Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina116/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121

WARNESTIKKERSHOEF


Warnnestickershoeve 1397 (FS).

De vraag is of het Wamestuk uiteindelijk hier niet van afgeleid is en verbasterd. Het zal wel verwijzen naar een oude FN Wannestikker.WASBLEEK


Bouwland en boschje ter plaatse de Beemden van ouds genaamd Dag­maat thans de Wasbleek N.1893; E 1052, 1080 (b,: 39.00); bouwland tegenover de Wasbleek 24 a 90 ca 1910 (HB 1528 fol.15a) E 3628. Bij herleiding blijkt het volgende: E 3628 = E 1076.

De plaats van de bijenwasblekerij van kaarsenfabriek Bolsius.

WASGRAAF


Op den Keur den loop aan den Waschgraaf uit te diepen 1879 (NAA 419).
Oude WASGRAAF

Enige parcelen ackerlant schijdende op den Ouwen Wasgraeff groot ontrent drie loopense gelegen in de Broekstraet 1772 (RA 167 fol.131v).

Een graaf is een kleine gegraven waterloop. Hier een waterloop waarin voorheen gewassen werd of die in het verleden door het wassende water voor overlast zorgde ? Of heeft de benaming te maken met de wasbleek of het wassen van schapen?
WASSENBERGSAKKER

Van de Wassenbergsakker N. 1890; C 2783 (b: 47.30). Bij herleiding blijkt het volgende: C 2783 = C 2353 en men spreekt hier van Boerderij, Braakje en Wassenbergakker.Benoeming naar de FN van de Wassenberg.
WASSENBERGSKOOP

Van de Wassenbergskoop N.1896; F 509 (he: 1.4.70).Destijds aangekocht door v.d. Wassenberg, ter ontginning.
WATERHORST

Die gemeijne beempt ter plaetse geheijten die Waterhorst aen die Aa 1451 (BP 1221).Het 'water' is hier de rivier de Aa; een horst is een hoger stuk zand­grond (vaak met kreu­pelhout begroeid); hoger gelegen beemd.
WATERLAAT

Een huis erf hof Scijnle aen den Wijbossche strekkende van Beel van Eirde tot een Waterlaet 1382 (BP 1176).Een gegraven waterloop zoals er diverse waren in het dorp.
WATERLEIDING

In 1881 heeft men de leggers A en B aangelegd waarin alle waterlopen of waterleidngen beschreven staan. Ze xijn verder uitgewerkt in dit glossarium. Voor een goed overzicht noemen we ze hier allemaal in de numerieke volgorde, zoals ze staan genoteerd in de beide leggers. Het zijn achtereenvolgens in legger A : 1.Lamelisdijk, 2 Veghelschendijk, 3. Weiboschbroek, 4. Weibosch-Hardenkamp en Steeg, 5. Weibosch, 6. Klein Broekje en Aardenburg, 7. Aardenburgsche Steeg, 8. Beemd-Heuvel-Slotje, 9. Vossenberg, 10. Lieseind, 11. Woud-Lieseind, 12. Boschweg, 13. Sluiperman-Borne-Weidonk, 14. Oetelaar, 15. Wielsche Kamp, 16. Putsteegschenloop, 17. Roskampschenloop, 18. Langstraatscheloop, 19.Venusstraatschenloop, 20. Hermalen-Keur-Elde-Schootsche Hoef, 21. Elde-Hongerhoek, 22. Hermalen, 23. Vlag en meerloop, 24. Kleine Waterleiding, 25. Kleine Waterleiding, 26. Kleine Heiloop, 27. Nieuwen Heiloop; in legger B zijn het achtereenvolgens: 1. Knokert, 2. rivier de Aa, 3. Zeilkampjesbermsloot, 4. Middelrooischen Dijk, 5. Rijdloop, 6. Heikamp-Vogelenzang, 7. Rijd- Hei- en Beekloop, 8. Scheidingsloop.Kleine WATERLEIDING

De waterleiding no.24 genaamd Kleine Waterleiding aanvangende in de Vlagheide en meer grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie D no.2796/2886 loopende door zuid en oost van den Spoorweg en den Rijdloop grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.710/752 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 2550/2550 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403); de waterleiding no.25 genaamd Kleine Waterleiding aanvangende bij den provincialen grindweg en W 686 grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.686/686 loopende door zuidwest van den spoorweg en in den Kleinen Heiloop grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.224/231 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 2663/2663 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403).Identiek aan waterloop. Zo kende men eind 19e eeuw een legger van wegen en waterlopen, waarin het gehele wegen en bekenstel­sel gedetailleerd werd beschreven.

WATERLOOP


De Waterloop onder kadasternummer A 2686 dat bij herleiding A 575 blijkt te zijn.


WEDERWORREND

Twee percelen weiland genaemt de Wederworrend N. 1861.Een moeilijk te verklaren naamgeving. De weder-waarheid of onwaarheid? Zou het iets met een vroegere vererving te maken kunnen hebben en is het een volksiro­nische uitdrukking ?
WEDUWE

Beemdje after die Weduwe 1476 (BP 1245); uit een halve bunder weide genaemt die Wedue 1507 (HH 133); een stuck landts geheiten die Wedue 1549 (RA 44 fol.61); aent Wijbosch genoempt dat Weeuke 1564 (RA 50 z.f.); saetlants ondert Wijbos in de Weu 1662 (RvS); onder Wijbos in de Berisacker genaemt de Weu 1717 (RA 149 fol.349); een acker teulants int Wijbosch in de Wewen genaamd Berisacker 1745 (RA 104 fol.7); uit eenen halven bunder genaemt die Weduwe 1783 (HH 165); een braak teulland groot omtrent drie loopense genaamt de Weuw of Crommenacker 1808 (RA 139 fol.1); een perceel akkerland onder Weibosch genaamd de Weeuw N.1816; de Weeuw N.1871, 1877, 1904; E 1529, 1533 (b: 1.0020), 1530 (b: 33.90); bij de Weduwe N.1888; A 861-863 (w: 61.20).Benoeming naar iemand die als weduwe bekend stond.

Voorste WEDUWE


Een parceel ackerlant groot ontrent drie loopense onder den gehugte Weijbosch genaemt de Voorste Weuw 1772 (RA 167 fol.139v).

Het vooraan gelegen perceel.WEDUWE VOETS


Bouwland tegenover Weduwe Voets in Wijbosch 1910 (HB 1528 fol.16) E 1525.

Het perceel gelegen tegenover dat van de weduwe Voets.WEDUWVROUWKE


Een perceel beplant met hakhout met den halven weg aan de westzijde tot het kanaal het Weduwvrouwke 1904 (HB 1399 fol.49) E 2189-2190 en 2739. Bij herleiding blijkt het volgende: E 2739 = E 2198.

Vgl. de weduwe.


WEEGSKE

Land dat Weechsken naast dat Dic Horstken en naast die Vier Strepen 1394 (BP 1180).Een dialectische vorm voor weggetje.
WEERDSEBRAAK

Penes die Voirt die Werdschebrake 1499 (HC).

Werd, waard of weert duidt in Brabant meestal op laagliggend land dat vaak onder water loopt (v.Berkel & Samplonius 1989:48).

WEERSTREPEN

Braak teulland genaamt de Weerstreepen onder Elschot 1795 (RA 179).Strookvormige stukken land die dwars (in tegenoverge­stelde richting) op andere percelen zijn gesitueerd.
WEERT

Twee van den Weerstrepen 1573 (RA 53 fol.12v); negen percelen weiland genaamd bij van Weerd N.1861.Arnoldus van Weert, landbouwer te Schijndel, bezat in 1832 zes huizen, 1832 (kad).
WEERTEPADJE

Van Weertepedje (vm); tussen D 1656 en 1658.Het padje naast of in de richting van C. van Weert uit Wij­bosch.1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina