Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina59/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   121

Grote KEUR


Een camp den Groten Coer in Elde 1533 (RA 41 fol.52).

Kleine KEUR


Een camp geheyten den Cleijnen Coer by Elde 1533 (RA 41 fol.52).

Groot en klein hebben mogelijk te maken met een afsplitsing van de oudste ontginningshoeve; het komt bij veel gehuchtnamen in Brabant voor, dat gehuchten worden ‘verdeeld’ in een zgn. groot en klein deel. Ook in deze studie zijn daarvan directe voorbeelden te vinden bv. groot en klein Borne. Hetzelfde verschijnsel doet zich ook vaak voor bij de boerderijnamen zoals bv. onder Vlierden en Deurne Grote en Kleine Beersdonk, Grote en Kleine Bottel, Groot en Klein Bruggen en zo zijn er vele aan toe te voegen in Brabant.


KEURAKKER

Op de Ceur genaemt den Cueracker 1693 (RA 271); eenen acker teulants met den houtwasch ende gerechtigheijt groot twee loopense onder het Lutteleijnde op de Cuer genoemt den Cueracker N. 1701.Elk gehucht binnen 'n dorp had oorspronkelijk vaak z'n eigen 'gehuchtakker', een wat groter akkercomplex voor gemeenschappe­lijk gebruik van de gehuchtbewoners. Door de dichte bebouwing in onze tijd zijn vele van die oude gehuchtakkers verdwenen.
KEURDIJK

Wei en bouwland ter plaatse het Elderbroek genaamd Keurschendijk 1903 C 2827 (HB 1385 fol.120v); : Keurschendijk N.1903; C 2417 (ged.) (b, w: 56.80); de Keursedijk (vm) C 2423 - C 2427. Bij herleiding blijkt het volgende: C 2827 = C 2240.

Een iets verhoogde weg die naar dit gehucht leidt.
KEURGAT

't Keursgat 1757 (JW).

Lager gelegen deel op de keur.
KEURHOEK

Ceurshoek N.1850; D 790 - D 791 (b, w: 63.70).

Met ‘hoek’is vaak ook het gehucht zelf bedoeld in de zin van hert of heertgang.
KEURKAMP

Eenen groescamp aent Luttelijnde die men gemeindelick heyt den Coercamp 1536 (RA 43 fol.125v); noch een Cuerkampken groot een buender met veel eykenhout daerinne staende 1575 (CvB 12 fol.56); op de Cuer genoemt den Cuercamp 1703 (RA 146 fol.104v); drie percelen akkerland onder Lutteleinde genaamd de Keurkamp N.1816.Kamp-namen verwijzen steevast naar jongere ontginningen. Overigens is de notatie ’Ceurkampken’ soms misleidend.…….hier verwijst het niet naar het gehucht de Keur, maar zegt iets over de het eikenhout dat men hier mag uitkiezen, de zgn. keurbomen.
KEURSCHOOR

Eenen heijcamp aent Ceurschoor 1704 (RA 189 fol.28); aen Ceurschoor genaemt Breugelscamp 1735 (RA 154 fol.60); Keurschoor N.1894; C 2445 - C 2449 (w: 1.26.17); C 2450 (b: 23.30); C 3540 - C 3542 (b: 2.42.40).


KEURVELD

Een perceel bouwland onder Borne op de Keur genaamd het Keursveld of Kuiksveld N.1827.


KEURWETERING

Percelen weiland onlangs ontgonnen met de houtwassen en voorpo­tingen onder Lutteleinde genaamd de Keurschewetering 1 ha. 18 a. 84 ca, N.1812; de Keurschewetering N.1849, 1893; C 1670, C 1693, C 1694, C 1697 - C 1699 (b, w, sb: 1.13.20); C 1672 - C 1675 (b: 1.87.80); C 1677 (b: 38.40).KIJFAKKER


De Kijfacker in de Broekstraet 1795 (RA 179 fol.80).
KIJFKAMP

De Kijfcamp onder Elschot 1599 (RA 59 fol.113v); de Kijfcamp onder Elschot 1665 (RA 269 z.f.); enen acker teullant voor de Boedonck genaamt de Kijffkamp 1760 (RA 349 map 7); een parseel teulland genaamt de Keijffkamp onder Elschodt aan de Steegt 1797 (RA 180); de Kijfcamp onder den gehugte Elschodt aan de Boedonck 1806 (RA 183 fol.141); vier percelen bouwland onder Elschot op de Steeg genaamd de Kijfkamp N.1826; de Kijfkamp N.1877, 1889, 1903; A 1355 - 1356 (b: 1.17.80), 1357 - 1359 (b, og: 73.50).In oudere zowel als nieuwere stukken van gronden, waarvan het bezit betwist werd en waarover soms langdurige processen werden gevoerd (M. Schönfeld 167).
KIKVORS

Lambert van Doorn zijn schoor geheel digt zijnde aan zijn land nabij de Kikvorsch 1865 (NAA 408); de Kikvors (vm) B 2272 - B 2275.Een terrein met rondom hout met een diepe kuil, die moest worden geheid om de kerk op te bouwen, (Fr. v.d. Kruijssen vm 1986).
KILSDONK

By Kilsdonc 1387 (FS); op die Efterste Camp in Schijnle bij Kilsdonc 1426 (BP 1197); eenen halven camp hooijland groot ontrent voor de helft vier karren hooigewas onder het Wijbosch genaamt aan den Kilsdonq 1756 (RA 161 fol.99v); Kilsdonk 1832 (kad); E 2513 - E 2647; de Kilsdonk N.1833, 1834, 1835, 1842; E 2537 (he: 35.10); E 2569 (w: 49.20); E 2597 - E 2598 (75.50); E 2643 (w: 60.80).


KILSDONKJE

De campkes genoemt de Kilsdonxkens 1626 (RA 66 fol.175v); eenen camp hoylants het Kilsdoncxke genoemt onder tWijbosch over het Broeck 1636 (RA 72 fol.90v); 3½ hont groes heij en weij ondert Wijbosch over't Broeck genaemt het Kilsdoncxken 1662 (RvS).KILSDONKSEDIJK


Die Beyntelhorst aen Kyldoncksschendijck 1536 (RA 42 fol.61v; aen die Keeldonckschendijck 1536 (RA 42 fol.61v); over het Broeck aen Kilsdoncxdijck 1604 (RA 60 fol.193v); een parceel hoylandts aen den Kilsdonckschendijck onder de parochie ende heerlicheijt van Scyndel 1646 (NvdH 12 fol.99).

De dijk die leidt naar de Kilsdonksemolen


KILSDONKSEMOLEN

Die Moelen tot Kilsdonc 1465 (GI fol.8a); onder Wijbosch genoempt Wout ontrent der Kildonxsemuelen 1618 (RA 64 fol.137v); onder tWijbosch ontrent de Kilsdonxe Watermoolen 1701 (RA 96 fol.130); den Pelsbeemt gelegen aende Sluys aende Molen genoemt de Kildoncxe 1707 (RA 97 fol.119); onder de parochie van Schyndel aan de riviere de Aa ontrent den Kilsdoncqse Watermeulen 1719 (RA 150 fol.119v); de Molen van Kilsdonk 1757 (JW).

Bedoeld is de watermolen bij Kilsdonk, tegenwoordig geen Schijndels gebied meer.
KILSDONKSESLUISWIEL

Een half kampken hooylants ontrent vier karren onder Wijbos ter plaetse aende Kilsdonckse Sluyswiel ene zijde en andere zijde den Meulendijck 1728 (RA 101 fol.9v).

De sluis gelegen bij de molenwiel, van belang voor de opstuwing van het water.
KLAAS DEN DEKKERBRAAK

Claes den Deckersbraak by den Schutsboom 1685 (Tiendarchief inv.nr.52).

Afleiding van een PN en beroepsnaam.
KLAAS HEUVELSLAND

Een braak teullant bestaende in twee akkeren op het Oetelaer genaemt Klaes Heuvelslant groot omtrent drie loopense gronde 1771 (RA 166 fol.296v).

Afgeleid van een PN.
KLAASKESAKKERS

Klaaskesakkers N.1898 A 1124 (b, w: 40.20)Afleiding van de PN Nicolaas.
KLAASKESLAND

Clasenland, Klazenland N.1867, 1869, 1890 D 358-D 359 (hu,b:42.07); Claaskesland N.1890 C 689 - C 690 (w: 46.40)

Zie het vorige item.1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina