Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina119/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121

Kromme WIEL


Den Crommenwiel 1802 (HV).

Vormaanduiding.WIELBOS

Wielbosch N.1852; E 1772 (b: 48.00). Bij herleiding blijkt het volgende: E 2772 = E 1957.Bos bij of op de plaats van een wiel = dijkdoorbraak, ondergelopen land of van de familie van de Wiel.
WIELSEKAMP

Onder den Borne in de Wielschecampen 1687 (RA 142 fol.85v); item het eerste stuck teulants gelegen in de Wilsecamp groot een sestersaet 1698 (RA 233.1) ; een akker teulland onder den Borne ter plaatse genaamt den Wielencamp 1753 (RA 134 fol.213v); de Wielsecampen 1757 (JW); de Wielschekampen 1803 (HV); een perceeltje houtbosch onder Borne genaamd de Wielsekamp N.1815; Wielschekamp 1832 (kad); B 1273-1522; de waterleiding no.15 genaamd Wielschekamp aanvangende bij den Wielschenkamp grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie B no.1407/1342 loopende door Wielschenkamp en den Meildoorn en de Rijdloop legger B grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie B no.2427/weg lags den rechter/linker-oever gemeten lang 1221/1221 1881 (NAA inv.nrs.402-403); Wielsekamp (vm).Laaggelegen gebied waar een wiel heeft gelegen, richting St.Michielsgestel of een vernoeming naar de oorspronkelijke ontginner een zekere van de Wiel?
Achterste WIELSEKAMP

Twee stucken inden Achtersten Wielsecamp 1696 (RA 144 fol.3v); ter plaetsche in den Agtersten Wielsecamp 1781 (RA 170 fol 208v).


Voorste WIELSEKAMP

Eenen acker genaemt den Voorsten Wielsecamp 1702 (RA 188 fol.174v); e Voorste Wielschekamp N.1875; B 1338-1340 (b, w: 30.80).


WIELSKAMP

Van de Wielskamp langs de erven Verhagen N.1879; A 1155-1156 (b, w: 61.80).Afleiding van de FN van de Wiel.
WIERIKSKEMPKEN

Wyerixkempken onder Borne in Lysschyt 1476 (BP1245).


WIJBOSCH

Ex Costbrake juxta Wijbos 1320 (HH 125); en huis erf hof aen den Wybossche 1382 (BP 1176); verkoop van 303 eikebomen op twee kampen behorende bij 't goed Wybosch 1404 (BP 1183); in den Wyden­bosch 1419 (BP 1191); zekeren uithoek der gemeinte tusschen het Wijtbosch ende Eerde 1603 (GI 18); twe stucken lants die hem toebehoirende sijn als hij seede met al heuren toebehoir­ten gelegen ane d'Wijdeboechs of die Berisacker in de parochie van Schijnle (schepenbrief dd. 1372), 1628 (CvB); dWibis 1649 (van Oudenhoven); in de heirdtganck van den Wyenbossch 1651 (NvdH 13); (het) Weibosch 1832 (kad); D 1041-1213; E 1666-1816; de waterleiding no.4 genaamd Weibosch-Hardenkamp en Steeg aanvangende op den Locht/Veghelschendijk grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie D no. 1667/1663 loopende door ’t Weibosch, Hardenkamp, Steeg en den waterloop no. 8 grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie A no. 1491/1490 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 4079/4079 meter – de waterleiding vliet door 5 openbaren wegen, die te samen eene breedte hebben van 44 meter in welke wegen 5 steenen duikers aanwezig zijn. De overige 11 steenen duikers en 6 houten schooren te samen ten getale van 22 met inbegrip die der wegen zijn ten diensten der perceelen – deze waterleiding ontlast zich op de Steeg in den loop komende van het Slotje 1881 (NAA inv.nrs. 402-403); de waterleiding no.5 genaamd Weibosch aanvangende in Belisakker [vgl. Berisakker] grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie D no. 3054/weg loopende door het Weibosch en het Weibosch en den hardenkamp grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie E no. weg/1770 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 2518/2518 meter 1881 (NAA inv.nrs. 402-403); het Weibosch bij van Kaathoven N.1896; E 1700 (w: 29.10).

Wye afgeleid van het germ.* wiha 'heiligdom' of germ. widan, wida "wijd" (Gijs­seling, -1075); wijde 'wilg' (Henkels,-231)); wijtboom, wijdeboom "wilg" (Verdam, -2429, 2463); aldus heilig bos, groot bos of wilgenbos; dialect Schijndel is wiphout = wil­genhout; het gebied leent zich voor o.a. wilgenhout.
Hoog WIJBOSCH

't Hoog Wijbosch 1757 (JW); huis eesthuis schop hof boomgaard en aangelegen akker – en weilanden onder Weibosch genaamd het Hoog Weibosch N.1811; erf Hoog Weibosch 1816 (GA 141).
Laag WIJBOSCH

Ex domo et orto apud Leech Wybos 1498 (HH 131); den ghemeynen wech die lopt nae(r) den Leghen Wibossch thoe 1546 (RA 44 fol.4); goederen lagen ook int Leech Wijbos 1569 (CvB); Laag Wij­bosch 1757 (JW); huis (landmanswoning) koestal schuur dorsvloer eesthuis schop hof boomgaard en aangelegen akker- en weilanden onder Weibosch genaamd het Laag Weibosch vijf lopensen drie roeden N.1814; het Laag Weibosch in de Rietbeemd N.1834; E 1759 (hu: 02.50).


WIJBOSCHAKKER

Weiboschakker N. 1882; D 1029 (b:33.20); Wijbossche Akkers 1917 (collectie heemkundekring).

Een deel van de gehuchtakker ?
WIJBOSCHBROEK

Seven buenderen ontrent tHeckengat deen sijde aent Wijbosbroeck ingenoemen anno 1484 (HC 196); de gemeynte genoempt het Wijbosschebroeck 1615 (RA 64 fol.30); 't Wijboschbroek 1757 (JW); Weiboschbroek 1816 (GA 141); de waterleiding no.3 genaamd Weiboschbroek aanvangende in het Broek en den Broekkant grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie E 3403/3363 loopende door het Weiboschbroek enz. en de waterleiding no. [niets ingevuld] grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie E no. 3240/3191 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 3702/3702 meter 1881 (NAA inv.nrs. 402-403); (E 3403-3240).


WIJBOSCHHEK

Weiland aan het Wijboschhekken 1908 (HB 1470 fol.21) E 3408. Bij herleiding blijkt het volgende: E 3408 = E 2129.


WIJBOSCHKAMPKE

Een campke hooijland genaamt het Weijboschcampke onder Elschot 1802 (RA 182).


WIJBOSSCHEPAD

Twee hont saetlants ondert Wijbosch aen den Wijbospat 1662 (RvS); comende vanden Wijboschepat voorbij den Eijckenboom 1696 (RA 143 fol.211v); twee stukken teullandt groot omtrent vijff loopense onder den gehugte Weijbosch ter plaatsche genaamt Weijbossepadt 1783 (RA 172 fol.145); Weibosschepad 1816 (GA 141); 2/6 van twee percelen bouwland onder Weibosch genaamd de Weibosschepad N.1831; langs den Weibosschepad N.1854; E 1444 (b: 64.00).


WIJBOSSCHEWEG

Wijboscheweg 1832 (kad); sektie D.


WIJDINGE

Mathijs zoon van wijlen Michiel van den Weteringe heeft land Scijnle in die Wijdinge 1476 (BP 1245).

Vooralsnog menen we hier Weidonk in te mogen zien. Ing-uitgangen wijzen ook vaak op ‘donken’ vgl. Beersing > Beersdonk, Sporing > Spoordonk, Poeling > Poeldonk..
WIJNENLAND

Het Busselen en Wijnenland N.1835; B 432-434 (b: 36.80).

Afgeleid van de FN of PN Wijnen.1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina