Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina40/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   121

HEILANDSEBRAAK


Drie loopense onder Elschot genaamt de Heylandsebraak 1749 (RA 157 fol.126v).

HEILENVELD


Heylevelt 1756 (RA 161 fol.45v); eenen acker teullant onder Wijbosch genaamt Heilevelt 1756 (RA 106 fol.197).

Heile is afgeleid van de vrouwelijke voornaam Heilwich.


HEILIGE GEEST

Hooilant de H. Geest onder de Borne twee loopensen elf roeden 1816 (GA 141); bosch de Helige Geest in de Meildoorn 7 ha 39 a 80 ca, 1911 (HB 1528 fol.17a) B 443-451 en 774-775.Gewezen bezit van de H. Geest of armentafel.
Grote HEILIGE GEEST

Houtbosch den Groten H. Geest onder Borne 1816 (GA 141)HEILIGE GEESTAKKER


In die Buenders die Haick ene einde de akker van de H.Geest 1500 (PAS 417); noch een ackerken genoempt de Heylige Geestacker 1622 (RA 65 fol.218).
HEILIGE GEESTBRAAK

Eenen braeck genoempt Heyligegeestbraeck in Elschot 1590 (RA 56 fol.53v); eene drooge sloot in het H.Geestbraecke 1728 (RA 152 fol.251v); de H. Geestbraak (vm) D 692 - D 694; de Heilige Geestbraak in het Hermalen 1906 (NAA inv.nr.722).Braak, in bezit (geweest) van de armentafel. In 1832 was alleen D 692 eigendom van "Den Armen van Schijndel", terwijl D 692 en 694 aan de burgerlijke gemeente behoorden.
HEILIGE GEESTHOEVE

Verkoop van schaerhout op de H.Geesthoef 1693 (RA 188 fol.61); de Heylige Geesthoeve 1756 (RA 161 fol.60).


HEILIGE GEESTHUISKE

H. Geest huijsken gelegen opte Schoot met een hont lants 1662 (RvS 36)Er moet niet worden gedacht aan een heilig huiske (kapel), maar aan een huis(je), dat toebehoorde aan de Armentafel. Goederen van (alleenstaande) ondersteunden werden na hun dood openbaar ver­kocht ten goede van de armenkas.
HEILIGE GEESTKAMP(KE)

Uit een kamp genaamd Heiligegeestkamp aan den Born 1515 (IS 34); een acker teulants met houtwasch drije loopensaet onder de Broeck­straet genoemt den Hooghenacker aen een eijnde den H. Geestcamp 1685 (RA 142); een camp hooijlandt genaamd het H.Gheestcampke aant Diepwaaterschoor 1790 (RA 177); een kamp hooijland onder Elschot op de Steegt groot ontrent drie karren hooijwasch ene zijde den H.Geestcamp 1802 (RA 136 fol.98v).

Grond toebehorend aan de Heilige Geest – of Armentafel.

HEILIG HUISKE


Het vijfde part in een hoeve lants met sijne steeden hoven acker en heijlanden houtwasschen en geregtigheden in de parochie van Schijndel ter plaatse genaamt de Mijldoorn over het Heijlige Huysken aldaer 1718 (RA 133 fol.15v).

Is hier ter plaatse sprake van een (weg)kapelletje of slaat ook dit op de betekenisverklaring onder Heilige Geesthuiske?HEILIG KRUIS


Ter plaatse byden Mijldoren ende het Heijlege Cruys 1524 (RA 385.2).

Een kruisbeeld langs de doorgaande weg naar Den Bosch ter hoogte van de Meildoorn?HEILKEN BOUWENSVELDJE


Een parceel ackerlants genoempt Heylken Bouwensveldeken 1659 (NvdH 14 fol.33); een braecke teulants genaemt Helken Bouwensveltjen 1708 (RA 148 fol.5v).

Afgeleid van een PN.
HEILOOP
Kleine HEILOOP

De waterleiding no.26 genaamd Kleine Heiloop aanvangende nabij het Station grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.weg/679 loopende door de Roderheide en den scheidingsloot nabij de Stok grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.223/467 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 2890/2890 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403).


Nieuwe HEILOOP

De waterleiding no.27 genaamd Nieuwen Heiloop aanvangende nabij de Rijd grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.505/491 loopende door de Roderheide en den scheidingsloot nabij de Stol grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.567/568 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 3380/3380 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403).


HEIMANSAKKER

Hey(n)mansacker int Wijbosch, 1476 (BP 1245); eenen acker in de Schilt genoemt Heijmansacker 1589 (RA 56 fol.7).Een akker in gebruik of bezit van Heymans. Heymans was een in Schijndel veel voorkomende PN, zoals Henrick Heymans, man van Jenneken dochter Jan Maes Schevers in 1556 (R 46 8v).
HEIMANSKAMP

Hey(n)manscamp 1423 (FS); de helft van de kamp geheten Heynmanscamp aen de Borne 1447 (Archief van het Kapittel van Oirschot); een weiveld Heijmanscamp in den Borne 1483 (BP 1252).HEIN BARTELSKAMPKE


Een hooijcampke onder de Borne op het Oetelaer genaemt Heijn Bartelscampken groot ontrent vijff loopense gronde 1771 (RA 166 fol.296).

Afgeleid van een PN.


HEINENKAMP

Vier percelen bouwland genaamd Heinenkamp N.1868, B 635 - B 637, B 639 (b: 95.40).Benoemd naar persoonsnaam Hein (Hendrik).
HEINENVELD

Bouwland genaamd Heinenveld N.1886, D 1325 - D 1326, D 1330, D 1361 (b: 54.50).Aangezien betreffende percelen nagenoeg bestaan uit heidegrond, zal de oorspronkelijke benaming Heieveld zijn geweest, die hy­percorrect tot Heinenveld is vervormd.

HEIN JAN LAMBERTSHAAG


Een braexke teullant genaemt Heijn Jan Lambershaag groot omtrent anderhalff loopense 1778 (RA 169 fol.288v).

Afgeleid van een PN.HEINSBEEMD


Ex Heijnsbemt dicto den Schabbert 1714 (HH 162).

Vernoemd naar een PN.


HEISTREPEN

Drie strepen land die Heijstrepen int Lyesschot 1426 (BP 1197); die Heystrepen op Vertrudenhoeve 1475 (Archief van het Minderbroederklooster te ‘sBosch).Lange smalle percelen uit heide ontgonnen.
HEISTUK

Land dat Heystuc ter plaetse genaemt Wijbossche 1400 (BP 1181); land ’t Heijstuc in tWybosch 1453 (BP 1223); een stuk land genaamd tHeijstucken 1500 (PAS 417); aent Elschot geheiten dat Heijstuck 1546 (RA 43).Stuk betekent "perceel land". De grafie stuk (stuck) reflec­teert aan de morfologische umlaut als meervoudsaanduiding: stokken = stuk. In de benaming "heistuk", voorkomend in bovemom­schreven periode, kan de herinnering voortleven aan vroeger bos, of aan hei feit, dat bij het rooien nog boomstronken zijn blij­ven staan (Zonho­ven, 604,605).1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina