Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina101/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   121

STAPPERSKAMP

Int Liessent beneven Stepperscamp 1602 (RA 60 fol.61v); een vierde in 24 groote loopense teulands genaemt de Stapperscamp genaemt aen den Bospadt 1749 (RA 134 fol.147.


Hiermee is de Steppert of Stappert bedoeld.
STAPPER(T)

De Stappert 1714 (HH 162); zeekere dartien ackeren teullandt met de grascanten onder den gehugte van den Borne genaemt de Steppert beginnende aan de straat groot yderen acker een loopense 1752 (RB 10 fol.83); seeckere elff ackeren de Steppert groot yderen acker een loopense 1752 (RB 10 fol.85); de Stapperd onder het gehucht Borne 1816 (GA 141); de Stapper B 209-221, 364-376.Een stap is hetzelfde als een schoor of vonder; overstap over een water, (Molemans, Valkenswaard, 238); Soms is het een vonder in de vorm van een pad, een soort knuppelweg. Diverse auteurs wijzen op de betekenis van 'een lichte verhevenheid'. In andere veldnamen­stu­dies wordt 'stap' beschouwd als een grote steen die gebruikt werd om over omheiningen te stappen zonder het veken of hekken te hoeven openen. [Mennen 1992 - 227].In 1426 leefde in het Lieseind een zekere Goijart van der Stappen. Ook is bekend Jan Rolof Jansse van der Stappen.Of werd het perceel gemeten in een groot aantal stappen?

STATION


Huis en bouwland bij het Station 1910 (HB 1528 fol.15) F 967.

Het Schijndelse station dat werd aangelegd langs het Duis Lijntje.


STEDE

Lang STEDE


Akker teelland met zijn houtwassen en voorpotingen onder Luttele­ijnde in het Hermalen genaamd de Lang Steede 1778 (RA 135).

Stad of stede = plaats om een woning op te trekken (Molemans & Mertens 918); hofstede, boerenwoning, maar ook grond waarop een hof en zijn bijgebouwen staat (Mélotte & Molemans 393); het element 'lang' is een vormaaduiding.
STEEG

Een camp land gelegen onder Delschot ter plaetse gemeijnlick genoempt de Stege bij Heeswijck 1583 (CvB); onder Wijbosch opte Stege in Leunenhoef 1640 (RA 72 fol.52v); met eene Stegdt van xx voeten 1648 (RA 74 fol.fol.185); op den gehugte vant Lutteleijnde int Hermalen in de Steegt 1748 (RA 157 fol.58); eenen camp hoijlants ondert Elschot opte Stege drie mergen 3 ½ hont 1662 (RvS); de Steegd 1757 (JW); de Steeg 1803 (HV); de Steeg 1832 (kad); A 1300-1387, E 259-378, 689-936; de Steeg N.1820, 1833, 1834, 1835, 1852, 1865; E 378 (sb: 63.10), 458 (b: 10.70), 771-772 (b: 80.40), 889 (b: 10.10), 1994-1998 (b, w: 2.17.50).Steeg is de algemene benaming voor een smalle weg,vaak naar een weiland of akker en dikwijls doodlopend. Ook binnen de stedelijke toponymie is het doorgaans de aanduiding voor een smal straatje in de binnenstad. Wegen van dorp naar dorp werden meestal 'dijk' genoemd. In de oudere rechterlijke archieven van Schijndel (documentatie historische werkgroep) heeft de secretaris in 1581 een prachtig overzicht gepubliceerd van de voorschriften voor de breedte van de diverse wegen, stegen, dijken en voetpaden. Daarin wordt bv. gesproken van " eenen leijwech van deen dorp int ander dair vekenen [ = valhekken] hangen xvi voeten [RAS inv.nr. 54 fol.131].
Achterste STEEG

Weiland ter plaatse de Steeg genaamd de Achterste Steeg 1908 (HB 1488 fol.144v) E 369-371.Brede STEEG

Onder den gehugte van Elschodt ter plaetsche genaemt de Breesteegt 1771 (RA 167 fol.50v); een kamp hooiland gelegen onder Elschot op de Brede Steegt een morgen 1808 (RA 301); de Breede Steeg N.1893; E 613-614 (b: 49.90).Hoge STEEG


Bouwland in de Hoevenbraak aan de Hoogsteeg uitmakende vijf akkers ten noordwesten van het perceel sectie D 4011 1907 (HB 1457 fol.104a). Bij herleiding blijkt het volgende: D 4011 = D 938.
Holle STEEG

Een perceel bouwland gelegen ter plaatse genaamd de Papentiend belend oost de Holle Steeg N.1839; D 264 (b: 23.90)Een laag gelegen weg/steeg.
Korte STEEG

De straet genoemt die Corte Stege 1590 (RA 56 fol.38); de Korte Steegd 1757 (JW); Corte Steeg 1803 (HV); Korte Steeg 1832 (kad), sektie C. Korte Steeg 1843 (GA); C 1363; de Korte Steeg N.1897; C 1353-1359 (b: 93.31), 1364-1367 (b, w: 48.34); de Korte Steeg (vm); padje tussen D 735 en D 751; ter plaatse het Hermalen bij de Korte Steeg 1903 (HB 1390 fol.23a) C 1349-1352, 1360-1361.


Lange STEEG

Die gemeynt geheyten die Lange Stege 1550 (RA 44 fol.78v); de Lange Steegd 1757 (JW); Langsteeg 1803 (HV); Lange Steeg 1832 (kad); sektie C; onder Lutteleinde in Vertruijenheide nabij de Lange Steeg N.1830; de Lang Steeg N.1900; C 1432 (b: 56.80); de Lang Steeg N.1895; D 734 - D 735 (b, he: 1.00.60).Deze lange steeg is nu bekend onder de benaming de Langeweg.
STEEGJE

Een straete genaemt het Steegsken 1656 (RA 77 fol.194); ontrent de Kerck genaemt het Steegsken 1708 (RA 148 fol.5); huijsinge en hoff groot ontrent 13 a 14 roeden aen de Kercke ter plaetse int Steegsken N.1719; ’t Steegje, het Steegske onder Borne 1816 (GA).

Hiermee is het Pompstraatje bedoeld.
Kort STEEGJE

In de Houtert ter plaetse neffens het Kort Steegsken 1731 (RA 153 fol.41v).


STEEGSEKAMPEN

Steegschekampen 1832 (kad); A 1388-1852; de Steegschekampen N.1834, 1835; A 1631-1634, 1636-1638, 1640 (w: 97.00), 1766 (w:53.20); de Steegschekamp of Capellekamp N.1892; E 363-368 (w: 90.30); bosch beplant met hoepelhout en welig groeiende kanadaboomen alsmede een perceel bouwland ter plaatse Vechelse off Steegschekampen 1909 (HB 1497 fol.84) A 1620-1621.Een percelencomplex nabij of langs de Steeg.
Achterste STEEGSEKAMPEN

De Achterste Steegschekamp N.1875, 1884; E 369-371 (w: 88.20); de Achterste Steegschekampen N. 1889, 1900; E 369-371 (w: 88.20).


Voorste STEEGSEKAMPEN

De Voorste Steegschekamp N.1872, 1875; E 259 (w: 53.30), 295-299 (w, og: 1.6.20).STEEGSEWEG


Links van den Steegschenweg naar het kanaal even voorbij de Rouwkampdijk 1909 (HB 1497 fol.84).1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina