Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina114/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   121

VOORTSEHOEF


Voertshoeve in Eylde 1427 (FS).

De hoeve gelegen bij een voorde onder het Elde. Misschien is wel bedoeld de bij de Kaartsevonder

die daar over een oude voorde lag.
VOORT(SE)STRAAT

Een loopense bouwland die Brake aen den Borne strekkende tot de straet die Voert 1457 (BP 1227); achter Eerde in die Voortschestraet aent Vechelsgat 1459 (HC 196); retro aen die Voirtschestraet 1499 (HC 196); uit 1/3 bunder hoijlant of beempt achter Eerde ter plaetse genaemt de Voortschestraet aent Vechelsse gat genaemt den Nijen­camp 1658 (RRG 22).De straat gelegen bij een voort of uitkomende bij een doorwaadba­re plaats in een beek.
VOORVELD

Een akker zaadland van drie lopenzaads aan die Borne op den Gemeen­en Akker genaamd 't Voervelt 1560 (IS 40); op die Gemeyn Ackeren geheyten tVoervelt 1567 (RA 50 z.f.); onder tLutteleyndt int Voorvelt 1639 (RA 72 fol.22v); in de Buender int Voorvelt 1641 (RA 72 fol.147v); drie loopense lants onder tLutteleijnde int Voorvelt by Bollenhof, hieruit te vergelden 21 st. aan de H.Geest te Schijndel en 2 ½ oirt stuyver cijns aan de abdij van Floreffe 1654 (RA 77 fol.94v); ‘t Voorvelt 1757 (JW)Het vooraan gelegen veld in tegenstelling tot bv. het midden - en achterveld. De adjectieven achter(ste) midden of middelste en voor(ste) komen heel frequent voor in de toponymie. Het vooraan gelegen veld redenerend vanuit het huis.
VORSTENBOSCH

Bij Vorstenbosch N.1890; D 1402-1403 (b: 31.70).Benoeming naar een FN. Een perceel gelegen nabij de grond van de weduwe van Gijsbert van de Vorsten­bosch, 1832 (kad).

VORSTENBOSCHBRAAK


Een brake teulants genoemt Vorstenbosschebraecke langs den Groenenwech 1702 (RA 146 fol.17); eene schoone braak teulants ses loopensaet onder ’t Lutteleijnde teijnde het Steegsken genaamt Vorstenbosbraak 1746 (RA 104 fol.36); aen den Heycant genaamt Vorstenbossebraak 1748 (RA 157 fol.97v).
VORSTENBOSCHKOOP

Vorstenboschkoop N.1886; E 2123 (b: 50.20).Vermoedelijk gaat het hier om een perceel dat destijds is aange­kocht door Johannes L. v.d. Vorstenbosch, 1832 (kad).
VORSTERKAMP

In die Liekendonck genaempt den Vorstercamp 1582 (RA 54 fol.184).Het stuk land van de plaatselijke vorster of gerechtsdienaar, de voorloper van onze veldwachters.
VOS

Een parceel ackerlants genoempt den Vos omtrent een loopensaet onder den herdtganck van den Lutteleynde 1664 (NvdH 15 fol.36); twee ackerkens teulant aen malcanderen onder het Lutteleynde ter plaetse genaemt de Vos groot ontrent drie a vier lopensen 1752 (RA 105 fol.170v); Twee akkers teelland onder Lutteleijnde naast het huis genaamd aan de Heijkant genaamd de Vos N.1753.Een huisnaam mogelijk hier voor een bestaande herberg of vernoemd naar een FN (de) Vos.
VOSBEEMD

Twee buynder beempts geheiten gemeindelick den Vosbempt 1535 (RA 42 fol.29).

Een beemd vernoemd naar de vos die er voorkwam?

VOSKUIL


Een parceel akkerlant onder den gehugte de Borne genaemt de Voskuijl groot ontrent drie loopense 1773 (RA 167 fol.171v).

Genoemd naar de FN Voskuilen?Achterste VOSKUIL


Eenen akker teullant onder de Borne genaemt den Agtersten Vossekuijlen 1774 (RA 168 fol.94).

Voorste VOSKUIL


Twee parceeltjens teullant aen malkander onder den Borne genaemt de Voorste Vossekuijlen 1774 (RA 168 fol.94).

Voor en achter duiden op de ligging van de percelen bezien vanuit een bepaald punt bv. vanuit de positie voor in het percelencomplec Voskuilen.


VOSSENBERG

De Vossenberg 1697 (RA 95 fol.110v); ter plaetse op Vossenberg 1702 (RA 146 fol.41v); Hendrina Vuchts wed. Arn. v.d. Schoot getuijgt en verclaert te zijn geweest int Nieulant genoemt Vossenberg N.1720; onder Elschot inden Vossenberg aenden Schutsboom 1733 (RA 153 fol.119v); onder het Elschodt aen den Middelrooysendijk de Vossenbergh 1752 (RB 10 fol.75); Vossen­berg 1757 (JW); een braak teulland genaemt den Vossenbergh onder Elschot 1795 (RA 179); huis bestaande in 2 daglonerswoningen koestal schop hof boomgaard en aangelegen bouw- en weilanden onder Elschot genaamd de Vossenberg N.1826; Vossenberg 1832 (kad); A 594-866; de Vossenberg N. 1834; A 629-630 (b: 65.40), 845 (b: 40.80); de waterleiding no.9 genaamd Vossenberg aanvangende in den Vossenberg grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie A no. weg/913,914 loopende door den Vossenberg en Molenheide en den loop Middelrooischendijk grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie A no. 2686/2685 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 5064/5063 meter 1881 (NAA inv.nrs. 402-403); bouwland de Vossenberg bij Vervoort 1905 (HB 1414 fol.8a).Waarschijnlijk een benoeming naar vossen die daar holen hebben gegraven. Opvallend is dat op veel Brabantse plaatsen de 'vos­senbergen' aan de rand van de gemeente gelegen zijn.
Achterste VOSSENBERG

By de Moleheijde ene zijde den Agtersten Vossenbergh 1747 (RA 104 fol.121); Agtersten Vossenbergh 1757 (JW); een perceel bouwland onder Elschot in de Vossenberg genaamd de Achterste Vossenberg N.1824; de Achterste Vossenberg N.1871, 1897; A 663-665 (w: 84.50), 730-731 (b: 43.60).


Grote VOSSENBERG

De Groote Vossenberg N.1875, 1893; A 654-656 (b, w: 69.10), 806-807 (b: 65.80).


Kleine VOSSENBERG

De Kleine Vossenberg N.1875; A 732-733 (b: 58.50).Middel(ste) VOSSENBERG


Bouw – en weiland Middel Vossenberg 1910 (HB 1528 fol.4a) A 657-659.
Nieuwe VOSSENBERG

Een perceel bouwland onder Elschot in de Vossenberg genaamd de Nieuwe Vossenberg N.1821.Nieuw ontgonnen.
Oude VOSSENBERG

Een perceel bouwland onder Elschot in de Vossenberg genaamd den Oude Vossenberg N.1821.


Voorste VOSSENBERG

By de Moleheijde genaamd den Voorsten Vossenbergh 1747 (RA 104 fol.121); in den Voorsten Vossenbergh 1754 (RA 279 fol.36); akkerlant groot drie loopense 45 roeden genaamt de Voorste Vossenbergh onder den gehuchte Elschot 1790 (CvB); een perceel bouwland onder Elschot in de Vossenberg genaamd de Voorste Vossenberg N.1824; de Voor­ste Vossenberg N.1871; A 821-822 (w, sb: 27.40).


VOSSENHOL

Een perceel bouwland genaamd het Vossenhol N.1850.De plaats waar vossen holen hebben gegraven of gewoon een aanduiding van een terrein in het buitengebied.
VOSSENKUILEN

De hoeve ten Vosculen 1426 (FS); de Vossekuilen onder Borne 1816 (GA 141).Vossenkuil is identiek aan vossenhol (Verdam); klem of kuil om vossen te vangen (van Dale).
VRANKENAKKER

Eenen camp hoyvelts in Baxhoeff Vranckenacker 1568 (RA 51 z.f.); onder den Borne gemeynlick genoempt aen den Hovel Vranckenacker 1571 (RA 52 z.f.).Afgeleid van de PN.
VRANKENHOF

Land Vranckenhof 1409 (SS).


VRENSENKOOP

Vrensenkoop N.1893; F 399 (he: 96.60).


VRENSENLAND

Frensenland, Vrensenland N.1887, 1888, 1897, 1902; V. 1985; C 1025-1032, 1033, 1034, 1036, 1038 (b, w: 2.76.70), 1041 (b: 39.3­0), 1048 (w: 13.40).Afgeleid van de PN Laurens, Lauwerens > Lavrijns. In 1832 (kad) zijn bekend de kinderen van Willem Dielis Vrensen (land­bouwer) en Dielis Antonij Frensen (bak­ker).
VROUWENAKKER

Onser Vrouwenacker tot Scynle 1538 (RA 42 fol.85); seeker ackerlants genoemt den Vrouwenacker N.1701.De benaming zal wel te maken hebben met het O.L. Vrouw - altaar of - gilde.1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina