Een Sportklas, wat is dat?Dovnload 10.95 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte10.95 Kb.
Sportklassen Blariacumcollege (website www.blariacum.nl)

Een Sportklas, wat is dat?

Een sportklas is een aparte klas, waar naast het leren, sport een belangrijke plaats inneemt. Er zijn extra lessen lichamelijke opvoeding en daarnaast veel sportactiviteiten buiten de gewone lestijd.

Veel scholieren beleven plezier aan sport en zij zetten zich daar vooral buiten schooltijd flink voor in. Wij bieden die groep leerlingen graag de gelegenheid zich op onze school naast de gewone lessen ook sportief te ontplooien.
De klas is bestemd voor kinderen met een redelijke bewegingsvaardigheid en een goede sportieve instelling, die graag willen sporten, die belangstelling hebben voor een breed scala aan sporten, die bereid zijn zich in te zetten, te verbeteren en te verdiepen in eigen leren en die zowel zelfstandig als in een team kunnen werken.

De sportklas is dus niet speciaal voor topsporters. Prestaties zijn wel van belang, maar wij vinden dat vaardigheden als samenwerken, hulpverlenen en organiseren en beoefenen van verschillende sportactiviteiten zeker zo belangrijk zijn.

In de twee leerjaren van de sportklas krijgen de leerlingen zes lesuren lichamelijke opvoeding per week met een brede oriëntatie op het gebied van bewegen, binnen en buiten de les. Om dit te bewerkstelligen is er een intensief contact met diverse sportverenigingen.

Hoe de sportklas in het derde leerjaar vervolg krijgt is nog volop in ontwikkeling. Het concept voor o.a. het derde leerjaar ontwikkelen we de komende periode op basis van de ervaringen die we in de eerste twee leerjaren opdoen. Binnen het VMBO willen we in 2007 graag starten met de afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid, deze sluit perfect aan op de sportklassen in de onderbouw. Voor het havo-vwo gaan we onderzoeken of het vak LO-2 een mogelijke voortzetting is van de sportklassen.

Het Blariacum startte in het schooljaar 2005-2006 met drie sport-brugklassen. Op drie verschillende niveau´s, nl: VMBO-bbl, VMBO-kbl en Theoretisch/Havo. Dit krijgt ook in het nieuwe schooljaar 2006-2007 een vervolg.

Wat houdt het programma van de sportklassen in?

Het basisprogramma in de lessen lichamelijke opvoeding is gelijk aan dat in andere klassen. Maar daarnaast zijn er veel extra onderdelen, die bijvoorbeeld als clinic (met trainers van buiten de school en vaak op locaties buiten de school) worden aangeboden.

In het programma krijgen de volgende vaardigheden, die ook voor het goed functioneren in de samenleving van groot belang zijn, speciale aandacht:
* samenwerken,
* hulpverlenen,
* accepteren van en omgaan met verschillen,
* coachbaar zijn en leiding accepteren,
* communiceren en overleggen,
* leiding geven en organiseren.

Ook bezoeken aan sportwedstrijden en een vervolgopleiding in de sportsector (MDGO-bewegen (voorheen CIOS), Academie voor Lichamelijke Opvoeding) staan op het programma.De lessen

Door het grotere aantal lessen lichamelijke opvoeding bestaat de mogelijkheid om veel dieper op de lesstof van de basisvorming in te gaan en met meer sporten kennis te maken.

Omdat leerlingen in de sportklassen meestal beschikken over grotere motorische vaardigheden dan de andere, komt er tijdens de lessen lichamelijke opvoeding in het eerste en tweede jaar al lesstof aan de orde die normaal vaak pas in de bovenbouw op het programma staat. Voorbeelden daarvan zijn: zelf een les of een lesdeel (bijvoorbeeld een warming-up) verzorgen, verschillende vormen van saltospringen, eerder en op een hoger niveau bereiken van eindvormen in diverse (bal)spelen dan de gemiddelde leerling en organiseren, starten en op gang houden van diverse lessituaties.

De clinics

Bij een clinic worden trainers/coaches van buiten school ingeschakeld om een bepaalde sport extra onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Doel van een clinic is het verder uitdiepen van reeds behandelde lesstof en kennis maken met minder bekende of op school moeilijk te beoefenen sporten. Deze clinics vinden op school plaats of op accommodaties van verenigingen (bijvoorbeeld tennis, handbal, karate, atletiek, golf, flag football).

Is er verband tussen de inhoud van lessen lichamelijke opvoeding en andere vakken in de sportklas?

Niet alleen bij lichamelijke opvoeding, maar ook bij andere vakken komt het speciale karakter van de sportklas tot uiting. Onderwerpen als gezondheid, blessurepreventie, en EHBO komen bij lichamelijke opvoeding, maar ook bij biologie en verzorging aan de orde. Wat betreft vaardigheden sluit het programma aan bij dat van de mentorlessen.


Indien mogelijk is de docent lichamelijke opvoeding ook mentor van de sportklas.

Hoe kom je in de sportklas?

Iedere leerling van groep 8 van een basisschool kan zich aanmelden. Het is erg belangrijk dat leerlingen een redelijk niveau van bewegen hebben en vooral goed gemotiveerd zijn om kennis te maken met een groot scala aan bewegingsvaardigheden.Na de aanmelding worden leerlingen daarom uitgenodigd een middag in de maand april naar het Blariacumcollege te komen om daar mee te doen aan speciaal georganiseerde sportactiviteiten.
Daarbij beoordelen docenten lichamelijke opvoeding of de leerling voldoende basisvaardigheden heeft. Daarna beslist de school over toelating, waarbij het advies van de basisschool zwaar weegt.

 De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina