Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina120/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121

WIKSTREPEN


Die Wicstrepen 1420 (SS); negen lopensen landts met enen buynder groesvelts gheheiten de Wickstrepen met den Rouwenwal 1546 (RA 44 fol.10v); int Liessent gemeynlick genoempt die Wickstrepen 1570 (RA 51 z.f.).

De vraag is of de interpretatie wel juist is....is ‘wic’ misschien paleografisch ‘wit’ zoals bv. in de Witakkers?Of is het afgeleid van het mnl. ‘wicke’ de naam voor een peulvrucht of in de betekenis van strobundel ? Als het ‘wit’ zou moeten zijn kan de betekenis eveneens zijn vruchtbare grond.


WILDEMAN

In een openbaer herberge genoempt inden Wildeman 1568 (RA 50 z.f.); hebben verkocht in een openbaer herberge staende binnen Schij­ndel genoempt den Wildeman 1571 (CvB); aen Peter Claessen brouwer inden Wildeman 1623 (RA 66 fol.36v); ontrent een lopense land onder tLutteleijnde ontrent de Kercke en den Wildeman ge­noemt 1641 (CvB); huijse ende aengelegen hoff gelegen te Schijndel ontrent de Kercke genoemt de Wildeman N.1702; ....dat sij comparanten voor zoo verre haar geheugen is strekkende van voor meer dan dartig, veertig, vijftigh jaeren de publicatien en sHeeren gebooden welke binnen desen dorpe van tijt tot tijt zijn gedaan geworden. dezelve altoos hebben hooren doen en zijn verrigt geworden ter plaetsche genaemt de Regte Straet bij off omtrent de huysinge genaamt den Wildeman, tans toebehoorende aan Piet verkuijlen, staende aen het Marktveldt alhier waer ter plaetse van ouds een groote lindeboom was staande en daer onder eenen post, genaemt den Rooijsen post, aen welken boom, na gedaene publicatien de affixtien van ‘slands placcaten, resolutien en ‘sHeeren gebooden worden geaffigeert, in dier voegen als het zelve ten huydigen daegen nog ter plaetsche voors. aen voornoemde huysinge den Wildman onder een kleijn afdek gedaen en verrigt wordt”1774 (RA 168 fol.54); huis winkeliers tappers en landmanswoonhuis koestal dorsvloer schop erf hof onder Lutteleinde in de Straat ter plaetse genaamd aan de Gemeentespomp genaamd de Wildeman een zijde aan het Steegje een eind de Straat N.1828.

Herbergnaam verspreid voorkomend als symbool van de dronkaard.

WILDENHOEF


Wildenhove 1406 (FS).
WILG

Grote WILG


Den Grooten Willighen staende achter Jan Roevershecken 1501 (BP 1269); huys hoff etc. met den dijck ende lant tot de Groote Willigh op den hoeck onder den Borne 1715 (RA 149 fol.170).
Kromme WILG(EN)

Totten Wersgraef toe op die Crom Willighen 1599 (RA 59 fol.199).


Ruige WILG

Ruijge Wilg 1757 (JW).Op de kaart van de Weijer is het tiendklamp 46; een slecht onderhouden bosje wilgen Of is het een verschrijving van de bekende Huijgewilg in de Tolakkers bij de Kluis?

WILHELMINA-EIK


Wilhelmina-eik 1904 (HB 1391 fol.51).

De twee boompjes bij het Rectorshuis sectie C 3645 behoren aan de gemeente Schijndel nl. een Wilhelmina-eik en een Emma-es en zijn geplant ter ere van de Koningin en Koningin-moeder bij gelegenheid van de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina – Schijndel 29 november 1903.


WILLEMEVELD

Een parceel akkerland genaamt Willemeveldt onder Elschot op de Steegt 1802 (RA182).Afleiding van de PN Willem.

WILLEM GERITSAKKERTJE


In de Beemde gemeenlick genaemt Willem Geeritsackerke ene zijde de Kercke alhier 1707 (RA 147 fol.176).

Afgeleid van een PN.


WILLEMSVELD

Willemsveld N.1866; E 1286 (b: 54.50).Afleidng van de FN Willems of PN Willem.

WILLEM VAN DEN OETELAARSKAMP


Opte Stege genaemt Willem van den Oetelaerscamp 1717 (RA 150 fol.17).

Afgeleid van een PN.


WINDMOLEN

Een vierde deel in de Windmolen in Scijnle 1380 (BP1176); de hoeve int Lyesscot bij de Windmolen 1384 (BP117­7); een Wyntmoelen in die prochie van Scijndel 1488 (BP1257); pachtinge vanden wyntmoelen van Schindel 1568 (RA 51 z.f.); onder den Borne int Liessent ontrent den Wyntmoelen 1606 (RA 61 fol.36v); .De molen in de Molenheide.
WINKEL

Eenen acker teulants gelegen in de Winckel eenen halven mergen 1685 (RA142); onder den Borne int Liessent genoemt int Winckel 1695 (RA 143 fol.166); de Winkel onder Borne 1816 (GA141); drie percelen bouwland onder Borne in het Liesent genaamd de Winkel N.1824; de Winkel N.1837; B 479-481 (b: 94.20).Benoemd naar de perceelsvorm, hoekvormig (als perceel B 478 erbij hoor­de).
WITAKKER(S)

Op de Witackers in de Buunders 1320 (HH 125); een mudzaet lant den Wittenacker 1423 (LB); in die Wytacker in dWybosch op die Hogheijnde 1442 (BP 1213); land opten Wittacker 1463 (BP 1232); een erffenisse gelegen beneven den Moortscuijl opte Witacker 1647 (CvB); de Witackers 1757 (JW); onder den gehugte Elschodt genaemt de Witakkeren 1770 (RA 166 fol.194); een perceel land genaamd de Witakker 1795 (RA 179); een parceel land genaamt de Witakker onder Weijbosch aan de gemeene weg 1807 (RA 184); de Witakker N.1834, 1875, 1879, 1882, 1901; D 971 (b: 22.90), 996 (b: 13.80), 999 (w: 11.00), 1005a (b: 16.38), 1026 (b: 35.50);Wit als benaming van de kleur van graangewassen op het tijd­perk der volle rijpheid; 't koren begint al wit te worden (Goossenaerts, -881); Voor wit zie : wijt, een wijtmolder is een tarwemolenaar (Verwijs en Verdam, -2529).
Grote WITAKKER

Den Groten Wittenacker aen dat Wybossche 1400 (BP1182).


Kleine WITAKKER

De Kleine Witakker N.1877; D 977 (b: 19.20).


Lage WITAKKER


Bouwland genaamd de Lage Witakker 1907 (HB 1457 fol.104a) D 991.
WIT KASTEELKE

Den Denneboom of het Wit Kasteelke (vm); B 1099 (hu:).De van Rijckevorses hebben daar gewoond in een afgelegen wit landhuis Ook nu nog wordt het door een van Rijckevorsel bewoond. Zie verder in het boek voor historische informatie over dit kasteeltje of landhuis.
WOENSELSKOOP

Ter plaatse de Nieuwe Heikampen genaamd van Woenselskoop N.1893 en 1901; F 191, 876 (w: 89.30).

Afeleiding van de FN van Woensel; het betreft een ontginning in de Rooiseheide; Peter van Woensel, wieldraaier; Godefridus van Woensel, blauwverver, 1832 (kad).
WOENSELVELDJE

Een stuck teulants genoemt Woenselveltien ondert Lutteleijnde 1653 (RA 77 fol.66).

Afleiding van de FN van Woensel ?
WOLFSHOFSTAD

Hendrik krijgt Wolfshofstat 1512 (IS 34).Boerderij met als vroegere bewoner een zekere Wolfs ?1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina