Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina108/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   121

TORENAKKER


In de Beemd den Torenakker 1906 (NAA inv.nr.722).

Vormaanduiding. (zie ook: Toreneik).


TORENEIK

De Toreneik N.1889; E 1030 (b: 20.40); bouwland en weg de Toreneik 1906 (HB 1444 fol.69) E 1015-1017..Vermoedelijk een oude opvallende eik nabij de Schijndelse kerktoren, waarna het perceel werd vernoemd of identiek aan de Torenakker als vormaandiding.
TOTENAKKER

Eenen acker teulants genaemt den Tootenacker twee nieuwe ackerkens daer teijnde met vijff ackerkens en seeker campken genaemt het Dorencampke in de Houtert 1716 (RA 149 fol.261v); Tootenakker onder Elschot 1816 (GA 141); een perceel bouwland onder Elschot in de Houterd genaamd Totenakker N.1829.Toot = spits toelopend (Schönfeld, 113); een spits toelopend uit­einde (Molemans Toponymie van As, 163).
TOTENHEIKAMP(EN)

Eene brake teulants met allen sijnen houtwassen ende toebe­hoerten ontrent twee mergen gronde gelegen onder d'Elschot ter plaetse in de Houtert genoemt Totenheijcamp N.1725; een per­ceel akker­land onder Eschot in de Houtert genaamd Tootenheikampen N.1816; Tootenheikampen N.1835; A 2305-2308 (b: 1.52.00).


TRAMWEG

Tramweg (vm); D 266.Tracé waar de tram even van de hoofdweg afweek; thans genaamd Heikantstraat.

TRAMWISSEL


Op den Boschweg bij den Tramwissel 1920 (NAA 1811 – 1930 inv.nr. 42).

TROMPERT


Eenen acker alhier op d’Acker genaemt den Trompert groot drije loopense 1716 (RA 149 fol.239)..

Houdt deze benaming verband met de Trompetter?TROMPETAKKER


Den Trompettersacker anderhalff loopense onder Elschot 1673 (NvdH no.270); in de legger der verponding onder Lutteleijnde buyte gebruyck genaamt Trumpertacker ontrent drie loopense 1749 (RA 157 fol.126v).
TROMPETTER

Seker bussele aen den Heuvel genaemt den Trompetter N.1707; onder d’Elschot op de Gemeyn Ackeren ontrent de Voort genaemt den Trompetter 1731 (RA 101 fol.128v); een brake lants op de Voort genaemt den Trompetter 1743 (RA 155 fol.186v); een perceel akker­land genaamt den Trompetter onder Elschot omtrent de Voort 1795 (RA 179); een perceel bouwland onder Elschot op de Molenakker genaamd den Trompetter of de Pannenstelen N.1825.Waarschijnlijk een benoeming naar de vorm van een hoorn (baz­uin) die in het gebied de Pannesteel voorkomen.
TRUIENAKKER

Int Liessent geheiten Truyenacker 1545 (RA 43 fol.138); in Eerdenborch genaempt Truykensacker 1570 (RA 51 z.f.); een perceel lants genoemt Vertruijenacker groot vier quart 1662 (RvS); een perceel bouwland onder Borne nabij de Putsteeg genaamd Truijenakker N.1821.

De akker van Trui (Geertruida); ver = vrouw; "ver" wordt meestal gevolgd door een vrouwennaam (Verdam, viii 1419).
TRUIENHEIDE

Een stuck lants genoemt Vertruijenheij 1662 (RvS); eenen acker teullants met houtwas onder Lutteleijnde in Vertruijenheij 1685 (RA 142); in het Hermalen genaemt Vertrijdenheij 1748 (RA 157 fol.50v); Truijenheij 1757 (JW); Truyenheide 1832 (kad.); D 687-717, 754-765; Truijenhei 1833 (GA1 41); D 689 (b: 37.40); Truijenheide N.1893; D 711-721 (b, w, hu: 1.7.76).


TRUIENHEISESTRAAT

Truijenheischestraat 1832 (kad); sektie D.


TRUIENHOEF

Veren Trudenhoeve 1416 (FS); een stuck bouwland en hei onder Lutteleijnde in Vertruden­hoeve 1422 (BP 1193); uit een stuk land aan't Lutteleind ter plaatse genaamd ten Vertruyenhove 1427 (IS20); vuyt twintich roijen ackerlants gelegen neven Trudenhoefken aent Wijbosch 1496 (HC 196); land aen d'Lutteleijnd in Vertruijenhoeve 1643 (CvB); Truyenhoef 1832 (kad); D 718-753.Benoeming naar Truienakker.

TRUWEESTERGRAAF


Truweestersgrave 1309 (Camps no.802); in een 17de-eeuws afschrift van de uitgifte van de gemene gronden Bouweestergraaff (Collectie Aanwinsten inv.nr.119).

Het is een van de oude grenspunten van Schijndel.TUIT


Vijf stucxkens ontrent eenen mergen gronde genaemt den Tuyt 1695 (RA 143 fol.181); vijf ackerkens teulants onder den Borne ter plaetse in de Weijdonck genoemt den Thuyt 1711 (RA 98 fol.120v).

Een vormaanduiding.TUITELAAR

Onder tLutteleyndt gemeynlick genoemt opt Tuytelaer 1624 (RA 66 fol.69v); eenen mergen quay gebroocken heij met vier hont groes gelegen opt Tuijtelaer 1662 (RvS); int Hermalen ter plaetse opt Tuytelaer 1700 (RA 145 fol.67v); een kamp hooij- en akkerland genaemd den Teutelaer gelegen in den Stok 1783 (HH); een kamp teul­land genaamd den Tuitelaar met een hooijveltje daar neven onder Lutteleinde in Hermalen 1783 (HH); een perceel houtbosch beplant met hakhout en drie percelen bouwland onder Lutteleinde in het Achterste Hermalen op de Beek genaamd het Tuitelaar N.1824.Afgeleid van 't Uitelaar > Tuitelaar ; uit = buitengebied; een laar in het buitengebied.

TUKKERSBOS


Tukkersbos (vm).

Westelijk naast Jonkersbos in eigendom bij de gebroeders Tukker (informatie van Piet Vorstenbos).


TURFHEIDE

De Turfheide N.1876, 1889; F 343 (b, he: 2.21.8), 762 (he: 1.11.50).Natte hei waar turf werd gestoken.

TWEE STREPEN


Bouw – en weiland de twee Strepen aan het Olieeind 1910 (HB 1528 fol.5a) B 414-415.
UILENBURG

Onder Elschot het gemeene lant genaamt den Uylenborg 1736 (RA 154 fol.142); den camp genaemt Uylenburgh 1758 (RA 107 fol.144); Uilenburg onder Elschot 1816 (GA 141); een perceel hooi - en weiland onder Elschot op de Steeg genaamd den Uilenburg N.1826; den Uilenburg N.1856; (vm); A 1559-1570 (w, we: 2.54.20); aan het weiland grenzende tegen den zoogenaamden Uilenburg het afgekrabde strouwsel uit den waterloop te schieten 1865 (NAA 408).Vermoedelijk afgeleid van de vogelnaam, danwel naar het naamkun­dig element "oel" dat laag weiland betekent. (Schönfeld, 90) De Schijndelse Uilenburg hebben we te danken aan het nonnenklooster aan de Uilenburg in Den Bosch dat een aantal percelen aan de Steeg in eigendom had.1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina