Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina107/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   121

Nieuw TIJNVELD


De landerijen onder den gehugte van den Borne genaampt het Nieuw Tijnveldt 1785 (RA 213 fol.77).

Oud TIJNVELD


Vijf stukken teulland gelegen onder den Borne genaamt het Oud Teijnvelt groot omtrent 12 en een half loopense 1756 (RA 161 fol.29).
TIJS MEEUSSENERF

Een stucxken lants in Thijs Meeussenerf gelegen int Elde een hont 1662 (RvS).Afgeleid van een PN.
TIJSSENKAMP

Anderhalven bunder hooiland genaemt Thijssencamp aent Wijbosch ene zijde tGeme­ijn Broeck van Veghel andere zijde tGemeyn Broeck van Schij­ndel 1658 (RRG).Tijssen is afgeleid van Mathijs(sen).

TIJSSENVELD


Twee akkeren teullant genaemt Teijsseveldt onder het Lutteleijnt aen de Pleijn groot ontrent twee loopense 1773 (RA 167 fol.345).
TIJS VALKS

Bij Thijs Valks N.1897; F 266 (he, db: 1.06.70).Tijs was waarschijnlijk een zoon of minstens familie van de eigenaar in 1832 (kad) Lamber­tus Valks.
TIMMERMANSHOF

Land in Delschot bij Tymmermanshof 1413 (BP 1188).Hof van de familie Timmermans of van de dorpstimmerman.
TIP

De(n) tip N.1865, 1869, 1871, 1875, 1879, 1880, 1884, 1885, 1889, 1894, 1895, 1896, 1897, 1903; V. 1983, 1986; A 776 (w: 25.70); C 688, 1031, 1032 (b: 39.83); D 251, 252 (b: 29.20), 597 (w: 32.90), 821, 822; 1045 (b: 14.10), 1249 (b: ); E 877, 878 (b, w: 33.70), 1057, 1058 (b: 23.60), 1182 (w: 19.60), 1955, 1956 (b, w: 48.60)’weiland in de Schootsehoef genaamd Tip 1900 (HB 1330 fol.7a) D 597; weiland ter plaatse de Steeg genaamd den Tip E 877-878.Een tip is altijd een driehoekig perceel.
TIPKES

De Tipkes N.1871; C 498, 500, 501 (b, sb: 47.96).


TOLAKKERS

In Tolacker 1383 (BP 1176); aen Delscot ten Tolac­ker 1420 (BP 1191); een loopenzaad op die Tolacker 1500 (PAS 417); aent Elschot in die Toleckers aen die Cluysse 1536 (RA 42 fol.59); land onder Elschot op die Tolackers ge­noempt 1569 (CvB); een stuck lants gelegen opte Tolackers 1662 (RvS); achter de Cluyse genaemt de Tolackers 1707 (RA 147 fol.152); een stuck ackerlant groot drie ende een halff loopense agter de Kerk genaamt den Tolacker 1745 (RA 103 fol.254); de Tolakkers 1757 (JW); twee akkeren teullant ge­naemt de Tolakkers onder Elschot 1795 (RA 179); een perceel bouwland onder Elschot op de Akkers genaemd de Tolakkers N.1825; de Tolakkers N.1834, 1871, 1888; A 1005-1006 (b: 59.50), 1020 (b: 12.40), 1023 (b: 33.00).


Achterste TOLAKKERS

Perceel bouwland onder Elschot op de Akkers genaamd de Achter­ste Tolakkers N.1827.


Grote TOLAKKER

Den Groten Tolacker in Delscot 1400 (BP 1182).


Kleine TOLAKKER

Die Cleijn Tolacker 1400 (BP 1182); uit den Cleijnen Tolac­ker in Delschot 1440 (BP 1214); een halff ackerken genaemt het Klijn Tolakkerke groot ontrent een loopense 1781 (RA 170 fol.219).


Voorste TOLAKKERS

Een perceel bouwland onder Elschot op de Akkers genaamd de Voorste Tolakkers met beide de einden aan de wegen N.1829.Tol is "struikgewas", punt van een tak (Mansion, 1935, 158) en ook de gewestelijke benaming voor stoppelknol en men kan denken aan tol als "plaats waar tol geheven werd, weggeld". Dit laatste past dus niet bij de Schijndelse situatie. Misschien toch een typische ontginningsnaam voor grond die met veel struikgewas begroeid was.
TOLHUIS

Een huisje en erfje te Schijndel langs den weg naar Heeswijk dienende thans tot Tolhuis in de Steegschekampen N.1850; A 2505 (hu: 01.92). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2505 = A 1816.


TONISBEEMD

Aykensbeempt en Thonijsbeempt in Eerderwaut 1452 (BP 1222).Eveneens een afleiding van Toon/ Anthony.

TONISBUNDER

Den buenre geheyten Tonisbuender 1561 (RA 47 fol.26); eenen camp genoemt Sint Tonisbuender 1599 (RA 59 fol.160); eenen camp groesvelts gemeynlick genoemt die Geerbeemt bij Sint Tonisbuenders 1599 (RA 59 fol.160).

zie onder: Sint Antonisbunder
TONIS FAESSENERF

Onder tLutteleijnde in Tonis Faessenerff 1719 (RA 99 fol.202).

Anthonius de zoon van Servaas of Bonifaas.

TONISHOEFKE


Uit erfenis genaemt Thonishoefken 1507 (HH 133).
TONISHOF

Ex bonis Toenishoveken 1421 (HH 128); uit een akker genaamd Thonishoff in Elscot 1500 (PAS 417).


TONIS PETER LAMBERTSBUNDER

Thonisken Peeter Lambertsbuender 1635 (RA 70 fol.59v).


TOON BETJES

Het land bij Toon Betjes (vm); B 1413-1415 en 2741. Bij herleiding blijkt het volgende: B 2741 = B 1412.


TOONENAKKER

Toonenakker N.1857, 1871, 1894; D 533-534 (b, w, og: 53.00).Voornaam Toon of FN Toonen.
TOONENDRIES

Toonendries N.1866, 1893; E 1498 (w: 32.00).In de kadastrale legger van 1832 wordt als eigenaar Antonius van den Oetelaar vermeld, landbou­wer te Schijndel.
TOONENVELD

Ter plaatse genaamd de Putsteeg genaamd Tooneveld N.1851; C 2035-2036 (b: 96.00).


TOONOOMKOOP

Toonoomkoop N.1885, 1889; E 1950-1951 (b, w: 82.00).Gekocht door ome Toon in dit geval Antonie v.d. Oetelaar.

TOON VAN DEN OETELAARSDRIES


Weiland aldaar genaamd Toon van den Oetelaarsdries met een tip 1900 (HB 1316 fol.114a) E 1288, 1498.

Afgeleid van een PN.


TOREN

Een stucxken beempts in die Hardebeemden gemeynlick geheyten den Toorn 1581 (RA 54 fol.116v); in de Beemde genaamt den Toore ontrent 20 roijen 1719 (RA 199 z.f.); den To(o)ren onder Weibosch 1816 (GA 141).Omdat het onder Wijbosch gelegen is dit perceel kan de verwij­zing niet slaan op de toren van de Servatiuskerk aan de Markt. De Servatiuskerk in Wijbosch stond er in 1816 nog niet, dus is het hier een vormaanduiding, een perceel met een uiterlijke vorm van een toren(spits).1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina