E-nieuwsbrief van de congregatie van de broeders van liefde roma onlineDovnload 58.68 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte58.68 Kb.

E-NIEUWSBRIEF VAN DE CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN LIEFDE

ROMA ONLINE

Editie nr. 134/2011; 15 juni 2011(‘Roma On-Line’ verschijnt niet in juni en augustus.)

(De eerstvolgende editie van ROL verschijnt op 15 september 2011.)
(Een maandelijkse bijdrage mag maximaal één bladzijde bedragen en

ze moet voor de tiende van de maand ingeleverd worden.)
(We rekenen er op dat alle lokale oversten een afdruk van ‘Roma On-Line’

ter beschikking stellen van de Broeders die over géén e-mail adres beschikken.

Met onze oprechte dank daarvoor!)
(Wat overbodige berichten zijn voor mij, zijn wellicht belangrijk voor anderen!)


ADMINISTRATIO GENERALIS – ITALIA
OVERWEGING
Mijn derde plicht, naast onderricht en voorbeeld, is mijn dienst!
Ik moet u mijn waken, mijn zorg, mijn arbeid, mijn rust, niet enkel in één gelegenheid, maar altijd, alle dagen en nachten, schenken. Roept mij als u zal believen, en spaart mij niet en vreest niet mij te verontrusten, gelukkig als ik ben dat ik naar het voorbeeld van Jezus Christus, mijn Meester, mag geven mijn rust, mijn gezondheid en zelfs mijn leven …” (Uit een sermoen van Vader Triest, uitgesproken in Ronse, januari 1803.)
Bij Vader Triest stond de dienstbaarheid hoog aangeschreven. Op het ogenblik dat hij terug in het openbaar mag preken, geeft hij bovenstaande tekst als oproep en tegelijk als toelichting bij zijn levensprogramma. We weten uit het verdere levensverhaal dat de dienstbaarheid aan de concrete medemens in nood ook het leidmotief werd van zijn congregaties en bij de Broeders van Liefde bijzondere gestalte kreeg in de zorg voor de zieken, bejaarden en armen. Ook vandaag blijft het onze opgave dienstbaar in het leven te staan, open voor de kleine mens die onze weg passeert en die ons uitnodigt ons leven met hem te delen. Zo kan de kleine mens echt onze broer en zus worden die we in de ogen durven zien omwille van onze liefde die elk verschil doet overstijgen. De slogan “kleine mens – mijn broer” wordt vandaag volle realiteit!
Gebed: Heer Jezus, niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Laat ons u zoeken in het gelaat van onze medemens en u vinden in de dienst aan de andere. Laat ons u beminnen in het werk van iedere dag en naar u toegaan in de trouw aan onze opdracht. Laat ons dienstbaar zijn en toegewijd, om zo uw voorbeeld na te volgen en de evangelische boodschap blijvend actueel te houden. Geef ons, en allen die wij vandaag ontmoeten, uw genade en zegen. Amen.


Nieuwsbrief van Broeder Generaal
Na onze vergadering met de provinciale en regionale oversten hadden we heel wat opvolgingswerk te verrichten in verband met de vele beslissingen die werden genomen. Op 17 mei hadden we een vergadering op ‘Propaganda Fidei’ rond de ontwikkeling van het religieus leven in China en een andere vergadering van onze commissie rond interreligieuze dialoog.
Op 18 mei vlogen we naar de Filippijnen om aan onze novicen de cursus spiritualiteit te doceren. Het was meteen een goede gelegenheid om alle novicen persoonlijk te ontmoeten en ook om enkele vergaderingen te hebben met het vormingsteam. We waren op 24 mei terug in Rome om vele taken af te werken.
Op 1 juni waren we in België om enkele medische onderzoeken te ondergaan en op 2 juni hadden we gepland om naar de Verenigde Staten te reizen. Omwille van een technisch defect werd de vlucht uitgesteld en zo verloren we een dag. Daardoor werd ook ons geplande programma in Washington in de war gebracht. Uiteindelijk bereikten we op 3 juni veilig en wel Washington. We konden Kardinaal Wuerl nog ontmoeten en ook Dr. Dabout die de voorzitter zal worden van ons internationaal adviescomité.
De voorzitter van de Katholieke Universiteit van Amerika maakte een nieuwe afspraak op zaterdagvoormiddag. ’s Namiddag konden we samen met Br. John de parochie van de Heilige Verlosser bezoeken waar de broeders van plan zijn een nieuw apostolaat te starten voor de zorg voor thuisloze veteranen met psychische problemen.
Op 5 juni bezochten we onze broeders in Philadelphia en op 6 juni verlieten we de Verenigde Staten, opnieuw met een grote vertraging. Terug in België ontmoetten we op dinsdag 7 juni de heer Deetman die in Nederland het onderzoek naar misbruiken coördineert. De dagen daarop waren gevuld met vergaderingen en conferenties en dat tot 11 juni wanneer we afreisden naar Rwanda. We zullen er ons noviciaat bezoeken, een retraite leiden voor de broeders in Bukavu, Goma bezoeken en terug in Rwanda onze klassieke vergaderingen hebben rond het apostolaat.
We wensen u allen de inspiratie van de Heilige Geest op Pinksteren.
Br. René Stockman, generale overste

Agenda van de Generale Overste

11.06.2011 Kigali

26.06.2011 Brussel

02.07.2011 Rome

14.08.2011 Brussel

21.08.2011 Manilla

26.08.2011 Hong Kong

27.08.2011 Brussel

27.08.2011 Kigali

04.09.2011 Nairobi

04.09.2011 Kinshasa

13.09.2011 Brussel

15.09.2011 Peking

28.09.2011 Brussel30.09.2011 Rome

Casa Generalizia – Roma – 2011.06.15
Met veel genoegen neemt de reporter van de Casa zijn taak weer op. Hij is heel dankbaar tegenover allen die hem in zijn medische problemen hebben bijgestaan. Niet in het minst Vader Triest die op gezag van de Kerk verlangt dat de ‘postulator’ nog verder werkt aan de ‘Causa’ van zijn Zaligverklaring. Door de niet-aflatende ijver en aansporing van Br. Generaal is de afsluiting van de eerste fase in zicht. Daartoe moeten nog verklaringen van een representatief deel van het Godsvolk verzameld worden, waarin zij hun vertrouwen in P.J. Triest als voorspreker om gunsten te verkrijgen kenbaar te maken. Hoe meer we er hebben des te beter. Wanneer je in moeilijkheden bij P.J. Triest gaat aankloppen om hulp, dan is dat de moeite waard om neer te schrijven en ondertekend te sturen naar Br. Eugeen Geysen, Via Giambattista Pagano 35, 00167 Roma of te bezorgen aan een van onze kloosters met de vraag het document door te sturen. Hoeveel te meer geldt deze vraag als je al gunsten hebt gekregen. De gunsten die je verwacht of al hebt gekregen overtreffen zeker de inspanning voor een dergelijke verklaring.
Naar aanleiding van de halfjaarlijkse studiedagen van de Hogere Oversten (USG) van 24 tot 28 mei mochten we enkele deelnemers logeren van de Broeders van Maastricht, de Broeders van Oostakker en de Fraters van Tilburg. Het thema was de identiteit van de religieus. Broeder Pascal Cháves Villanueva, voorzitter, benadrukte in het slotwoord "de dringende noodzaak om een taal te hanteren die onze roeping en de waarde van onze geloften voor de ontwikkeling van de mens, herkenbaar en geloofwaardig maakt. Dat zal mogelijk zijn indien het religieus leven meer open wordt, minder op zichzelf gericht, tot dialoog bereid, geïncarneerd in de wereld, op weg naar de anderen en met anderen. Dat zal mogelijk zijn als de missie van de ordes, de congregaties en instituten opgevat en beleefd wordt als een deelname aan de missie van de Kerk, die uit de missie van God voortkomt".
De aanwezigheid in de Casa van twee afgevaardigden van Caritas Vlaanderen, Dominic Verhoeven en Marc Verhulst, wees op de belangrijke bijeenkomst van ‘Caritas Internationalis’ (C.I.) van 22 tot 27 mei. Er moest een nieuwe secretaris gekozen worden, en omdat C.I. een juridische eenheid binnen de Kerk vormt deelt zij in de missie van de Kerk en werden de banden met Rome aangehaald. Volgens de zalige Fréderic Ozanam, de stichter van de Sint-Vincentiusvereniging, is niet zozeer de hulpverlening aan de armen, maar wel de geloofsverkondiging door middel van de liefdadigheid het belangrijkste deel van de christelijke caritas.
Vanaf 29 mei tot 2 juni logeerde Mgr. André Jozef Léonard, primaat-aartsbisschop van België in de Casa. De spontane contacten die we met hem hadden waren open en oprecht. Hij is de Broeders zeer genegen en heeft oog voor iedereen, ook voor het personeel.
We hadden ook het geluk Br. Ivo Dujardin, de vorige abt van de trappistenabdij te Westmalle van 31 mei tot 3 juni bij ons te hebben. Hij was broeder met de broeders.
Fr. Clétus Payal Tamundele uit Nioki (RD Congo) was van 17 tot 26 mei in onze communiteit. Zijn zilveren kloosterjubileum is een goede gelegenheid om door een verblijf in Rome de banden met de Kerk te verstevigen. Tegelijk kon hij ook zijn vriendschappelijke relaties met bekenden verlevendigen.
De reuzengestalte van paus Johannes Paulus II op spiritueel en cultureel gebied werd na zijn Zaligverklaring in een bronzen standbeeld van 5,5 m. hoog aan het ‘Stazione Termini’, nu ‘Stazione Giovanni Paolo’, opvallend voor ieder tot uitdrukking gebracht. Het ganse beeld, behalve het hoofd, is beschilderd zodanig dat het als van beton lijkt: een verwijzing naar zijn onverwoestbare vastheid in de leer en lichamelijke sterkte geput uit volgehouden training. Zijn wijde mantel houdt hij met de linkerarm open in een gebaar van verwelkoming, zoals hij in 1983 in de Paulus VI zaal een jongen opving: de paus van de ontmoeting, van de dialoog. De beeldhouwer is de Romeinse kunstenaar Oliviero Rainaldi.
Onze huisgenoot E.H. Gaby Quicke, verbonden aan de Pauselijke Raad voor de Eenheid onder de Christenen, heeft op 7 juni de titel van Doctor in de Theologie behaald. Hij promoveerde met ‘Saint Augustin. A spiritual guide for ecumenism today’. De plechtigheid had plaats in het Angelicum en zijn promotor was Rev. Prof. James F. Puglisi, SA. Een welgemeend proficiat!
Onze eigen student Fr. Séraphin Tsijika zet zijn vorming aan de ‘Gregoriana’ gestaag verder. Op 23 mei doorstond hij zijn eerste examen om zijn tweede jaar Sociale communicatiemedia met succes af te sluiten. Hartelijke gelukwensen. Professionaliteit ten dienste van de Caritas.

De voorbije maanden is er wel wat gewijzigd in de samenstelling van communiteit, college en personeel. We behoren meteen tot de gelukkige gemeenschappen die nog een eigen Br. Kok hebben, nl. Br. Francis Verzosa uit de Filippijnen. Tijdens de weekends en wanneer Linda vakantie neemt, zorgt hij voor onze lichamelijke voeding. Vroeg of laat, na bewezen vaardigheid, ontvangt hij wel eens het diploma van culinair deskundige.


Het Belgisch College is verrijkt met een nieuwe priesterstudent uit Bukavu, RD Kongo, nl. E.H. Emmanuel Cishugi. Grote verbouwingen in zijn college verplichtten hem om te verhuizen. Hij bereidt een doctoraat voor in Liturgie aan het San Anselmo bij de Benedictijnen.
De drie zusters van de jonge (2002) Italiaanse congregatie ‘Suore di Maria Immacolata’ in Napels, die bij ons huishoudelijke werken op zich namen, hebben ons verlaten. De herinnering aan hun aanwezigheid blijft levendig dank zij de altaardwalen waarop zij teksten borduurden. Voor hun vervanging doen we een beroep op de Sri Lankese Zuster Nandanie Hewapathirana van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria en op Mevr. Marina Chiummarulo uit Rome.
Gelukkig is de wagen van Rector Mgr. Dirk Smet niet meer verplicht om buiten te slapen. Door een tweede deur aan onze garage te laten maken met afstandsbediening heeft Br. Overste het probleem handig en economisch opgelost. In zomertijd, alle kranen van de radiatoren te laten controleren en eventueel laten vervangen laat hem kennen als de bezorgde en vooruitziende ‘pater familias’.
Br. Eugeen Geysen

SAINT AUGUSTINE PROVINCE - AFRICA


Provinciale Administratie – Communiteit Sint Cypriaan – Abidjan (Ivoorkust)

Communiteit Sinte Bakhita – Yamoussoukro (Ivoorkust)

Regio ‘Saint François Xavier’ – Rwanda – Burundi
Bujumbura – Burundi
Ziehier enkele nieuwsberichten in verband met de voorbereiding en de viering van de paastijd dit jaar.
Buiten de gewone recollectie van communiteiten onderling tijdens de sterke (liturgische) tijden, namen op 10 april 2011 twee medebroeders deel aan de afgevaardigden van de communiteiten van religieuzen in dienst van de stad Bujumbura om bezoeken af te leggen in de centrale stadsgevangenis en gevarieerde geschenken aan te bieden van diezelfde communiteiten ten teken van solidariteit met de gevangenen.
We werden er hartelijk verwelkomd door de Aalmoezenier en de verantwoordelijken van de verschillende bewegingen van Katholieke Actie die heel dynamisch zijn. We hebben deelgenomen aan de eucharistieviering opgeluisterd door een indrukwekkend koor. Er werd een band gesmeed. We zijn vertrokken met de belofte dat een delegatie van dit koor met ons zou komen vieren tijdens de volgende Werelddag van het Godgewijde Leven.
Br. Augustin Bwampamye
Op Witte Donderdag heeft de Pastorale Dienst van het Neuropsychiatisch Centrum een viering georganiseerd voor de zieken en de verplegers met medewerking van de communiteit van de Broeders van Liefde. We hadden voor hen een feestmaaltijd voorbereid, een gebedsmoment voorzien met de personeelsleden en we hebben hen ook aangepast aangekleed. Weldoeners hebben ons daarbij geholpen en ook de personeelsleden hebben daaraan meegewerkt. De zieken waren tevreden omdat we ons met hen bezig hielden en hun de voeten wasten op onze manier.
Voor het Pastorale Team, Zr. Priscille-Aimée Ndimurirwo

Région Notre Dame d’Afrique – RD du Congo
Na de begrafenis van zijn moeder die een lange lijdensweg heeft gekend, keerde Br. Luc Luzolo op 4 mei vanuit Kabinda naar zijn communiteit in Lusanga terug. De hele communiteit wachtte hem op en hij hernam zijn apostolaat. Nadat Br. Théodore Kondo de begrafenis van zijn moeder in Kinshasa had bijgewoond, keerde hij op 7 mei naar zijn communiteit terug.
In het kader van de voorbereidingen voor de feestelijkheden ter gelegenheid van honderd jaar aanwezigheid van de Broeders van Liefde in Kongo, reisde Br. Jacob Kazadi op 8 mei naar Lusambo met een vracht materiaal voor de restauratie van het gebouw waar de eerste broeders in 1911 gewoond hebben. Hij volgt er ook de werken op en hij maakt van de gelegenheid gebruik om als coördinator projecten op te volgen. Dat bracht hem naar Kabinda waar hij momenteel nog verblijft.
Het is een jaarlijkse gewoonte dat de generale raad een uitgebreide raad bijeenroept met de provinciale en regionale oversten. In dat kader reisde de regionale overste van Kongo op 24 april naar Rome. Hij keerde op 12 mei naar Kinshasa terug. Alles is vlot verlopen. Hij kon op 1 mei ook de zaligverklaring van paus Johannes-Paulus II zaliger gedachtenis bijwonen.
Na de uitgebreide generale raad woonde Br. Jean Mbeshi verschillende vergaderingen bij met de partners van het CRHP in Goma met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Br. Jean keerde op 24 mei uit België terug.
Na verschillende maanden verzorging ten gevolge van gezondheidsproblemen met de huid, is Br. Cléophas Mukuamay genezen en kan hij uiteindelijk zijn communiteit in de Centraal Afrikaanse Republiek vervoegen in het gezelschap van een pater missionaris van de Goddelijke Barmhartigheid. Hij is goed aangekomen en hij werd warm ontvangen door de broedercommuniteit in Bangui. We wensen hem een mooi en vruchtbaar apostolaat.
Br. Innocent Karahima keerde na een drie maand durende vorming (stagen) in België in het gebruik van EEG, op 30 mei naar Kinshasa terug. Hij verbleef daar nog enkele dagen vooraleer zijn communiteit te vervoegen. Nu het (zilveren) jubileum van Br. Clétus Payal over enkele maanden naderbij komt, nodigde Broeder Generaal hem uit voor de Triestroute in België. Dat is heel goed verlopen en op 31 mei keerde hij uit België terug.
Er zal een jaarlijkse retraite worden geleid door de generale overste van 13 tot 17 juni in Bukavu. Bij het sluiten ervan zullen de aspirant aangesloten leden in Bukavu hun eerste belofte uitspreken. In Kinshasa had de eerste vergadering van de beheerraad van het CRHP plaats. Dat zal nu elk semester herhaald worden.
Br. Floribert Kabinda, regionale overste

Nieuws uit de communiteit Sint-Ambrosius - Kabinda
De communiteit leeft mee met de laatste activiteiten van het einde schooljaar in onze scholen.
Op Pasen verloor onze Medebroeder Théodore zijn lieve moeder. Ze stierf in Kinshasa ten gevolge van een crisis van hypertensie en suiker.
Van dinsdag 31 mei tot zondag 5 juni 2011 kregen we het bezoek van de Eerwaarde Broeder Regionale Coördinator van de Projecten en Werken. Hij had heel vruchtbare contacten met de beheerders van de werken en de medewerkers van de verschillende scholen. Deze laatsten organiseerden voor hem een broederlijke maaltijd. Hij bracht immers een goede boodschap, namelijk het einde van de laattijdige uitbetaling van de PVC.
Ter gelegenheid van de eerste deliberatie van de uitslagen van het einde van het schooljaar bood de Eerwaarde Broeder Prefect aan de medewerkers een eenvoudige maaltijd aan om de broederlijke banden te versterken en omwille van de hoge graad van medewerking kenmerkend voor de leerkrachten van het IPRO KIFULO.
Broeder Pierre Ngoie – ngoiepierre@yahoo.fr

Nieuws uit de communiteit Sint-Bernardus – Lubumbashi
We voelen ons goed God zij dank en de hele communiteit stelt het opperbest. Ziehier enkele gebeurtenissen die we hebben meegemaakt in de laatste periode.
Op 15 mei vertrok Br. Guislain op familiebezoek naar Bukavu. Dezelfde dag nam een groep broeders deel aan de dag van de roepingen die plaatsvond in de gemeente Ruashi. Tijdens de maand mei vierden twee broeder de verjaardag van hun geboorte, Br. Paul Miki op 17 mei en Br. Théodore Médard op 26 mei.
Deo, onze postulant, verloor zijn moeder hier in Lubumbashi. Moge haar ziel in vrede rusten. Op 06 juni zijn twee broeders naar de kathedraal gegaan om deel te nemen aan de begrafenismis van zuster Marie Angel van de congregatie van de zusters van de heilige Jozef van Moba. Moge haar ziel in vrede rusten.
Op 9 juni vierde Br. François Xavier de verjaardag van zijn geboorte.
benoitmufaume81@hotmail.com


Saint Dominic Regio – TanzaniaRegio Sint-Paulus – Zuid-Afrika

OUR LADY OF GUADALUPE PROVINCE – AMERICA


Provinciale Administratie – Washington DC – U.S.A. en Brazilië
Onze twee studenten in Washington brachten een week door aan de Cheasapeake Baai voor een ecologische studie en de invloed op de menselijke activiteit. Br. Venance is vereerd met het lidmaatschap van een uitgelezen groep verplegers, de ‘Sigma Theta Tau Honor Society of Nursing’.
Eeuwige Geloften: Br. Venance Kalolo legde op 12 juni zijn eeuwige geloften af in de parochiekerk van onze communiteit in Washington, terwijl Br. Dominic Kujur dat ook zal doen in juli in Ranchi.
Bezoekers in de USA: De Onze-Lieve-Vrouw van de Caritas logeerde bezoekers uit het buitenland, namelijk Br. René Stockman van 2 tot 6 juni voor zaken, vier Canadese broeders van 10 tot 14 juni om aanwezig te zijn op de eeuwige geloften van Br. Venance. Br. Adrian (Bambang) Hartotanojo en Dhr. Prakash van GAAP logeerden bij ons van 18 tot 30 juni voor zaken.
Het dagelijkse leven in DC: Omdat we onze ‘student koks’ in DC ordenen volgens het aantal keren dat zij rookalarm ontketenden tijdens hun culinaire bezigheden, sommigen hebben het klaar gespeeld om het alarm uit te schakelen terwijl ze aan het koken zijn!
Aangroei van nieuwe leden in de Provincie: Tijdens zijn laatste bezoek aan de Filippijnen kon Br. Generaal twee Filippijnse Broeders vinden die bereid waren om lid te worden van onze O.-L.-Vrouw van Guadalupe Provincie en het apostolaat in onze Provincie te ondersteunen, Br. Victor Manuel voor Edmonton en Br. Antonio (Tony) Rodano voor de straatkinderen in Granada. Ze zijn hartelijk welkom.

Canada
De Statuten van de Broeders van Liefde in Canada waren sinds 1924 niet meer aangepast. Voortaan zal het op een officiële, wettelijke wijze en in gemeenschap gebeuren.
Wat nieuws uit de Ziekenzaal
Br. Rolland René werd op 31 mei aan de heup geopereerd. Hij kon na enkele dagen het hospitaal ‘LeGardeur’ verlaten. Hij keerde naar huis terug in een heel goede gesteldheid. Ondertussen verbleef Br. Antonin Lemay een korte tijd in hetzelfde hospitaal omdat hij pijn had van een val. Br. Jean-Marie Laliberté had een kleine operatie aan de pezen van zijn hand. Onze Br. Benoit Poulin blijft een mooi voorbeeld van geduld en vertrouwen in zijn wekelijkse dialyse behandeling.
In de persoon van Br. Charles Coutu heeft het schilderen altijd een meester gevonden. In de tuin steken de aardappelen fier hun hoofden boven en weldra zullen de tomaten volgen. Het tuingezelschap bestaat uit de Broeders Arthur, Yvon en Normand. De Broeders Maurice en Yvon nemen het gazon voor hun rekening. Onze geliefde Florian Grand’Maison had de lichte taak op zich genomen om de medicatie problemen in het huis op te volgen.
De nieuwe overste dankt u allen! Eenzelfde dank gaat uit naar onze goede bedienden die dag en nacht paraat staan. Proficiat aan allen, mannen en vrouwen, die het leven ten volle voelbaar maken in St. Sulpice!
Ori ori

Peru
Twee gebruikers van onze diensten werden onder de begeleiding van Br. Bernard Boulay in de ‘Escuela de Vida’ (de School van het Leven) gedoopt. Br. Benjamin Aska verbleef drie weken in de USA om een Congres over Bijzonder Onderwijs te volgen en om met de Cheasapeake Baai Stichting gevoelservaring op te doen voor het milieu. Br. Victor Merino Conde bezoekt Granada van 15 juni tot 13 juli. Br. Provinciaal zal hem daar van 4 tot 11 juli vervoegen.


SAINT THOMAS PROVINCE – ASIA


Provincial House – Pakistan - Our Lady of Lourdes Communiteit – LahorePater Lievens Regio – India

                                                                                              


Regio Zalige Joseph Vaz – Sri Lanka
Region Rama Sandjaja – Indonesia

Sacred Heart Region – Philippines / Japan / Vietnam
Het Internationaal Vormingshuis – Nazareth Complex – Tabiguian Tabaco City
Op 13 mei 2011, het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, werden we door de lokale communiteit uitgenodigd omdat ze hun zevende verjaardag vierden. Het was een eenvoudige maar zinvolle viering. We feliciteerden hen voor hun voortdurende hulp aan de armen en de verbetering van het apostolaat van de Broeders van Liefde in de Filippijnen.
Op donderdag 19 mei om 2.50 in de namiddag kwam de Eerw. Br. René Stockman hier aan. We verwelkomden hem hartelijk met een broederlijke omhelzing. We waren heel blij dat hij gezond en wel het vormingshuis had bereikt. Om 8.10 ’s avonds en op dezelfde dag, hadden we voor hem omwille van zijn verjaardag een welkomstprogramma opgezet. Daarmee betoonden we onze oprechte en grote dankbaarheid voor zijn bezoek, voor het meedelen van zijn kennis, tijd en inspanningen voor ons.
Op maandag 23 mei 2011 om 11.45 uur in de voormiddag verliet de Eerw. Br. René Stockman ons voor zijn volgende bestemming. We zegden hem vaarwel en we hopen spoedig op een volgende ontmoeting.
Op zaterdag 23 mei 2011 om 9.00 uur in de voormiddag, hadden we onze maandelijkse recollectie voorgezeten door de Eerw. Pater Conrad Goulet, SSS. Het thema van de recollectie was: “De deugd van voorzichtigheid”. We ontdekten hoe essentieel deze deugd in ons leven als religieus is. We werden ook uitgenodigd om deze deugd in ons dagelijks leven in praktijk te brengen. Daarop volgde de biechtgelegenheid en de heilige eucharistie.
De novicen: Dominic Maria Tam – Waseem Khan – Albertus Magnus

Communiteiten Andre Phu Yen en Lavang – Vietnam

SINT-BENEDICTUSPROVINCIE – EUROPA


Provinciaal Huis” – Moerzeke – België
* Op vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei ging in het gastvrije Eikenburg, Eindhoven onze laatste vergadering van de ‘Europese werkgroep identiteit’ door. De eindtekst zal klaargemaakt worden voor de leden van het provinciaal kapittel. Er is al veel nagedacht over identiteit en spiritualiteit, maar men vond dat voor ons allen het congregatiecharisma, het stichtingscharisma, het charisma van onze stichter het vertrekpunt en de bron blijft van ons denken en doen.
* Op vrijdag 10 juni wordt weer de gedachtenis aan het afsterven van de ‘Zalige Priester Edward Poppe’ gehouden. De grafkapel in de buurt van het provinciaal huis is voorzien van nieuwe stoelen en de biechtkapel is opgesmukt.
* Op vrijdag 24 juni denken we aan het afsterven van ‘onze Stichter’. Mogen wij allen op voorspraak van onze Stichter verder groeien in een zichzelf gevende, onbaatzuchtige, belangloos dienende liefde.
* En het blijft maar vrijdag klinken: vrijdag 1 juli vieren we voor ons, Broeders van Liefde, ook nog een belangrijk feest: ‘Jezus’ heilig Hart’. Het gaat in ons leven om liefde.
* De drie regio’s beginnen al aan de voorbereidingen van de organisatie van de regionale kapittels. Ja, een nieuwe kapittelperiode dienst zicht aan!
*En als we even vooruit kijken zien we in november de laatste bijeenkomst van de ‘Europese werkgroep roepingenzorg en vorming’ in Ierland of Engeland. Ook de data voor het ‘provinciaal kapittel’ zijn bepaald: donderdag 12 januari tot en met zaterdag 14 januari 2012. De plaats is nog niet gekend.
Tot in september!
Br. Luc Maes, provinciale overste & Br. Jef De Wit, provinciale secretaris

Sint-Jozef Regio – Ierland / U.K.
Sint-Maria Regio – Nederland

Sint-Vincentius Regio – België / Roemenië / Ukraïne
Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor in Gent - www.huizetriest.be
Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor bestaat na de herstructurering uit vier onderdelen.


  1. Acute nachtopvang: we geven 22 personen per nacht die effectief dakloos zijn de kans om vijf nachten op veertien dagen in een bed te slapen. Dit is een noodoplossing. Wij proberen deze mensen terug in de hulpverlening te krijgen.
  1. Begeleid wonen: permanente begeleiding van dakloze gezinnen. Dit werkjaar hebben we 29 bewoners gehad.
  1. Inloopcentrum: Van september tot en met juni van maandag tot en met vrijdag. Warme maaltijd voor ongeveer 100 personen; broodjespunt voor ongeveer 160 personen; gratis douchemogelijkheid (ongeveer 120 personen per dag) en ontspanningsmogelijkheden (buiten en binnen).
  1. Vrijdagavondeucharistie en maaltijd (ongeveer 100 personen)

Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor, een thuis voor zij die er één missen, een hedendaags signaal tegen verzuring... In alles wat we 'doen', proberen wij er op de eerste plaats te 'zijn'....


In onze manier van leven en werken weten wij ons aangesproken door de ander. We weten ons aangesproken om authentiek menselijk te leven met wie gekwetst door het leven gaat. Als niet gesubsidieerd project kunnen we ons gemakkelijk aanpassen aan de noden van de tijd. De deur blijft open staan, ook nadat bewoners een andere dienst of plek hebben gevonden om te wonen of te werken. De gastvrijheid krijgt een ongedwongen en vrij karakter. Vertrekkende vanuit onze spiritualiteit en een evangelische basis stellen wij ons open voor alle mensen, wie ze ook zijn. We stellen ons dagelijks de vraag: "Wat zou Petrus - Jozef Triest vandaag gedaan hebben?" De huidige werking is het resultaat van een eerlijk en authentiek antwoord op deze vraag.
Verbroedering en samenwerking met het Sint Stanislas vormingshuis te Maria Aalter en de gemeenschap Heilige Engelen te Gent
Sinds september werken wij samen met het Sint-Stanislas vormingshuis te Maria-Aalter. Onze groep die bestaat uit 56 vrijwilligers (van Huize Triest), waaronder enkele broeders en aangesloten leden, die werd uitgebreid met 22 broeders uit de (Sint-Stanislas) gemeenschap… Elke maandag- en donderdagnacht komt er een broeder uit de gemeenschap mee helpen in de acute nachtopvang. We laten per nacht twee vrijwilligers, samen met Lawrence Ndigo die verantwoordelijk is voor de acute nachtopvang, inslapen. Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor weet de ondersteuning bij onze acute nachtopvang meer dan te waarderen. Op deze wijze kunnen wij 22 daklozen elke nacht een bed geven. Onze dank gaat ook uit naar Mevrouw Nancy Smith voor haar ondersteuning bij deze samenwerking. Onze multiculturele gemeenschap wordt zo gedragen door een grote groep vrijwilligers die zelf een multiculturele gemeenschap vormen. Broeder Guido Cranshoff, overste van de Sint Stanislas gemeenschap begeleidt onze vrijdagavondvieringen samen met onze nieuwe proost, priester Theo Brandt. Op regelmatige basis komen wij op vrijdagavond samen om te vieren en gemeenschap te vormen, een spirituele gemeenschap in het hart van de congregatie. Ook de gemeenschap Heilige Engelen neemt daaraan deel en de Provinciaal van Azië, Broeder Godfried indien hij in België is. De groep vrijwilligers ervaart deze samenwerking als zeer positief. Het is echt ondersteunend om vanuit het samen bidden en vieren Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor te dragen.
Werner Van de Weghe, aangesloten lid - werner.van.de.weghe@fracarita.org

2september 2010ROMA ONLINE

Casa Generalizia dei Fratelli della Carità

Via Giambattista Pagano 35, I-00167 Roma, Italia

Phone: *39-06-660.49.01; Fax: *39-06-663.14.66

E-mail: aime.peirsman@tin.it or aime.peirsman.fc@fracarita.org

Website: www.brothersofcharity.org

ROL 15.06.2011De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina