar 15 en van 5 huizen naar 2. Voor de komende jaren moet een heroriëntatie van het werk bestudeerd worden. De communiteit bestaande uit slechts twee broeders moet ook versterkt worden.
Our Lady of Charity Region – U.S.A.
Op 30 mei werd een eerste stap gezet in het oprichten van een groep aangesloten leden in Washington DC. Een tiental personen beantwoordden de uitnodiging van Br. John Firtzgerald om hen méér informatie te geven over de bedoeling van het aangesloten lidmaatschap. Zij vroegen om daarmee door te gaan.
Een zeer korte geschiedenis van de OLOC-regio werd door de drie laatste regionale oversten bijeen geschreven. Ze is te lezen op de website van de OLG-provincie samen met alle andere Nieuwsberichten en Brieven vanuit de Provincie: http://OLGprov.googlepages.com
Er worden initiatieven in de OLOC-regio ondernomen om fondsen te verzamelen voor het functioneren van het Dagcentrum Petrus Jozef Triest voor mentaal gehandicapte kinderen in Lima (Peru). Filantropische stichtingen in Amerika, religieuze congregaties en zelfs parochies werden uitgenodigd om het Dagcentrum te ondersteunen. Een website nodigt ook uit om kinderen te sponsoren.
Op 29 juli vervoegde Br. William Riley (Bill) het team in het vormingshuis te Washington, en blijft tegelijk ook deeltijds als sociaal helper werkzaam in een verplegingshuis in Washington.
Op 24 augustus vernamen we het pijnlijke bericht dat Br. Matthew Burns, missionaris in Zuid-Afrika, een hartaanval had gehad. Hij vecht nog steeds voor zijn genezing.
Ander droevig nieuws bereikte ons bij het onverwachte overlijden van de zuster van Br. Willbrod Lukamilwa.
Tijdens de zomervakantie trokken de Brs. Clement Kezimana en Martin de Porres naar hun moederland. De andere studenten volgden een zomercursus en reisden doorheen de Verenigde Staten.
Région Sainte-Anne – Canada
Een nieuw project van dienstverlening is in ontwikkeling. Daartoe worden de nodige aanpassingen gedaan in het voormalige noviciaat Beauport in Quebec. Br. Edouard Bolduc zal daar de belangrijkste animator van zijn.
Ons vroeger college Sint-Bernard wordt opnieuw uitgebreid en aangepast. Drie broeders vierden 10 jaar dienstverlening in de Raad van Bestuur van het college: Roland Dumais, Edouard Boldus en Antonin Lemay.
Er worden in de SA-regio eveneens activiteiten ondernomen om fondsen te werven voor het CePeTri in Lima (Peru). Soms gaat die samen met activiteiten rond het 200-jarig bestaan van de Congregatie, zoals de tweedehandse markt in Sint-Sulpice. Sint-Sulpice organiseerde voor de viering van eveneens een “épluchette de blé d’inde” en een dankmis ondersteund door het parochiekoor. Jubilarissen dit jaar zijn eveneens: Br. Roland Thibault en Br. Léo Martel.
Een aandoenlijk eerbetoon werd door een oud-student van Br. Henri-Louis Bilodeau uitgesproken. Hij vermeldde dat hij zijn hele leven lang heeft geprofiteerd van de waarden die Br. Bilodeau hem bijbracht terwijl hij de sportactiviteiten nà schooltijd begeleidde.
Br. Joseph Turcotte, voorheen internationale novicenmeester en nog steeds internationaal novicenleraar, kwam voor twee maanden vakantie en voor het ondergaan van een operatie naar Canada. Hij ontmoette ook Br. Bernard Boulay uit Washington, op bezoek om zijn paspoort te vernieuwen en voor een medisch onderzoek.
De SA-regio zal tijdens de eerste week van oktober haar regionaal kapittel houden.

Stuur a.u.b. korte bijdragen op. Vergeet niet dat alle teksten naar het Engels en het Frans moeten vertaal worden.

SAINT THOMAS PROVINCE - ASIA

Provincial House – Pakistan
Our Lady of Lourdes – Lahore – Pakistan (samenvatting)

Op 14 juli had de professie plaats van vijf jonge broeders: de broeders Aamir, Saud, Ameel, Norman en Samuel. De aartsbisschop was de hoofdcelebrant in de mis die door meerder priester mede gecelebreerd werd. Andere congregaties waren als gast tegenwoordig en we genoten ook de aanwezigheid van het personeel van de school en de familie van de geprofeste broeders. Alle broeders van het huis waren betrokken bij de voorbereiding van de viering, die in haar geheel afgesloten werd met een lunch voor alle gasten.


(Br. Saleem)
Father Lievens Region – India
Blessed Alphonsa community – Ranchi (samenvatting)
Op 1 juli kwamen onze vier tweedejaarsnovicen, Samuel, Subodh, Pradeep en Navin vanuit België naar hier om er hun eerste vakantie door te brengen. Op dezelfde dag verliet Br. Godfried het land om in België zijn visum te laten vernieuwen. De novicen zouden van 4 tot 17 juli bij hun familie doorbrengen, maar door een vertraging van hun bagage konden ze pas op 9 juli daarvoor vertrekken. Na een recollectie met broeders en novicen vond op 21 juli de eerste professie plaats van voornoemde broeders in de kapel van de Zusers Ursulinen in aanwezigheid van 100 medegelovingen. Op diezelfde dag ontvingen we het bericht van het overlijden van Br. Max Kunnen. We hielden een dankviering vier dagen later om al het goede te gedenken dat Br. Max voor India gedaan heeft.
De pas geprofeste broeders keerden op 28 juli terug naar België om er hun studies voort te zetten, en een week later keerde Br. Godfried terug naar hier in het gezelschap van een collega en vriend die met ons werk nader wilde kennismaken.
15 augustus was een dubbele feestdag: India vierde voor de zestigste maal Onafhankelijkheidsdag en de katholieke kerk vierde de Hemelvaart van Maria.
(Br. Marandi Bimal)
Triest House – Ranchi (samenvatting)
Naast een aantal invitaties voor ‘diners en tea parties’ hebben de broeders uiteraard ook het Onafhankelijkheidsfeest gevierd op Maria-Hemelvaartdag en hebben ze ’s anderendaags een recollectiedag gehouden over heiliging.
Br. Isidore organiseerde een tentoonstelling rond 200 jaar Broeders van Liefde die natuurlijk ook bezoekers uit andere huizen aantrok.
We ontvingen het bezoek van Br. Godfried, pas terug uit België. - Br. Praween vraagt een gebed voor de genezing van zijn broer.
(Br. Praween Kullu)
Blessed Kuriakose communiteit – Simalia (samenvatting)
Nadat op 5 augustus de Jarkhand Assembly of Religious Brothers was gehouden, had op 15 augustus het dubbele feest met de grootste luister gevierd in de aanwezigheid van 300 gasten: leerlingen, personeel, ouders en mensen uit het dorp.
Intussen Br. Naween begonnen met les te geven in een klas met 65 leerlingen voor hem op de schoolbanken
(Br. Telesphore)
Saint John Britto communteit – Tamilnadu (samenvatting)
Ook hier werd de dubbele feestdag gevierd, maar ook het recruteringswerk van Br. Wilfried schijnt te beginnen vruchten af te werpen. De broeders Yashwant en Dominic proberen de enige kandidaat die we hebben Engels aan te leren. Intussen gaan ook het bouwwerken traag maar gestadig vooruit.: regen en financiële problemen houden het nog wat tegen.
(Br. Dominic Kujur)

Sama Randja Regio – IndonesiaSanto Bonifasius – Purworejo (samenvatting)
Vier seminaristen zijn voor ongeveer een maand bij ons komen wonen om in de praktijk te leren hoe met psychiatrische patiënten om te gaan. Samen met hen en de patiënten konden we enkele nieuwigheden en verbeteringen in ons instituut aanbrengen. We zullen binnenkort een twaalftal patiënten hebben.
Br. Bartholomeus ging naar een opleiding voor sociale werkers in Semarang en dat leverde hem een certificaat op van de regering. De appreciatie van de plaatselijke overheden blijkt ook uit de donaties die wij van hen ontvingen.
(Br. Ferdinandus Harun & Br. Bartholomeus Murtono)
Santo Yoannes Maria Vianney – Purwokerto (samenvatting)
Br. Ignatius Suratman begon moeilijkheden te ondervinden met zien en spreken.. Er werd dan besloten hem naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis te brengen waar bij het onderzoek een blokkering van bepaalde hersenzenuwen werd vastgesteld. Wij bidden voor zijn herstel;
(Br. Gabriel Subiyanto & Br. Yacobus Sawino)
Santo Laurentius communiteit – Boro, Purwerejo (samenvatting)
Vijf van onze leerlingen van het speciaal onderwijs volgden een kamp voor mentaal gehandicapten in Baturraden. Er waren alles samen een honderdtal deelnemers geleid door veertig leerkrachten. Voor onze school was de heer Eko afgevaardigd.
Alhoewel onze spraaktherapie afdeling nog onvoldoende uitrusting heeft, zijn we toch al met een programma in die zin begonnen. Een dertigtal leerlingen volgt regelmatig de oefeningen. Omdat mijn kennis in deze materie nog onvoldoende is, wordt ik gecoacht door enkele spraaktherapeuten van onze dovenschool in Wonosobo. Ook zijn Br.Leonadus, Br. Paimin en ikzelf onze studies begonnen in bijzondere opvoeding aan de universeteit van Yogyakarta. Daarenboven heeft Br. Leonardus ook nog een taak als autobestuurder voor de school.
Onze lagere middelbare school in Purworejo bezorgde ons een aantal instrumenten waarmee we een ‘anklung’ orkest kunnen samenstellen. (Een ‘anklung’ orkest bestaat uit instrumenten vervaardigd uit bamboe). Omdat we zien hoe enthousiast onze kinderen reageren op hun ervaring met muziek, zoeken we nog weldoeners die ons willen helpen het instrumentarium uit te breiden..
(Br. Nocholas Alyandu)
Santo Paulus communiteit - Yogyakarta (samenvatting)
Br. Patricius Canda is op 10 augustus onze communiteit komen vergroten. Op 20 augustus startte hij zijn studies aan de Wedhabakti Theologische Faculteit in Kentugan.
Op 17 augustus werd de heer Augustinus Walidi aangesteld als schoolhoofd van onze Caritas Lagere School en mevrouw Wati als hoofd van de Lagere Middelbare School. Br. Michael Wasito overhandigde hen een crucifix tijdens de een feestelijke bijeenkomst bij die gelegenheid die gehouden werd in het Pondok Halih restaurant. De dag daarvoor hadden we de viering van Onafhankelijkheidsdag al ingezet met een reeks van spelen en competities voor onze leerlingen.
We ontvingen het bezoek van een neef en een jongere zuster van Br. Apolinaris, en ook van twee zusters die op weg waren naar een workshop in het Spirituality Center van Sangkai Putung. Er was ook bijeenkomst van alle broeders geleid door Br. Marcel Putrosumarto waar vooral de aandacht ging naar het financiële aspect van onze apostolaatswerken.
Br. Apolinaris heeft als coördinator van het Kunci Rehabilitation Centre al het initiatief genomen jongeren aan te trekken om als vrijwilliger te werken in onze diensten. Br. Florentinus houdt zich onledig met alles wat de goede en veilige werking van keuken en aanhorigheden betreft… We hebben ons ook al via internet bekend gemaakt.
(Br. Patricius Candra, Br.Thomas Budi, Br. Yoannes Suhakto)
Blessed-Joseph Vaz Region - Sri Lanka
Sacred Heart Region – Philippines
Our Lady of Charity – Baguio City (samenvatting)
Na het bezoek van Broeder Generaal in juni werd onze communiteit aangevuld met twee postulanten en dezelfde maand kwam ook tweedejaarsnovice Johnyy Rey bij ons wonen.
Het San Lorenzo Ruiz Instituut hield een bijzondere vergadering voor de officiële aanstelling van leden van de Raad van Leraren en Ouders (PTA) en van de Leerlingenraad (SSC).
Juli is op de Filippijnen uitgeroepen als de “maand van de voeding” wat betekent dat speciaal aandacht wordt geschonken aan het gebruik en de bereiding van voedsel dat plaatselijk wordt gewonnen, geteeld of gekweekt.
De school heeft het geluk drie leraars als vrijwilligers in dienst te hebben die zich allen specialiseren in bijzondere opvoeding.
Om te ontspannen na een moeizame examentijd een week daarvoor, hebben onze beide scholen op 1 augustus deelgenomen aan sportwedstrijden voor gehandicapten georganiseerd door het stadsbestuur. De laatste dag van augustus was dan een feestdag waarop de nationale taal in het licht gesteld werd.
We hadden ook het geluk Br. Aurel, regionale overste, op bezoek te krijgen, vergezeld van twee zusters en twee geassocieerde leden. Postulanten en tweedejaarsnovice Johnny Rey hebben het druk met hun studies.
(Br. Edcel Lacierda)
Our Lady of the Rosary – Manila (samenvatting)
Br. Arnel en Br. Antonio legden hun eerste professie af op 27 juli en op die dag vernieuwden de broeders Angelo Godelo en Jess Beluso hun geloften voor twee jaar. Op het einde van de maand keerde Br. Arnel terug naar België om er zijn studies voort te zetten.
Een bezoek aan de dierentuin van Manila bracht wat afwisseling in het leven van onze leerlingen, De uitstap gaf evenwel ook gelegenheid taalvaardigheid en rekenkunde te beoefenen.
Onder impuls van onze oudervereniging en met de steun van de Shell Oil Company werd een cursus therapeutische massage georganiseerd die plaatsgreep op vijf opeenvolgende zaterdagen. Als praktische oefening werd de cursisten de kans gegeven studenten van ons instituut een gratis massagebeurt te geven.
(Mr. Teddy, A.M., & Br. Antonio Benito)
Our Lady of Fatima – Tabaco City (samenvatting)
(omwille van de uitzonderlijke lengte van deze bijdrage werden slechts enkele delen samenvattend vertaald)
Tijdens haar tweede inhuldiging als burgemeester heeft Mevr. Krisel Lagman Luistro, haar engagement hernieuwd het ‘Holy Face Rehabilitation Center’ met raad en daad te steunen. Er wordt een memorandum van overeenkomst voorbereid om deze vorm van samenwerking officieel te bevestigen.

Op een copieuze maaltijd ter gelegenheid van de verkiezing van de nieuwe burgemeester van Libon, Mevr. Agnes Bem Dycoco, werd eveneens een memorandum in die zin ter sprake gebracht.


Van zijn kant zal het Centrum de nationale regering steunen door b.v. actief mee te werken aan initiatieven die door de regering worden voorgesteld, o.a. met betrekking tot ecologische plannen. Zo zijn we al begonnen met het aanplanten van bomen. Therapie verbonden met zorg voor het milieu.
De nationale regering, die niet zo bezorgd is om het lot van psychiatrische patiënten wordt aan deze taak herinnerd door een Nationale Week voor Preventie en Rehabilitatie van Handicaps.
Op meer materiaal plan werd werk gemaakt van het meer watervrij maken van de gebouwen. Een ontspanningsruimte in het midden van het complex biedt gelegenheid tot ontspanning van patiënten en bezoekers. Daarnaast wordt ook het patriottisme aangemoedigd door elke maandagmorgen een plechtige groet aan de vlag te organiseren.
We hebben berekend dat zowat 1200 patiënten het centrum regelmatig bezoeken. Ze komen uiteraard uit een wijdere omgeving, soms na een rit van 3 tot 5 uur. – Bezoekers van een andere aard waren o.a. de plaatselijke bisschop, Mgr. Carino, en onze generale assistent, Br. Joel. Deze laatste was vergezeld van de regionale overste, Br. Aurel, en van de consultant voor de projecten, de heer Franciso Alcantara, die ook geassocieerd lid is.
Het bezoek van Broeder Generaal resulteerde in zijn belofte te helpen bij het herstel van de kapel die door de tyfoon van 30 november deerlijk gehavend werd. Na het herstel en nadat alles netjes opgepoetst was, waren we allen op 3 augustus in blijde verwachting voor het bijwonen van de eerste eucharistie. Tevergeefs, want de priester daagde niet op.
Voor de rest wisselen studiedagen en meer ontspannende bezigheden elkaar af. Elke woensdag ontmoeten de personeelsleden elkaar voor een verdiepend gesprek en eens om de maand worden de ouders uitgenodigd voor de behandeling van een onderwerp dat hen in verband met hun kinderen aanbelangt;
Op een breder plan werken we ook mee met universiteiten die, onder strenge voorwaarden, hun studenten in sociaal werk, psychologie en verpleging naar hier mogen verwijzen voor taken in verband met hun studie.
Het beheer van een centrum als het onze kost uiteraard heel wat geld. We hebben een systeem uitgewerkt waardoor patiënten, al naargelang van hun vermogen, financieel zullen bijdragen voor de diensten die ze ontvangen. Om de kosten te drukken trachten we zoveel mogelijk groenten en zo zelf te kweken en wat we daarvan niet zelf nodig hebben kunnen we verkopen. Daarbij hebben we een koppel schapen rondlopen die het gras kort houden en hopelijk voor een groot nakroost zullen zorgen.
(Br. Victor Manuel)

Vietnam (samenvatting)

Tijdens de vakantie waren de postulanten druk bezet met het volgen van allerlei cursussen zoals: psycho-spirituele ontwikkeling, Engels voor gevorderden, het charisma en de spiritualiteit van de Broeders van Liefde. Deze cursussen worden gegeven door Br. Joel Ponsaran en gastprofessors.


Tijdens het lopende semester zullen de postulanten aansluiten bij andere congregaties voor lessen in Theologie en Spiritualiteit in het de La Salle Instituut, terwijl de postulanten diezelfde cursussen zullen volgen in het pastorale centrum van de Dominicanen.
Op dit ogenblik verwachten we de komst van 7 aspiranten die voor ons gescreend en gecheckt waren door de Zusters Dominicanessen en de parochiepriesters.
Bij deze aanvang als het ware van een nieuwe stichting voelen ons sterk verbonden met wat Vader Triest deed nu tweehonderd jaar geleden.
Ho Chi Minh City
Br. Gabriel Subiyanto, de Provinciale Overste van Azië, schrijft:
Op 5 september landde ik veilig en wel om 16.05 uur in Ho Chi Minh City. Br. Dominic en twee postulanten wachtten mij daar op met hun motorfiets. We waren net de luchthaven uit of het begon te stortregenen, maar we reden toch verder. Geen probleem. ’s Nachts verbleef ik in een hotel. ’s Avonds hadden we het avondmaal samen in de communiteit met twee broeders, vijf postulanten en zes aspiranten. Eén postulant studeert aan de universiteit en verblijft enkel in de weekend in de communiteit. Het officie wordt in het Vietnamees gebeden, maar de andere gebeden zijn in het Engels.
Elke vrijdag wordt de mis gelezen in onze communiteit, op de andere dagen gaan de broeders naar de parochiekerk. Het communiteitsgebouw is heel bescheiden, maar netjes. Twee tot vier personen slapen in één kamer. Ze slapen niet in een bed, maar op een vloermat. In elke kamer is een ventilator want het kan hier zeer warm zijn (32° C). De voeding is heel eenvoudig, maar rijk aan vitaminen en voedzaam.
Op 6 september om 19.30 uur heb ik alle leden van de communiteit gesproken over het belang van een eenvoudige levensstijl als religieus. De volgende dag in de namiddag was er een hevig regenweer met storm. Overal was water en nog eens water tot zelfs op de balkons van de eerste, tweede en derde verdieping en in de kapel van de communiteit. Onze postulanten en kandidaten werkten goed samen om alles op te drogen en de vloeren schoon te maken. De straat voor het huis stond onder water.
Ik had hier de gelegenheid om maankoekjes te proeven en zoet drakenfruit. Langs de straat zijn er vele winkels die deze maankoekjes verkopen.
(Bro. Gabriel Subiyanto; biyan26@yahoo.com)

Stuur a.u.b. korte bijdragen op. Vergeet niet dat alle teksten naar het Engels en het Frans moeten vertaal worden.

SINT-BENEDICTUSPROVINCIE – EUROPA
Provincial Administration – Moerzeke – België

Saint Joseph Region – Ireland/England
Regio Sint-Maria – Nederland
Eindhoven - 200-jarig jubileum
Boek bijna klaar
Tijdens de opening van de jubileumtentoonstelling in Museum Kempenland in Eindhoven, op 9 september a.s., wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek aangeboden aan de oudste broeder in Nederland, br. Odoricus Horvers. Br. Horvers vierde dit jaar dat hij 70 jaar geleden geprofest werd. Het aanbieden van het eerste boek wordt een kroon op zijn jubileumjaar.
Br. Waldebert Devestel zal de tentoonstelling openen en Peter Nissen, kerkhistoricus aan de Universiteit van Nijmegen zal een inleiding houden met als titel: Congregaties: bewogen om mensen, bewogen door God.
Het boek is vanaf 10 september te koop op het Provincialaat, Aalsterweg 289 te Eindhoven.
Naamgeving Nijmegen
Het is nog niet 100% definitief maar het lijkt erop dat een park in de wijk Jonkerbos in Nijmegen vernoemd wordt naar br. Koeraad Reichgelt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Br. Koenraadpark.
Roermond - Viering 200 jaar Broeders van Liefde in de Kapel in ’t Zand
In de Kapel in ’t Zand in Roermond wordt zondag 14 oktober aandacht besteed aan het 200-jarig jubileum van de Broeders van Liefde. De viering op 14 oktober met aansluitend receptie wordt de broeders aangeboden, zodat iedereen in de parochie de gelegenheid krijgt de broeders te feliciteren. De receptie wordt gehouden in het Colamgebouw naast de Kapel in ’t Zand.
In de schijnwerper ….. Henk Oddens
Henk Oddens is de maker van de nieuwe beeldengroep in de voortuin van Eikenburg. Tijdens de Nederlandse jubileumdag op 29 september a.s. zal het kunstwerk worden onthuld en ingezegend, aanleiding voor de redactie van Kort Nieuws voor een kort gesprek met de kunstenaar.
Henk vertelt ….
“Als je opdracht als deze krijgt ben je natuurlijk blij, maar tegelijkertijd vraag je je af: wie was deze man, waarover gaat zijn verhaal, wat is de essentie?
Als eerste sprak ik daarover met de Zusters van Liefde van de Hoogstraat (Zusters van Liefde van Schijndel). Omdat het hier immers gaat over een beeld van de stichter van de Broeders van Liefde meende ik in mijn onnozelheid dat deze zusters Kanunnik Triest dan ook wel kenden. Helaas, ze wisten niet over wie ik het had. Ik heb toen een afspraak gemaakt met br. Ton van Heugten, die niet lang daarna in gezelschap van br. René Stockman op atelierbezoek kwam. Toen kreeg ik de juiste informatie over deze bijzondere man. Bovendien brachten ze diverse boeken mee met het leven van Triest als onderwerp. Maar met al die informatie word je onmiddellijk geconfronteerd met de vraag: hoe beeld ik zo’n complex leven uit. Bovendien, er zijn al zoveel beelden en schilderijen van Triest gemaakt….
Omdat ik in die periode ziek werd, was er opeens heel veel tijd om te lezen, te mediteren en ideeën te laten rijpen. Langzamerhand kwam Triest ‘aan het licht’ en kreeg ik als het ware ‘contact’ met de persoon. Hoewel Vader Triest klein van postuur was, zag ik steeds duidelijker de grootheid van zijn daden. Deze man handelde niet uit eigen belang, maar was volkomen gericht op de ander. Daarin lag zijn taak. Al mijn beschouwingen daarover leidden tot de idee dat dit beslist geen solomonument kon worden. De grootheid van Triest kon alleen worden uitgebeeld, juist door de aanwezigheid van die ander, in de zorg voor de medemens. Samen met een psychiatrische patiënt, nog met ketens om zijn enkels, een man die niet op eigen benen kon staan, met een moeder die uit wanhoop haar twee kinderen afgeeft in het vertrouwen op een betere toekomst voor hen. Vanuit een grote sociale bewogenheid voelde Triest deze noden scherp aan. Zijn intense gebedsleven maakte hem daarvoor steeds gevoeliger en tegelijkertijd krachtiger. Zijn spiritualiteit en diepe geloof maakten hem bescheiden en hulpvaardig. Het kruis in zijn hand symboliseert de kracht van deze innerlijke inspiratie. De tekst op de sokkel heb ik genomen uit een van zijn preken.''
Niets is zo sterk als de liefde om de gedachte om een ongelukkige en het medelijden op te wekken, daar zij de drijfveer is van alle dingen. Ik zeg u dat de liefde een bijzondere kracht bezit om iemand te ontroeren en zijn geest te veroveren, omdat haar welsprekendheid tot in het ultiemste van de harten doordringt.

(Blaasveld, 1787)
Tot zover Henk.
Dat br. Ton van Heugten bij Henk Oddens uitkwam is eigenlijk toeval. Aan verschillende mensen had hij advies gevraagd: “Kennen jullie iemand die een beeld van Vader Triest kan maken bij ons 200-jarig bestaan.” Hij is zelfs ergens in het noorden van het land naar beelden gaan kijken. Toen noemde Arie Trum de naam Henk Oddens. Een bekend beeld van Oddens is dat van Bisschop Bekkers voor de kerk in St.-Oedenrode. En dat Bekkers ooit rector op Eikenburg was, is natuurlijk treffend. De keus was snel gemaakt.
Ondertussen kan Henk aan de Zusters van Liefde (van de Hoogstraat) uitleggen wie Kanunnik Triest was en weet hij dat er drie Congregaties van Zusters van Liefde zijn en dat één ervan wèl bij Vader Triest hoort.

Regio Sint-Vincentius - België, Roemenië en Oekraïne

Sint-Stanislas - Sint-Maria-Aalter

Op 9 juli gingen we naar Gent om daar het twintigjarige bestaan van het Triest Huis te vieren.Br. Godfried en de heer Warner hadden de plechtigheid voorbereid. De heer Warner gaf een inleiding en Br; Godfried gaf ook een toespraak. Daarna was er een barbecue.
Op 11 juli brachten we een bezoek aan Franstalig België. Om 10 uur waren we in “Les Sauverdias”. Dat is een niet zo groot huis waar mensen voor één of twee dagen kunnen verblijven. Een broeder van de plaatselijke communiteit gaf ons de nodige uitleg.
Daarna gingen we naar de Saint-Martin communiteit verbonden aan het Psychiatrisch Centrum. Daar namen we het middagmaal, waarna de overste, Br. Englebert ons rondleidde door de instelling. Van daar gingen we naar een nieuwe religieuze gemeenschap, de Fraternité la Tibériade, gesticht door Br. Mark, maar het was Br Bartholomeus die ons de geschiedenis van het ontstaan vertelde. We konden ter plaatse de H. Mis van 5 uur volgen. Daarna keerden we terug naar Saint-Martin voor het avondmaal alvorens naar het noviciaat terug te keren.
Ranjit Roshan Dungdung
Br. Turcotte die op 26 augustus uit vakantie terugkeerde zal nog wel lessen geven aan de novicen, maar als novicenmeester werd hij opgevolgd door Br. Roldan Demabildo. Br. Dermot van zijn kant ging terug naar Ierland nadat hij lange tijd Engelse les gegeven heeft aan de postulanten en zelfs een tijdje postulantenmeester geweest is.
Dertien postulanten komende van België, Indonesië, de Filippijnen, Sri Lanka en Vietnam werden op 1 september ingekleed en zeven novicen die het eerste canonieke jaar achter de rug hebben verhuisden naar Moerzeke om er hun studies verpleging aan te vangen. De achtste zal na een verblijf in Indonesië in januari terug komen om er in Kruibeke een cursus te volgen.
De retraite die aan beide wendingen voorafging werd geleid door Br. Stockman, die erop aandrong dat we de stilte zouden leren beoefenen.
(Br. Dismas & Br. Cyprian)


ROMA ONLINE

Casa Generalizia dei Fratelli della Carità

Via Giambattista Pagano 35, I-00167 Roma, Italia

Phone: *39-06-660.49.01; Fax: *39-06-663.14.66

Email: aime.peirsman@tin.it or aime.peirsman.fc@fracarita.org

Web-site: www.brothersofcharity.org
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina