Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina42/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   121

HELSPADJE


Het Helschpadje 1926.

Verlenging van Lochtenburg ( zie kaartje in het Gedenkboek van de Zusters pag.64)


HELSTEEG

Tot aen eenre steege aldaer genoemt de Helle 1650 (RA 75 fol.177v); Helsteeg 1832 (kad.) sektie D.Steeg lopende naar het gebied "de Helakkers".
HELSTRAAT

De Helstraat 1757 (JW).Straat lopende naar het gebied "de Helakkers".
HEMEL

Huijsinge esthuijs hoff boomgaart en aengelegen landerijen soo out - als nieuw lant negen loopense onder Borne op den Boschwegh van outs genoemt den Hemel N. 1707; huys brouhuys schop hoff boomgaerden ende aengelegen teulanden met sijn geregtigheden vandien groot ontrent drije loopense onder den Borne aen de Kerk genaemt den Hemel 1733 (RA 101 fol.179v); huis hof aan het einde der Regtestraat genaemd den Heemel N.1771; twee akkers teulland met twee veldjes hooijland aan malkanderen gelegen int Agterste Hermaelen genaemt den Heemel 1804 (RA 183); perceel teelland met de graskanten en houtwassen onder Lutteleinde in de Ollandschestok genaamd den Hemel 1808 (RA 301); onder het gehucht Borne in de Straat ter plaatse genaamd den Hemel 1817 (NA 18 no.912); een gedeelte van een huis genaamd den He­mel in de kom des dorps N.1862; A 1494 - A 1496 (hu: 47.50); den Hemel N.1837, 1857, 1871; C 1041, C 1043 - C 1046, C 1125 - C 1130 , C 1134 - C 1135, C 1209 - C 1214 (b: 1.24.10), C 1213 - C 1214 (b: 51.70), C 1220 - C 1221 (b: 54.00), C 1234 - C 1236; de kinderen Jan Lauwerensen de bulten uit te graven aan hunnen gronden genaamd den Hemel 1873 (NAA no.414).Benaming voor een huis heeft betrekking op een herberg (Van Len­nep 93 ev); voor het overige betreffen het percelen omheimd door een heg of heining (in 1808 met houtwas, blijkens de omschrij­ving). Hemelen, heimen, beheimen "omheimen" = afscheiden door een heg of heining (Verdam 323).
HEMELSDONK

Huis genaamd die Hemelsdonc 1364 (HGB); 't Land die Hemelsdonc en de akker die Versdonc in't gericht van Scijnle 1390 (BP 1178).Een hemel, hoger perceel geheel omgeven door een lager gelegen gebied. Kan een afleiding zijn of een verbastering van de Hilmaarsdonk
HEMELSEPOORT

Huis aen den Boors d'een sijde ende eenen eijnde die Hemelsche Port 1543 (CvB).Een verwijzing naar eigendom van de uit Den Bosch afkomstige Wilhelmieten die behoorden tot de orde van 'Porta Caeli' = Hemelse Poort. Die worden ook Baselaars genoemd en hun hoeve te Schijndel heette dan ook de Baselaarshoef.

HENDRIK BOGERTSKAMP


Henrick Bogertscamp genoemt het Baersken 1596 (RA 59 fol.43v).

Afgeleid van een PN.HENDRIK BRANTSKAMP


Hanrick Brantscamp genoempt 1565 (RA 49 fol.27).

Afgeleid van een PN.HENDRIK CEELENBEEMD


Eenen camp hooijlandt groot int geheel twaelff loopense karren hooijgewasch aen d’eene sijde den H.Geest binnen ‘sBosch d’ander sijde de riviere de Aa streckend evan erve Willem Willems tot op eenen beempdt genaemt Hendrik Ceelenbeempt 1717 (RA 131 fol.186).

Vernoemd naar een PN.
HENDRIK FRANSSENBRAAK


Seecker braeck lants gelegen aenden Groenen Heuvel gemeyndelick genoempt Henrick Fransssenbraeck van de gemeynte van Schijndel gecoft 1643 (NvdH 11 fol.176).

Afleiding van een PN.HENDRIK GIJSBERTSHEI


Twee eckeren omtrent twee mergen in de Houtert genaamt Hendrick Gijsbertsheij 1722 (RA 151 fol.52v).

Afleiding van eeen PN.HENDRIK HEIJLENAKKER


Item een houtveldt geheeten het Hoogh Busselen ene zijde Handrick Heijlenacker andere einde het Leegh Busselen 1661 (RA 79 fol.216).

Afleiding van een PN. Heijlen komt van de vrouwelijke voornaam Heilwich [vgl.Heylwich).HENDRIK HEIMANSBRAAK


In Wijbosch in Hendrick Heymansbraak 1809 (RA 288).

Afleiding van een PN.HENDRIK JACOBSAKKER


Schaarhout op Hendrik Jacobsakker 1789 (RA 257 map 3).

Afleiding van een PN.HENDRIK JAN AARTSLAND


Item alnoch een stuck teulants neffens Handrick Jan Aertslant 1680 (RA 230 map 1).

Afleiding van een PN.


HENDRIK JANSEN VERKUILENBRAAKSKE

Een braexken teulants met sijne gerechtigheden groot ontr. 3 lop. gelegen in de Buender, genoemt Hendrick Janss. Vercuijlenbraex­ken, N. 1721.

Afleiding van een PN.
HENDRIK KLAASSENAKKER(S)

Twee ackeren teulants aen malcanderen gelegen genoemt Handrick Claessenackers onder Lutteleijnde 1660 (RA 79 fol.98).

Vernoemd naar een PN.


HENDRIK LAMBERTSGOED


Twee ackerkens teulants van Hendrick Lambertsgoet 1708 (RA 97 fol.186v).

Afleiding van een PN.HENDRIK PETER TIJSSENKAMP


Agter Peter Vugts van outs genaemt Hendrik Peter Tijssencamp 1717 (RA 150 fol.49).

Afleiding van een PN.HENDRIK RIJKERS


Bouwland ter plaatse het Elderbroek genaamd bij Hendrik Rijkers 1904 C 3186 (HB 1394 fol.63).

Afleiding van een PN.HENDRIK RIJKERSAKKER


Een parceel teulland in de Schilt genaemt Hendrik Rijkersakker groot omtrent twee loopense 1767 (RA 166 fol.6).

Afleiding van een PN.


HENDRIK RULENSBRAAK [ook: Roelofs]

3½ Hont saetlants int Wijbos genaemt Handrick Ruelensbraeck 1662 (RvS 68); onder tWijbosch van outs genoemt Hendrick Roeloffsbrake 1693 (RA 143 fol.87); eenen acker inden Aerdenburgh in Hendrick Ruelensbraeck 1734 (RA 101 fol.222).

Afleiding van een PN.
HENNENAKKER(S)

Hennenakker onder de Borne 1816 (GA 141); Hennenakkers N.1868, 1876; de Oetelaar of Hennenakkers N.1882; B 1548 - B 1550 (b: 67.­90); de Hennen - of Zevenakkers N.1896; C 549, C 550, C 576 - C 581 (b. w: 2.21.97).Afleiding van de PN Hendrik (Overpelt, 149 ev)
HENNENSHOEVE

Op de kamp Hennenshoeve 1393 (BP 1179); een kamp land die Wijdonc in Eilde tussen erf Hennenshoeve en erf die Merendonc­schehoeve 1422 (BP 1192); aan de H.Geest van Schijndel een camp erfs in Elde in Hennenshove 1443 (IS 24); de helft van twee buen­ders gelegen in Elde genaemt Hennenshoeve 1507 (HH 133); een kamp land genaamd Hennenshove gelegen opt Oetelaer 1515 (IS 34).De hoeve van Hendrik.1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina