Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina43/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   121

HENNEN TEKENSHOEVE


Hennen Tekenshoeve 1370 (HGB).

Afleiding van een PN.


HENSEN

Het land bij Hensen 1903 C 481-482, 2850-2851 (HB 1351 fol.4).

Afleiding van een PN.
HENS MICHIELENKAMP

Over ’t Broeck genaemt Hens Miggielencamp 1713 (RA 149 fol.94v); eenen camp hoijlants met een houtveltien off houtbosch daeraen gelegen met henne verdere gerechticheden over het Wij­boschbroeck genaemt van outs Hens Michielencamp, met een eijnde aen seker hoijcamp genoemt Knottencamp N.1725.Afgeleid van de PN Hens of Hendrik Michielen (1725).

HERBERG


Aent Lutteleijndt by die Kercke in die Ghemeyndt Ackeren welcke huyssinghe voirs. men heit metten ghemeinden naem die Herberghe 1541 (RA 43 fol.60v); item thuys aen die Vort genoempt die Herberge sal wesen een lot metten lande ende brake in sijn heymsel gelegen schuer timmeringen staken ende dergelycke daer op gelegen 1576 (RA 53 fol.115).

HERBERTSKAMP


Herbertscamp 1423 (FS).

Het omsloten grondgebied van een zekere Herbert.


HERMALEN

“Totten gueden van des heeren Henricx van Hermalen 1314”; in Hermalen 1320 (HH 125); de hoeve genaemt "te Hermalen" 1334 (AvB - 1); de helft van een beemd gelegen in Hermalen 1450 (BP); opt goet van Harmalen 1465 (GI 8a); aen die gemeynt aldaer genoemt Hermalen 1611 (RA 61 fol.198v); eenen nieuwen gebroocken heijcamp gelegen int Hee­remaelen 1662 (RvS 37); onder den hertganck Hermalen (RA 142 fol.67v); huijse landerijen groot ontrent seven lopensen achter int Hermalen N.1716; 't Hermale 1757 (JW); Hermaalen 1803 (HV); Hermalen 1832 (kad) - C 1308 - C 1604; Hermalen-Keur-Elde-Schootsche hoef (D 721 - C 2553), de waterleiding no.20 genaamd Hermalen, Keur, Elde en Schootsche Hoef aanvangende Hermalen, Truienheide grens van het kadastraal perceeel rechter/linker-oever sectie D no.1932/721 loopende door Hermalen, Keur en Elde en den Rijdloop ter plaatse de Elde en de Keur grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie C no.2553/weg langs den rechter/linker-oever gemeten lang 3264/3264 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403); de waterleiding no.22 genaamd Hermalen aanvangende nabij de Langstraat grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie C no.1341/1346 loopende door het Hermalen en den Beekloop legger B grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie C no.919/weg langs den rechter/linker-oever gemeten lang 1873/1872 meter 1881 (NAA inv.nrs.402-403); Hermalen 1966 (CS).De benaming Hermalle in de provincie Luik komt voor onder de benamingen Hermalle in 1146, Harmele 1220, Harmalen 1225. In het 2e deel ziet de Vries ‘maal’= inzinking in de bodem of dingvergadering. het 1e lid wordt gezien als ‘het of heer’= leger. Maal = gerechtsplaats, gemaal in mnl "maal" ; als gerechtsplaats bewaard gebleven in de plaatsnaam Hermalen (De Vries 419) Ook kent men het onder de betekenisverklaring van ‘grensteken’.
Achterste HERMALEN

Teulant in d’Achterste Herremaelen o.a. belend door het Convent van de Kartuizers 1654 (RA 77 fol.64); huijsinge esthuijs hoff boomgaart ende allen de weijlanden daer aen en bij gelegen ter plaetse int Achterste Hermaalen N.1721; Ag­terste Hermalen 1757 (JW); Agterste Hermaalen 1803 (HV); Ach­terste Hermaal 1832 (kad.); C 1019 - C 1307; voorhoofd aan erf onder lutteleinde genaamd het Achterste Herma­len N.1834; C 1003 ( : 15.89), C 1055 , C 1463 ; onder Luttel­ein­de in de Ollandsestok genaamd het Achterste Herma­len N.1834; C 1299 - C 1305, Achterste Hermalen 1966 (CS).Benoeming naar ligging t.o.v. de weg.
Voorste HERMALEN

Huys esthuys hof etc. int Voorste Heremaelen 1654 (RA 77 fol. 64); twee braecken weilants met den houtwasch ende voorpotinge groot ontrent acht lopensen gelegen int Voorste Hermaelen N.1721; eenen acker teulants twee peelse loopense onder Lutteleijnde int Voorste Hermalen genaemt Gijssenmansacker 1739 (RA 102 fol.164v).Benoeming naar ligging t.o.v. de weg.
HERMALENSEBOSJE

Hermalensboschje N.1897; C 1725 (w, hh: 25.80).Perceel hakhout in het gebied Hermalen.
HERMALENSEHOEVE

Al het elzenhout op de erfenis genaamt die vier buenre in die Hermaelschehoeve in Scijnle 1396 (BP 1180); de helft van een kamp land die Hermalenschehove 1430 (BP 1200; land gelegen in de Hermaelschehove, 1442 (IS 15); die Hermaelschehoeff 1542 (RA 43 fol.50); ex duobus bonariis in Maelschehove rerto Hermalen 1714 (HH 162)..


HERMALENSEKAMP

De Hermalensecamp 1760 (RB 10 fol.320); drie akkeren teullandt genaamt den Hermaalensecamp in Schrij­vershoeff 1797 (RA 180); den Hermalenschenkamp onder Lutteleinde 1816 (GA 141); een perceel bouwland met de graskanten houtwassen on­der Lutteleinde in Schrijvershoef genaamd de Hermalenschekamp N.1827.Kamp gelegen in het gebied Schrijvershoef vernoemd naar het Hermalen.

HERMANSAKKER


Kamp die Hermansacker 1384 (HGB).

Vernoemd naar een zekere Herman of de FN Hermans.


HERMEN MICHIELENAKKER

Een perceel bouwland met graskanten en houtwas onder Lutteleinde op de Beek genaamd Herme Michielenakker 19 roeden N.1820.Herme is een afleiding van de PN Herman,hier dus de zoon van Michiel.
HERREWIJN

Aen den Lutteleynde den acker genoempt den Herweijnen 1561 (RA 47 fol.54v); een perceel lants genoemt de Herewijn groot twee hont 1662 (RvS 46); twee ackeren teulants met sijne houtwasch ende gerechtigheden ondert Lutteleijnde genoemt den Herwijn N.1726; ondert Lutteleynde op den Ceur genaemt den Herwijn 1725 (RA 151 fol.336); onder Lutteleynde op de Schoot genoemt den Herwijn 1736 (RA 102 fol.58); twee percelen bouwland met graskanten houtwas en voorpotingen onder Lutteleinde aan het einde der Putsteeg genaamd den Herrewijn N.1824; den Herwijn, den Herrewijn N.1837, 1873, 1904; C 1856 (b: 64.80).Herwijnen (Gld) Heriuuinna onl. uuinna "weide" met heri "leger" (Lexicon v. Ned. Plaatsnm. 178) Hier mogelijk afgeleid van iemand met de FN van Herwijnen.1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina