Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina55/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   121

Hoog KAMPJE


’t Hoog Campken 16\740 (RA 215 fol.177v).
Kromme KAMPJE

Het Kromme Kampje N.1888; A 1360 (b: 28.60).Laatste KAMPJE


Een stuck hoyvelts int Lest Campken neffen Segerslant 1647 (RA 74 fol.152).
Oude KAMPJE

De Oude Kampjes N.1869, 1871; E 753 - E 754, E 760 (w: 60.70).Rouw KAMPJE


Onder het Elschot genaemt het Rouw Campken 1742 (RA 155 fol.59).
Smal KAMPJE

Hooikamp onder Elschot in de Liekendonk genaemd het Smal Kampken groot drie karren hooijgewas een zijde de Allemanshoef ende den armen van Schijndel N.1772; Smal Kampje in Elschot 1816 (GA 141).Benoeming naar de grootte en de vorm in vergelijking met de omliggende percelen.

Voorste KAMPJE


Het Voorste Campken in de Allemanshoef 1806 (RA 137 fol.48).

Vooraan gelegen t.o.v. de andere kampjes.KAMPKESAKKER


Eenen hopacker genoemt den Campkensacker 1630 (RA 67 fol.230v).

De akker gelegen bij de Kampkes of bestaande uit een serie kleinere kampen.KAMPKESVELD


Seven streepen lants genaamt het Campkesveld 1737 (RA 134 fol.31).

Een stuk land bestaaande uit zeven kleine kampjes.KANAAL


Over het Kanaal 1911 (HB 1543 fol.26a) E 63-68 88 are 40 ca.

Aan de Heeswijkse of Dintherse kant van het kanaal, de Zuid-Willemsvaart.


KANAALKOOP

De Kanaalkoop N.1870; E 2123 (ged.), (w: 77.70).Een perceel dat aangekocht is en gelegen bij het kanaal i.c. de Zuid-Willemsvaart
KANONSBRAAK

Een perceel ter plaatse genaamd het Olieeind zijnde dit perceel genaamd de Kanonsbraak N.1841, 1848; B 385 (b: 1.25.50); bouw – en weiland en weg tegenover Canonsbraak 1 ha 20 a 10 ca – 1910 (HB 1528 fol.5a) E 428-429 en 2739; bouw – en weiland de Canonsbraak op den Boschweg 1 ha 25 a 50 ca – 1910 (HB 1528 fol.5a) B 385. Bij herleiding blijkt het volgende: B 2739 = B 430.

Zie verderop.
Grote KANONSBRAAK

De Groote Kanonsbraak onder de Borne 1816 (GA 141).

Zie het volgende item.
Kleine KANONSBRAAK

De Kleine Kanonsbraak onder de Borne 1816 (GA 141); een perceel bouwland op den Boschweg genaamd de Kleine Kanonsbraak 46 roeden 34 ellen N.1824.Onder het begrip canon wordt verstaan : een bedrag dat jaarlijks of in ieder geval periodiek door de bezitter of gebruiker van enig onroe­rend goed uit hoofde van erfpacht of dergelijk recht voldaan moest worden. (WNT 1962. Een andere mogelijke verklaring kan gezocht worden in een verbas­tering van 'kaneel', een rietsoort, kaneelpijp, afgeleid van het lat. canna 'riet', (Etym. wb.der Ned. Taal 290). Of is het een overblijfsel uit de Franse Tijd toen artilleriesoldaten gelegerd waren rond de Molenheide?Zeker niet uitgesloten is de verklaring dat de naam te herleiden is tot de heren kanunniken van de Theologische Faculteit te Leuven die de grote tienden bezaten in Schijndel. Een oude variant van kanunnik is kanonnik vgl. de Kanonnikentiend die verbasterd zou kunnen zijn tot ‘kanon(s)’.
KANTERSEDIJK

Schaarhoutbos aan de Kanterschendijk 1850 (Archief familie vd Bogaerde van Terbrugge).

Misschien is de Broekkantsedijk bedoeld of hebben we te maken met een verschrijving van de Dinthersedijk?
KANUNNIKENTIEND

De Kanoniketiende 1757 (JW).Een perceel waarvan de tienden toebehoorden aan de kanunniken, in dit geval de kanunniken van de kapittelkerk te Boxtel, die in het bezit waren van een deel de Schijndelse tienden, naast de doctoren van de Theologische Faculteit te Leuven.


KAPEL

Capel aent Weibosch 1428, aent Wijbossch prope capellam 1499 (FS); die capelmeesters van den Capelle van den Wijbossche 1545 (RA 43 fol.113v); aende Capel off Goedtshuys van St.Anthonis aen dWijbosch 1598 (RA 59 fol.50v); huys hoff boomgaert metten aengelegen lande groot ontrent ses lopensen onder tWijbosch ontrent de Capelle 1647 (RA 74 fol.112); eenen acker ontrent de Wijboscapelle 1690 (RA 142 fol.207v); Capel aent Weibosch 1757 (JW); de stomklok geluid van de Kapel in Wijbosch 1794 (RA 178); erf bij de Kapel in Weibosch 1816 (GA 141); huis erve stal schop bakhuis hof en aangelegen bouw- en weilanden onder Weibosch genaamd aan de Capel N. 1835; de Kapel N.1878, 1889, 1893, 1898; D 1116 - D 1117 (w: 62.80); D 1125 - D 1129 (b: 1.46.29).Mejuffrouw Michels zou nog een tabernakel uit de kapel van Wijbosch, de St.Anthoniuskapel, in bezit hebben (Mw. v.d. Braak, 5.9.1991). Is inmiddels overgedragen aan Mw. Jet Geerkens.
KAPELEIND

Kapeleind (vm); D 1110 - D 1112.

De directe omgeving van de Wijbossche Kapel.
KAPELLEBRAAK

Int Lutteleijnde land de Capellenbrake aan de straat 1411 (BP 1187).

Vermoedelijk identiek aan de Kapellekampen.
KAPELLEKAMP(EN)

Opte Stege beneven erffve der tafele des Heyligeest ter eenre ende den Convent genoempt den Susteren van Huesden ter andere zijde, metten enen eijnde aen erffve des altairs van Sinte Barbara genoempt Capellencamp 1612 (RA 63 fol.20); den Capellencamp van Heeswijck met de nieuw gebroocken heij daerinne gelegen in de Bemde groot eenen mergen 1662 (RvS); Cappel­lencampken gelegen in Marsmanshorck vijff hont 1662 (RvS); een acker teullant met houtwasch anderhalff loopense gelegen in de Smaldonck streckende van erff. Capellecamp genoemt 1685 (RA 142); uit de Capellecamp 1783 (HH 165d); Kapellekamp onder Weibosch 1816 (GA 141); Kapelle(n) kamp N.1875, 1900; E 356 - E 362 (sb: 1.44.4­0); E 994 - E 1000 (b, W: 1.71.50); de Steegschekamp of Cappellekamp N.1892; E 363 - E 368 (w: 90.30); Kapellekampen N.1868; E 356 - E 362 (bo: 1.44.40); in de Capellekampen N.1851; E 363 - E 368 (w: 90.30).

Behoorde deze kamp onder de eigendommen van de Heeswijkse kapel ?
KAPELLESTUK

Onder het Lutteleijnde land Cappellenstuc 1412 (BP 1187).

Zie hierboven.1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina