Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina17/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   121

BROEKGATSEDIJK


Eenige percelen bouwland en weiland aldaar liggende langs den Broekgatschendijk 1909 (HB 1504 fol.123) C 2225-2228, 3158-3160. Bij herleiding blijkt het volgende: C 3158-3160 = C 2229.

Identiek aan Broekgatweg.
BROEKGATWEG


Ten westen door den Broekgatweg en de Kruisstraat 1900 (HB 1330 fol.41).
BROEKHEK

Broekhek(ken) C 2290, 2334, 2415-2416 (he,b,s,w;1.67.20).Afsluithek van en naar het Elderbroek, waar vee en ook paar­den werden geweid.
BROEKHOVEN

Uit erfenis in de Broechove en uit Baxhove 1507 (HH 133); uit erfenis in Broeckhoven en uit Bacxhoven 1620 (HH 146)); ex Bax­hoeve en in Broechoven 1714 (HH 162).Benoemd naar de eigenaar/bezitter in 1406: Wouter Bac van Broechoven.
BROEKKAMP

Broekkamp 1832 (kad.) (NA) E 1910-1948, 1916-1921 (w,b;1.57.70), 1923 (w;-.27.70).Kamp (ontginning) in het broek.
BROEKKANT

Huys esthuys schuer hoff boomgaert ende annex landen groot een loopense 41 roeijen Peelse maete onder tWijbos aen den Broekcant 1710 (RA 148 fol.158); huis hof en aangelegen akkerland onder Weibosch genaemd den Broek­kant 1814 (NA 7168/315); Broekkant 1832, 1834, 1835, 1836, 1852, 1869, 1887, 1965, 1986 (CS) (kad.) (NA) A 1503-1515, 1530, 1532-1535 (w,s;3.85.09), E 1934-1935 (w,hu;-.6.60), 1950 (b;-.42.40), 1950-1951 (b,w;-.59.60), 1958-1959 (b;-.37.20), 1963-1964 (w;-.49.50), 1967-1968 (b:-.48.60), 1983-1984 (w,hw,b;-.24.60).


Grootste BROEKKANT

Grootste Broekkant 1897, 1900 (NA) E 1977-1980 (b;-.51.-).


Kleinste BROEKKANT

Kleinste Broekkant 1897 (NA) E 3155 (b;-.41.80). Bij herleiding blijkt het volgende: E 3155 = E 2123.Gelegen aan de kant (rand) van het Weibosch broek.
BROEKKANTSEDIJK

Broekkantsedijk E 2123 (ged.).Dijk die loopt naar het gebied de Broekkant.
BROEKKOOP

Broekkoop 1875, 1880, 1882, 1889 (NA) C 1014 ged (b;-.57.30), E 1594 (ged.) (b;-.83.-) (2896), 2123 (ged.) (b;-.50.30) (3158); weiland ter plaatse genaamd de Broekkoop bij Venmans 1904 (HB 1401 fol.22) C 2651. Bij herleiding blijkt het volgende: C 2651 = C 1014.


Nieuwe BROEKKOOP

Nieuwe Broekkoop 1889 (NA) C 3464 (b;-.51.30). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3464 = C 1017.Koop = aangekocht perceel in het broek. "Koop" heeft i.c. betrekking op een nieuw te ontginnen perceel.


BROEKSEBRAKEN


In die Broecschebraken 1421 (HH 128); uit een erf genaamd die Broekschebraeck 1500 (PAS 417).

Ontgonnen land bij het Broek, land toebehorend aan het goed ten Broeke of een braak in eigendom bij de familie van den broek, in die tijd vaak gelatiniseerd tot de Palude.BROEKSEDIJK

Land aen dat Singelken van den Broexhendijc tot op den Meyhoevel 1400 (BP 1181); land genaemd die Schoelen strekkende van die Broecschedijck tot die Hagheacker 1419 (BP 1191); aan den Borne die Schoelenacker aan den Broeckschendijck 1491 (BP 1260); bouwland onder den Borne metten gemeyn name genaemt den Kerckackeren of sPapenpat belent o.a. van den gemeynen wech totten gemeynen Broexendijc 1571 (CvB-383); uit een stuk teulland onder den Boirn in den Broecxen­dijk 1635 (IS 46/1834); een stuck lants gelegen in den Broexen­dijck 1½ hont 1662 (RvS - 69); twee ackers teulants met sijne gerechtigheden groot drije loopense ter plaetse in den Broexendijck 1718 (NA 7159 - 62); den Broeksendijk 1757 (JW); een acker teulland in den Borne genaemt den Broexendijk 1773 (Resolutie Heeswijk I. Nr. 1-14v.); Broekdijk 1803 (Verhees.); Broek­sendijk 1816 (GA 141 1/2801); Broeksendijk 1832, 1887, 1897 (NA) C 2095, 2097 (b,og;-.90.12), 2100-2101 (b;-.58.90).


Achterste BROEKSEDIJK

Een perceel bouwland genaemt den Achtersten Broekschendijk 1880 (NA) C 2069 (b;-.70.50).


Voorste BROEKSEDIJK

Een perceel bouwland genaemt de Voorsten Broekschendijk 1880 (NA) C 2104 (b;-.35.60).Dijk in de Borne lopende naar het broekgebied onder Elde.
BROEKSKE (vgl. BROEKJE)

Die Vorste Camp aen den Borne met de helft van de beemd dat Broexken 1394 (BP 1180); ’t Bruukske sectie A 902-903 (b.og;-.63.80), C 1593-1594 (b;1.12.70), D 383 (w;-.10.20), 687-689 (og,b;-.57.27), 1256-1258 (b,sb;-.97.60).


Klein BROEKJE

Twee hoeyveltkens oft weyveltkens de een gelegen aent Cleyn Brucxken geheiten den Onderstall 1541 (CvB 525); uit een stuk land genaemt de Cleyn Broecke acht loopense de Coeveringhe rontom in de gemeynte 1658 (RRG 91); 4/5 saetlants opt Wybosch aent Cleyn Broexken 1662 (RvS - 18); het Kleyn Broekxken 1757 (JW); een perceel hooiland weiland onder Weibosch genaamd het Klein Broek­je 1825 (NA 7180/2011); Klein Broekje 1832, 1881, 1887, 1894, 1901 (GA) (kad.) (NA) E 1593-1594 (he;22.68.50), 1594 ged. (he;19.31­.10) ?, 1703, 2953 (og, ? ), 2123 (he;268.87.40) ?.Diminutiefvorm van broek. Betreft een hele serie percelen in het broekgebied.
BROEKSTRAAT

Die Broeckstraet inne den Boedem van Eel 1548 (RA 44 fol.47); ter plaetssen genaempt die Broeckstraet onder die jurisdictie van Schindel beneven erffenisse toebehorende Sunte Gertruydencloster bynnen den Bossche 1552 (RA 45 fol.14v); een perceel groes ende eenige gebroocken hey gelegen aen de Broec­straet groot vier hont 1662 (RvS - 29); in den hertganck de Broexstraet 1694 (RA 143 fol.110v); 1½ loopense lants gelegen in de Broexstraat onder Schijndel 1726 (NA 7159/246); Broekstraat 1757 (JW); de Broekstraat 1803 (HV); onder den gehugte Broekstraat genaamt den heikamp of Speijtenburg twee lopense 1804 (RA 183 fol.18v); Broekstraat 1832, 1842 (NA) C 140-423, 194 (b;-.36.50), 197 (hu; -.3.18).


Kleine BROEKSTRAAT

De Klein Broekstraat C 513-520 (b,og;-.75.85).Belend in gelijke richting de Broekstraat.
BROEKSTRAATSEBRAAK

Broekstraatschebraak 1875 (NA) C 540 (b;1.14.-).Braak aan de Broekstraat.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina