Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina31/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   121

GEEFHUISKAMP


Een parceel op de Beek groot vijf loopense 3 roeden belend de eene zijde eenen weg langs den Geefhuyscamp 1804 (RA 218 fol.50).

Hier is bedoeld een stuk grond in eigendom van het Bossche Geefhuis.


GEEFKENSHEIKAMP

Een derde part van Geefkensheycamp 1485 (BP 1254).Geef = geefhuis; eigendom van het Geefhuis te 's-Bosch. Aanneme­lijker is echter de afleiding van de PN Geef of Geven vgl. de latere familienaam Gevers.

GEELDERS


Eenen camp groesvelts op den Bodem van Elde genoemt het Geelre 1595 (RA 57 fol.22).

Het gebied de Geelders dankt zijn naam aaan de oude veldnaam Geerlaar > Geelre > Geelders, zoals we onder Liempde bv. kennen Vellaer > Velder en ook Smallaer > Smalder. Eenzelfde taalverschijnsel doet zich ook voor bij Hollaer > Holder.


GEER

Uit een stuk land genaemd den Gheer aent Delsot 1439 (TS 23/90); den Gheer int Elscot inden Boegart 1500 (PAS 417); eenen acker teullants gemeynlick genoempt den Geer 1606 (RA 61 fol.13v); ondert Wijbosch overt Broeck gemeynlyck genoemt Jan Boesbemdt andere einde eenen beemdt genoemt den Geer 1668 (RA 82 fol.74v); onder den Borne int Liessent genoemt de Geeren 1685 (RA 142 fol.70v); int Liessent genoemt de Geeren 1704 (RA 146 fol.112); anderhalf loopense teulants opt Holder geheiten van outs de Geere 1718 (RA 150 fol.39); eenen camp hooylants onder het Wijbosch ontrent den Kilsdonksemeulen genaemt den Geer 1741 (RA 103 fol.55); een parseel akkerlandt genaemt de Geer gelegen in Bakxdijk 1790 (RA 177 fol.177); de Geer onder Borne 1816 (GA 141 47/3563); drie percelen bouwland onder Borne in het Liesent genaamd de Geeren 1828 (NA 7183/2366); Geer 1835, 1848, 1853, 1857, 1863, 1865, 1866, 1877, 1886, 1889, 1904 A 2031 (b;-.38.80), B 181 (b;1.5.60), 184 (b;-.22.7­0), 2113 (b;-94.80), C 1346-1347 (b,s;-.33.80), D 251-252 (b;-.29.20), 961 (b;-.8.80), 1433 (b;-.16.60), E 1641 (b;-.36.70), 1872, 1992 (b,w;-.67.-), 1993 (b;-.90.10), 2578-2579 (w,s:-.62.90).Een wigvormig, gerend of spits toelopend perceel vgl. een naam als de Geerden, een percelencomplex in een gerende vorm gele­gen.

Achterste GEER


Opt Holder genaamt de Voorste ende Achterste Geer 1697 (Ra 144 fol.59v)
Grote GEER

De Groote Geer op het Oetelaer 1780 (RA 182 fol.43v); Grote Geer 1882, 1897 (NA) C 592-593, 3006 (b,w;-.73.87).


Kleine GEER

Kleine Geer 1882, 1897 (NA) C 595, 3007 (b,og;-.45.13).Voorste GEER


Opt Holder genaemt de Voorste ende Achterste Geer 1697 (RA 144 fol.59v).

GEERAKKER

De Geerakker onder Borne 1816 (GA 141 549/4108); Geerakker (NA) 1875 A 2031 (b;-.38.80), C 1113-1114 (hu,sb;-.1.60).GEERBEEMD


Eenen camp groesvelts gemeynlick genoemt die Geerbeemt 1599 (RA 59 fol.160).
GEERDENVELD

Onder het gehucht de Borne genaamd de Meijldoorn genaamd Geerdenveld 7 lopensen 2 roeden (NA 15 no. 391); Geerdenveld onder Lutteleinde 1816 (GA 141 200/3944 - 45).Het veld van Geert of Gerard of is bedoeld het veld met gerende percelen?
GEERDRIES

Bouwland genaamd de Voorste Beek en Geerdriessen 1898 (NA) C 1158-1160 (b;1.26.30) 2279-2281 (b,w;-.65.50).


GEERDUIN

Een schaarbosch en twee parceelen bouwland in het Weibosch ter plaetse genaamd den Duin genaamd de Geerduin 1855 (NA) D 1263-1265 (sb,b;-.67.10).Gerend of wigvormig perceel gelegen in het gebied de Duin.
GEERHAAG

Geerhaag 1868, (NA) (b;-.28.90).Gerend wigvormig perceel gelegen in het akkergebied de Haag.
GEERHOEK

In de Schilt het Geerhoexken 1694 (RA 143 fol.108v); in Geerhoek onder het gehucht de Borne 1816 (GA 141 5/4083).Geervormig of wigvormig en tevens hoekvormig. Waarschijnlijk een pleonasme.
GEERKAMPKE

Een campken groeslants genoempt het Gheercampken groot ontrent een dachmaet off derdalff loopensaets ingenoemen van de gemeynte van Schyndel anno 1500 (HC); een campken groeslants genaemt het Gheercampken een derde part van een lopense e.z. de gemeyne straete of steeghe 1658 (RRG - 134); anderhalff hont groes hey en wey ondert Elschoth genaemt het Geercampken 1662 (RvS - 50).


GEERKE

Uit een stuk land genaemd 't Geerken 1407 (TS 19/74); twee percelen lants genoemt die Cloot ende het Geercken aen en neffens malcanderen gelegen onder Lutteleynde 1685 (RA 142 fol.45v.); het lant genoemt den Crommenacker met het Geerken ter plaatse het Oetelaer 1704 (NA 7158-141v.); onder Wijbosch inden Berisacker genaemt het Geerken 1743 (RA 103 fol.178v); een parceel teullants in de Schootschehoeve genaemt het Geerke 1744 (RA 103 fol.211v); een perceel akkerland onder Weibosch genaemd het Geertje 1820 (NA 7175/1427); een perceel hooi- of weiland onder Elschot in de Liekendonk genaemd de Groote Allemanshoef of het Geerke 1825 (NA 7183/2270); Geerke 1851, 1882, 1887 (NA) C 3219 (b;-.44.50), E 1527 (b,-.23.40).


Brede GEERKE

Een loopense lants onder den Borne ter plaetse in de Streepen genoemt het Brede Geerken 1653 (RA 77 fol.27); een loopense lants in de Streepen genoemt het Breede Geerken 1685 (RA 231.5).Smal GEERKE


Het nieuw huys ende een stuck teulants in de Streepen genoemt Smael Geerken 1653 (RA 77 fol.27).

Het tegenovergestelde van het Brede Geerken.


GEERLAAR

Heiveld opt Gheerlaer in Rode 1432 (SS).Geerlaer evolueert achtereenvolgens van Geerler > Geelder. Het gebied Geerlaar strekte zich ook uit over het Schijndelse grondgebied.
GEERTJESAKKER

Op de Beek genaemt Geertiensacker 1748 (RA 157 fol.87); op de Beek Geertiensacker 1780 (RA 170 fol.17v).De akker van een zekere Geertje. De verkleinwoorduitgang in de 18de eeuw is heel vaak ‘ie’ in plaats van ‘je’, zoals bv. in ‘veltie’ of ‘veltien’ voor veldje.

GEFFEN

Bouwland ter plaatse de Wielsche kamp genaamd bij van Geffen 1888 (NA) B 2890 (b;-.39.70). Bij herleiding blijkt het volgende: B 2980 = B 1332.Gelegen nabij de eigendom(men) van van Geffen.
GELOOKT

In die Hardbeemde int Gheloect 1500 (PAS 417); aen den Boors gelegen int Geluck 1536 (RA 42 fol.65); dat hoefken int Geluck (RA 42 fol.65); een stuck landt ter steden aen de Born int Ge­loect aen die Bollenhovel 1562 (CvB 432); onder den Borne int Geluecht genaemt 1582 (RA 54 fol.192v); conditie van verkogt schaarhoudt in den Look toebehoord hebbende Hendrik Lambert van Zoggel 1788 (RA 256 map 1).Besloten perceel, dan wel een perceel gelegen in een gesloten gebied; van mnl. (ge)luken = omsluiten.
Oude GELOOKT

Een kwart in een huis enz.aen Delscot de helft van den Oude Gheloect en drie lopensaet in die Scoelen 1382 (TS 18/66).


GEMEENTEBOS

Een stuk gemeente omtrent het Gemeentensbusselen 1777 (RA 135 fol.121); Gemeentebos 1903 (NA) C 3174 (b;-.48.20). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3174 = C 2718.Eigendom van de gemeente.
GEMEENTEBROEK

Eenen acker teullant genaemt Gerit Corstenakker omtrent twee loopense e.e. het Elde off Gemeentensbroeck 1767 (RA 166 fol.8).

Broekgebied in eigendom van gemeente Schijndel.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina