Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina49/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   121

HOUTERDSEGRAAF


Die Hauterschegrave 1427 (FS).

Een waterloop bij de Houterd.


HOUTERDSEKAMP

Eenen hooijkamp genaamt den Houtersenkamp in de Houtert groot omtrent seven karren hooijgewas 1777 (RA 169 fol.164); een hooijcamp genaamt den Houtersencamp in de Houtert onder Elschodt 1797 (RA 180).HOUTERDSESCHOOR


Houterdseschoor (vm).

Een klein brugje of een duiker bij de waterloop.


HOUTERDSESTEEG

Een stuk beemd in de Lyekendonc in Scijnle strekkende van koper tot die Hautartschestege die door die Lyekendonc loopt, 1382 (BP 1176); een huis erf en hof, Scijnle in die Hautart tussen kind. Peter van den Hautart aan beide zijde en een eind en met het andere eind aan de Hautartsesteeg 1459 (BP 1228); de Houtertsteegd 1757 (JW)Benoeming naar de houtbegroeiing: afleiding op - ert van hout, van hoog (Valkenswaard 152); een 'aard' is een grote heide, meestal grotendeels een gemeijnt. Niet te verwarren met aarde, in de zin van bouwland (A. Kakebeeke, cursus). Heide begroeid met hout.
HOUTERDSESTRAAT

Houtersestraat onder Elschot 1816 (GA 141); aan de Houterdsestraat genaamd de Dwarsakkertjes 1830 (NA 7185 – 2518).


HOUTERDSEWEG

Houtersenweg 1757 (JW).


HOUTUMSLAND

Twee akkers teelland onder Elschot in de Beemd met de houtwassen genaamd van Houtumsland twee lopensen 1776 (NA 11 fol.319v).De familienaam van Houtum is al bekend vanuit de Late Middeleeu­wen; dit stuk land was vermoedelijk van Joannes Arie van Houtum overleden te Schijndel op 3-4-1790.
HUBENSDIJK

Hubensdijk onder de Borne 1816 (GA 141); een gedeelte van een reiweg in het gehucht Borne ter plaatse genaamd de Sluiperman van ouds genaamd Hubens­dijk in het Eldt N.1840; C 2333 (ged), (we: 27.70)PN Huub, Hubert, Hubrecht(s), Hubens, 1832 OAT.

HUBENSKAMP


Hubencamp achter die Voert 1500 (PAS 417); aent Elschot in die Hautert geheiten Hubenscamp 1536 (RA 42 fol.59).

HUBENSWETERING


Opt Oetelaer aen Hoebenweteringe 1645 (RA 74 fol.18v); een stuck teulants met een dwersstucxken aen Hoebenweteringe 1647 (RA 74 fol.154v).

Hoeben of Huben is afgeleid van Hubertus – een wetering is een waterloop of brandsloot.Bekend is de 18de-eeuwse schepen Hendrik Gijsbert Hubens (RA 164 fol.102).


HUBERS

Bij Hubers N.1894; F 648 (he: 86.50)HUBRECHTSBRAAK


Ex Hubrechtsbrake 1320 (HH 125).
HUGT

Achter de Hugt N.1901; A 2244 - A 2245 (b, w: 24.50)Het element 'hugt' kan duiden op struikgewas of een wat ruigere omgeving. (van Dale 1136) of een dialectishe variatie op ‘hoogt’, een hoger gelegen gebied.
HUIBENAKKER

Een derde deel in een acker lants geheiten Huybenacker 1562 (RA 47 fol.57).Huib is afgeleid van Hubertus, zoals bv. in de FN Huiben of Huibers.
HUIBERDENBRAAKJE

Een perceel bouwland onder Weibosch genaamd Huiberdenbraakje op de Steegd twee loopense 23 roeyen N.1818.PN Huibert, Huyberts, Huybers; Dit ontgonnen stukje grond behoorde toe aan Hendrikus Huijbers, 1832 OAT
HUIGENAKKER

Inde Broeckstraet gemeynlick genoemt den Hugenacker 1637 (RA 71 fol.192); een akker teullant groot ontrent twee loopense onder den gehugte Wijbosch genaemt Huijgenakker 1771 (RA 167 fol.56v); Huigenakker in Weibosch 1816 (GA 141); een perceel bouwland onder Weibosch over de straat genaamd Huigenakker N.1829.PN Huig en Hugo.

HUIGENHOEF


Uit een beemd genaamd Huyghenhoeve 1500 (PAS 417).

HUIGENPAD


Eenen acker teullants aen Huygenpat 1740 (RA 103 fol.43v).
HUIGENWILG

Een stuck land ter plaetse aen Huijgenwillich 1655 (CvB 561); den voorsten ende achtersten acker aen Huygewilligh onder den Borne genaemt den Olistampers 1705 (RA 147 fol.19); eene streep off acker teulants gelegen alhier op de gemeijne acker ontrent Huijgewilligh groot ontrent een sestersaet N.1721; onder den Borne op d’Acker aen Huygewilg genaemt 1731 (RA 101 fol.131v); Huijgewilg 1757 (JW); een akker teullandt genaemt Huijgewillig onder Elschot 1790 (RA 177); een stuk bouwland onder Borne genaamd Huigewilg in de Molenstraat belend oost het gemeentens schoolgebouw en hof en west een voetpad N.1832, 1833; ter plaatse genaamd Huigenwilg N.1838; A 1072 (b: 22.40)


HUIL

De Huil 1832 (kad); C 424 - C 591Diverse varianten zijn denkbaar zoals bv. hole, hoole, hool, hoel, huele, huel, hoele, hoil, heule, heul; te denken valt aan een brug, een holle brug (Verwijs en Verdam 532), of een bepaald type duiker.
HUIS

Het Huis in het Elschot N.1884; A 881 - A 885 (hu, b, w: 52.79); het Huis in den Boogaard N.1893; A 1277 - A 1280 (hu, b, w: 1.2.80); het Huis in het Hermalen N.1879; C 1087 - C 1090, C 1092, C 1102 - C 1103 (hu, e, bg, b: 1.48.36); het Huis op de Schoot N.1894; (hu, b, w: 73.00); het Huis in den Hei­kant N.1868; (hu, bg, e, b: 1.45.72); bij het Huis N.1871; D 556 (w: 66.20); over het Huis N.1894; D 785 - D 787 (b, w: 32.23); het Huis N.1878, 1889; D 1048 - D 1053 (b, ba, hu, t; 33.38); over het Huis N.1896; E 1852 (b: 30.60).Huis in de betekenis van boerderij (Molemans 1976a 629)
Afgebroken HUIS

Het Afgebroken Huis N.1871, 1872, 1903; A 730 - A 738 (hu: 03.60); B 2697 (b: 54.59); D 752 - D 755 (b, w: 22.46). Bij herleiding blijkt het volgende: B 2697 = B 1562 en 1563.Bedoeld zijn percelen waar eens een huis stond. sectie A: een perceel bij het kadaster bekend als huis en erf, waarvan het huis is afgebroken, genaamd het Afgebroken Huis.
Groot HUIS

Aende Kercke aen deen sijde het Groot Huys 1709 (RA 148 fol.119); het Groot Huis N.1867, 1875, 1881, 1884; A 1010, A 2424, A 2426, A 2588 (hu, bg, b, w: 1.19.52); C 369 - C 374 (hu, b, w, og, e: 86.38); het Groot en Klein huis op de Schoot; D 441 - D 442, D 444 - D 450; (hu, t, bg, b, w: 4.6.94).

Bij herleiding van de hoge kadasternummers is het volgende gebleken: A 2424 = A 1007, A 2425 = A 1008 en 1009, A 2426 = A 1011, 1087 en 1088, A 2588 = A 1008 en 1009.
Heilig HUIS

Heilig Huijs 1803 (HV).

Kapelletje dat heeft gestaan in het Hermalen.
Herbouwd HUIS

Het Herbouwde Huis op de Schoot N.1875, 1884; D 577 - D 580 (hu, t, bg, b: 1.8.6).


Klein HUIS(KE)

Het Cleyn Huysken aende Kercke deen sijde het Groot Huys 1709 (RA 148 fol.119); het Klein Huis; het Klein Huisje; het Groot - en Klein Huis N.1819, 1851, 1875, 1884; B 2321 - B 2322, B 2324 - B 2328, B 2704 (hu, b: 1.60.45); D 441 -D 442, D 444 - D 450 (hu, t, bg, b, w: 4.6.94); E 1812 - E 1815 (hu, b, w, ho: 92.00).


Laag HUIS

Twee stucken teulants acht loopense lants onder tLutteleijnde int Hermaelen genoemt tLeeg Huys 1653 (RA 77 fol.66); alnoch een partije ackerlants genoempt het Leegh Huijs aen de Heijde N.1674; onder gehugte vant Hermalen dat Leeghuys 1748 (RA 157 fol.87); uijt acht loopense akkerland met zijn houtwassen onder het Hermalen genaamt het Leeg Huijs 1783 (HH 163); een perceel bouwland onder Lutteleinde op de Beek genaamd het Leeg Huis N.1824; het Leeg­huis N.1837, 1857; C 1137 (b: 91.20); het Laag Huis N.1873, 1888; C 1037, C 1041, C 3012 (herl.) (b: 1.99.65); C 1137, C 3012 (herl.) (b, w: 1.60.­35); Lighaus, ’t Leeghuis (vm) C 1137 - C 1138. Bij herleiding blijkt het volgende: C 3012 = C 1138.Het 'laag huis' is een perceel grond onder het Lutteleinde, Hermalen. Dezelfde plaats als leeg (laag) straat z.a. In 1814 is hier nog sprake van een lage woning.
Nieuw HUIS

Het Nieuw Huis N.1829, 1871, 1875, 1886, 1899; A 991, A 996 - A 998 (hu, t, b: 96.90); B 2601, B 2626 (hu, b: 49.20); C 338 - C 340 (hu, w: 40.50); C 2981 - C 2983 (b, hu, og: 64.14). Bij herleiding blijkt het volgende: B 2601 = B 354, B 2626 = B 354, C 2981-2983 = C 339-340.


Oud HUIS

Negen loopense en 20 roijen in de parochie Gemonde onder Schijndel ter plaatse genaamt in de Broekstraat het Out Huys tusschen erve des Convent van Geertruyden 1678 (RA 132 fol.27v); het Oud Huis; het Oud Huis in het Elde N.1875; A 978 - A 983 (hu, bg, t, b: 1.81.57); C 2373, C 2377, C 2379, C 2385, C 2532, C 2754 (hu, t, b, w: 2.26.26). Bij herleiding blijkt het volgende: C 2532 = C 1971, C 2754 = C 2378.


HUISAKKER

Die Huijsacker 1400 (BP 1182); den Huysacker groot drije lopensen aen den Borne 1442 (BP1213); uyt Huijsacker 1507 (HH 133); uit Huijsacker 1620 (HH 146); uit de Huijsacker 1783 (HH 165).Een bijzonder soort akker was de tegen de boerderij of het huis gelegen akker, die men frequent onder de benaming 'huisakker' tegenkomt. (Chr. Buiks 209)
HUISPLAATS

Een stucxken lants genoemt het Nieuw Ackerken ofte Huysplaets 1661 (RA 79 fol.216); de Huisplaats N.1881; A 362 - A 363, A 1170 (b: 53.30).Een perceel waarop een huis stond of staat (J. Molemans 1976a 630).1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina