Een studie vanDovnload 415.05 Kb.
Pagina1/11
Datum26.07.2016
Grootte415.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Het Wiel der

Gezondheid.Een studie van


een zeer gezond volk

Door
G. T. Wrench, M. D. (Londen)

© Nederlandse vertaling 2007 Rob Hundscheidt
Deze Nederlandse vertaling is openbaar bezit, en staat ter beschikking voor iedereen. Indien echter tekst overgenomen en/of veranderd wordt moet dit duidelijk worden vermeld. Dit boek mag alleen tegen productiekosten worden doorgegeven. Bij commercieel gebruik met winst, moet er contact worden opgenomen met de uitgever.

Originele eerste druk in 1938

Door C. W. Daniel Compagny Ltd.

Forty Great Russell Street, W. C. 1.
Een Hunza.
Verkregen met vriendelijke toestemming van een "Onbekende Karakoram" via Kolonel R.C.F. Schomberg (Martin Hopkinson, Ltd., Londen)

IN DE DIEPSTE KL00F van het aardoppervlakte waar vier grote bergruggen elkaar ontmoeten ligt het dal van de Hunza’s. Op deze kleine strook met vruchtbare grond leeft een vitaal en vriendelijk volk dat altijd vrij van ziekte is en niet geëvenaard wordt door enigerlei ander volk ter wereld. Wat is het geheim van de gezondheid der Hunza’s?

Door het probleem vanuit een ongewoonlijk zichtpunt, van uit de bestudering van een zeer gezond volk te bezien, vanuit hun voedingswijze en manier van leven, kon Dr. Wrench aantonen dat gezondheid op een volwaardigheid van de hele omgeving berust waarvan de voedingswijze de vitale factor is, en dat een volwaardige voedingswijze niet alleen de juiste soort voeding betekent, maar evenzo belangrijk de juiste aanbouwmethode er van is.


Een onderzoek van de agriculturele techniek van de meest succesvolle landbouwers van oost en west door de wereld heen, wijst uit dat een essentieel deel van het wiel der gezondheid - - van mens naar grond, van grond naar plant, en van plant naar de mens - - de verjongende regeneratie van de boer en de bescherming van de grond is.
Dit boek is het resultaat van tot rijping gekomen gedachtes die een overtuigende zienswijze op gezondheid en het verkrijgen daarvan geven. Dr. Wrench heeft de experimenten van Sir Robert McCarrison samengenomen met die van Sir Albert Howard, die van Papworth, de voedselaanbouwmethodes van Surfleet en van andere plaatsen, zoals ook de vaststellingen van wetenschappers, landbouwers en reizigers, teneinde te kunnen aantonen hoe we een ziektevrij volk kunnen worden dat volledig van het leven kan genieten.
Inhoud:

Inleiding………………………………………………………………………….3  1. De Hunza’s……………………………………………………………….6

  2. Een revolutionaire ommekeer van de oude zienswijze………............…15

  3. De overdracht naar de experimentele wetenschap. ………...…………..21

  4. Een goed begin………………………………………………………….26

  5. Voortgang van het voedingspatroon na de geboorte en erfelijkheid……32.

  6. Andere experimenten met een volwaardige voedingswijze…………….39

  7. Fragmentatie………………………………………………………….…46

  8. De veroorzaking van ziekte……………………….………………….…51

  9. Het voedsel van de Hunza’s en de aanbouw er van.

Deel I - - Voedsel………………………………………………………..67

Deel II - - De aanbouw van het voedsel…………………………………79

10 Verder gaan door terug te gaan……………………………….………….91

11 Een algeheel experiment…………………………………….…….........104
Inleiding.
Men kan makkelijk begrijpen dat een doktor iemand is die zo overspoeld wordt door de ziektes en kwalen van de mensheid, dat als hij nadenkend is, hij bijna gedwongen wordt om het leven te bezien als iets dat zwaar daar door betroffen wordt.
Vele jaren lang was ik diep onder de indruk van de eerste maanden die ik op de afdelingen in het hospitaal doorbracht. Ik kwam uit het weelderige leven van een Engelse openbare school, waar alles dat echt de interesses van een jongen boeide gebaseerd was op een geestdriftige vitaliteit en de daarop beantwoordende gezondheid. Na de straffende schooluurtjes was er ruimschoots tijd over om de spieren te bewegen - - spelen, wedstrijden, zwemmen en wandelen over onbewerkte velden. Al deze dingen buiten in het zonlicht, de wind en de gure kou, die het bloed sterk maakten.
Er was iets van dit leven dat de eerste jaren van de medische student nog begeleidde, maar er was voortdurend de verlokking van het hospitaalwerk die de interesse trok, en waarvan men niet in staat is de geest voor de rest van zijn leven daarvan te bevrijden.
De indrukken uit de jeugd zijn meestal blijvend. Ze kleuren helemaal het latere leven en selecteren grotendeels die latere gedachten en ervaringen daar uit. En de indruk die het grote aantal ziektes en het lijden als gevolg daarvan achterliet, was enorm. Ik wandelde vaak lang door Londen heen met mijn ogen te neergeslagen en met de vraag “Waarom al deze ziektes?” op mijn lippen, totdat ik uiteindelijk zelfs het beeld van deze vele sombere pathologische onderwerpen voor me op het trottoir zag. Zo levendig was de indruk die de microscoop en de postmortemkamer op me maakte.
Het resultaat er van was echter niet dat ik er depressief van werd - - dat is niet het effect op gezonde jeugd - - maar het stimuleerde me, net zoals een grotere tegenstander dan mezelf, zoals bijvoorbeeld bij een wedstrijd. Hier stond nu de enorme tegenstander van het ziekteprobleem, en waarom de mens er zo door betroffen werd.
Na de vraag - - “Waarom zo veel ziekte, en geen gezondheid? - - vele malen met mijn medestudenten opnieuw te hebben gedebatteerd, kwam ik voordat ik afstudeerde langzaam tot een verdere vragen:“Waardoor kwam het dat studenten zoals wij in onze lessen altijd gepresenteerd werden met zieke of herstellende mensen, en nooit met uitstekend gezonde mensen? Waarom werd ons alleen ziekte onderwezen? Waarom werd aangenomen dat we allemaal op de hoogte waren van gezondheid in zijn hele volheid er van?” Het onderricht was geheel eenzijdig. Meer nog. De basis van ons onderricht over ziekte was pathologisch, namelijk datgene dat er optreedt als gevolg van ziekte, dat wat er verschijnt wat dood of stervend is, als gevolg van ziekte.
We begonnen met onze kennis van uit het punt van de dood, van waar uit we de lichtere of zware manifestaties naar de dreigende dood de ziekte noemen. Via deze verschillende manifestaties die onze boeken spekten, benaderden we de gezondheid. Door de tijd heen bereikten we een gezondheidsnivo van ongeveer net zoals dat vanuit de tijd van de lagere school, en hield de studie op. De patiënten waren nu gezond, en noch wij, noch onze opvoeders waren er nog langer bezorgd om. We maakten geen studies van gezonde mensen, maar alleen van zieke mensen.
De ziekte was de reden van ons bijzondere bestaan. Er was tenslotte ook een grote overvloed van. Tussen de overvloed en de noodzaak voor onszelf werd het onvermijdelijke vanzelfsprekend aangenomen. Langzaamaan dwong zich echter altijd een vraag in me op. Had niet iets van deze “onvermijdelijkheid” die aan ziekte verbonden was er mee te maken dat die voortkwam uit ons beroep door ziekte van ons standpunt uit te bezien? Wat zou er gebeuren als we het proces zouden omdraaien en er mee zouden beginnen alles te leren van de meest gezondste mensen en dieren die we maar ergens zouden kunnen vinden, en dan hun gezondheid zouden bestuderen?

Deze vraag drong zich voortdurend in me op, maar jammer genoeg was ik nog niet voldoende voorzien van de ontdekkingsgeest. Iemand die deze geest heeft, grijpt een idee aan en laat het nooit meer los. Die is er net zo gepassioneerd voor als een moeder voor haar kind; trotseren het net zoals zelfs zwakke dieren het doen, om hopeloze overblijfselen uit bestwil uit te dagen. Na het behalen van een kleine lokale reputatie in onderzoek, deed ik alles om in mijn studie een onderwerp van mijn eigen keuze te plaatsen, om het gezondste volk te bestuderen dat ik maar kon vinden.


Ik slaagde daar natuurlijk niet in. Mijn voorstel werd hoofdzakelijk als belachelijk bezien. Om van uit het standpunt van gezondheid te onderzoeken was dit een complete ommekeer van de zienswijze die van te voor werd gebezigd, die door de aard van het wetenschappelijke beroep tot verschillende aspecten van de ziekte werd begrensd. Voor de beroepswereld is de ziekte de basis en het onderwerp van zijn structuur en gezondheid, gewoon de top van de piramide waarin die tot een eindpunt komt. Om voor te stellen dit te beëindigen, was hetzelfde om iemand te vragen om op zijn hoofd te gaan staan om zijn zienswijze te veranderen.
Mijn inspanningen liepen hoofdzakelijk op niets uit. Alhoewel mij werk toebedeeld werd langs de geaccepteerd goedgekeurde lijnen, had ik daar niet het noodzakelijke vertrouwen in, zodat ik het onderzoekswerk opgaf en naar de praktijk overstapte. Ik behield de interesse in zeer gezonde mensen en las er over wat ik er van te pakken kon krijgen. Toch stopte het werk door de oorlog, maar mijn praktijk in de volgende jaren hield me toch niet er van terug om iets meer te doen dan een academische interesse van de oude vraag er op na te houden - - “Waarom niet de gezondheid bestuderen?”
2 jaar geleden, toen ik meer vrije tijd had, liet een levendige zinspreuk in de geschriften van Sir Robert McCarrison mijn bevroren hoop ontdooien. Die ging als volgt: “Dit volk wordt door geen enkel ander Indiaas rasvolk geëvenaard in hun uitstekende lichaamsbouw; ze leven lang, zijn sterk zowel als ze jong of oud zijn, hebben een groot uithoudingsvermogen, en genieten in het algemeen van een opmerkelijke afwezigheid van ziektes.” De verdere studie van zijn geschriften was zeer bemoedigend. Hier was een onderzoekswerker die onderzoek deed in gezondheid en gezonde mensen; in feite presenteerde hij de gezondheid als geen probleem, en beantwoordde dat in enkele woorden uitgedrukt als volgt: “Hier is een volk van ongeëvenaarde gezondheid en lichaamsgesteldheid, en hier zijn de onderzoeksresultaten van de oorzaken er van.”
Op deze manier zal worden gezien dat we als onderzoekers zonder omwegen regelrecht op gezondheid uitkomen, namelijk harmonische gezondheid in de volle zin van het woord volwaardigheid, namelijk harmonische lichaamsgesteldheid van ieder orgaan van het lichaam zonder uitzondering, en de afwezigheid van ziektes. Dit is de kennis die we allemaal willen weten. We willen weten wat volledige gezondheid is, of het enorme deel van de ziektes en kwalen die in onze geciviliseerde moderne landen voorkomen echt wel noodzakelijk zijn, en als niet, waar op dat gezondheid eigenlijk primair berust. We kunnen onszelf gezond maken - - of tenminste zouden we met onze moderne gereedschap in onderzoek daar toe in staat moeten zijn - - als deze volledige gezondheid in enigerlei deel van onze wereld bestaat. We zullen in ieder geval beter en meer er over leren hoe we gezond kunnen zijn en gezonde kinderen ter wereld te brengen door het bestuderen van succesvolle gezonde menselijke voorbeelden, dan dat we dat op een andere manier zouden kunnen.
Door het bestuderen van de vleugels van de vogels hebben we onze machines gemaakt die ons door de lucht laten vliegen. Zo kunnen we ook onze gezondheidsmethode verbeteren om zelf ook een echt gezond volk te kunnen worden door een van de meest gezondste volkeren ter wereld te bestuderen. Zulk een onderzoek in gezondheid klinkt misschien wel wat veelbelovend. Wel, hier is er een. Laat ons zien of de belofte vervuld wordt.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina