Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina112/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   121

VIER LOPENSEN


Een braek teullant int Hermaelen genaemt de Vier Loopense groot ontrent vijff loopense 1773 (RA 167 fol.360).

Lopense is een landmaat.


VIER MORGEN

Een buunder beemd bij die Vier Mergen 1459 (BP 1228); enen camp ghenoempt die Vier Merghen 1552 (RA 45 fol.29v); eenen halven mergen hooijlandt van ouds genaemt de Vier Mergen onder de gehug­te Elschot 1790 (RA 177); de Vier Morgen in Elschot 1816 (GA 141­); een perceel hooi- en weiland onder Elschot in de Liekendonk genaamd de Vier Morgen N.1821.Oppervlaktemaat : 1 morgen = zoveel land als men met een span ossen in een morgen ploegen kon, niet nauwkeurig te omschrijven.

VIER STREPEN

Land die Vier Strepen 1394 (BP 1180).Vier identieke percelen in de vorm van lange stroken land.
VIER UITERSTEN

Aan de Vier Uitersten N.1883; B 913 (hu: 03.72); de Vier Uitersten (vm); B 919-922 (4 huizen).Betreft 4 huizen gelegen nabij de grens met St.Michielsgestel en Den Dungen; ook bij het kloostercomplex van de Zusters van Schijndel lagen vier van die huisjes met dezelfde naam.
VIER WILGEN

De Vier Wilgen in Elschot 1816 (GA 141); een stuk bouwland onder El­schot genaamd de Vier Wilgen N.1833.Benoeming naar het voorko­men van vier wilgen (salix).
VIJF AKKERS

De Vijf Ekkers (vm); C 1581-1592Een ongelijk aantal van vijf akkers, die mogelijk qua vormgeving wel identiek waren ?

VIJFKAMPKE


Een hoijbeemtje genaamt het Vijfkampken over de Aa 1717 (RA 131 fol.96).

Een hooilandperceel bestaande uit vijf kleinere percelen.VIJF LOPENSEN


Een parceel akkerlant onder Elschodt aen den Kruysweg genaemt de Vijff Loopense dog in grootte anderhalff loopense 1773 (RA 167 fol.327).

Een lopense is een landmaat.


VIJVER

De Vijver (vm); E 2123 (ged).Op deze plaats heeft in het verleden een ven gelegen (vm 25).
VILDERSHOEK

De Vildershoek N.1888; B 1482, 1794-1795 (b, w: 78.80).Een perceel in eigendom of bezit van een viller. Een viller is iemand die huiden vilt, schoonmaakt, in een looierij.
VILTSLAND

2½ Buunder land Viltslant 1485 (BP 1254).Vilt in de vorm van een PN. of bijnaam; mogelijk van iemand die vilt maakt; vilt is stof van door elkaar gewerkte vezels of haren.

VINKEL


In Vinckel 1320 (HH 125).

Vink is een oude benaming voor een soort slechte turf de zgn.‘witte turf ofte vincken’. (Buiks 1990:205); ook bestaat ‘vinke’ als benaming voor de liguster of maagdenpalm, een begroeiingsnaam dus (van Berkel & Samplonius 1989:188).VISKAMPKE

Drye eyckenboomen int Vischkempken tot Schyndel by den leger int houden ende snoyen bedorven 1603 (RANB 1 inv.nr.409); het Vischkampke en het Westerbeemdje N.1842; A 244-246, 250 (ho: 54.70).Perceel gelegen met twee zijden aan de Aa, een gunstige plaats om te vissen. Het vermoeden bestaat dat de Clarissen in Den Bosch het Viskampje tot hun eigendommen rekenden, want het staat als zodanig geregistreerd in hun rekening van 1603.
VISVIJVER

In de Beemt aan de Visvijver 1787 (RA 256 map 4 fol.17); twee akkers teulland en een akker met groeskanten hagen en busselen schaarhout onder den gehugte van het Weijbosch in de Harde Beend, den Steenhoven off Visvijver genaamt 1800 (RA 216 fol.205v); een perceel houtbosch onder Elschot genaamt de Vischvijver 1817 (PB); de Visvijver ; C 2394-2395 (w: 13.30); D 372-373, 378-380 (b, w, wa: 1.81.4); E 1205-1210; weiland en weg aan den Vischvijver in den Beemd 42 a 40 ca – 1910 (HB 1528 fol.9a) E 1211-1212; in den Vossenberg genaamd de Vischvijver 1911 (HB 1543 fol.25a) A 774-775 44 are 90 ca. .Een vijver die dienst deed als vis­vijver.Een andere benaming is ‘weijer’.

VLAGHEIDE

De Vlagheide N.1845, 1865, 1871, 1887; D 1489, 1515 (he: 2.4.80); heide met dennen ter plaatse de Vlagheide bij de Koevering 1900 (HB 1314 fol.5a) D 2592.De heide waar plaggen werden gestoken; een vlag is een dunne zode met de vlagzeis gehakt om als strooisel te dienen in de stal; gemengd met stalmest werd die later op het land uitge­strooid.
VLAGLOOP

De waterleiding no.23 genaamd Vlag- en Meerloop aanvangende in de Vlagheide grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie D no.2037/2038 loopende door de Vlagheide en meer en de Rijdloop grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.79/508 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 3801/3801 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403). Bij herleiding blijkt het volgende: D 2037 = D 1515.De waterloop in de Vlagheide.
VLASBEEMD(EN)

Ses ackeren teulands onder het Lutteleynde in de Elt genaamt de Vlasbeemt 1747 (RA 104 fol.110); de Vlasbeemden 1757 (JW); zes akkers teulland genaamt de Vlas­beemdt onder Lutteleijnd ontrent het Eldt 1790 (RA 177); een per­ceel teelland genaamd de Vlaschbeemd 1808 (RA 301­).Oorspronkelijk een beemd waar vlas werd geroot, vgl. de naam Rootnest.
VLASKUIL

Vlaskoul (vm); C 106, 1139 (ged).Kuil waar vlas werd ge­root; op dit perceel lag een kuil van ca. 15 x 25 m. en ca. 2 meter diep, waarin altijd water bleef staan; een kuil die niet uitdroogde.
VLASLAND

Land dat Vlaslant 1411 (BP 1187).Land bestemd of gebruikt voor de vlasteelt, waar dus vlas op verbouwd werd om later linnen van te maken.
VLASSTUKSKE

Uit land dat Vlasstucsken aan den Groenenwech 1410 (BP 1186).Een klein perceel bestemd voor de vlasteelt.
VLEUGEL

In de Houtert het eerste perceel genaemt de Vleugel met de Steege daer nevens 1742 (RA 103 fol.155); drie stucken teulants aen malcanderen gelegen onder Elschot genaemt den Vleugel 1744 (RA 156 fol.5v); akker teelland met den dijk onder Elschot genaamd den Dreefakker gelegen naast de Vleugel 1809 (RA 301); perceel bouwland onder Elschot in de Heikampen genaamd de Vleugel N.1828; de Vleugel N.1900; A 422, 2672 (b: 64.60). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2672 = A 436.Waarschijnlijk benoemd naar de vorm van de aangrenzende perce­len, A 430 - 434, die gezamelijk de vorm hebben van een vleugel van een vogel.
VLEUGELAKKER

Vier akkers waaronder de Vleugelakker en Dreefakker onder Elschot 1801 (RA 216 fol.282); een perceel bouwland onder Elschot in de Groote Heikampen genaamd de Vleugelakker N.1830; de Vleugelakker N.1834, 1836, 1849, 1884, 1905; A 422 (b: 64.60), 426 (b: 56.00), 429-430 (b: 59.­40); de Langakkers of Vleugelakker N.1881, 1898; A 423-424 (b:1.3.20).Gelegen nabij de vleugel.
VLEUTENSAKKER(TJE)

Bouwland met de gehele weg onder Broekstraat in de Weikamp genaamd Vleutesakkertje N.1824; Vleutensakkertje N.1837; C 788-789 (b, we: 23.85); Vleutensakker N.1893; D 727 (b: 1.18.90).Benoeming naar de PN van der Vleuten;
VLIEGENDE KIKVORS

Erfje de Vliegende Kikvorsch onder de Borne 1816 (GA 141).Hebben we hier te maken met een uithangbord van een herberg zoals bv. ook het 'Vliegend Hert' of 'het Vliegend Paard' ?1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina