Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina111/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   121

VERHAGENBEEMD(JE)


Aen een beemtjen genoemt Verhagenbeemtjen 1608 (RA 61 fol.70v); onder het Wijbosch ontrent aen den Erdenborchsendijck streckende tot erffve genoempt Verhaigenbeempt 1614 (RA 63 fol.198v).

Afleiding van een FN.


VERHAGENSLAND

Verhagensland N.1886, 1897; A 677, 1677, 2704 (b, w: 22.80). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2704 = A 675.Het land van Hendrikus Gerit Verhagen, 1832 (OAT).
VERHOEVENSAKKER

Bouwland onder Lutteleinde in Schrijvershoef genaamd Verhoevensak­ker N. 1820; Verhoevensakker N.1846; C 1495 (48.00).Land van Peter Antonie Verhoeven 1832 (OAT).
VERKUILENSBOS

Verkuilensbos (vm); E 2123 (ged.).

Het bos van de familie Verkuilen.
VERLOREN HOEKJE

't Verloren Huukske (vm); D 1483.Een stukje bij het Jodenkerkhof midden in een mastbosje waar mensen begra­ven werden die zich van het leven beroofden of nooit hun Pasen hielden. Een paar jaar geleden zijn de beenderen van die mensen op een apart hoekje weer bergraven bij het Paulus­kerkhof van de Hoevenbraak. Nu worden er meerderen op begra­ven – (vm 27).
VERLOREN KOST

Onder den hertgang genaamt de Vogelsang een stuxke teulants genaemt den Verloren Kost 1725 (RA 151 fol.285); een stuk ackerlant onder den Borne omtrent de Denneboomschehoeff genaamt den Verlooren Cost groot ontrent vier loopense 1748 (RA 104 fol.199); een parseel teulandt genaamt den Verlooren Kost 1785 (RA 173 fol.40v); Verloren Kost onder de Borne 1816 (GA 141); den Verloren Kost N.1854; B 1253 (b: 62.80).

Men besteedde ,zonder succes, vaak veel moeite aan dergelijk land ende buren noemden het dan 'kostverloren, (verlies), verlo­ren kost', (M. Schönfeld, 57).
VERSTEEGDENSERF

Een braak gelegen teelland genaamd Versteegdenerf of Krommenakker liggende over de straat N.1776; Versteegdenserf onder Borne 1816 (GA 141).Een klein huisje of neerhuizinge met hof waar Aart Jansen Ver­steegde in woonde in 1747 (RA 157).

VERSTERRENLAND


Een parceel akker en groeslandt genaamt Versterrenslant in de Broekstraat in de Vogelesank 1788 (RA 175 fol.47).

Vernoemd naar de FN Versterren.
VERVOORT


Bij Vervoort op de Vossenberg A 3186 = A 607 en 608.

VEULENSHOEK


Eenen camp hooylandt over het Wijboschbroek aan de riviere de Aa genaamt Veulenshoek 1752 (RB 10 fol.89v).

Een groep percelen waar met name de merries met hun veulens konden weiden.VICARIELAND


Huys hof boomgaert ende lande daer aen liggende onder Lutteleijnde andere zijde het Vicarijelant 1659 (RA 79 fol.133); twee stukken aartappelen in het Vycarijeslant in de Beemt 1762 (RA 163 fol.237).

VICARIETIEND

Twee perceeltiens lants gelegen in Vycaryethiende groot een hont 1662 (RvS).De Theologische Faculteit van Leuven bezat in Schijndel de grote tienden. Een onderdeel van de tienden waren de zgn. vicarie­tienden, de tienden behorende bij het vicariaat, waarvan de plaatselijke pastoor de inkomsten genoot.
VIER BUNDERS

Al het elzenhout op de erfenis genaamd die Vier Buenre in die Hermaelschehoeve 1396 (BP 1180); den Nuwenacker aldaar bij die Vier Buenre 1442 (IS 15); buunder wei met houtwas int Hermalen in die Vierbuenre 1470 (BP 1239); aent Elschot op die Hesackerschestege geheiten die Vier Buenderen 1545 (RA 43 fol.112); een camp hoijlant genaemt de Vier Buender oft Seven Buender overt Broeck ene zijde de Vergulden Camp andere zijde de Drie Buender enen einde Kelderscamp 1670 (RA 82 fol.155); een perceel houtbosch beplant met opgaande bomen en hakhout onder Elschot op de Steegd genaamd de Vier Buenders N.1816; de Vier Bunders N.1888; A 1728-1734 (w: 1.26.00); de Vier Buunder (vm); A 1697-1727.Oppervlak­temaat: 1 bunder was vooral in zuidelijk Nederland groot 400 roede, 1 roede = 20 voet à 37,67 cm. (A 1697-1734 = 6.34.­06).
VIERENTWINTIG BUNDERS

Vierentwintig Buunder (vm); E 2123 (ged).Oppervlakte: 1 bunder wordt thans gelijkgesteld met 1 ha.
VIER GEMALEN

Gemeynt ende heyden van Viergemaelen 1423 (LB); sRodenhoeve in die Viergemalen 1473 (BP 1242); drie buenre gemeijnte voer en aen die missen Peter Evert Bosch tussen die gemeijnt geheijten die Vyer Gemalen en die erve geheijten Bocke­laer strekkende van den Grooten Willigen staende achter heer Jans Roevershecken totten weege toe 1501 (BP 1269); aent Lutteleyndt by die Vier Gemalen 1544 (RA 43 fol.95v); van twee kampen gelegen int Wout achter het Donckerwout onder de Vier Gemalen 1648 (CvB); binnen de prochie van Schijndel inde Viergemaelen ter plaetse genoemt den Boterhoeck 1658 (RA 77 fol.50v); de Vier Gemalen 1966 (CS-141).Gelegen in het grensgebied van Schijndel met St.Michielsgestel, Boxtel en Sint-Oedenrode; dit gebied viel onder vier jurisdic­ties (rechtsgebieden).Gezien de attestatie uit 1648 komt blijkbaar naast dat van de Bodem van Elde ook een Viergemalen voor in het grensgebied met Berlicum, Den Dungen, Middelrode en Schijndel.
VIER GEMALENVELDJE

...dat den reen off limiet tussen Scyndel ende Berlicum belangende de weerlycke jurisdictie soude wesende gehouden off gekent vanden Gestelsschen Tooren op het Viergemaelenveldeken ende vandaer op de schouwe van de huysinge der Nonnenboschhoeve 1643 (NvdH 11 fol.176); een huis in den Borne int Liessent belendende het Viergemaelenveltgen 1653 (CvB); 't Viergemaleveltje 1757 (JW); het Vier­gemaalensveldtjen 1803 (HV); Viergemalenveldje onder de Borne 1816 (GA 141).Veldje gelegen in het gebied nabij de Nonnenbosschehoeve; (zie kaart figuratief J. v.d. Weijer, 1757).
VIERHURKSTUK

Land dat Vierhoernicstucke op ten Apelteren 1413 (BP 1188).Een ho(o)rnik, hoernik of hurk is een uithoek, een verder af gelegen ter­rein. Hier zou het dan om vier hoeken gaan of is het perceel qua vorm vierhoekig ?1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina