Een rumoerig jaarDovnload 1.22 Mb.
Pagina1/15
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Een rumoerig jaar.
Dat moet de aanhef zijn van mijn voorwoord in het jaarboek 2008-2009.

Maar daarbij bedoel ik niet de fantastische prestaties die onze gewestelijke rijders en rijdsters in de diverse disciplines hebben geleverd het afgelopen seizoen maar wil ik duiden op het bestuurlijke en organisatorische rumoer binnen de KNSB.

Een Bondscongres in juni j.l. waar voor het eerst in mijn bestuurlijke periode binnen de KNSB alle gewesten unaniem een standpunt innamen en niet akkoord gingen met de gepresenteerde begroting.

En of dat nog niet genoeg was stemde het congres tegen de benoeming van een voorgesteld lid in de reglementencommissie en als klap op de vuurpijl werd er door de sectie Kunstrijden een motie van wantrouwen ingediend tegen de Bondsvoorzitter met als aanleiding het opstappen van Joan Haanappel.

Later kwam er ook nog een zeer kritisch rapport van alle gewesten waarin wordt gesproken over de situatie binnen de KNSB die bepaald wordt door een sfeer van gebrek aan vertrouwen, argwaan en negativisme en dit met name attitude, aard, karakter en houding van bepaalde functionarissen aan de top van de organisatie als ook de werkwijze binnen bepaalde bestuurlijke organen en het Bondsbureau die hier debet aan zijn.

Enkele weken later verschenen er berichten in de pers dat de voorzitter van de KNSB Carl Paauwe alsmede directeur topsport Hans Gootjes waren opgestapt.

Geen verdienste wellicht van de gewesten maar wel een teken aan de wand.

Als reactie beschreef de bond de gewesten als mammoettankers die blijkbaar moeilijk te manoeuvreren zijn.

Alleen wil ik daar een kanttekening bij plaatsen en wel deze, toen de eerste zogenaamde mammoettankers indertijd op de markt kwamen werden ze in de volksmond ook wel supertankers genoemd en dat vind ik een veel beter woord als er dan toch enige relatie wordt gelegd met de gewesten.

Want de gewesten met hun vele aangesloten ijsclubs en trainingsgroepen en hun vrijwilligers hebben er altijd voor gezorgd dat er voldoende aanwas is geweest om Nederland als schaatsnatie op de kaart te zetten. Natuurlijk is professionalisering nodig. Onze moderne maatschappij en dus ook onze sportbond vraagt om deze professionalisering echter men moet niet voor de troepen uit lopen, de organisatie moet mee kunnen gaan.

De betaalde professionals moeten begrijpen dat zij nooit alleen, hoewel het Bondsbureau inmiddels meer dan vijftig betaalde professionals heeft, onze sportbond kunnen veranderen en dat zij altijd afhankelijk zullen zijn en blijven van onze nooit aflatende professionele vrijwilligers die met elkaar veel meer verstand van schaatsen hebben dan alle betaalde werknemers bij elkaar.

Het zij maar gezegd.

Ik hoop dat de KNSB de komende jaren weer zal worden wat het vele jaren is geweest, namelijk een vriendenclub met begrip voor elkaars standpunten en een geweldige uitstraling over de hele wereld. Met de constatering dat mijn tijd bij de KNSB er op zit dat wij ons verheugen dat mijn beoogde opvolger in onze ogen een geweldige bestuurder zal zijn wil ik U bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren en U allen een goede toekomst toewensen zowel persoonlijk als in het belang van de schaatssport.

Bert Bouthoorn.


Gewest Zuid-Holland van de KNSB
Opgericht 25 November 1893
Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 40409487.


Voortgekomen uit de Zuid-Hollandse IJsbond.


Vergaderschema KNSB gewest ZH seizoen 2008-2009.


DB vergadering

AB vergadering

Bijzondere vergaderingen


Di. 02-09-08 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met Baancoördinator

 

 

 

Di. 09-09-08 aanvang 20.00 uur

 

Di. 07-10-08 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC LB/KB

 

 

 

 

 

Di. 28-10-08 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC ST

 

 

 

Di. 04-11-08 aanvang 20.00 uur

 

 

 

Za. 08-11-08

 

 

Jaarvergadering te Rijnsburg

Di. 02-12-08 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC Marathon

 

 

 

 
 

 
Di. 06-01-09 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC KR
 

 

Di.13-01-09 aanvang 20.00 uur

 

Di. 03-02-09 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met Baancoördinator

 

 

 

 

 

Di. 03-03-09 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC LB/KB

 

 
Di. 10-03-09 aanvang 20.00 uur

 

Di. 07-04-09 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC ST

 

 

 

 

 

Di. 05-05-09 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC Marathon

 

 
Di. 12-05-09 aanvang 20.00 uur

 

Di. 02-06-09 aanvang 19.00 uur

 

 

Vooraf overleg met GTC KR

 

 

Mochten er problemen of vragen zijn, die u behandeld wilt zien in een Dagelijks Bestuur vergadering of in een bestuursvergadering, dan wordt verzocht om rekening te houden met bovenstaand vergaderschema.GEWESTELIJK BESTUUR
DAGELIJKSBESTUUR

V

G. van Kooten

Thijs van Zeventerstraat 36

3062 XP Rotterdam

06 - 38198059
g.van.kooten11@kpnplanet.nlV.V.

P.R. van der Wart

Turfschipkade 88

2725 BV Zoetermeer

079 - 3413982
peter@vanderwart.com


S

H. Andela

Kievitdreef 18

2743 EE Waddinxveen

0182 - 610636
hantsje.andela@zonnet.nl


P

J. Ottevanger

Burg. Nederveenlaan 54

2761 VK Zevenhuizen

0180-632585
janottevanger@hotmail.com

Lid

Vacature

ALGEMEENBESTUUR

Lid

C. van Iperen

Schoolstraat 9

2465 AM Rijnsaterwoude

0172 - 507602

Lid

S. Deltrap

Rottermontstraat 25

2562 NE Den Haag

070 - 7802153

Lid

P.J. Dullaart

Abelenlaan 21

2935 SB Ouderkerk a.d. IJssel

0180 - 682142

Lid

J.J. Golverdingen

Prins Bernhardstraat 56

4161 AM Heukelum

0345 - 615815

Lid

M. v.d. Hengel

Bovenkerkseweg 74

2821 XX Stolwijk

0182 - 341987

Lid

A. Kagenaar

Weegbree 10

2231 PN Rijnsburg

071 - 4021726

Lid

G.C.N. Eikelboom

Capelleweg 22

3255 LB Oude-Tonge

0187 - 642876

Lid

R. Kuipers

Jagerspad 2

2771 RX Boskoop

0172 - 218754

Lid

G.S. Slager

Paedsenakker 12

2231 ZM Rijnsburg

071 - 4022966

Lid

J.H.A. van Adrichem

Scholeksterhoek 47

3201 JL Spijkenisse

0181 - 621017

Lid

O. Visser

J.F. Kennedyplantsoen 7

2912 AD Nieuwerkerk a.d. IJssel

0180 - 320878

Lid

P. Baas

Elzenhof 67

3363 HC Sliedrecht

06 - 40276961

Lid

J. Wansinck

Voorweg 68 b

2431 AR Noorden

0172 - 408620

Lid

A.G.C. van Winden

Holierhoek 20

2636 EJ Schipluiden

015 - 3808732


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina