Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003



Dovnload 2.05 Mb.
Pagina29/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   121

Groot ERF


Een gedeelte int Groot Erve in de Schootschehoeve 1619 (RA 65 fol.31v); eenen acker in het Groot Erff genaamt den Hopacker (RA 157 fol.99).
Klein ERF

Een huis en kleyn huysken genaemt het Kleyn Erff onder Lut­teleyn­de 1748 (CvB 42).


Nieuw ERF

Aen de heijde onder de Nieuw Erve 1749 (RA 104 fol.220v); in de Stok a.e. de verkogte Nieuw Erve van Delis Hendrik van der Schoot 1804 (RA 183 fol.44); Nieuw Erven in Lutteleinde 1816 (G 655 - 42); Nieuw Erf 1816 (G 655 - 49); Nieuw Erf 1885 (NA) C1545, 1548, 3066, 3260, 3261 (hu; 1.18.48). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3066 = C 1546, 3260-3261 = C 1551..



Nieuw ontgonnen afgepaalde grond; synoniem van Kamp, Hei­kamp, Koop, Heikoop, Nieuwe Koop en Nieuw Land.
Oud ERF

Bouwland en weiland en opgaand geboomte genaamd het Oud Erf 1890, 1896, 1900 (NA) C 2219-2224 (b,w,og;1.71.63), D 383-388 (b;2.00.16), D 389 (w,b;1.06.30).



Betreffen dezelfde percelen als die genoemd onder: Afge­brand Erf.
Verbrand ERF

Onder Elschot genaemt tVerbrant Erff 1725 (RA 151 fol.327); een perceel gemeentegrond voorhoofd onder Elschot genaamd het Verbrand Erf 1808 (RA 300/187v.)


ERF aan de Heide

Een perceel bouwland onder Weibosch in de Kwint genaemd het Erf aan de Heide, 1821 (NA 7176/1537).



Gelegen nabij de Rooiseheide

ESCHLAND


Ter plaatse het Elderbroek genaamd bij van Eschland 1903 (HB 1385 fol.121v) C 2928. Bij herleiding blijkt het volgende: C 2928 = C 2417.

De FN van Es(ch) komt al vanaf de Middeleeuwen frequent voor in Schijndel bv. in de Helmondse cijnsregisters Gerardus Roveri de Esch, Henricus Henrici de Esch, Henricus Johanni de Esch, Johannis Henrici de Esch, Margareta filia (= dochter) Roveri de Esch , Yda Henrici de Esch, Yda filia Johanni Roveri de Esch (allen uit 1498); men vindt de FN ook in diezelfde periode onder Sint Oedenrode en Liempde (HH 131).


ESSELENEEKEL

Arnoldus de Beke ex Esseleneekel 1714 (HH 162).



ESSENKAMP

Aen den Born den Essencamp 1533 (RA 41 fol.31); eenen camp hoylants genoemt den Essencamp 1649 (RA 75 fol.7); drie stukken land gelegen opt Oetelaar onder den Borne groot omtrent ses lopensen genaemt den Esselencamp 1714 (HH 162 fol.197); uten Eschecamp 1714 (HH 162); Essecamp 1757 (JW); uit een kamp groesvelds onder den Borne genaamd den Essen­camp 1783 (HH 151); Esselecamp onder Borne 1816 G 655/717-87); Esselenkamp 1832, 1881, 1893, 1903 (NA) B 1701-1702 (b;-.82.30), 1703-1704 (b;-.85.30).



Een kamp omgeven met essen. Es = naam van de betreffende boom (Fraxinus excelsior); - le = bos; oorspronkelijk een bosje van essen.
ESTAKKER

Land aan de Kalversteeg vanouds genaemt den Estakker 1787 (CvB 646); een perceel teelland tien lopensen genaemd de Estakker gelegen aan de Kalversteeg 1808 (RA 301 fol.44v.); Estakker 1858 (NA) C 3 (b;1.6­.50).



Op deze akker stond in 1757 een gebouwtje, dat waarschijnlijk een est was (bakhuisje) en vóór 1832 afgebroken.
EVERDONK

De helft van een buunder beemd in die Everdonk 1389 (BP 1178); uit een kamp hooiland van een morgen aan 't Delschot ter plaatse genaemd die Eiverdocnk nevens het erf den Susterhuys van Boemel 1509 (IS 33/130); land aent Wybossche ge­heiten die Everdonck 1539 (CvB 522); vijf hont groes hey wey in de Everdoncq 1662 (RvS - 4); twee ackerkens teulants gelegen in de Everdonck 1703 (NA 7158 - 131); een parseel lant genaamt de Ever­donk onder Weybosch 1797 (RA 180 fol.2v.); een perceel akkerland onder Weibosch genaemd de Everdonk 1814 (NA 7169/580); Everdonk 1832, 1834, 1836, 1871, 1879, 1882, 1885, 1887 (kad.) (NA) E 613-688, 641-642, 652a. (w,s,he;-.40.20), 718 (b;-.22.40), 753-754, 760 (w;-.60.70.), 755-756 (b,w;-.43.80), 759 (ho;-.08.70), 822-824 (w;-.53.20), 846 (b;-.26.70); bouwland in de Everdonk 56 a 10 ca – 1910 (HB 1528 fol.9a) E 789.



Een donk waar evers (zwijnen) kwamen. Mogelijkheid is ook, dat de donk in eigendom of bezit is geweest van iemand met de naam "Ever" = Everhard. Ook in Turnhout ligt een Everdonk. (Noord­wijk - 84)
Achterste EVERDONK

Een parceel land genaemt de Agterste Everdonk onder Wijbosch aan de Boedonk 1807 (RA 184 fol.82).


Grote EVERDONK

Grote Everdonk 1865, 1879 (NA) E 723-726 en 809-812 (w,b,sb;1.52.90); ook 738-740, 747-752 (b,w,s;1.84.60).


Hoge EVERDONK

Een braexke teullant bestaende in vier akkeren met een geerke houtwasse genaemt de Hoog Everdonk groot saeme omtrent vijff loopense 1771 (RA 166 fol.288v); Een perceel akkerland onder Weibosch genaemd de Hooge Everdonk 1816 (NA 71­71/794).



Hypercorrect, omdat donk al de betekenis heeft van hooggele­gen.
Kleine EVERDONK

Kleine Everdonk 1865, 1877, 1904 (NA) E 800-805 (b,w;­1.47.40).



Lage EVERDONK


Eenen acker teullant en een hooijcampke neffens en aen malcanderen gelegen onder den gehugte Wijbosch ter plaetse genaemt den Leege Everdonk groot saeme ontrent vijff loopense gronde (RA 166 fol.286v).
Voorste EVERDONK

Een parceel land genaemt de Voorste Everdonk onder Wybosch aan de gemeene weg 1807 (RA 184 fol.82).


EVERDONKSBUSSELEN

Everdonksbusselen 1897 (NA) E 856-857, 865-869 (b;1.18.40).



Oorspronkelijk een bosgebied en als zodanig nog bekend in 1757; vóór 1832 ontgonnen.

EVERKAMP


Vijff stucken teulants metten hoycamp daer aen gelegen genoemt den Evercamp 1695 (RA 143 fol.163).

Een kamp in de Everdonk of toebehorend aan Evert of de familie Evers.



EVERSAKKER


Eenen acker Evertsacker genoemt 1622 (RA 65 fol.218); een enkelde hegh in Eeveracker 1753 (RA 240 map 4).

Afleiding van de FN Evers.Men kende in die tijd ‘enkelde en dubbelde heggen’.


EVERSHEI

Evershei borne, 1816 (GA 141 3/3444); evertshei, borne, 1816 (GA 141 20/3446); evershei, 1868 (NA) B 954-958 (b;1.22.-).



Betreffende percelen waren in 1757 reeds ontgonnen tot bouw­land.



1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina