Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina106/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   121

SWARTENSVELD


Onder het Lutteleijnde ter plaetse in de Venusstraet genaemt Swartensvelt 1741 (RA 103 fol.65); Swaertensvelt onder Lutteleind in de Venushoek 1744 (RA 276 fol.236).

Afgeleid van de familie Swarten of de Swart?


SWEENSAKKER

Sweensakker N.1870; Sweensenakker N.1871; C 545 (b: 45.60).Mogelijk een afleiding van de PN Sweens; een andere verkla­ringsgrond is de afleiding van 'sweens, zweens of zwijns' gevormd vanuit het mnl. swin = geul of kreek. Het zou dan een akker kunnen zijn gelegen aaan een waterloop, in de vorm van een grensriviertje, grensloop of grensbeekje. (Beijers & van Bussel 1996 - 269).
SWEENSLAND

Bouwland ter plaatse den Boschweg genaamd Sweensland 1906 (HB 1432 fol.118a) B 355.


SWONGSEL

Het Zwongel N.1842; A 251 (h: 1.42.40); Swongsel (vm); A 253, 254-258.Deze term komt uit de vlasteelt evemnals zwongen en zwongstapel. zwongsel. Het vlas zwongen is, de draden of het eigenlijke vlas, nadat het gebraakt is, van de daar aanhangende scheven zuiveren, hetgeen door het slaan geschiedt. Kiliaan en Plantijn hebben Swinghen. Zwongstapel is een opstaande plank op wier scherpend het vlas gelegd wordt, en zwongsel, ene kleine dunne plank, waarmede het vlas wordt geslagen (J.L. Verster, 67); De Aa liep hier voor 2/3 rond dit perceel.
TABAKSAKKERTJE

Een perceel bouwland onder Lutteleinde in de Schootsehoef genaamd het Tabaksakkertje N.1819.Een akker waar tabak is geteeld.
TASVELD

Huis erf steenovenplaats en Tasveld N.1874; E 2129 (3.27.­90).Gelegen bij de steenoven. Plaats waar de stenen werden getast of gestapeld.
TEEUWISHOEK

De heijbraeck op Teuwenshoeck 1627 (RA 67 fol.63); Teuwishoek 1754 (RA 160 fol.30); Teuweshoek 1757 (JW); aen Teuishoek 1771 (RA 167 fol.49); een perceel bouwland onder Lutteleind genaemt Teuwishoek 1783 (HH); Teuwishoek onder Lutteleinde 1816 (GA 141); Theuweshoek 1832 (kad); D 766-815; Tewishoek N. 1834; D 381 (b: 39.40, 802 (b: 36.30), 814 (w: 09.26); Theeuwishoek N.1894; D 519, 520, 646 (b, w: 1.15.30); Teeuwishoek (vm); D 801-811; in Theeuwkenshoek 1902 (HB 1366 fol.41) D 3746.Afleiding van de PN Matheus > Theus > Teeuwes/Teeuwis.
TEEUWISHOEKSESTRAAT

Theuweshoekschestraat 1832 (kad); sektie D; twee percelen bouwland onder het gehucht Lutteleind ter plaatse genaamd Teuwishoek oost aan de Teuwis­hoekschestraat N.1836; D 511, 512.TEEUWISHOEKSEWEG


Den Theeuwenhoekweg 1900 (HB 1330 fol.42a).

TEKENBEEMDJE


Ex prato Tekenbeemtken 1447 (HH 128).

De benaming is vermoedelijk te koppelen aan de in de cijnsregisters van Helmond voorkomende FN Tekens vgl. Johannis Tekens.


TELSERSKAMP

De helft van een camp groeslants int geheel vier bunder onder den Borne genoempt Telserscamp 1584 (CvB).Mogelijk een verschrijving of verbastering van 't Elsenkamp > Telsenkamp of de Elschotsekamp?

TEMPEL


Een stuck lants genoempt den Tempel int Elsschot 1549 (RA 44 fol.68).

Kan afgeleid zijn van het mnl.‘timp’ of ‘timpe’ dat betekent: het puntig uiteinde van iets, de punt van een broodje of de teen van de voet en zou dan beschouwd kunnen worden als een vormaanduiding van het perceel .Een andere verklaring is dat het een verwijzing is naar kerkelijk bezit nl. de kerk of de ‘tempel Gods’.TENDAKKERS


De Tendackers op de Wytackers 1320 (HH 125).

De Eindakkers in het gebied de Witakkers ?


TENNISPAADJE

Tennispaadje (vm); E 1099 (pad langs E 1098-1119).Dit smalle pad liep van het dorp naar het tennisveld van Bolsius (kaarsenfa­briek).
TENVELDEN

Tenvelden (vm); B 1833-1843.

Het element 'tenne' staat voor 'het einde' vgl. t'einde (Goos­senaerts, 748); velden gelegen aan het einde (achteraan).

TEUKENSAKKER


Een stuck lants genoemt Teukensacker 1613 (RA 63 fol.62v).

Afgeleid van de PN Matheus > Teus > Teuken als diminutiefvorm.TEUNIS MEIJSSENVELD


Onder den gehugte Weijbosch in de Beemde genaemt Teunis Meijssenvelt 1765 (RA 217 fol.168).

Vernoeming naar een PN, waarbij Meijssen is afgeleid van Amijs of Ameis.


TEUNISSENAKKER

Eenen akker teullands int Hermaelen genaamt Teunissenakker groot omtrent drie loopense 1788 (RA 176 fol.28v); een perceel bouwland onder Lutteleinde in het Achterste Hermalen genaamd Teunissenakker N.1829.Teunissen is zowel een FN als de genitief van een voornaam nl. Antonis > Teunis > Teunissen.

TEUTENSCHILD


Eenen akker teullant genaemt Teuteschilt onder den Borne twee loopense 1773 (RA 167 fol.339v).

Een gedeelte van het gebied de Schild in eigendom van een zekere familie Teuten of verwijzend naar de het element teut in de betekenis van tuit en dus een vormaanduiding. Ook zou een relatie gelegd kunnen worden met de Teuten, de rondtrekkende kooplieden die vanuit Belgisch Limburg naar onze streken trokken.

van Dale 1991 Etym.Wb. pag. 746.

THEODORUS GEVERS


Bouwland ter plaatse de Roderheide bij Theodorus Gevers 1907 (HB 1447 fol.79v) F 905.
THIEL

De akker achter van Thiel 1911 (HB 1543 fol.27a).


THIELENSHOEF

Onder Schijndel aen den Dungense kant genaemt Tielkenshoeve 1742 (RA 134 fol.92); een perceel teelland met houtwas een lopensaet gelegen onder Broekstraat in Thielenshoef 1807 (RA 300); den Boterhoek in Thielenshoef N.1862; B 929 (b: 16.30).Van Thiel is een bekende familienaam onder de grondeigenaren die in de eerste kadastrale leger vermeld staan in Schijndel nl. Wilhelmus van Tiel, smid te St.Mic­hiel­sge­stel.
THIELENSKAMP

Tieleskamp (vm); B 937.


THOMASSENBRAAK

Huijs met sijn aengelach met het lant daer bij gelegen in Thomassenbraeck gelegen aen de Heijde groot vierdalven hont 1662 (RvS).Van Thoma(e)s is afgeleid de FN Thomassen en Maessen.
TIENDE

Een gedeelte in een klamp tiende genaamd Karel V ter plaatse de Engel, Wielsekamp en Vogelenzang 1905 (HB 1417 fol.107a).

De grond in Schijndel was tiendplichtig aan de Faculteit van Leuven. Elk tiende part van de schoven werd door tiendheffers van het veld gehaald.
Grote TIENDE

De Grote Tiende van Schijndel 1757 (JW).Zie op de historische 'kaart figuratief' JW; groot van opper­vlakte of groot van samenstelling of verband houdend met de inning van de grote tienden.
TIEN KAMPJES

De Tien Kempkes (vm); A 1655-1664.Tien in aantal.
TIESSENVOORT

Thiessenvoert aen die Aa 1414 (BP 1188).Afgeleid van de FN Mathijssen > Thiessen en Thijssen. Een voort of voorde is en doorwaadbare plaats in een rivier of beek.
TIEVELAAR

Teijndevelt hoeve Lanckelaer en Tyevelaer 1410 (BP 1186).Oorspronkelijk 'het Ievelaar' > t'Ievelaer; ieve is een oude bena­ming voor hondsdraf en/of klimop (Wb. Ned. volksnamen van planten:113) (een kuipplant); laar geeft aan dat er veel ieve groeide ter plaatse.
TIJNVELD

Teijnveld onder Borne 1816 (GA 141); het Tijnveld N.1836; B 1844 (b: 32.10).Het veld van Tijn afgeleid van Martinus of een verbastering van ’t Eindveld? (zie Tenveld).1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina