Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina12/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   121

Achterste BLEKEN


Weiland en hakhout in de Achterste Bleken 1901 (HB 1336 fol.172a) B 2748-2749.
Voorste BLEKEN

De Voorste Bleken onder den Borne 1816 (GA 141 415/4007); Voorste Ble­ken 1834 (NA) B 673-674 (w,ho;-.50.40). Bij herleiding blijkt het volgende: B 3008 = B 2127, B 3009-3015 = B 748.


BLEKERT

Blekert 1854 (NA) B 1295-1301 (b,og;1.26.70).Akkers deels begroeid met hout, veelal wilgenhout om te blekken.

BLEKKERSHEUFKE


Een stuk grond tegenover huize de Beek aan de kant van Schijndel de 9de clamp 1757 (Tiendkaart JW).

Dit is vrijwel zeker een verschrijving van het Flekkershoefke.


BLOKKENKAMP

Blokkenkamp te Weibosch 1816 (G 655/66 - 4532, 33).Blok = beloken, besloten. (De Vries - 66; Moerman - 38).
BOCHT(JE)

After die Bocht 1449 (HC); in de Broeckstraet gemeynlick genoempt in de Bocht 1637 (RA 71 fol.192); de Bogt in de Broekstraat 1816 (GA 141 859/3299 - 3300); Bochtje 1842, 1881 (NA) A 366 (b;-.40.30), C 335-337 (b;1.42.70), 398 (b;-.38.50).In oostelijk Noord-Brabant is 'bocht' een zeer algemene bena­ming­ voor een afgesloten perceel. (Buiks - 219). Ook is het bekend in de betekenis van verzamelplaats voor schapen. (Goosenaerts - 107)

Halve BOCHTEN


In de Broeckstraet gemeynlick genoemt de Halff Bochten 1597 (RA 59 fol.12v).
BODEM VAN ELDE

Op den Bodem van Elde 1421 (FS); de hoeve Scrijvershoeve op den Boyem van Eylde 1469 (BP 1238 fol.269); aent Lutteleijnt inden Boedem van Elde gheheiten Scryvershoeff 1536 (RA 42 fol.60); aen den gebueren vander Boedem van Eldt 1545 (RA 43 fol.118v); den Roetssencamp in den Boedem van Eel 1547 (RA 44 fol.15v); Bodem van Elde 1954 (CS)De van oorsprong gemeenschappelijke gronden (gemeynt) bij het dorp Gemonde. (Moerman - 38) Het element 'elde', oorspronkelijk elst + t-suffix, is de plaats waar elzen groeien. (Gijsse­ling - 309)

BOECOPSHEK


Tot de Cruystraedt oft Boecopshecken 1646 (NvdH 12 fol.84).

Het afsluithek op de grens van de gemeenten Schijndel – Middelrode gelegen bij de familie Boecop, een redelijk frequent voorkomende FN. Meestal was degene die bij het hek woonde ook verantwoordelijk voor het sluiten van het hek.


BOEDONK

In Boydonc 1320 (HH 125); beemd die Boydonc 1388 (BP 1178); die gemeyn Boydonc 1401 (HGB); huis erf hof en aangelag in die Boydonc 1450 (BP 1220); een huis erf hof land en beemd in die Boydonck 1459 (BP 1228); aent Elschot geheiten gemeindelick op die Boeydonck 1538 (RA 42 fol.84v); eenen camp hoy­lants opte Stege gelegen genaemt de Boedoncq met noch twee dachmaeten daerbij gelegen in de Bemde

6 ½ mergen 1662 (RvS - 44); een partije soo hopland als ackerlant in de Boedonck 1674 (NA 4724 - 71); ter plaetsche genaemt de Boedonk off het Campke 1773 (RA 167 fol.248); drie stukken houtbosch met opgaande bomen en een stuk akkerland met gras­kanten en houtwas onder Weibosch genaemd de Boedonk 1813 (NA 7168/251).

Boede is een synoniem van schuur. (Schönfeld - 154)

Onder ' boede' verstaat men ook huisje, keet, herdershut. (Moer­man - 38/39)

BOEDONKSEKAMPEN


Onder den gehugte van Elschot voor de Zeskampen een hooiland op de Steegd genaamd de Boedonksche Kampen 1807 (RA 138 fol.190v).

vgl. Boerdonksekampen


BOEKELAAR

Ter plaetse geheiten Bockelaer 1437 (BP 1207); al het hout en alle bomen op zijn land in Bockelair 1456 (BP 1226); sesselve Seberts lant genoempt Boeckelaer 1647 (NvdH 12 fol.127); uit drie bunder en drie lopensen ackerlant genaemt Boeckelaer 1658 (RRG - 148); eenen acker teulland genaemt het Boekelaer met sijn houtwallen en voorpotinge onder den Borne int Liessent 1729 (RA 101 fol.86); 't Bokkelaar 1757 (JW); voorpotinge en een plekje steriele grond een lopense. genaemd de Bokke­laar 1801 (RA 136 fol.69v.); het Boekelaar onder de Borne 1816 (GA 141 5­a / ­4­442); Boeke­laar 1851, 1853 (NA) B 32 (b;-32.70), 99-102 (b;1.9.-).Boek = beuk (Zonhoven - 322). Laar = open plaats in een bos (Neerpelt - 144), i.c. een open plaats in een beukenbos.
BOERDERIJ

Boerderij 1897 (NA) C 3094-3096, 2278, 2282 (hu,t,b,w;1.58.50), E 892-898, 900-907, 908, 911-914, 986-988 (hu,t,b,w;6.10.88). Bij herleiding blijkt het volgende: C 2925 = C 2354 en heet ook Boerderij.Van boeren "het boerenbedrijf", naar analogie van vormen als bakkerij; een late vorming, omdat in tegenstelling tot b.v. boerderij de uit de volkstaal kan worden ingeschoven. (v.Dal­en).
Kleine BOERDERIJ

Huis erf bouw- en weiland ter plaatse de Sluiperman genaamd de Kleine Boerderij in den Baasakker 1907 C 2287-2289, 2638-2639 en 2283 (HB 1450 fol.39a). Bij herleiding blijkt het volgende: C 2638 = C 2416, C 2639 = C 2383.


BOERDONK

Ter Borendonc 1375 (GZG); een huis int Lutteleynde tussen Hessels kynderen en Jan Wij­eric, van de straat tot een erf van 't goed ten Boren­donc 1412 (BP 1187); uit de hoeve genaemd Boerendonc met toebe­ho­ren 1415 (BP 1199); huis aen het Lutteleynde ter plaetse geheiten. Borendonck 1473 (BP 1242); aent Lutteleyndt aen die Buerendonck 1537 (RA 42 fol.79); de Boerdonk onder Elschot 1816 (GA 14­1 232/1478); Boerendonk, 1882 1885 (NA) V.- E 671-675 (w;-.53.-), 780 (b;-.40.80), 861-864 (og;-.64.60); bosch opgaande boomen en hoepelhout de Boerdonken 6 ha 29 a 40 ca – 1910 (HB 1528 fol.9a) E 689-717. Een donk = zandige hoogte, alom omgeven door lagere gronden Vermoedelijk is Boerdonk identiek aan Boedonk.


Kleine BOERDONK

Bouwland ter plaatse de Steeg genaamd de Kleine Boerdonk 1910 (HB 1515 fol.4) A 1367-1370.


BOERDONKSE AKKER(TJE)S

Bouwland genaemd de Boerdonkschenakker en Boerdonksche Akkertjes 1868, 1892 A 1363-1364 (b;-.46.60).


BOERDONKSEBOS

Boerdonks bos 1868 (NA) E 861-864 (og;-.64.60).Bos gelegen in gebied de Boerdonken.
BOERDONKSEHOEVE

Een huis en hof en aangelag onder Lutteleynde bij Hermalen naast die Borendoncschehoeve 1402 (BP 1182); huis aent Lutte­leynde in die Dorestege in die Buerendonschehove 1550 (CvB 546).


BOERDONKSEKAMPEN

Boerdonksekampen 1841, 1856 (NA) E 689-717 (b.w;6.29.90), 876 (b;-.18.10).


BOERDONKSE ONDERSTAL

Boerdonker onderstal 1757 (JW).Onderstal = ettinge; schapenweide (Goossenaerts - 537, 204 - 205).
BOERENAKKER

Jan Boerenakker onder de Borne 1816 (GA141,939/2902-03).Vernoemd naar Jan Boeren, die begin 17e eeuw eigendommen heeft gehad in Schij­ndel, gezien de beschreven persoon van Willem Janssen Boeren in 1652. (RA 76 CvB 504)1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina