Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina13/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   121

BOERTENHOEFKE


Boertenhoveke 1422 (FS).

Afleiding van een FN.BOGAARD

Den Geer int Elschot inden Boegart 1500 (PAS 417); aen Delschot geheiten in den Bogart 1533 (RA 41 fol.33v); land gelegen aent Oetelaer in den Bors geheeten den Boomgart 1535 (CvB 511); uit een akker gelegen in de Boogaart 1620 (HH 146 fol.50); uit erfenis in den Bogaert 1714 (HH 162 fol.2); Bogert 1757 (JW); den Boogaard onder Elschot 1816 (GA 141 909/1511); Boomgaard 1833, 1898 (NA) A 1281, 1282 (b,w;-.99.76), 1293-1295, 1297 (b,w;-.84.80), F 460, 1503, 1504 (hu,t,bo,w,og;-.74.14).Thuisweide voor het vee (Molemans - Overpelt 92), of bosschage. (Buiks - 19)

Achterste BOGAARD


Den Agtersten Boghert 1609 (RA 61 fol.117v).
BOGAARDJES

Drie akkers teullant onder Elschodt in de Houtert genaemt de Bogertjes groot te saeme drie loopense gronde ander einde de Drie Mergen 1775 (RA 168 fol.217); de Bogertjes onder Elschot 1816 (GA141, 968/4850); drie percelen weiland met graskanten en houtwas onder Elschot in de Houtert genaemd de Boogaard­jes 1826 (NA 7181/2111); Bogerdjes 1870, 1879, 1881, 1898 (NA) A 2243 (b;-.77.70), 2245 (w;-.82.-).BOGAARDSAKKER


Bogaertsackerken 1667 (RA 349 map 6); ses loopense gronde genoemt den Boogertsacker 1688 (RA 142 fol.174v).

De benaming kan verband houden met de ligging van deze akker aan de boomgaard of met de familienaam van den Bogaard, die onder diverse varianten in Schijndel voorkomt nl. Bogard, Bogart, Boogert, Boogaert, Bogaerd etc.


BOGAARDSGEER

In den hertgang Vogelsang genoemt Bogertsgeer 1725 (RA 151 fol.285).

Een geer is een spits toelopend perceel.
BOGAARDSLAND

Bogaard(s)land 1890 (NA) C 2356 (b;-.47.50).Familienaam van den Bogaard.
BOIENSKAMP

Uit een erf hof en aangelag aen den Borne tussen Boyen­scamp en een straat 1463 (BP 1232).Het kan afgeleid zijn van 'boede', maar er bestaat ook een voornaam Booi, Boie, Boye (vd Schaar - 23) .
BOLANDSLAANTJE

Bolandslaantje (vm) A 395, 415 (s;-.34.30).Afgeleid van de persoonsnaam Boland; dit laantje liep langs steenfa­briek, die eigendom was van Boland.

BOLENDONK


Ex hereditatem dicta die Bolendonck 1449 (HC).

Het is niet geheel duidelijk waar deze benaming mee te maken heeft ! Bekend is het naamselement ‘bol’ in de betekenis van zandbank, maar ook moerassig en mul gebied zoals bv. de Stroetbolle onder Sint Oedenrode.Men heeft hier te maken met een slappe, weke, moerassige ondergrond, waarin een zandige opduiking de donk is. Men zou in deze gevallen echter een dubbele – l verwachten nl. Bollendonk. Bol schijnt ook een algemene benaming te zijn voor onkruid in graanakkers. (Moerman – 39; Molemans 1976 – 175; Buiks 1984 dl.8:6).BOLLEN

Land onder den Borne aen Bollen 1569 (CvB 375).

De FN Bollen komt frequent voor in de oudere schepenprotocollen
BOLLENBEEK

Ex domo et orto in Lutteleijnd prope Bollenbeeke 1783 (HH 1783 (HH 165d).


BOLLENHEKKEN

Onder Lutteleijnde aen Bollenhecken 1616 (RA 64 fol.42v).

Het afsluithek bij het huis of het land van de familie Bollen

.

BOLLENHEUVEL

Een stuk land ter stede aen den Born int Geloect aen die Bollenhovel 1562 (CvB 432); twee streepen teulants ter plaetse genaemt de Borne in den Baers op den Bollenheuvel aldaer 1682 (RA 230 map 1).

Een hoger gelegen stuk grond van de familie Bollen of de buurtschap Heuvel bij Bollen.De Baars in de Borne wijst erop dat Borne en Baars dus kennelijk niet identiek zijn!?


BOLLENHOF

Item alnoch een stuck teulants twe ende een half loopense lants genoemt Bollenhof e.z. het Groot Gasthuys van Den Bosch a.e. de He(e)rstraete aldaer 1653 (RA 77 fol.62); een stuck lants genaemt Bollenhof groot een hont 1662 (RvS - 31); een lopensaet lants ondert Lutteleijnde genoemt Bollenhof beneffens erffenisse van het Cloester genaemt Mariawaeter streckende van de gemeijne straet tot op den voetpat aldaer genaemt Creemerspat 1664 (RA 80 fol.104); verkoop van een huis en erve genaemt den Bollenhoff in het Lutteleijnde 1702 (RA 235.1); Bollen­hof onder Lutteleinde 1816 (GA 141 1/1201, 1202).


BOLLENHOFSTAD

Een huis aent Elschot gheheiten Bollenhoffstadt 1536 (CvB 516).

De boerenhoeve van deze familie vgl. de Boerenhofstede.
BOLLENLAND

Bollenland 1867, 1868, 1886, 1895 (NA) E 1082 (b;-.59.20), 1083 (b;-.29.40); bouwland Bolleland 1910 (HB 1525 fol.15a).

Eigendom van de familie Bollen; deze verklaring lijkt aannemelijker dan die van een ‘bolle akker’.
BOLSIUSBROEK (vm)

Het Bolsiusbroek A 520-523.

Broekland in eigendom bij de familie Bolsius.
BOLSIUSVELD

Bolsiusveld (vm) ged. E 2133.Eigendom van Bolsius kaarsenfabriek.
BOLWERK

Het Bolwerk onder Borne 1816 (GA 141 593/3572); twee percelen bouwland met graskanten en houtwas onder Borne in de Munnikenheide genaemd het Bol­werk, 1822 (NA 7177/1692); 1833 (NA) B 1368-1369 (b;-.62.10); weiland aldaar ter plaatse de Haag genaamd Bolwerk 56 a 90 ca – 1910 (HB 1528 fol.5) D 1808-1809.Houten of aarden verschansing, bastion, borstwering. (De Vries - 75). Een verwijzing naar de FN Bolwerk lijkt hier onwaarschijnlijk, ook al komt die in de 18de en 19de- eeuwse archieven frequent voor.
BOLWERKSDRIESKE

Bolwerkedrieske(vm). D 1808-1809 (w;-.56.90).Drieske, in eigendom of gebruik bij iemand met de naam Bol­werk.
BONTENAKKER

Den Bontenacker aent Lutteleynde 1480 (HC); uit een stuk akkerlant genaemt den Bontenacker groot twee loopensaet aent Lutteleynde 1658 (RRG - 310); twee akkeren teullandt genaemt den Bontenakker gelegen ontrent de Moortskuyl 1790 (RA 177 fol.258 ­v.).Bont heeft waarschijnlijk betrekking op de veelkleurig­heid van de grond.
BOONAKKER

Land den Boenacker 1411 (BP 1187); een stuck teulants geneomt den Boonacker 1653 (RA 77 fol.27); een akker teelland onder Borne genaemd den Boonacker op den Boschweg 1752 (NA 7164/75); Boonak­ker 1874 (NA) C 1237 - 1238 (b;-.68.10).Akker, waar generaties lang, door traditie gebonden, bonen werden geteeld. (Schönfeld - 78)1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina