Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina39/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   121

Achterste HEIKAMP


In de Broekstraet den Agtersten Heijkamp groot ontrent drie loopense akkerlant 1775 (RA 168 fol.173).

Achter duidt op eeen specifieke ligging van het perceel.


Grote HEIKAMP(EN)

De Groote Heikampem in Elschot 1816 (GA 141); twee percelen bouwland met den gehelen weg onder Elschot genaamd de Groote Heikampen N.1825; 28 percelen bouwland en twee percelen hakhout onder Elschot in de Heikampen aan de Dungenschesteeg genaamd de Groote Heikampen belend aan een eind aan de Dungenschesteeg N.1829.Groot = groot van oppervlakte.
Korte HEIKAMP(EN)

Onder Wijbosch genaemt den Korte Heycamp 1737 (RA 154 fol.200); bouwland en schaarbosch den Korten Heikamp 1906 D 1621-1622 )HB 1444 fol.112); Korte Heikamp (vm) D 1506.Betreft een ontginning halverwege de 19de eeuw (D 1506) in de Rooiseheide en is kort t.o.v. de nabij gelegen Lange Heikampen.
Lange HEIKAMP(EN)

Onder Wijbosch genaamt den Langen Heycamp 1737 (RA 154 fol.200); den Langen Heikamp N.1886; D 1607 - D 1610 (b: 38.73); de Lange Heikampen N.1879; A 425, A 426, A 434 (b, og: 1.23.10).Betreffen percelen ontgonnen heidegronden, die lang en smal zijn van vorm, gelegen in de Rooiseheide (Duin) als in de Molenhei­de.
Nieuwe HEIKAMPEN

Bouwland ter plaatse de Nieuwe Heikampen F 652-653 (HB 1321 fol.85a); bouwland ter plaatse in de Langstraat de Nieuwe Heikampen 1905 (HB 1414 fol.9a).


Voorste HEIKAMPEN

De Voorste Heikampen N.1866; A 538, A 539, A 2677 (b, w: 86.­70). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2677 = A 499.Gelegen vooraan t.o.v. de (tegenwoordige) wegen Houterse­dijk/Dun­gensesteeg.
HEIKAMPJE

Het Heikampje N.1868; D 812 (w: 32.00).


HEIKAMPSEHEIVELD

Het Heikampscheheiveld N.1879; A 553 (he: 61.90).Benoemd naar de ligging in het gebied "Molenheischeheikampen".
HEIKANT

Huys ende hoff onder dLutteleynde genoemt inden Heycant 1612 (RA 63 fol.35v); een stuk akkerlant genaemt aen den Heijcant aent Lutteleijnde 1658 (RRG 80); 18 septembris is begraven Gerit Frenssen woonende aen den Heijkant laet achter drie broeders 1664 (RA 90 z.f.); ter plaetse Heycant off Venishouck 1713 (RA 195 fol.1v); den Heijcant 1757 (JW); onder Lutteleijnde ter plaetse ge­naemt de Leegstraat off Heijkant 1778 (CvB); Heijkant 1803 (HV); huis bestaande in een burgerwoonhuis looikuip en hof on­der Lutteleinde genaamd den Heikant N.1831; huis erf hopeest tuin boomgaart en bouwland ter plaatse de Plein genaamd de Heikant N.1876; D 323, D 324, D 326, D 327 (1.28.12); huis, erf en tuin ter plaatse de Pepertiend genaamd den Heikant N.1895; D 277, D 280 (-.05.57).De oudste vermeldingen van Heikant betreffen de heide die het dichtst tegen het oude centrum aan lag . Heikant = een nederzetting, ontgonnen aan de kant, rand, zoom van de heide (v. Bakel 79). (vgl. Sint Huibrechts­lil­le 105).

Nieuwe HEIKANTEN


Nieuwe Heikanten 1866 (kaart Schijndel Prov. N.Br.).
HEIKANTSESTRAAT

Heikantschestraat 1832 (kad); sectie D.; de laagtens op te hoogen in de Heikantschestraat 1874 (NAA 415); aan hunne gronden in de Lage of Heikantschestraat 1875 (NAA 416); Heikantschestraat 1937 (CS).De straat lopende naar het gehucht de Heikant gelegen vanuit Schijndel gezien richting Sint-Oedenrode.
HEIKE(S)

Juxta Heiken 1320 (HH 125); op het Heiken agter de Glorie 1728 (RA 152 fol.258v); ter plaetsche genaemt het Heijke onder het gehugt Wijbosch alwaer wij naer occulaire inspectie hebben bevonden dat het voorhooft zuijdwaerts van het land toebehoorende Ansem Geerits van der Erden en de weduwe Poulus Gerits van der Eerden alwaer voorheen een berkeplantsoen gestaen heeft 1774 (RA 168 fol.12).Benoeming naar de vorm; klein van oppervlakte. Betreffen jonge ontginningen, oorspronkelijk uit heide.
Eerste HEIKE

Eerste Heike tussen (vm) D 1671 en D 1721.Benaming voor een weg.

Nieuw HEIKE


Eenen braak teullandt in den gehugte Weijbosch op de Loght genaamt het Nieuw Heijke groot omtrent ses loopense 1779 (RA 169 fol.347v).

In tegenstelling tot het Oud Heike of is het Oud Heike identiek aan het eerste en het Nieuw Heike aan het tweede ?Oud HEIKE


Een akker teullandt onder Weibosch genaamt Oudt Heijke groot int geheel omtrent een loopense 1781 (RA 171 fol.116).

Een vroegere heide-ontginning.


Tweede HEIKE

Tweede heike (vm) tussen D 1721 en D 1723.


HEIKOOP

Een perceel heide genaamd de Heikoop N.1879, 1882, 1884, 1888, 1894, 1901; A 3271, A 2379 (b, he: 90.20), D 1489, D 1515 (he: 3.5.20), F 112 (he: 1.12.10), F 396 (he: 99.60), F 401, F 452 (he: 74.70). Bij herleiding blijkt het volgende: A 3271 = A 586.Synoniem van Heikamp.
Achterste HEIKOOP

Bouwland genaamd de Achterste Heikoop N.1900; F 572 - F 574 (b: 1.20.50).


Bewerkte HEIKOOP

Bewerkte Heikoop 1900 (NA) F 284 (b;1.08.90).Een nieuw ontgonnen stuk grond in de Rooiseheide.
Derde HEIKOOP

Een perceel hakhout genaamd den Derden Heikoop N.1865; D 1489, D 1515 (hh: 4.00.80).


Eerste HEIKOOP

Een perceel bouwland genaamd den Eersten Heikoop N.1865; D 2008 (b: 2.0040).


Kleine HEIKOOP

Twee percelen bouwland genaamd de Kleine Heikoop aan het Spoor N.1875; F 538, F 662 (b: 97.80.)Benoemd naar de vorm.
Tweede HEIKOOP

Een perceel hakhout genaamd den Tweeden Heikoop N.1865; D 1489, D 1515 (hh: 4.80.00).


Vierde HEIKOOP

Een perceel hakhout genaamd den Vierden Heikoop N.1865; D 1489, D 1515 (hh: 3.72.50.)


Vijfde HEIKOOP

Een perceel hakhout genaamd den Vijfden Heikoop N.1865; D 1489, D 1515 (hh: 3.72.50).Achterste-, eerste-, tweede-, derde-, vierde-, en vijfde heikoop. Deze percelen zijn benoemd naar de ligging t.o.v. de weg "Zand­kantsestraat", nabij het gebied Duin.
HEILAND

Derdalff loopensaets eckerlants aent Elschot by den Schutsboom genoempt ’t Heijlant ingenomen anno 1483 (HC 196 fol.2v); aent Elschot in die Hautert geheiten dat Heijlant 1536 (RA 42 fol.56v); anderhalff lopensaet acker genaemt Heijlant aent Elschot bij den Schutsboom 1658 (RRG 7); een acker teulants groot ontrent dry loopense onder d' Elschot op de Voirt genoemt het Heijlant N.1718; een perceel bouwland onder Elschot in de Vos­senberg genaamd het Hei- of Nieuwland N.1830; ’t Heiland (vm) B 2296.Ontginning uit heidegebied; synoniem van heikamp, heiveld etc.1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina