Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina3/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121

Dubbele AKKER


Dubbele Akker 1875 (NA) E 1141 (b;-.34.60).
Gemene AKKER

In communibus agris 1320 (HH 125); een akker zaadland van drie lopenzaads aan die Borne op den Gemeen­en Akker genaemd 't Voervelt 1560 (IS 40/157); een stuk land onder Delsschot inne die Gemeyn Acker achter ‘t Coer of die Kercke van Schijndel 1564 (CvB 436); uit een akker in de gemeenschappelijke akkers 1620 (HH 146 - 3); den xvii july 1633 ontrent de Kercke van Schijndel in de Gemeijn Ackeren sijn gecomen verscheijde ruyteren van den leger van Sijne Excellentie bij hen hebbende waegens ende karren omme hierop te laeden vouragie 1633 (RA 88 z.f.); een acker teulant groot ontrent elf loopense gele­gen alhier aen de Kercke op ende aen die Gemeyne Ackers 1719 (NA 7159 - 86); twee akkers teelland twaalf lopensen gelegen aan de Kerk op en aan de Gemeene Akker 1726 (HH 146 - 3).

Gemeen = voor gemeenschappelijk gebruik.
Grote AKKER

Den Groten Acker, groot 9 lopense 1397 (BP 1180); den Groten Ecker opt Velt 1603 (RA 60 fol.122); een stuk teul­landt genaamt den Grooten Akker onder Borne op den Heuvel 1790 (RA 177 fol.257v).Groot in vergelijking met de andere akkerpercelen.

Achterste Grote AKKER


Op den Boswegh den Agtersten Grooten Acker 1750 (RA 158 fol.133).

Van de grote akkers de allerlaatste in de rij.


Halve AKKER(KE)

Halve Akker 1865, 1869, 1871, 1877 A 2328 (b;-.20.50), D 1431 (-.27.30), E 1271 b;-.12.90).

Bouwland thans weiland genaemd het Half Akkertje N. 1895, E 1271 (b: 12.90).

Half: klein van oppervlakte; de helft t.o.v. de overige nabij gelegen akkers.
Hoge AKKER

Uyt landerije in Scijnle op die Hoeghe Ackers 1383 (BP 1176); den Hogen Acker in den Borne aen die Broexschedijc 1406 (BP 1184); den H.Geest of ermen tot Schijndel besit eenen caemp laents groot ontrent xii lopense geheten den Hoogen Acker gelegen op de Hoeckacker 1640 (RA 385.4); de Hoogackers 5 ½ hont 1662; een acker teulants met houtwasch drie loopense onder de Broeckstraet genaemt den Hooghen Acker aen een eynde den H.Geestcamp 1685 (RA 142 fol.73); ses loopense teulants genoemt den Hoogen of Beeckacker 1686 (RA 231.1); op den Berisacker genaemt den Hoogen Acker 1716 (RA 149 fol. 272v); de Hoge Akker naast Arnoldus van der Crabben 1757 (RA 107 fol.1); een perceel bouwland met houtwasch­ onder Weibosch genaemd den Hoogen Akker in de Stel(t)braak 1821 (NA 7176/1609); Hoge Akker, 1835, 1851, 1874, 1876 (NA) D 1041 (b,og;-.17.10), 1159 (b;-.20.-); de Hoogakkers (vm) D 1123, 1126, 1129 (b; 1.70.20).

In vergelijking met de andere akkerpercelen is deze hoger gelegen ook al is het hoogteverschil maar miniem.

Kleine AKKER

Een perceel bouwland onder Lutteleinde in de Schootsehoef genaemd de Kleine Akkertjes 1830 (NA 7185/2552).

Klein in vergelijking met de omliggende akkerpercelen.
Korte AKKER

Twee percelen bouwland onder Borne in het Liesent genaemd de Korte Akkers 1818 (NA 7173-1197); een perceel akkerland onder Lut­teleinde genaemd de Korte Akkers 1818 (NA 7172/910); Korte Ak­kers 1869, 1879, 1886, 1897 (NA) A 989 (b;-.21.70), B 402-403 (b;-.18.10), D 1008 (b;-.51.60).

In tegenstelling tot de vele lange akkers.

Tweede Korte AKKER


Den Tweeden Corten Acker in de Weijkampen 1742 (RA 155 fol.59v).

De tweede in een serie korte akkers.


Voorste Korte AKKER(TJE)

Het Voorste Kort Ackerke inde Beemde 1719 (RA 150 fol.112v).

Van een serie korte akkertjes het allereerste daaruit, wat vooraan gelegen was.


Kromme AKKER


Den Crummenacker groot 7 lopensen 1397 (BP 1180); aen dWijbosch den Crommenecker 1463 (BP 1232); 1 1/2 lopense land int Hermalen op den Crommenacker 1470 (BP ­1239); uten Crommenacker in de Hulschebrake 1620 (HH 146 - 63); een acker teulants met houtwasch drie loopense in den Houtert genaemt den Cromme­nacker 1685 (RA 142 fol.125); lant genoemt den Cromme­nacker ter plaetse op het Oetelaer 1704 (NA 7158 - 141v.); een braak gelegen teelland genaemd Versteegdenerf of Krommen Akker liggen­de over de straat 1 1/2 lopense 1776 (NA 7165/326); Crommen acker in de Hulze­braeck 1783 (HH 165); een akker teullant genaamt den Crommenak­ker in de Hou­tert 1790 (RA 177 fol. 9) ; een akker teullant genaamt de Krommenak­ker opt Habraken 1795 (RA 179 fol.1v.); een braak teel­land drie lopense onder Weibosch

genaamd de Weuw of Crommen Akker 1808 (RA 301/­1a); de Krommenakker in Weibosch 1816 (GA 511/906); een perceel bouwland onder Borne op het Oetelaar genaemd de Krommen Akker 1818 (NA 7173­/1114); een perceel bouwland onder Borne in de Schild genaemd Jan Boeren, de Lange of Krommen Akker 1825 (NA 7180/1998); een perceel bouwland met den halve weg graskanten en houtwas onder Weibosch in de Beemd genaamd de Krommen Akker 1828 (NA 7183/2355); een perceel bouwland met houtwas onder Elschot op de akkers nabij de Voort genaamd de Langen - of Krommen Akker 1830 (NA 7185/2575); Kromme(n)Ak­ker(s) 1835, 1840, 1851, 1854, 1859, 1867,1869, 1874, 1875, 1876, 1885, 1887, 1890, 1892, 1896 (NA) A 460 (b;-.20.60), 1361 (b;-.2.70), 2008 (b;-.42.40), B 1282-1283 (b;-.37.27), 1756-1757 (b;-.25.30), C 344 (b,w;-.15.50), 502 (b;-.37.60), 692-694 (b;.-.1.33.70), 1126 (b;-.50.80), 1128

(b;-.31.50), 2114-2116 (ged.) (b;-.137.10­0), D 680 (b;-.21.30), 1008 (b;-.14.50),1046 (b;-.36.50), E 1178 (b;-.40.90), 1179 (b;-.46.40), 1183 (b;-.37.30), 1282-1283 (b;.-51.50), 1463 (b;-.51.50).

De 'cromacker' of krommen akkker.De kromme of gebogen ligging van percelen stamt uit de tijd van de oude osseploegen, waarmee het bij scheef begrensde terreinen niet goed mogelijk was te wenden, tenzij men de perce­len krom aanlegde (M. Schönfeld 117).
Grote Kromme AKKER

Een akker teulandt genaemt den Grooten Crommenakker gelegen op het Oetelaar 1790 (RA 179 fol.78).

Een vergelijking met de andere krom aangelegde akkers, waarvan deze de grootste is
Lage AKKER

Het huys met den halven vorsten hoff ende den Leegen Ecker 1581 (RA 54 fol.110v).

Een laag gelegen akker.
Lange AKKER

Land die Langacker 1411 (BP 1187); den Langhenacker in de Borne 1433 (BP 1203); den Langen Ecker aen die Heije onder dat Lutteleijnde 1580 (RA 54 fol. 54); teulants met houtwasch van outs genoemt den Langen Acker onder den Borne 1685 (RA 142 fol.56); op den Onderstal genaemt den Langen Acker 1713 (RA 149 fol.96v); huyzinge, hoff en landen neffens den Langen Acker alhier aen de Voort gelegen 1726 (NA 7159/250); een stuk teulland genaamd de Lange Akkers onder Elschot 1783 (HH 165); uit den Langen Akker aan de Houterschestraat 1783 (HH 165); de Lange Akkers in Elschot 1816 (GA 141, 226/1493); de Langen Akker onder de Borne 1816 (GA 1549/4111); een perceel bouwland onder Borne in het Liesent genaamd de Lange Akkers 1818 (NA 7173/1197); een perceel bouwland onder El­schot op de Akkers nabij de Voort genaamd de Langen of Kromme Akker 1830 (NA 7185­/25­75); Lange Akker 1842, 1863, 1871, 1874, 1875, 1876, 1879, 1881, 1886, 1893, 1894, 1897, 1899, 1983, 1985, (NA) V.- A 423-424 (b;-.1.3.20), 464-467 (b;-.92.50), 645 (b,w;-.48.70), 1268, 1287 (b,w;-.75.50, 1335 (b;-.67.-), 2334 (b;-.52.60), B 229,231 (b;-.96.70), 2130 (b;-.57.40), C 332 (b,w;-.39.70), 541, 541a, 542 (b;-.62.06), 1161 (b;-.52.60), 1684-1685 (b;-.47.72), 2231, 2731 (b;-.60.20), 2428-2429 (b;-.71.-) 2430-2432 (b;-.74.20), 2438 (b;-.58.10), D 717-718 (b,w;-.52.-),1003 (b;-.23.10), 1008 (b;-.26.10); den Hongerhoek genaamd de Lange Akkers 1901 sectie C 2428 – 2429 (HB 1331 fol. 37a); ter plaatse op de Vossenberg genaamd de Lange Akker 1901 sectie A 645 (HB 1331 fol.38). Bij herleiding blijkt het volgende: C 2731 = C 2230.

In elk gehucht lagen wel een of meerdere lange akkers, die op de minuutplans qua vorm direct zichtbaar zijn. Meestal lagen meerdere van deze akkers bij elkaar, stammend uit de tijd dat grotere perceelsblokken vaak door erfdeling werden gesplitst en keurig netjes verdeeld, zodat iedere geërfde een even groot deel ontving.
Midden of Middelste AKKER

Den Middelsten Acker in de Beemde 1643 (RA 73 fol.10); twe stucken te weten den Middelste oft Breede Acker met den Smallen Acker 1714 (RA 149 fol.134); den Middenakker 1897 (NA) sectie A 1043 (b;-.18.60).

De in het midden gelegen akker in een groter complex – de bijvoeglijke naamwoorden voorste, middelste en achterste worden zeer frequent gebruikt bij de perceelsnaamgeving.
Nieuwe AKKER(KE)

Den Nuwenacker aldaar bij die vier Buenre 1442 (TS 15/53); een stucxken lants genoemt het Nieuwe Ackerken ofte Huysplaets 1661 (RA 79 fol.216); een acker teulant genaemt den Nieuwen Acker 4 loopense onder Elschot ter plaetse genaemt in de Houtert 1685 (RA 142 - 109v.); ter plaetse ondert Elschot inden Bogaert genaemt den Nieuwen Acker ontrent vijfftalff loopense 1717 (RA 131 fol.148); onder den Borne int Wout genaemt den Nieuwen Akker 1764 (RA 164 fol.201); de Nieuwen­ak­ker onder de Borne 1816 (GA 141 549/4106); den Nieuwen Akker onder El­schot 1816 (GA 1132/1137).Nieuw in de betekenis van een nieuwe recentere ontginning.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina