Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina117/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121

WEERTSHOEFKEN


Een stuck lants onder den Born geheiten Weertshoeffken aen den Scutboem met bijden eijnden genoempt die Molenheijde 1561 (RA 47 fol.53).

Mogelijk een vernoeming naar de FN van Weert.


WEERTSLAND

Van Weertsland N.1904; C 2419-2422 (b, w: 73.00); bouw – en weiland ter plaatse den Hongerhoek genaamd van Weertsland 1904 (HB 1394 fol.64a).Eigendom van Johannes Eijmbert van Weert landbouwer in Schij­ndel, 1832 (kad).
WEG

Een huis en hof en een streep lant die Wech te Vlote bij Delsscot 1367 (BP 1175); den gemeynden Wech als men van Scyndel ten Bos reist 1541 (RA 43 fol.20); bouwland langs den weg naar Toon van Oorschot 1910 (HB 1528 fol.8a) F 61.Een streep land, een smal perceel waarop het recht van overpad van toepassing was. De openbare weg als verbinding tussen twee plaatsen.
Brede WEG

D'n Breje Weg (vm); B 1145.


Grote WEG

Den Grooten Wegh 1757 (JW).De belangrijkste weg in een gebied, thans de Hoofdstraa­t, tussen Boschweg en de Plein, die in het verleden namen droeg als de Grotestraat en de Rechtestraat; een rechtstreekse noord - zuid - verbinding dwars door het dorp.

Harde WEG


Die Haerdewech 1421 (FS).

Een harde ondergrond of misschien de weg die leidt naar de Harde Beemden.


Hoge WEG

Land aen den Hogen Wech in dat Lutteleijnde 1389 (BP 1178); den Hoeche Wech 1632 (RA 62 fol.53)..

Vgl. De Hoogstraat in sommige plaatsen in de omgeving.
Kromme WEG

De Kromme Weg (vm); B 1085, 1195.Vormaanduiding.

Lage WEG


Tot die Legen Wech 1427 (FS).

Vgl. de Lage Straat of Laagstraat.Nieuwe WEG


Huis schuur erf tuin ter plaatse genaamd de Nieuwenweg 1907 (HB 1455 fol.192) D 3623. Bij herleiding blijkt het volgende: D 3623 = D 233.

Nieuw aangelegde weg.WEGAKKER


Teullandt in de Beemden de andere zijde de Wegakker 1791 (RA 177 fol.126v).

Een akker pal aan de weg gelegen.


WEI

De Wei, N. 1871, 1876, 1879, 1880, 1894; A 758, 759 (b, w: 64.20), B 1366, 1367 (w: 1.3.00), C 138 (b, w: 63.50), 503, 504 (w: 50.60).Grasveld voor het weiden van vee; naam voor grondgebruik gebezigd als toponiem.
Grote WEI

De Groote Weide N.1892; E 2600 (w: 1.23.30); de Groote Weide aan den Rooischendijk 1900 (HB 1328 fol.21) C 375-378; over het spoor tegenover de Grote Wei 1911 (HB 1543 fol.26a) F 639 1 ha 19 are 50 ca.Benoeming n.a.v. de oppervlakte in vergelijking met andere weilanden.

Hoge WEI


Den Born geheiten den Hoech Weij 1550 (RA 44 fol.102); eenen camp inden Erdenborch genoemt de Hooge Weyde 1631 (RA 67 fol.337); een campken hoijlants ondert Wijbosch gemeynlicken genoemt het Baeryxken ene zijde de Hoochweij andere zijde de reviere van der Aa andere einde den Crommenbeemt 1653 (RA 77 fol.6v); in de Houtert genaemt de Hooge Weijde 1709 (RA 98 fol.5); de Hoog Weij 1757 (JW); Hooge Wei onder Elschot 1816 (GA 141); hooi- en weiland onder Elschot in de Liekendonk genaamd de Hooge Weide N.1822; de Hoog Weide N.1849; E 35, 37, 38, 40-44 ( : 3.86.80).

Hoog gelegen; dit perceel lag inderdaad 4 à 5 meter hoger dan de omge­ving.
Oude WEI

De Oude Wei(de), N. 1868, 1877, 1897; A 758, 759 (b,w: 64.6­0), B 1304, 1308, 1370, 1371 (b, w: 1.45.60).In het verleden in gebruik als weiland.

Rouwe WEI


Het andere einde de Rouwe Weij 1788 (RA 175 fol.95).

Rouw in de betekenis van ruig en sterk begroeid.WEIAKKER


Den Weijakker 1789 (RA 257 map 3).

Een akker bij de weiden of een perceel dat van weiland is omgezet naar akkergrond.


WEIDONK

De kamp genaamd Wijdonc in Eilde 1370 (HGB); 1/6 Deel in de kamp die Wydonc in den Bodem van Elde naast 't erf die Merendoncshoeve 1411 (BP 1187); een weiland die Weydonck aan die Oetelleer 1472 (BP 1241); onder den Borne genaempt die Wijdonck 1564 (RA 50 z.f.); eenen acker teulland met een driesken daer teijnden aengelegen op d'Oetelaer ter plaetse genoempt in de Wijdonck N.1674; vijf ackerkens teulants onder den Borne ter plaetse in de Weijdonck genoemt den Thuyt 1711 (RA 98 fol. 120v); een campke hoijlants gelegen in de Weijdonck ontrent drie karren hoijgewas N.1722; de Wei­donk onder Borne 1816

(GA 141); Weidonk 1832 (kad); B 1861-2035; bouwland onder Borne genaamd de Weidonk en geheten den Buissel­kuil N.1834; B 2135 (b: 21.80); de Wei­donk N.1841, 1880; B 2111 (b: 51.90), C 943 (b: 28.90); Weidonk, (vm); B 1861-1913, 1919, 2055-2075, 2077-2080, 2095-2100.

Een donk is doorgaans een zandige verhoging uitspringend in een moeras­sig gebied.

Grote WEIDONK


Bouwland en weiland genaamd Groot Weidonk 1905 (HB 1414 fol.61) B 1975-1984.

Kleine WEIDONK


De Kleine Weidonk 1903 (HB 1364 fol.6a) B 2706. Bij herleiding blijkt het volgende: B 2706 = B 1895.

Voorste WEIDONK


Eenen camp hoijlants genoemt den Vorste Weijdonck 1653 (RA 77 fol.27).
WEIDONKEN

De Weidonken (vm); B 1997-2009;De hoger gelegen weilanden.
WEIJER

Een buunder land Rutghersbuenre in die Scoetschehoeve tussen Colenbuenre en Jacobsbuenre en strekkende van Rutgher Janss van der Voert tot op den Damme van den Wyer 1382 (BP 1177); een groesvelts beneven den Wyer 1600 (RA 60 fol.9v).Weijer is de gebruikelijke benaming voor vijver.
WEIJERHOF

Drije lopensen land den Wyerhof in d'Elschot 1438 (BP1208); drie lopense land Wyerhof 1466 (BP1235).Een hof of tuin gelegen nabij een weijer of vijver.
WEIJERSTUK

Land dat Wyerstuc 1389 (BP1178); land dat Wyerstuc en land Kayenhostat aen die Voert 1412 (BP1187).Een perceel grond nabij een weijer.
WEIHOEVE

Bouw- en broekland in Eerderwaut bij erf die Weijhoe­ve 1437 (BP1207); beemd bij die Beijtelshorst bij beemden die Weijhoeven 1491 (BP1260); tusschen erffenisse genoemt die Weyhoeve 1614 (RA 63 fol.180); in Keijserscamp onder tWijbosch over tBroeck ene zijde beneven die Weijhoeven 1619 (RA 65 fol.3).De Weihoeven lagen op de grens Schijndel – Heeswijk.1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina