Earnings Management en het verband met Corporate Governance Marlon van der Slot 345671Dovnload 120.12 Kb.
Pagina1/6
Datum25.07.2016
Grootte120.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Earnings Management

en het verband met Corporate Governance

Marlon van der Slot 345671Inhoudsopgave


Samenvatting 2

1. Inleiding 3

Plan van aanpak
5

2. Earnings management 6


2.1 Inleiding 6

2.2 Wat is earnings management? 6


2.3 Waarom wordt earnings management toegepast? 7

2.3.1 Bonus plan hypothese
9

2.3.2. Debt covenant hypothese


9

2.3.3 Political cost hypothese


10

2.4 Wat zijn de voor- en nadelen van earnings management voor het management en investeerders? 11

2.4.1 Voordelen 11

2.4.2 Nadelen 12

2.5 Hoe wordt earnings management toegepast? 13

2.5.1 Condities waarin earnings management kan worden toegepast


13

2.5.2 Accruals earnings management 14

2.5.3 Real earnings management 16

2.6 Variabelen van earnings management 17

2.7 Samenvatting 18

3. Wat houdt corporate governance in? 19

3.1 Inleiding 19

3.3 Definities van corporate governance 20

3.4 Variabelen van corporate governance 23

3.5 Samenvatting


26

4. Wat is het verband tussen corporate governance en earnings management? 27

4.1 Inleiding 27

4.2 Onderzoek naar het verband 27

4.3 Samenvatting 31

5. Conclusie 33

6. Discussie en aanbevelingen 34

7. Literatuurlijst


35Samenvatting

In deze scriptie wordt de relatie onderzocht tussen corporate governance en earnings management. Corporate governance gaat in essentie over de vraag aan wie en op welke wijze een integer ondernemingsbestuur transparant verantwoording moet afleggen over strategie, resultaten en risico’s (Cools, 2006). Aan earnings management werd door Healy en Wahlen (1999) de volgende definitie gegeven:

Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”

Uit onderzoek blijkt dat er een significant negatief verband bestaat tussen corporate governance en earnings management (Klein, 2002; Shen & Chih, 2007; Cornett et al., 2008). Bij bedrijven met corporate governance wordt er minder earnings management geconstateerd.

Keywords:


 • earnings management

 • corporate governance

 • accruals earnings management

 • real earnings management

 • Positive Accounting Theory

 • principaal-agent probleem

 • governancemechanismen


1. Inleiding

Het resultaat dat een onderneming behaalt, is een van de belangrijkste kenmerken die terug te vinden is in de jaarrekening. Het blijft een kwestie hoe betrouwbaar dit resultaat is en of het wel de werkelijkheid weergeeft. Het resultaat van een onderneming is relevant voor de gebruikers van de jaarrekening, welke een behoorlijke groep behelst. Zo beïnvloedt het resultaat van een onderneming de beslissingen die worden genomen door bijvoorbeeld investeerders en crediteuren. Betrouwbaarheid is een kwalitatief kenmerk van de jaarrekening en is in het Stramien van de Raad voor Jaarverslaggeving opgenomen. Het houdt in dat de informatie vrij moet zijn van wezenlijke onjuistheden en vooroordelen, en dat gebruikers ervan uit mogen gaan dat de informatie getrouw weergeeft hetgeen zij voorgeeft weer te geven of hetgeen zij in redelijkheid verwacht mag worden weer te geven (Stramien RJ). In het Conceptual Framework van de IASB komt het begrip betrouwbaarheid niet meer voor als kwalitatief kenmerk, maar daarvoor in de plaats is het begrip getrouwe weergave opgenomen. Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid, merkte de IASB op dat er een diversiteit aan meningen was over wat het begrip daadwerkelijk betekent. IASB heeft derhalve gekozen voor het kwalitatieve kenmerk getrouwe weergave, aangezien dit kenmerk alle aspecten van het kenmerk betrouwbaarheid omvat. De betrouwbaarheid van de jaarrekening blijft dus ook bij de IASB zeker van belang. Een oorzaak waardoor de betrouwbaarheid van jaarrekeningen in twijfel kan worden getrokken is earnings management. Healy en Wahlen (1999) geven de volgende definitie aan earnings management:

Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”

Bij resultaatsturing door verslaggevingsgedrag kan er onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende vormen, namelijk winststuring binnen de richtlijnen voor verslaggeving en winststuring door inbreuken op de richtlijnen, ook wel winstmanipulatie genoemd (Vander Bauwhede, 2003). Winstmanipulatie kan beschouwd worden als een vorm van fraude, een economisch misdrijf. In deze scriptie zal de focus worden gelegd op winststuring binnen de richtlijnen voor verslaggeving, ook wel earnings management genoemd. Wanneer earnings management wordt toegepast, kan dit dus leiden tot een vertekend beeld van het resultaat en wordt het belangrijke kenmerk betrouwbaarheid aangetast. De stimulans voor earnings management kan leiden tot kwalijke praktijken door managers. Een mogelijke oplossing voor het verminderen van earnings management is corporate governance. Corporate governance gaat over de vraag hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord kan worden bestuurd alsmede over het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan belanghebbenden, zoals aandeelhouders.

In deze scriptie zal onderzocht worden of er een verband bestaat tussen het corporate governance-beleid en earnings management. Indien dit het geval is, zal er onderzocht worden wat deze relatie inhoudt en zal er gekeken worden wat voor invloed het corporate governance-beleid heeft op earnings management.

De centrale onderzoeksvraag in deze scriptie luidt dan ook:Is er een relatie tussen het corporate governance-beleid en earnings management en zo ja, hoe ziet deze relatie eruit?

De deelvragen die dienen ten ondersteuning voor de beantwoording van deze probleemstelling zijn als volgt: • Wat is earnings management?

 • Waarom wordt earnings management toegepast?

 • Wat zijn de voor- en nadelen van earnings management voor het management en investeerders?

 • Hoe wordt earnings management toegepast?

 • Wat is corporate goverance?

 • Wat is het verband tussen corporate governance en earnings management?

Het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan deze scriptie zal het begrip earnings management behelzen. De definitie van dit begrip zal hier worden toegelicht vanuit verschillende perspectieven. Vervolgens zal de Positive Accounting Theory van Watts en Zimmerman worden toegelicht. Hierna zullen de voor- en nadelen van earnings management aan het licht worden gebracht en zal er worden toegelicht waarom earnings management wordt toegepast. In het theoretisch kader zullen de eerste vier deelvragen beantwoord worden.  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina