Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina32/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   121

GEMEENTEKWEEKBOS


Het graven van sloten om een parseel heijde off gemeentensgronde ter plaatze in het Elschodt om te strecken tot een Gemeentenskweekbosch zoo als reeds afgebaekent is 1778 (RA 212 fol.161).

Speciale plaats voor het kweken van jonge bomen die dan later op de voorpootstroken en langs wegen en waterlopen geplaatst kunnen worden.GEMEENTEPUT


De Gemeentensput op den Kerkhoff 1769 (RA 210 fol.83v).

Bedoeld als brandput of brandkuil?


GEMONDSAKKERTJE

Gemondsakkertje 1874, 1886 (NA) C 1157 (b;-.22.-).Gelegen nabij de grens van Gemonde in het Achterste Herma­len.
GEMONDSE AKKERS

Gemondse akkers (vm) C 1254-1256, 1258-1260, 1265-1269, (b,og;2.95.21).Gelegen nabij de grens van Gemonde en de grens van Sint-Oedenro­de.
GERBRANTSKOOP

Gerbrandskoop onder Weibosch 1816 (GA 141 282/4915).Benoemd naar de PN Gerbrand of de familienaam Gerbran(d)(t)s. Thomas Thomas Gerbrants, geboren te 's-Bosch, is vorster in Schijn­del rond 1730.

GERINGSERF


Onder Elschot genaemt in Geerincxerff 1716 (RA 149 fol.275).

Afleiding van een FN Gerings, ook Gerongs.GERINGSHOF


Geringshof 1408 (FS).

GERINGSKAMP


Eenen camp groesvelts onder Delschot genoemt Geringscamp 1609 (RA 61 fol.112).

GERIT CORSTENAKKER


Eenen acker teullant genaemt Gerit Corstenakker omtrent twee loopense e.e. het Elde off Gemeentensbroeck 1767 (RA 166 fol.8).

GERIT CORSTENVELD


Onder den Borne genaemt Gerit Corstevelt 1756 (RA 161 fol.59).
GERIT DE KUIPERKAMP

Een stucxken nieulants gelegen in Gerit de Cuijpercamp 1662 (RvS - 67).Gerit de Cuyper in of voor 1662 bekend?

GERIT DEN DEKKERLAND


Een stuck teulants ontrent vier loopense int Lieshout genaemt Geerit den Deckerslant 1687 (RA 232).

Afleiding van een PN.GERIT HELLINGSKAMP


Ondert Lutteleijnde int Hermalen genaemt Gerrit Hellinxcamp 1725 (RA 151 fol.348); uyt Geerit Hellinxcamp 1783 (HH 165d)..

GERIT JORDENSKAMP


Ter plaetssen gemeynlick genoempt Gerit Joordenscamp 1643 (RA 73 fol.4).
GERIT JORDENSLAND

Een perceel bouwland onder Borne in de Meigraaf genaemd Gerit Joordens­land 1831 (NA 7188/2638); Gerit Jordensland 1840, 1866 (NA) A 937 (b;-.85.40); een perceel bouwland onder Borne in de Meigraaf genaemd Gerit Joor­densland..GERITSAKKER


In de Laristraet genaemt Geritsacker 1736 (RA 154 fol.119).

GERITSBRAAK


Een braecxke teulants genoemt Geritsbraecke 1647 (RA 74 fol.157).

.

GERITSVELD

Boomen staande en wassende op de Meyldoorn onder Borne op het voorhoofd aan het einde van het drieske genaamd Geeritteveld 1776 (NA 7165/316)..

GERONGSBRAAK


Uyt eenen acker genaemt Gerongsbraak 1500 (PAS 417).

De FN Gerongs of Gerings komt zeer frequent voor in de oude Schijndelse archieven.GERSTHOF

Gersthoeve 1320 (HH 125); uit drie akkers in Ghersthove 1507 (HH 133); ex petia terre in Gersthove 1620 (HH 146).Besloten gebied (hof), waar gerst werd verbouwd. Gerst werd geteeld voor veevoeding en voor berei­ding van bier.
GERSTEKAMP

Hakhout en weiland genaamd Gertsekamp 1900 (NA) E 338-340 (og.w;-98.-)Gert is een samentrekking van Gerit. Ook is een verschrijving van Gerstekamp niet uitgesloten!.

GERSTLAND


Gerstlant in die Hautaert 1385 (HGB).

Genoemd naar de verbouw van het landbouwgewas gerst.GESTEL


Bouw – en weiland achter van Gestel in de Lariestraat met kanadas 1910 (HB 1528 fol.11) E 938-939, 3269. Bij herleiding blijkt het volgende: E 3269 = E 938-939.

Afgeleid van de FN.GEURTJESLAND


In Geurtjeslant 1771 (RA 167 fol.30v).

Afgeleid van een FN.


GEVERSAKKER

Twee percelen land genaamd Geversakker onder Elschot vier lopensen 1809 (RA 301/142).De FN Gevers is een frequent voorkomende naam in Schijndel.
GEVERTJE

Een kamp genaemt het Gevertje gelegen in de Liekendonk 1807 (RA 184 - 36).Gevert of Gevart werd in de genitief Geverts.
GEVERTJESKAMPKE

Een perceel weiland onder Elschot in den Houterdschendijck of Lieken­donk genaamd Gevertjeskampke 1835 (NA) A 2164 (w;-.72.30)..GEWANT

Land dat Gewant in die Boenre 1400 (BP 1182).Plaats waar bij het ploegen gewend wordt, het zgn. trap­pel­einde; dwarsgedeelte (Schönfeld - 76,77).

GEWAT


In de straeth van het Sporcxbrughsken tot het Gewadt ende van het voors. Gewadt tot aen de Middelrootschebrugge 1643 (NvdH 11 fol.170v).

Nu valt dit gebied onder Middelrode, maar in de 17de eeuw en daarvoor moet het in ieder geval binnen het territorium van Schijndel behoord hebben, want er doet zich in deze akte een conflict voor over het schutten van vee, waarbij gesteld wordt dat de schutter vanouds het recht had alle beesten die in dit gebied rondliepen te ‘schutten’= in de schutskooi te plaatsen.
GIELENBRAAK

Uit erfenis gen't Gheylenbraeck 1507 (HH 133 - 115); ex heredi­ta­tem dicta Geylenbraeck in de Elschot, 1783 (HH 165/79).Geil = vruchtbaar; welig (De Vries - 189). Niet uitgesloten is dat we rekening moeten houden met de afleiding van de PN Michiel of Giel.

GIERSBERGEN


Heide met dennen ter plaatse het Heideveld genaamd naast van Giersbergen 1910 (HB 1515 fol.5a) D 2615. Bij herleiding blijkt het volgende: D 2615 = D 1489.

Afgeleid van de FN.
GIJBENHOF

Ses ackeren teulantss in Gijbenhoef 1710 (RA 148 fol.148).

Gijben is afgeleid van de PN Gijsbertus.
GIJPKESLAND

Vijf percelen bouwland met de halve weg onder Borne op de Boschweg genaamd Gijpkesland zeven lopensen twee roeden N. 1818.Gijp afgeleid van de PN Gijsbert (vd Schaar - 195). Diminu­tief­vorm duidt op een vrouwennaam; het land van Gijsbertje.1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina