Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina24/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   121

DOORNKAMPKE


Seecker campken het Dorencampke liggend eover ’t dijxken in de Houtert 1716 (RA 149 fol.261).
DOORNSTEEG

Die Dorenstege 1427 (FS); een stuck lant in Dorensteeg 1450 (FS); een huis hofstad hof en aangelag geheten die Dor­restege int Hermalen 1470 (BP 1239); een stuck landt aan 't Luttel­eind ter plaetse genaemd Dorenstege 1474 (IS 30/117); aent Lutteleijnde geheiten die Doerenstege streckend evanden gemeinden Doerenstege aen eerfenisse des Grooten Gasthuys vanden Bossche 1535 (RA 42 fol.29v); huis aent Lutteleynde in die Dorestege in die Buerendonsche hove 1550 (CvB 546); een kleyn huysken hoff ende aengelag groot ontrent seven loopensaet ter plaetse ondert Lutteelijnde in de Dorensteegh e.z. Servaes van Gemert streckende tot op de Groot Gasthuyshoeve van ‘sBosch 1719 (RA 99 fol.243); huis onder Lutteleynde in de Doorensteegt 1736 (CvB 5­75); uyt huys en hof in Lutteleynd genaemt die Dorenstege 1783 (HH 334).Steeg begroeid met doornstruiken.
DOORNSTUK

Land dat Dorenstuck 1463 (BP 1232).Afzonderlijk perceel op het moment van ontginning begroeid met mei- of sleedoorn.
DORP

Dorp 1832, 1835 (kad.) (NA) D 262 (b;-.29.-); het Dorp in de Groote Straat 1905 (HB 1412 fol.131).Bewoningscentrum met kerk; oudste woonkern en hoofdvesti­ging van een gemeente.
DORSELDONK

Een huis met schuur genaemd Dorseldonc ter plaetse genaemd Wijbosch 1383 (IS 18/68); uit een akker genaemd Dosseldonck onder Wijbosch 1429 (TA 21/81); aent Wijbosch huis schuur hof akker, beemd, die Dorzeldonc 1430 (BP 1200); hoeve ter Doerseldonc 1461 (BP 1231); huis aent Wijbossche geheiten die Doersseldonck 1544 (CvB 532) ; een half hont saetlants ondert Wijbosch inde Deursendoncq 1662 (RvS - 44); onder Wijbosch aent Cleijn Broekske genaemt Deurssedonck 1744 (RA 155 fol.249); een parseel teulland genaemt de Deurssedonk int Wey­bosch teyne de Quaaiestraat 1797 (RA 180 fol.183v.); Deursedonk onder Wei­bosch 1816 (G 141 329/496).Dor(s) = droog, ook dwars. El = bos. Aldus een bos op droge grond gelegen op een donk. .
DORSHOUT

Een stuck lants tien loopensen onder Lutteleijnde gemeynlick genoempt den Dorshaut 1581 (RA 54 fol.125v).DORSIK


Onder Lutteleijnde in de Schoetsehoefve genoemt den Dersick 1663 (RA 80 fol.4); inde Schootschehoeff genaamt den Dorsick 1749 (RA 157 fol.177).
DORUSAKKER

Dorusakker (vm) C 2492 (b;-.33.30).Akker in bezit van een zekere Dorus.
DORUSBRAAK

Bouwland genaamd Dorusbraak 1900 (NA) C 3543 (b;1.44.10).


DOVENDONK

Vier bunder beemd en land in Do(u)vendonck in Eilde 1406 (BP 1184).Doof = dor en zwart" (Van Wijk - 125), danwel een synoniem van "dood, slechte grond". (Schönfeld - 273) Mogelijk gebaseerd op een leesfout met d‘Everdonk (?). De o en e in de oudere handschriften zijn soms moeilijk te onderscheiden.

DRAAIBOOM


Den Dreyboom staende naest den Hardevele 1643 (NvdH 11 fol.156); tot den Drijboom off wal 1731 (RA 101 fol.128v); om den Drey 1779.

Perceels- of grensafsluiting.Tweede DRAAIBOOM


Eerste koop vanden Draeyboom tot aen den tweeden Draeyboom 178 (RA inv,nr. 256 map 1).
DREEF
Korte DREEF

De Korte Dreef (vm) C 215.


Lange DREEF

De Lange Dreef (vm) C 215.Pad of weg waarlangs het vee gedreven werd.
DREEFAKKER

In de Houtert genaemt de Dreeffacker 1706 (RA 147 fol.85v); een akker teullandt met den dijk daar neffens genaemt den Dreeffac­ker onder Elschot 1797 (RA 180 fol.31); een akker teelland met den dijk onder Elschot genaemd den Dreefakker gelegen naast de Vleu­gel 1809 (RA 301/155v.).Akker gelegen aan een dreef.

DRIE AKKERS

Een perceel bouwland genaemd de Drie Akkers 1870 (NA) D 1760 (b;-.34.)Een perceel dat vroeger bestaan heeft uitdrie afzonderlijke akkers.
DRIE BUNDERS

Eenen camp genoemt die Drie Buenders 1603 (RA 60 fol.129v); eenen camp hoijlants genaemt de Vier Buender oft Seven Buender overt Broeck ene zijde den Vergulden Camp andere zijde de Drie Buender ene einde Kelderscamp 1670 (RA 82 fol.155); eenen halven hooycamp genaemt de Drie Buenders aan een zijde de Bultcamp onder Weybosch 1790 (RA 177 fol.91v.); hooi of weiland onder Wei­bosch tussen rivier de Aa en de Zuid-Willemsvaart nabij de Kilsdonkschen wa­termolen genaamd de Drie Buenders 1828 (NA 718­3 /2­347).Benoeming naar oppervlakte, gezien de ligging aan de Bult­kamp (s.E - 19).Telwoorden komen frequent voor in de toponymie.
DRIE HARINGEN

De braak aan de Drie Haringen 1714 (HH 162); onder Lutteleynde ter plaetse Heycant genaemt de Drie Haringen1751 (CvB 41); straat naar de Drie Haringe 1757 (J.W.); huis schuur en aangelag onder Lutteleynde van outs genaemt de Drie Haeringe 1765 (RA 165 fol.17); de Drie Haringen onder het Lutteleinde 1816 (G 655/689-1932); Drie Haringen 1877 (NA) D 363-366, 369 (b,hu;2,69.71).Betreft een herberg. Deze naam kwam meer voor als herbergnaam. (Van Lennep II - 362). Het pand was bovendien gele­gen aan de doorgaande wegen naar Sint-Oedenrode, Boxtel en 's-Herto­genbosch.Het huis stond op de ZO-hoek van de Heikantstraat-Korte Heikantstraat en werd omstreeks 1948 aangekocht door de fa. Jansen de Wit voor uitbreiding van het fabrieksterrein. Uiteindelijk is het gesloopt in 1955.
DRIEHOEK

Den Driehoek onder Weibosch 1816 (GA141 507b/1099); Driehoek 1870 (NA) E 1333 (w;-.34.50).Benoeming naar de perceelsvorm te vergelijken met o.a. Geer en Tip.

DRIE KAMPEN


Onder het Wijbosch genaamt in de Drie Campen off Rietbeemt 1751 (RA 159 fol.53v).

DRIEKOOMSBOS


Weiland in de Liekendonk genaamd Driekoomsbos 1907 A 52 (HB 1447 fol.79).
DRIEKOOMSKOOP

Driekoomskoop 1875 (NA) A 2378-2379 (he,og;2.47.10).Perceel grond dat in de 19e eeuw uit heide ontgonnen is en in 1886 gekocht door Hendrikus Johannes Schellekens, land­bouwer in Schijndel.Het perceel is naar hem genoemd; Driekoom = ome Driek > Hendrikus.
DRIE KRONEN

Huysinge genoempt de Drye Croonen hoff en teullande daer aen gelegen drij lopense onder d'Elschot op de Voort 1697 (CvB 397); de Drie Kronen (RA 188 fol.100); Drie Kronen 1872 (NA) C 201-204, 209-210 (b,hu;-.24.83).De naam "De Drie Kronen" komt vanaf de 17e eeuw voor als naam voor een herberg. Ze werd gegeven om daarmee kooplieden te lokken, die handelden op Keulen, welke stad 3 kronen in haar wapen voert. (Van Lennep - 382). Er bloeide een levendige handel op Keulen, waarvan ook de vele herbergen in de Meierij met de naam Keulse Kar getuigen.
DRIEK VOETSKAMP

Driek Voetskamp 1875 (NA) A 1449-1452 (w,s;-.83.20).Benoemd naar de eigenaar van 1832: Henricus Jakobus Voets, landbouwer te Schijndel (OAT).1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina