Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina63/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   121

Kwade KOOP


De helft van een parceel teulland onder het Wijbosch genaamd de Quaaije Coop groot int geheel ontrent een half lopense 1761 (RA 163 fol.149v).

Tegenovergestelde van de Goede Koop.


Middelste KOOP

De Middelste Koop N.1870; D 1817 (w: 50.20).


Nieuwe KOOP

De Nieuwe Koop, den Nieuwen Koop N.1863, 1865, 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1875, 1879, 1880, 1884, 1887, 1889, 1890, 1893, 1896, 1897; A 582 (b: 46.30), A 593 (b: 70.50), A 594 (b: 55.00), A 800 (b: 62.60), A 844 (he: 45.20), A 1480 - A 1486 (hh: 1.30­.10­), A 1987 - A 1989 (w, hh, we: 64.70), A 2370 - A 2372 (b: 61.50), A 2530 (b: 1.2.00), C 2417 (b: 42.20), C 2418 (b: 43.00), C 2936 (herl) (w: 48.50), C 2970 (herl) (?: 61.20), C 3464 (herl) (b: 51.30), D 1815 - D 1816 (b, w: 72.10), E 212 (w: 42.60), E 1593 (ged.) (w: 74.50), E 2123 (ged) (b: 47.00), E 28.90 (herl) (w: 74.50), E 3564 (herl) (b: 47.20), F 255 (b: 1.7.00); bouwland en huisplaatsen zijnde de gebouwen door de erven van Bilsen gesticht met hunnne eigene bouwstoffen genaamd de Nieuwe Koop bij van Bilsen N.1887: C 3133 - C 3135 (herl.) (48.60). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2530 = A 2370, C 2936 = C 2417, C 3133-3135 = C 1014; E 3564 = E 2199.


Voorste Nieuwe KOOP

De Voorste Nieuwe Koop N.1897; C 2930 - C 2931 (herl) (b: 67.60). Bij herleiding blijkt het volgende: C 2930 en 2931 = C 2417.


Nieuwste KOOP

De Nieuwste Koop N.1875; A 2975 (he: 45.20). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2975 = A 844 onder de Vossenberg.


Oude KOOP

De Oude Koop, den Ouden Koop N.1870, 1880, 1904; B 290 - B 291 (b, w: 73.50), C 2826 (b, w: 56.60),

D 1689 - D 1690 (b, w: 91.90). Bij herleiding blijkt het volgende: C 2826 = C 2240.
Voorste KOOP

De Voorste Koop onder Weibosch 1816 (GA 141); een perceel bouwland onder Weibosch genaamd de Voorste Koop aan den Broekkant N.1819; de Voorste Koop, den Voorsten Koop N.1870, 1871, 1882, 1897;

D 1797 - D 1799 (b, w: 59.88), F 380 (he: 1.18.00), F 393 b:0.44.40).

KOOPJE


Koopje N.1867, 1868, 1885, 1889, 1890; A 2471 (w: 30.70), E 1960 - E 1962 (w: 50.60), E 1965 (b: 51.10), E 2030 (w: 32.80). Bij herleiding blijkt het volgende: A 2471 = A 594.
KOOR

Uit zijn akker achter het Koor van de Kerk tegenover de Hardtbeemden 1525 (PAS 417); een stuck lants in Elscot scrix liggende teghent Coer 1534 (RA 42 fol.17v); aent Choer 1539 (RA 43 fol.8); die Gemeyn Ackere achter tCoer of die Kercke 1564 (RA 49 fol.3v); grond gelegen achter 't Choor in de Hardebeemden 1620 (CvB); ondert Wijbosch achter tChoor 1648 (RA 74 fol.177v); een perceel lant gelegen achter tChoir met een bussel­ken daeraen gelegen anderhalff hont 1662 (RvS 65); eenen acker teullant groot een sestersaet gelegen achter het Coor 1685 (RA 142); een huysken hoff lande groot een sestersaet achter tCoor van de Kercke 1693 (RA 232 map 3); eenen acker achter het Coor gelegen N.1704; een parceel ackerlants agter het Choor van de Groote kerk groot ontrent twee cleijn loopense aen ene zijde het Kerckelant 1746 (RA 104 fol.49); het Koor onder Weibosch 1816 (GA 141); onder Elschot genaamd achter het Choor in de Helakkers N.1834; E 1089 (b: 57.00).Het mnl. choor, choer en cuer staat voor: een afgeschutte ruimte, aan welk einde het altaar is geplaatst in de kerk. Het koorge­deelte van de Schijndelse Servatiuskerk waar zich het oksaal bevond is volgens historische bronnen in 1540, na de grote brand van 1512, vernieuwd door Balweker uit Heeswijk. Het naamsbestand­deel 'choor' komt ook nu en dan voor in de de betekenis van binnen­plaats, open erf achter een huis (Verwijs en Verdam 1855, 1857) te vergelijken met het Franse 'cour'. In de omschrijvingen wordt af en toe Wijbosch genoemd. Dit klopt met de ligging op de kadasterkaart waar het gedeelte achter de kerk op sectie A.1 ligt en die sectie valt onder Wijbosch kaartblad 1, grenzend aan de sectie Elschot.
KOORKAMP

Onder den gehugte van het Lutteleynde genaamt den Coorcamp groot ontrent een loopense gronde 1750 (RA 105 fol.47).

Omdat het hier het gehucht Lutteleind betreft is het twijfelachtig of het een stuk land is achter het koor van de kerk. Men hield de gehuchtindeling vrij nauwkeurig aan. Misschien betreft het hier een verwijzing naar de Keurkamp gelegen op de Keur.

KOORSTUKSKE

Dat Coerenstucsken op de Beemden 1395 (BP 1180); onder Delschot op die Coerstucken 1557 (RA 46 fol.52); opt Velt int Coerstuck 1579 (RA 54 fol.26v)..Het ww. koeren betekent 'op de uitkijk staan' (WNT 4973); Ook is een verband mogelijk met het onder Keur vermelde coer (kuere, kure). Misschien heeft er een woord van deze vorm bestaan in de betekenis van wachttorentje, een in de hoogte gelegen punt, van waar uit men de omtrek kon overzien (Verwijs en Verdam 1665) Onze voorkeur gaat uit naar een verwijzing naar het koor van de kerk, alhoewel het hierdan gaat om enerzijds het koorgedeelte van de vroegste middeleeuwse kerk, dus dat van voor de brand in 1512 en anderzijds dat van na de brand. Of was het een stuk land waar zgn. ‘coer- of ceurbomen’ stonden, goede eikenbomen die omgehakt werden?
KOPEN

De Koopen in het Elde 1924 (GA 54); C 2413.Van oorsprong gaat het in al de bovengenoemde veldnamen om ter ontginning verkochte percelen heigrond, ver­deeld in "kopen" (Mélotte & Molemans 507).

Nieuwe KOPEN


De Nieuwe Koopen aan den Vossenberg 1866 (NAA 409); de Nieuwe Koopen langs de Molenheide 1866 (NAA 409); de Nieuwe Koopen 1881 (LWW).
KOPEREN KNOP

Huis bestaande in ene arbeiderswoning en aangelegen akker- weilanden met de houtwassen en voorpotingen onder Lutteleinde aan den Heikant genaamd de Kopere Knop vier lopensen drie roeden N.1814; een erf de Kopere Knop onder Lutteleind 1816 (GA 141).Verwijzend naar een knop, b.v. een deurknop, etc. handvat of sieraad, van koper vervaardigd, (v. Dale 1393; koperen bout of knop, agent van politie (v. Dale 1427).
KOPPENAKKER

Coppenacker ter plaetse geheyten Keyendael 1475 (BP 1244).


KOPPENKAMP

Coppencamp in Eerderwaut 1444 (BP 1214); een bempts geheijten Coppencamp groot ontrent vier bunder 1550 (RA 107); eenen halven camp hoylants onder d’Elschot in de Bacxhoeve genaemt Coppenkampken 1738 (RA 102 fol.126). eenen camp hooylands in de Bacxhoeve genaamt Coppenkampken 1745 (RA 156 fol.58);


KOPPENSTUKSKE

Coppenstucsken onder Wijbosch 1476 (BP 1245).Het element koppe, ohd. chuppa, ook koppel is een ronde top of bol (Verwijs en Verdam 1882); koppel is ook de benaming van een stuk land dat gemeen­schappelijk eigendom van verschillende personen is (Verwijs en Verdam 1885). Koppen of coppinge van het germ.* koppingo vgl. met het mnl. coppe betekent "spin, haarbos", vandaar dat men zou kunnen denken aan een "plek met dicht struik­gewas:? (Gijsseling 572). De vraag is of 'koppen' hier wel in deze betekenis gezien moete worden. Aannemelijker is dat we rekening moeten houden met een verwijzing naar de PN Jacob, verkort tot Kop of Kup van Kobus.1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina