Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina21/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   121

DELIS HENDRIK LAURENSSEVELD


Opt Oetelaer in Delis Hanricx Laurenssevelt 1621 (RA 65 fol.142v).
DELISSENAKKER

Een stuk teulland genaemt Delissenakker in de Schootse hoef 1795 (RA 179 fol.40v.).De familienaam Delissen kwam veelvuldig in Schijndel voor, zoals Jan Geering Delissen in 1681 (RA 83) en Jan Anthonis Delissen in 1665 (RA 80).

DELISKAMP


Onder den gehugte Elschot den Deliscamp 1750 (RA 163 fol.29).

DELKAMP


Eenen camp hoylants gemeynlick genoemt den Delcamp 1630 (RA 67 fol.230v).

Del = synoniem aan dal en daal = laag gelegen.DEMERSKAMP


Een stuck groesvelts genoempt Demerscamp 1546 (RA 144 fol.4); in Eelde genaemt Demerscamp 1552 (RA 45 fol.10v).

Er bestaat een Deenmaarsdonk en Demers kan ontstaan zijn via assimilatie uit de samentrekking van Deen en Maar(s).DENNENBOOM

Aert van Campen heeft een hoeve in de parochie Gestel bij Herlaer ter plaetse geheten Dennenboom 1492 (BP 1261 fol.496); land gelegen ontrent den Denneboem mette gemeynen naem Den Engel genoempt gelegen onder Schijnle 1570 (CvB 378); Nieuwe Erf Den­neboom onder Borne 1816 (G 655-257); Denneboom B 1099 (hu;.7­..6­0), 1115-1119, 1133-1141 (b,t,hu;4.39.79).Misschien van oorsprong een herberg, omdat huizen die in Schijndel een naam droegen, nagenoeg steeds een herberg of brouwerij be­troffe­n en omdat het pand gelegen was aan twee uitvalswegen naar Den Dungen ('s-Hertogenbosch) en naar Sint-Michielsgestel (vgl. Dennenboomsehoeve)..
DENNEBOOMSEHOEVE

Eene schoone hoeve lants genoemt den Dennenboom ontrent vijfftich lopensaten teullants als ook een stuck weijlants aent huys gelegen 1680 (RA 131 fol.128); Denneboomsehoeve 1757 (JW); de Denneboomsehoeve 1758 (CvB -39); seekere hoeve lants genaemt de Dennebosschehoeve bestaend ein huys schuer schop backhuys teul – groes – en wijlanden groot ontrent vier en sestigh loopense geleegen op de Mildooren onder Schijndel ende St.Miggielsgestel en tans in huer gebruykt by Jan Luycasse van den Boogaert 1759 (RA 134 fol.268); eene schoone parteij zwaare eijke en berkeboomen staande en wassende onder Schijndel ontrent de Dennenboomsche Hoeve aen de Meijldoorn 1792 (RA 349 map 9); dienstboden op de hoeve den Dennenboom of Denneboomsche Hoeve onder deze jurisdictie 1806 (RA 385.3); de Denneboomsehoef in de Borne 1816 (G 655/1142 - 3404 - 06).Gelegen nabij het huis De Dennenboom en nabij Den Engel.
DENNEBOOMSEKAMP

Eenen weijcamp tot Schijndel genaemt Denneboomsecamp 1673 (RA 131 fol.123v).Een weiland gelegen in de directe omgeving van de Denneboomsehoeve.

DENNENBOS


In de Roderheide het dennenbosch met bouw- en weiland en zijweg 1906 F 565 (HB 1437 fol.2a).

DERTIEN DRIESKES


De Dertien Drieskes (vm).

Gelegen aan het zandpad bij de twee kleine huisjes in de bocht aan de Steeg voorbij de boerderij van van Heertum. Daar was tussen de drieskes in een visgelegenheid. (mededeling van Adrianus van Herpen).


DEURWAARDERSKAMP

Onder den Borne in den Schilt aen eenen camp genoempt Doerwerderscamp streckende op den Vorsten Acker 1582 (RA 55 fol.14); de Deurweerderscamp onder Borne in de Schilt 1599 (RA 59 fol.139v); twaalf lopensen in den Borne e.z. aen den Deurweerderscamp 1658 (RRG - 97); onder den gehugte Borne genaamt den Langen off Nonnenacker e.e. Deurwaarderscamp 1804 (RA 183 fol.6v); Deurwaarderskamp in den Borne 1816 GA 141 107/2871).In eigendom of bezit geweest van de deurwaarder.

DIELISAKKER


Twe stucken lant genaamt Dielissenacker en Sandersacker 1747 (RA 157 fol.6).

Land van Dielis of verwijzend naar de FN Dielissen.


DIELISHOEF

Item een vierde in een lopense lant ter plaetse genaemt Dielishoeff 1725 (RA 133 fol.121v); Dieleshoef (vm) B 916-934, 949 (b,he;5.23.00).In eigendom geweest van Dielis van Rijsingen.
DIELIS WILLEMSKAMP

Huijbert Jan Geurts Strick proprietaris vaneenen camp weijlants genaemt Dilis Willems Camp groot twee mergen gelegen onder Schijndel aende Mijldooren [L&T toegang 8 inv.nr.135 folio 28 dd. 26 juli 1697- notitie Jos Broeders]DIELISSENVELDJE


In de Houtert genaemt Dielissenveldje 1725 (RA 151 fol.321v); een akkerken teulland onder het Elschodt genaamt Dielisseveltie 1760 (RA 163 fol.25v).
DIENEKAMPKE

Dienekampke 1848 (NA).Afgeleid van de vrouwelijke voornaam Ar(nol)dina of Gijsberdina.
DIEPENGRAAF

Land de Dyepengrave aen de Borne 1406 (BP 1184); aenden Broexsendijck geheiten den Diepengrave 1534 (RA 42 fol.13).Grave = brede waterloop of gracht met mensenhanden gemaakt. (De Vries - 216)

DIEPWATER


Opten Boswegh genaemt aent Diepwater 1713 (RA 149 fol.26).
DIEPWATERSCHOOR

Een parceel hooi – of weijlant groot omtrent een mergen gronde aent Diepwaeterschoor genaemt H.Geestcampke 1771 (RA 167 fol.2v); Diepwaterschoor 1803 (HV); onder den Borne op den Boschweg aan het Diepwaterschoor 1817 (PB).Schoor of een riviertje. (Lindemans - 36) Ook in de betekenis van steun - of schutpaal. (De Vries - 624) In het plaatselijk dialect heeft schoor de betekenis van "duiker", zodat i.c. benoeming kan hebben plaatsgevonden naar een laag gelegen duiker.
DIJK(SKE)

Aen ghenen Dijck 1499 (HC); onder het Lutteleijnde ter plaetssen genoemt op den Dijck 1628 (RA 67 fol.135); onder het Wijbosch geheten opten Dijck 1645 (RA 74 fol.6); den Dijk naar de molen van Kilsdonk (CvB); tusschen ’t Wijboschbroek en d’Aa vant Geburcht tot aaan den Dijk naar den molen van Kilsdonk (CvB); de Dijk in de Blakkebeemd, Dijk van Boxtel naar Schijndel, Dijk van Schijndel naar Den Dungen,

Dijk van Schijndel naar St.-Mi­chielsgestel, Dijk van Schijndel naar St.-Oedenrode, Dijk van Schijndel naar Veghel 1757 (J.W.); Dijk van Schijndel naar St.-Michielsgestel 1803 (HV.); naast den Dijk in Elschot 1816 (G 655 - 5 - 1887); dat Dijkske nabij de woning van Luycas Habraken 1803 (RA 182 fol.24); rijweg de Dijk 1948 (NAA 1930-1960 inv.nr.77) B 3147.
Grote DIJK

Op die Groetdijc 1427 (FS).


Korte DIJK

Korte Dijk 1866 (NA) D 1225 (b;-32.40).


Nieuwe DIJK

In den Borne a.z. den Nieuwendijck 1627 (RA 67 fol.51v); inden Zulper langs den Nieuwendijck 1697 (RA 95 fol.120); Nieuwe Dijk 1832 1898 (NA) (kad.) E 2123 (b;1.26.60).


Oude DIJK

Oude dijk 1832 (kad.)Weg, die een beek kruist. (Kakebeeke) Gegraven, opgehoogde, weg waardoor een dijk en een kuil ontstaat. (De Vries - 116). Verhoogde karweg en pas om vee naar het land te laten lo­pen. (Overpelt - 104). De Dijk als "waterkering" is hier niet van toe­passing. Door de blakkebeemd loopt een weggetje, uitkomend op een smal perceel en daarna dwars op een waterloop. Met het wegge­tje zal de dijk op de Blakkebeemd bedoeld zijn.
DIJKEVELD

Dijkeveld (vm) D 1193-1195 (b,hu;-.77.16).Was eigendom van Marinus van Dijk. Op zijn boerderij is Mgr.vd Ven geboren.
DILLESDORP

Dillisdorp (vm) B 336-338, 2064-2065 (b,og,hu;1.02.64).Benoemd naar de voormalige eigenaar: Dielis van Rijsingen.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina