Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina25/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   121

DRIE MOLLEN


Die vrauwe of weduwe in de Drie Mol in de Liekendonck 1570 (RA 51 z.f.).

Mogelijk een huisnaam uit een ver verleden of is het een verschrijving van ‘drie morgen’?


DRIE MORGEN

Uit een perceel hooyland genaemt de Drie Morgen in Elschot in de Liekendonk 1783 (HH 224); 1/3 part hooylants genaemt de Drie Mer­gen onder Elschot 1790 (RA 177 - 257v.); Drie Morgen in Elschot 1816 (GA141 212/4843 - 45).Benoeming naar oppervlakte; 3 morgen = 2 bunders. (Verhoeff - 115)
DRIES(KENS)

Vijff dijcxkens in de Beemde aent Driesken 1693 (RA 188 fol.61); het lant genaemt het Driesken opte Steegt 1715 (RA 149 fol.17v); lant ’t Drieske in de Beemt 1756 (RA 182 fol.17); een akkerke teulland genaemt het Drieske in de Beemt onder Elschot 1802 (RA 182 fol.17); een perceel bouw- en weiland onder Lutteleinde aan de Heikant genaemd de Braak of den Dries 1821 (NA 7176/1567); een perceel bouwland onder Elschot in de Houterd genaemd de Drieskes 1829 (NA 71­84/2416); Dries(kens) 1865, 1873, 1877, 1892, 1895, 1896, 1896, 1901, (NA) B 163 (w;-.13.8), 1538-1543 (b,w;1.48.50), C 921-923 (w;-.83.20), 3653 (w;-.34.30), D 1869, 1822 (b,w;-.34.5­0), E 1594 (b;2.25.-), 1931-1932 (w;-.55.30), 1987 (b;-.52.70); weiland de Drieskes in den Broekkant 1901 (HB 1329 fol.157a) E 1931-1933; ter plaatse genaamd de Kuilen d’n Dries 1901 (HB 1341 fol.4) C 3653. Bij herleiding blijkt het volgende: C 3653 = C 564-565.


Grote DRIES

Grote Dries 1865, 1877, 1882 (NA) E 1594 (he;19.31.10), 1938 (b;-.90.90.); de Groote Dries 1948 (NAA 1930-1960 inv.nr.77) B 3143 - 3146. Bij herleiding blijkt het volgende: B 3143-3146 = B 2070-2072.


Hoge DRIES(KES)

Hoge Dries(kes) 1854, 1866 E 2489-2490 (w;-.52.60).


Kromme DRIES

Kromme Dries 1852 C 313-315 (b,s;-.54.12).


Lage DRIES

Lage Dries 1879, 1884, (NA) V.- A 1114 (w;-.12.20), D 536, 784 - 787, 791, (og,sb,w,he;-.67.73); de Lage Dries 1948 (NAA 1930-1960 inv.nr.77) B 2055.

Laaggelegen wei – en hooiland.
Lange DRIES

Lange Dries (vm) D 337, 408 (he,og;-.33.30).


Smalle DRIES

Smalle Dries 1886 (NA) B 2201 (b;-23.80).Dries heeft in Schijndel de betekenis van een veld dat vlakbij de hoeve ligt en dienst doet als graasgrond voor het vee. (Vgl: Zonhoven - 357, 358). In Schijndel benaming voor weiland bij de boerderij hoog­liggend, voor huishoudelijk gebruik.

DRIESAKKER


Apud Wijbosch dicta Driesacker 1465 (HH 130).

DRIES bij de Hutten


Weiland genaamd den Dries bij de Hutten met de boomen 1907 C 3653 (HB 1450 fol.48a).

DRIES BREUSTENKAMP


Eenen camp hoylants drije mergen in de Lieckendonck genoemt Dries Breustencamp 1705 (RA 146 fol.150v).

Afleiding van een PN.


DRIESEEGD

Inne die Haerdebeemdt genoempt die Drieseecht 1550 (RA 44 fol.89); een half hont saetlants ondert Wijbosch de Drieseeghden genaemt 1662 (RvS - 16); ondert Wijbosch in de Harde Bemde genaemt Drieseeghde 1673 (RA 82 296); inden Onderstal genaemt den Drieseegt 1734 (RA 154 fol.13); de Drieseegd onder Weibosch 1816 (GA 141 193/4438).Eegd = driehoekig perceel, i.c. een dries benoemd naar de vorm van een eg. (Zonhoven - 362)
DRIES LAMBERTSGOED

Dries Lamberts goet in de Laverdonck 1673 (NA 4724 - 51).Benoemd naar de in 1631 te Schijndel woonachtige landbouwer Andriessen Anthonis Corst Lamberts. (RA 88 - 19 feb)
DRIESSEN
Achterste DRIESSEN

Achterste Driessen 1875 (NA) F 708


Eerste DRIESSEN

Eerste Driessen 1875 F 708 .Dries het dichtst bij de weg gelegen.

DRIE STREPEN


Tusschen de Drie Streepen ende Coppekampken 1745 (RA 156 fol.58).
DRIE VELDJES

Drie Veldjes 1887, 1893 (NA) E 1047-1049 (b;-34.90).Drie perceeltjes bouwland die een geheel vormen ten op­zichte van de omgeving.
DRIE WILGEN

Drie Willigen 1851 (NA) A 1122 (b;-27.50).


DRIE ZWAANTJES

Willem A.v.Heretum schepen wonend in de Drie Swaentiens onder de heertgang Lutteleynde ter plaetse aen den Heycant 1743 (CvB 21); huis esthuis schop hof met aangelegen landerijen omtrent 16 lopensen genaamt de Drie Zwaantjes 1810 (RA 140 fol.118); erf de Drie Zwaantjes onder Lutteleinde 1816 (GA 141 354/1­936 - 38); Drie Zwaantjes 1841 (NA) D 364-371 (hu,t,b,w­;2.­90.31).Naam van een herberg gelegen in de buurt van "De Drie Haringen".
DRINCHELLINGSKAMP

Drinchellingscamp int Lieschot 1452 (BP).Afgeleid van de familienaam Drinchellinc (HH 131) Johannes Drinchellinc.
DROEVENDAAL

Droevigendaal 1892, (1978) (NA) E 2242-2248 (w;-.94.90).Het element 'daal' duidt in het algemeen op lager gelegen perce­len, mogelijk in de directe nabijheid van een rivier, een beek­dalgebied. Dat ziet men ook in veel bekende namen van klooster­vestigingen bv. Keizerinnedaal te Helmond. Hier duidt 'droevig' waarschijnlijk op de onvrucht­baar­heid of de gerin­ge opbrengst van de bodem.

DUBBELEN


In Eirde in Dubbelen 1408 (SS).

DUIFHUIS


Duyfhuys in Borne 1443 (CvB).

Is dit misschien een oud duifhuis behorende bij het slotje van Hermalen?


DUIN(EN)

Bouwland aent Wybosch bij de gemeynt die Dunen 1445 (BP 1216); de gemeynte genoemt de Duyn 1596 (RA 58 fol.43); land onder parochie van Schijndel onder het Wijbosch ter plaetse genaemt in den Duyn 1604 (CvB 303); van eenige perceelen ge­meinte genaemd in den Duyne 1616 (TS 9/27); een bunder ackerlant aen den Duynen 1658 (RRG - 46); een perceel teulland genaemt den Duyn onder Wybosch 1790 (RA 177 fol.35v.); den Duin onder Weibosch 1816 (G 655 - 72 - 226); Duin(en) 1832, 1833, 1834, 1838, 1842, 1853, 1866, 1880 (kad.) (NA) D 1261-1262 (b,og;-.69.30), 1280-1281 (b,he;-.33.30), 1293-1371, 1314-1318 weg. (b.d;-.93.20), 1321 (b;-.39.40), 1357 (b;-.17.50), 1362-1364 (b,hu;-.51.62), 1366 (b;-.38.-), 2245; bouwland en schaarbos en heide onde rhet Weibosch genaamd den Duin bij Heerkens 1904 (HB 1389 fol.22a) D 1306-1309.


Achterste DUIN

Achterste Duin 1865, 1898 (NA) D 1270-1272 (sb,b,og;-.34.40).


Kleine DUIN

Kleine Duin 1903 (NA) D 1291-1293 (b,og,sb;-.74.67).


Korte DUIN

De Korte Duin in Weibosch 1816 (GA 141 891/241); 1877, 1882 (NA) V.- D 1312 (b;-.13.20), 1335-1336 (b;1.05.70.


Lange DUIN

De Langen Duin 1816 (GA141 890/232); 1866, 1877, 1882, 1886 (NA) V.- D 1279-1281 (og,b,sb;-.36.10), 1285-1287 (og,b,sb;-.37.00), 1291-1293 (og,b,sb;-.74.67), 1315-1318, 1321 (b,d;1.07.30).Voorste DUIN

Voorste Duin 1865, 1898 (NA) D 1276-1278 (sb,b,og;-.37.92).Duinen zijn (uitgestrekte) zanderige hoogten. Het mnl. 'dune' of 'duun' betekent hoogte of zandheuvel.
DUITS LIJNTJE (vm)

Duits Lijntje 1870.

Spoorlijn Boxtel-Wesel die Schijndel passeert en waar ook een station werd gebouwd.
DUNGENSE AKKER

Ondert Lutteleijnde genaemt den Dungensenacker 1725 (RA 151 fol.339); Dungensenakker onder Lutteleinde 1816 (GA 141 71/2605); een perceel akkerland Lutteleinde genaamd den Dungenschenakker 1816 (NA 7171/865); Dungense akker 1875, 1886 (NA) C 1496 (b;-.83.70).

Alle vermeldingen met ‘dungen’ houden verband met de plaatsnaam Den Dungen of de FN van den Dungen.
DUNGENSEDIJK

Dungensedijk 1866 (NA) C 770 (b;-.27.80).


DUNGENSEGEER

Dungensegeer 1854 (NA) B 1286-1289 (b;-.82.60).


DUNGENSESTEEG

Ontrent die Hautart een gemeyn stege genoemt die Dungensestege 1620 (RA 65 fol.64); Dungensesteegd 1757 (JW); Onder Elschodt aan de Dungensteegt 1760 (RA 163 fol.15); den Dungenschen Steegd onder Elschot 1816 (GA 141 507/1698); 1865, 1893, 1901, 1966 (NA) (C.S.) A 491 (b;-.14.50), 493 (b;-.31.40), 497 (b;-.49.-).


DUNGENSHEIVELD

Dungensheiveld 1863, 1900 (NA) A 407 (sb;-.54.90).


DUNGENSKAMP(JE)

In de Weijkamp aan Elderbroek een groot lopense teullant het Dungensecampken of Heijvelt 1706 (RA 131 fol.27); In de Martemanshurck e.z. sekere camp genaemt den Dungensecamp 1712 (RA 98 fol.179); int Liessent den Dungensecamp 1716 (RA 99 fol.79); Dungensecamp 1757 (JW); den Dungensecamp 1764 (RA 164 fol.123v); den Dungense Kamp in de Broekstraat 1816 (G 655/362 - 3103); perceel beplant met hakhout en opgaande eike­bomen onder de Broekstraat in de Weikamp genaamd de Dungenschekamp 1818 (NA 7173/1118); Dungenskamp 1870, 1889 (NA) C 831 (b;-.62.60), 832 (sb;-.58.40).


DUNGENSLAND

Vier stucken teulants genoemt het Dungenslant 1695 (RA 143 fol.138v); woonhuys esthuys hoff boomgaert ende aengelagh item het lant genaemt het Dungenslant ter plaetse op het Oetelaer 1704 (NA 7158 -141v.); twee perceelen teulland en weiland genaemt het Dungenslandt onder Borne 1790 (RA 177 fol.49v.); een perceel akkerland onder Borne op het Oetelaar genaamd het Dungensland 1814 (NA 7169/488); Dun­gensland 1886, 1900 (NA) B 1777, 1779-1780 (b,sb;-.47.31).


DUNGENSVELD

Op de Steegde naest het Dungensveltien 1743 (RA 155 fol.181; Dungensveld onder Lutteleinde 1816 (GA 655/347 - 2606).


DWARSAKKER(TJE)(S)

Twee parseelen land genaemt die Milakker ende Dwarsakker onder Borne op het Oetelaar 1802 (RA 182 fol.54); twee percelen bouwland onder El­schot aan de Houterschestraat genaemd de Dwarsakkertjes 1830 (NA 7185-2518); Dwarsakker 1901 (NA) A 468 (b;-.14.70); ter plaatse de Bossche Heikampen genaamd de Dwarsakkers 1901 (HB 1334 fol.68a) A 468.Aanduiding van een bepaalde ligging, loodrecht op een ander perceel.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina