Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina14/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   121

BOR


Huis en hof met toebehoren in den Bor gelegen 1500 (PAS 417).

Mogelijk is hier de Borne bedoeld ?


BORDELAAR

De helft van de beempt de Bordelaer in Eilde 1411 (BP 1187).Bord (boord) = rand en (land)zoom (De Vries - 77), ofwel een open plek aan de rand van een bos.
BORNE

Infra Borne 1301 (Camps); aen den Borne op den Meijehoeve 1384 (BP 1176); uit erfenis nabij den bron (apud fontem) 1507 (HH 133 - 96); in den Boorn ter plaetse geheiten den Bosswech 1546 (RA 44 fol.13v); huis hoff en erffenisse vijff lopense ter plaetse genaemt den Boorn geheiten die Olymolen 1550 (CvB 547); uit esthuys en de hoff noch ontrent 3 lopen saetland gelegen onder den Borne 1620 (HH 146 - 10); uit huis etc. vijftien loopense aen den Baers 1658 (RRG - 17); ter plaetse in de Baars in de Gemeijn Ackers aldaar gemeenelyck genoemt de Bunderen 1718 (RA 133 fol.20v); den Bors 1757 (JW, tiendklamp 46); uit erf. bij den bron in den Borne (huis en hof) 1783 (HH 165 - 96); den Baars 1803 (HV.); den Borne 1816 (GA 141 801/2685; Borne 1832, 1838, 1877 (NA) (kad.) A 1048-1100, B 2239-2243 (hu,t,b,w­;1.60.60), C 2015,2017 (b;-.82.20).


Grote BORNE

Onder den Borne genoemt den Grooten Borne 1725 (RA 151 fol.293v); Groote Bors 1757 (JW).


Kleine BORNE

Onder den Cleijne Borne 1622 (RA 65 fol.217); uyt huys hoef esthuys dien aanliggende groot ontrent een mauwer saetlants ter plaetsen in den Cleijnen Baerne 1665 (RA 81 fol.63); een acker teulants gelegen in de Cleyne Borne 1685 (RA 142 - 44); huis onder de Clyne Baers onder den Borne 1735 (CvB 574); Cleynen Bors 1757 (JW tiendklamp 32); erf Kleinen Borne 1816 (GA 141 76/2475 - 76); Kleine Borne 1838 (NA) C 2047-2051 (hu­,t,­b­g,b,w/ho;1.34.43).

In Baerne zien we een samentrekking van Baers en Borne....klein in tegenstelling tot groot..
Oude BORNE

Huis in den Auwen Borne 1460 (BP 1230).Borne heeft dezelfde betekenis als bron (bornput) (Verdam - 1382), i.c. een plaats waar zich een bron of put bevond; ook is gang­baar de beteke­nis van "beek" (Schönfeld - 140), waaraan het gebied De Borne gelegen is. "Bors" is een dialektvorm van Borne. Gezien de vermelding in de context van 1783 "bij den bron in den Borne" lijkt eerstvermelde betekenis het meest voor de hand te liggen.

BORNESE AKKER

Onder den Borne genaemt den Baerse Acker 1732 (RA 153 fol.119); een perceel teulland genaemt den Baarssenakker onder Borne 1795 (RA 179 fol.207).Akker gelegen in het gebied "Borne".

BORNESEBUNDER

Den Broecacker in die Bornsche Buenre 1400 (BP 1182); de helft van t land die Langbrake in die Borsche Buen­re 1425 (BP 1198); bouwland op de Baerscheboenre 1453 (Archief van het klooster Mariënkroon of Mariëndonk te Heusden).Bunder gelegen in het gebied "Borne" nl. de Bunders bij de Groeneweg en Bunderstraat.
BORNESEHEERSCHAP

In die Baersche Heerscap 1320 (HH 125); uit erfenis in de Baersche Heerskap 1507 (HH 133); uit huis en hof in de Barsche Heerscap opt Oetteler 1620 (HH 146; uit erfenis in die Baersche Heerschap 1714 (HH 162 .Heerschap, gelegen in het gebied Borne. Heerschap = het gebied van een heer. (De Vries - 243) Ook kan de term bedoeld zijn in de zin van herdgang, buurt, gehucht.
BORNESESTRAAT

Den gemeynen dijck genoemt de Bornsche Straete 1589 (RA 56 fol.20v); die gemeyn straet genoemt die Borsstraet 1609 (RA 56 fol.20v); voorts te lancx over den dijck streckende van der Borssestraet tot opten voirs. Bodem van Elde 1617 (RA 64 fol.84); twee percelen bouwland aan de Baarschestraat genaemd den Ekhaan 1865 (NA) C 2523-2524 (b;-.62.50).De straat lopende naar of vanaf het gebied Borne.
BORNESEVOORVELD

Onder den Borne in het Borsse Voirvelt gemeynlick genoemt opt Helpecker 1623 (RA 66 fol.13v); een stuck lants gelegen int Borse Voirvelt 1 ½ hont 1662 (RvS - 83); uit een brake lands int Borsce Vorvelt bij de Meygraef gelegen onder den Borne in de Bunder 't samen vier loopense 1714 (HH 162); Borsvoorvelt 1757 (JW); eenen akker teulland genaemt Baars­voor­velt onder Borne 1795 (RA 179 fol.39v.); Baars Voorveld 1816 (GA 141 897/1382); een perceel bouwland onder Borne op de Akkers genaemd Bornesvoorveld 1828 (NA 7183/2370); Bornes Voor­veld 1836, 1843 (NA) A 1088 (b;-.25.10).Voorveld = meest nabije ligging t.o.v. van de weg of de boeren­woning (Schönfeld - 126).

BOS(JE)

Het Bosch onder Weibosch 1816 (GA 141 282/4917); Bosje 1832, 1842, 1863, 1865, 1872, 1875, 1880, 1881, 1888, 1889, 1897, 1899, 1900, 1904 (NA) (kad) A 905-907 (w,og;-.49.60), 1645-1649 (hh,og,s;-.84.60), B 482-645, 483-484,486 (b,w;-.69.10), 618-620 (b,w;-.76.-), C 291 (sb;2.90.20) 937-942, (og;1.82.20), 943, 945, 3148-3151 (w,hh,nh,og;2.97.90), 1197-1200 (b;-.90.30), 1234 (b;-.25.-), 3486 (hh,og;-.16.50), D 1581-1582, 2282 (og,sb;-.88.30), E 94 (b;-.43.80), 605-608 (b,w;-.41.40). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3148-3151 = C 944 met de benaming Bosje in de Weidonk en vroeger Flekkershoefke. Bij herleiding blijkt het volgende: C 3486 = C 212, D 2282 = D 1577.Percelen grond, die blijkens de kaart van de Bodem van Elde zijn ontgonnen tussen 1803-1832, voorheen begroeid met bos.

Groot BOS


Over het Wijboschbroek het Groot Bosch 1906 (NAA inv.nr.722).

Een bos van opvallende afmetingen.


Nieuw BOS

Nieuw Bos 1897 (NA) E 3013 (hh;-.49.80); in het Nieuw Bosch aan den Bermsloot 1906 (NAA inv.nr.722).Het jong ontgonnen bos i.t.t. het oud bos.
Oud BOS

Oud Bos 1897 (NA) E 457 (hh,og;-.59.60). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2556 = A 1618, A 2557 = A 1619 onder de benaming Oud Bos.


Voorste BOS

Voorste Bos op de Steegd 1875 (NA) A 2556, 2557 (d,og;1.10.70).Bos, dat het meest nabij gelegen is t.o.v. de weg of boeren­woning. (cf Schönfeld - 126)
BOSSCHEHEIKAMPEN

Bosscheheikampen, 1832 (kad.) A 382-486.Benoemd naar het nabijgelegen gebied Nonnenbosch.
BOSCHWEG

Opten Boschwech 1500 (PAS 417); in den Boorn ter plaetse geheiten den Bosswech 1546 (RA 44 fol.13v); den Boschwegh 1757 (JW); eesthuis dienende als arbeiderswo­ning met een perceel hooi- en bouwland en houtwas onder Borne genaemd den Boschweg 1826 (NA 7181/2051); Boschweg 1832, 1835, 1877, 1881, 1885, (NA) (kad) B 286-377, 308, 2036-2092, (b,w,hw;-.39.50), 441-2225, 2684, 2685, 2735 (hu,t,b;-.7.40); de waterleiding no.12 genaamd Boschweg aanvangende aan den Schutsboom grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie B no. 2225/2806 loopende door Borne en Boschweg (rechts van de provinciale weg) en of aan ’t Diepwaterschoor, Olieeind grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie B no. 441/weg langs den rechter/linker-oever gemeten lang 2681/2681 meter – de waterleiding ontlast zich in den Rijdloop bij het Diepwaterschoor, Rijdloop legger B 1881 (NAA inv.nrs. 402-403). Bij herleiding blijkt het volgende: B 2684-2685 = B 2301, B 2735 = B 2301.Gelegen aan de grote weg naar 's-Hertogenbosch.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina