E-zine kenniswijk uitgave bedrijven, instellingen en relatiesDovnload 18.41 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte18.41 Kb.
E-ZINE KENNISWIJK <> UITGAVE BEDRIJVEN, INSTELLINGEN EN RELATIES
No. 31, 4 juni 2002
Welkom bij de elektronische nieuwsbrief over ontwikkelingen rond Kenniswijk en breedband.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
KENNISWIJK

Vraagstimuleringsregeling Kenniswijk in werking getreden

Nu al 42 aanvragen voor de subsidieregeling voor innovatieve diensten

Eerste ervaringen uit de Kenniswijk glasvezelproeftuin


OVERHEID

Nieuw platform voor ideeën van burgers voor elektronische overheid

Nederlandse ICT-wereld wil ict-paragraaf in regeerakkoord

Politieke partijen willen geen overheidsbemoeienis met breedband


BREEDBAND NATIONAAL

Expertgroep breedband wil duidelijke rol van de overheid

Deventer maakt vaart met aanleg breedband

Groningen wil breedband voor gehele provincie


BREEDBAND INTERNATIONAAL

Europa in de ban van breedbandinternet


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
KENNISWIJK
<> Vraagstimuleringsregeling Kenniswijk in werking getreden
Staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat stelt twaalf miljoen euro beschikbaar voor stimulering van de vraag naar breedband in Kenniswijk. Met deze vraagstimuleringsregeling voor consumenten wil de staatssecretaris de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur versnellen zonder de reguliere marktwerking aan te tasten. Bewoners kunnen tussen 1 september 2002 en 31 december 2004 subsidie aanvragen voor 1 breedbandaansluiting met 1 breedbanddienst naar keuze. De aansluiting moet minimaal een jaar in stand blijven en de tegemoetkoming in de kosten bedraagt maximaal 800 euro. Meer info: http://www.kenniswijk.nl

<> Nu al 42 aanvragen voor de subsidieregeling voor innovatieve diensten
Bij Kenniswijk zijn inmiddels tientallen aanvragen binnengekomen van bedrijven en instellingen die een innovatieve dienst willen aanbieden binnen Kenniswijk en daarvoor een beroep willen doen op de subsidieregeling voor diensten. Deze regeling trad op 18 maart 2002 in werking. De aanvragen komen binnen bij Kenniswijk en worden na een eerste beoordeling aangeboden aan de uitvoerende organisatie Senter. De ingediende aanvragen vallen in diverse aandachtsgebieden zoals zorg, educatie, winkelen, gezondheid en ontmoeten. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op: http://www.kenniswijk.nl

<> Eerste ervaringen uit de Kenniswijk glasvezelproeftuin
In de proeftuin binnen Kenniswijk zijn inmiddels ruim 60 huizen aangesloten op glasvezel. De bewoners van de Vlinderflats in Eindhoven, waar de aansluitingen zijn gerealiseerd, zijn bijzonder enthousiast. Er is meteen een gebruikersforum opgericht, waarbij uiteraard elektronisch kan worden overlegd via een zelf ontworpen website. Om de mogelijkheden van hun breedbandaansluiting optimaal te benutten, hebben de bewoners inmiddels de zeer lokale 'digitale omroep' VlinderTV in het leven geroepen. Ook telewerken blijkt populair: door de breedbandige aansluiting op Internet kunnen veel bewoners thuis een stuk sneller en comfortabeler werken dan op kantoor...
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
OVERHEID
<> Nieuw platform voor ideeën van burgers voor elektronische overheid
De overheid biedt steeds meer elektronische informatie en diensten. Tot dusver ontbrak echter een plaats waar burgers zelf ideeën kunnen aandragen over deze dienstverlening. Ook konden burgers moeilijk terecht met vragen en klachten over de elektronische overheid. Met de komst van 'Burger @ Overheid' is er een nieuw platform beschikbaar gekomen dat in deze behoeften voorziet. Het platform heeft een eigen site en is ook bereikbaar via links vanaf diverse andere sites van de overheid. De eigen site vindt u hier: http://www.burger.overheid.nl

<> Nederlandse ICT-wereld wil ict-paragraaf in regeerakkoord
Diverse organisaties die samen een groot deel van de Nederlandse ICT-wereld vertegenwoordigen werken aan een concepttekst voor een ict-paragraaf in het regeerakkoord. De eerste concepttekst, waarvan Tom Kok penvoerder was, is beschikbaar op de website van EPN. In een discussie over deze tekst werd onder andere naar voren gebracht dat de overheid meer aandacht besteedt aan de 'oude' infrastructuur (wegen, buizen, rails) terwijl de 'nieuwe' infrastructuur (bekabeling, zenders) aan de markt wordt overgelaten, waarbij zelfs afroming van inkomsten plaatsvindt. De concepttekst vindt u op: http://www.epn.net/pers.html?pagina=1137

<> Politieke partijen willen geen overheidsbemoeienis met breedband
De politieke partijen blijven terughoudend als het gaat om ingrijpen van de overheid op de breedbandmarkt. Men wil nog altijd niet verder gaan dan het stimuleren van de markt. Dat bleek uit een discussie tussen de fractiespecialisten tijdens het Internetworking Event 2002. Ook over de regie-rol van de overheid bestaat onenigheid: terwijl de PvdA ervoor pleit dat de overheid een groots opgezet en samenhangend plan ontwikkelt voor breedband, wil het CDA juist dat de overheid met kleine stapjes operereert zonder een "groot design te hebben". De formatie van het nieuwe kabinet wordt dan ook met belangstelling gevolgd door de markt. Als kamerfracties vragen hebben over breedband kunnen ze in ieder geval binnen 24 uur antwoord krijgen van http://www.breedbandland.nl

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


BREEDBAND NATIONAAL
<> Expertgroep breedband wil duidelijke rol van de overheid
Nederland kan ICT-koploper van Europa worden op het terrein van breedbandinfrastructuren en -toepassingen. Voor het bereiken van deze internationale toppositie is een duidelijke regie vanuit de overheid noodzakelijk. Naast een regiefunctie is voor de overheid een rol weggelegd als vraagbundelaar, financiële stimulator en launching customer. Het realiseren van deze ambitie vergt een overheidsbijdrage van naar schatting 2 miljard euro in de komende Kabinetsperiode. Dit staat in het advies 'Nederland Breedbandland' dat Wim de Ridder, voorzitter van de Expertgroep Breedband, op 30 mei heeft aangeboden aan Monique de Vries, demissionair staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Meer informatie vindt u op: http://www.expertgroepbreedband.nl


<> Deventer maakt vaart met aanleg breedband
De gemeente Deventer en Arcadis Bouw zijn bezig om een volledig te herbouwen stadswijk (de Driebergenbuurt) eerst te voorzien van een netwerk van glasvezelkabels. Dit project gaat dienen als aanjager voor het realiseren van de plannen om alle huishoudens in Deventer te voorzien van een glasvezelaansluiting. Een recent bevolkingsonderzoek toonde aan dat de inwoners van Deventer veel belangstelling hebben voor breedband. De gemeentesite vindt u op: http://www.deventer.nl
<> Groningen wil breedband voor gehele provincie
De provincie Groningen gaat alle huizen, bedrijven en instellingen aansluiten op breedband. Het doel is om binnen acht jaar zo'n 90% van alle gebruikers te voorzien van een glasvezelaansluiting. Groningen hoopt met het krachtig bevorderen van breedband haar huidige achterstand op dit gebied om te zetten in een voorsprong. Op provinciaal niveau is Groningen uniek met haar initiatief. Om de invoering van breedband ook op het platteland te bevorderen wil men binnen drie jaar een 'digitale provinciering' hebben aangelegd waarop alle gebruikers dan worden aangesloten. Meer informatie: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/persber/2002/pb050.htm

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


BREEDBAND INTERNATIONAAL
<> Europa in de ban van breedbandinternet
Eind 2001 had ongeveer de helft van alle Europese huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om op breedband te worden aangesloten. Dit is een schatting van onderzoeksbureau IDC. Daarbij is DSL op Europese schaal de belangrijkste beschikbare techniek met een aandeel van 68%. Kabel kent een penetratie van 30% en de resterende 2% bestaat uit glasvezel en satelliet. Alleen in Nederland en België liggen deze percentages anders - in deze landen domineert de kabel. IDC constateert dat bij de aanbieders van DSL de traditionele PTT's de markt domineren. Volgens IDC moeten de service providers nu meer specifieke breedbanddiensten gaan aanbieden en zich niet beperken tot het bieden van toegang tot Internet. Informatie op: http://www.vnunet.nl/artikels/binnlan2/n2202smc.htmDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina