Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina103/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   121

STEPPERSKAMP


Int Lieseind beneven Stepperscamp 1602 (RA 60 fol.61v).

Identiek aan de Steppert of Stappert.


STEUERWALDSKOOP

Steuerwaldskoop en de voorpoting N.1875; A 2015, 2573 (b, og: 2.10.70. Bij herleiding blijkt het volgende: A 2573 = onderdeel van A 2371-2379.Eigendom van de kinderen van Hermen Steuerwald, rentenier 's-Bosch (1832 kad); een voorpoting is het nieuw ontgonnen gedeelte tussen het huis en de straat, waarop het voorpootrecht van toepassing was.
STEUVERT

Vijff ackerkens teulants int Agterste Hermalen ontrent vier loopense genaemt de Stuiver 1712 (RA 193 fol.168); in het Agterste Hermalen overt Heijke genaemt de Steuver 1765 (RA 164 fol.267); onder Hermalen in den Stuwert 1780 (RA 170 fol.99v); een braak teulland en groesland genaamt de Steuvert onder Lutte­leijnd 1790 (RA 177); een parseel teulland genaamt de Steuver onder Lutteleinde in't Hermaalen 1797 (RA 180); twee percelen bouwland onder Lutteleinde in het Achterste Hermalen genaamd de Steuver N.1830; de Steuver N.1837; C 1234 (w: 25.00); de Stover N.1871; C 1105-1108, 1121-1123 (b, we: 1.51.70); de Stuver (vm); C 1044, 1061.

.

Achterste STEUVERT

De Achterste Stover N.1877, 1880; C 1121-1123 (b, w, we: 70.00).


Voorste STEUVERT

De Voorste Stover N.1877, 1880; C 1105-1108 (b, w, we: 81.70).


STEUVERTSENAKKER

Negen stucken teulandt onder het Lutteleijnde genaamt Steuversacker 1750 (RA 158 fol.105); een perceel bouwland onder Lutteleinde genaamd de Steuverschenakker N.1824; den Steuverschen akker N.1837; C 1236 (b: 30.80); de Stuiverschenakker N.1857; C 1236 (b: 30.80).


STEUVERTSKAMP

Een perceel nieuw gebroocken heij gelegen in Steuverscamp 1662 (RvS); twe mergen grond gelegen ter plaetse Stuverscamp 1744 (RA 277 fol.17v); onder het Lutteleijnde groot ontrent een loopense genaemt Steuverscamp 1757 (RA 107 fol.11); vijf percelen bouw- en weiland met den geheelen weg onder Lutteleinde genaamd Steuverskamp N.1821.Stover en steuver zouden afgeleid kunnen zijn van steenvoort een doorwaadbare plaats in een beekje. Ter plaatse loopt de "beek". Deze verklaring is overigens dubieus. Nog onwaarschijnlijker lijkt een afleiding van het naamkundig element 'stoof' dat een verkorte benaming is voor meestoof. Meestoven werden gebruikt om de meekrapwortels te drogen. Uit deze wortels haalde men een grondstof voor de bereiding van rode kleurstoffen. Al in de 16e eeuw waren meestoven bekend. Of men in Schijndel deze bereiding toepaste is onbekend. Een meer voor de hand liggende betekenisverklaring is dat het gebied, gelegen tegen de heide, werd overstoven. Mogelijk lagen er enige stuifduinen in de buurt.
STIKHORSTJE

Een stuk land genaamd dat Stickhorstken 1500 (PAS 417).

Stik heeft vooral in het oosten van ons land de betekenis van steil. Het kan ook zijn dat deze perceelsnaam een verwijzing inhoudt naar de stikker, een werktuig dat bij het turfsteken gebruikt wordt, een schop van ca. 40 x 15 cm dienend om de turf los te steken of een perceel dat qua vorm op een stikker lijkt. (Buiks 1990:193 en noot 102). Voor ‘horstken’ zie onder Horst.

STOK


Drie percelen soo nieuw als oudt lant gelegen inde Steuck 1662 (RvS); een acker teulants met sijnen houtwasch ende gerechtigheden groot ontrent een sestersaet gelegen ter plaetse Hermalen in de Stuck N.1726; een kamp hooij en akkerland genaamd de Teutelaer gelegen in de Stok 1783 (HH); de Stok onder Lutteleinde 1816 (GA 141); de Stok 1854 (GA); C 1266, 1268 (06.70); de Roderheide nabij de Stok 1903 (HB 1360 fol.36) F 473.

In Tilburg kende men al vanaf 1309 de 'Sente Claestok". Stok-namen zijn op diverse plaatsen opgetekend. Het zou oorspronkelijk gaan om een holle boomstam waarin een beeld stond van een helige. Later zette men het beeld op een paal of tegen een boom, terwijl onder het beeld giften voor de armen werden verzameld. Door het plaatsen van heiligenbeelden en kruisbeelden in vanouds vereerde heilige bomen kon men de tot in de Late Midddeleeuwen voortwoeke­rende 'bomenverering' doen overgaan in de verering voor een bepaalde heilige. Vooral eiken waren zeer in trek. Of de Schijn­delse stok-naam terugslaat op deze verklaring is niet met zeker heid te zeggen. Andere betekenisverklaringen zijn evengoed mogelijk zoals bv. bos van hoogstammig houtof het overblijfsel van een gerooid bos nl. de stronken. Stok zou ook afgeleid kunnen zijn van het ww. stoken, een 'uitgebrand bos'. (Buiks 1990 - 274, 1989 - 173 en Billiet 72).

STOKAKKER

Cijns ut den Stockacker 1427 (FS); eenen acker gemeynlick genaemt den Stuckacker 1603 (RA 60 fol.101v); den Stockecker onder tLutteleijndt 1629 (RA 67 fol.193v); den Stockecker aent Elderbroeck 1629 (RA 152 fol.303); den Stuckecker 1651 (NvdH 13 fol.43v); een perceel lants genoemt de Steuckacker anderhalff hont 1662 (RvS); een perceel bouwland onder Lutteleinde in het Achterste Hermalen genaamd de Stokakker N.1821; de Stokakker N.1870, 1871, 1875, 1884, 1889, 1900; C 1243 (b: 33.80), 1270 (b: 72.10).


Achterste STOKAKKER

De Achtersten Stokakker in Lutteleind 1816 (GA 141); een perceel bouw- en weiland met de graskanten en houtwas onder Lutteleinde in het Achterste Hermalen in de Stok genaamd de Achterste Stokakker

twee lopensen 28 roeden N.1819.
Voorste STOKAKKER

De Voorste Stokakker in Lutteleind 1816 (GA 141); een perceel bouwland onder Lutteleinde in het Achterste Hermalen gezegd de Stok genaamd de Voorste Stokakker N.1819; de Voorste Stokakkers N.1893; C 1262-1263 (w: 43.50).De adjectieven achter(ste) en voor(ste) en ook middelste komen zeer frequent voor, om achter elkaar liggende percelen goed van elkaar te kunnen onderscheiden.

STOKHOEF


Een half loopense lants gemeynlick genoemt Stockhoeff 1607 (RA 61 fol.47v); uit akkerland opt Oetellaer geheten Stockhoeff 1626 (Archief Jezuïtencollege 1609-1629); item alnoch eenen acker teulants met sijnen houtwasch gemeynlicken genoemt de Stockhoefve drie ende een halff loopense lants ene zijde de Wielsecampen 1657 (RA 78 fol.21).

Hier is een hoeve bedoeld als landmaat, een perceel van een vaste grootte.

1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina